You are on page 1of 8

REPUBLIKA HRVATSKA

KOLSKO NATJECANJE IZ BIOLOGIJE


2008.
2. skupina (8. razred)

Zaporka natjecatelja: ______________________________________ Broj postignutih bodova: __________________ Postotak rijeenosti testa: _________________ Potpisi lanova povjerenstva: 1. _________________________________ 2. _________________________________ 3. _________________________________

I.

SKUPINA ZADATAKA

Od 5 ponuenih odgovora samo je jedan toan. Zaokrui slovo samo ispred tonog odgovora. Svaki toan odgovor donosi 1 bod. 1. Broj kromosoma u jezgri kotane stanice djeaka Ivana je: a) 44 + XX b) 46 + XY c) 46 + XX d) 44 + XY e) 44 + Y

1. pitanje

2. Mutacije su promjene gena ili kromosoma koje se dogaaju: a) samo u jajnim stanicama b) samo u spermalnim stanicama 2. pitanje c) samo u tjelesnim stanicama d) i u tjelesnim i u spolnim stanicama 1 e) nijedan odgovor nije toan 3. Sposobnost za oplodnju nakon mejoze jedne stanice jajnika imat e: a) 1 jajna stanica s 46 kromosoma b) 4 jajne stanice, od kojih svaka sadri 23 kromosoma 3. pitanje c) 1 jajna stanica s 23 kromosoma 1 d) 4 jajne stanice, od kojih svaka sadri 46 kromosoma e) 1 jajna stanica s 23 para kromosoma 4. U potporno tkivo NE ubrajamo: a) kotano tkivo b) vezivno tkivo c) krv d) hrskavino tkivo e) miino tkivo

4. pitanje

5. Sjemenu tekuinu koja hrani spermije i olakava njihovo kretanje izluuju dvije lijezde. To su: a) pasjemenik i prostata 5. pitanje b) pasjemenik i sjemena vreica (sjemeni mjehurii) c) prostata i sjemenik 1 d) sjemena vreica (sjemeni mjehurii) i prostata e) sjemena vreica (sjemeni mjehurii) i sjemenik 6. Uranjanjem ivotinjske kosti u 10% klorovodinu kiselinu moemo dokazati prisutnost tvari koje se nalaze u sastavu svake kosti. Te tvari su: a) spojevi kalcija b) bjelanevine 6. pitanje c) spojevi fosfora 1 d) mineralne tvari e) nijedan odgovor nije toan

7. Miino tkivo koje izgrauje stijenku mokranog mjehura je: a) popreno-prugasto miino tkivo 7. pitanje b) graeno od stanica vretenastog oblika s vie jezgra c) kontrolirano autonomnim ivanim sustavom 1 d) nastalo nepotpunom diobom miinih stanica e) popreno-prugasto uzduno povezano 8. Za vrijeme igranja odbojke na pijesku Marko je sluajno stao na otar kamen. Osjetio je bol i refleksno odmaknuo nogu. Koja se radnja u nastanku Markova refleksnog pokreta dogodila posljednja: a) osjetilne stanice Markove koe primaju podraaj b) mii reagira c) osjetilna ivana vlakna prenose ivani impuls do lene modine d) Marko postaje svjestan to se dogodilo e) pokretaka ivana vlakna prenose ivani impuls do miia noge

8. pitanje

9. ivana sredita koja upravljaju radom srca, disanjem, stezanjem glatkih miia u stijenkama krvnih ila i refleksima gutanjem, kihanjem i suavanjem zjenica smjetena su u: a) kori velikog mozga b) lenoj modini 9. pitanje c) malom mozgu 1 d) produenoj modini e) bijeloj tvari 10. Jedan od sastojaka duhanskog dima je nikotin. Nikotin u tijelu: a) izaziva prividno smanjenje umora b) smanjuje cirkulaciju krvi kroz ile 10. pitanje c) izaziva ovisnost 1 d) povisuje krvni tlak e) sve su tvrdnje tone

II.

SKUPINA ZADATAKA

Od 5 ponuenih odgovora 2 su tona. Zaokrui slova samo ispred tonih odgovora. Svaki toan odgovor donosi po 1 bod, tj. ukupno 2 boda po zadatku.

11. Slinost morskog psa modrulja i dobrog dupina posljedica je: a) njihove srodnosti 11. pitanje b) njihova ivota u istom okoliu i jednakim uvjetima c) nekih svojstva po kojima nalikuju jedan na drugoga 2 d) uope nisu slini e) rije je o jednoj vrsti

12. Za gene vrijedi: a) prouava ih mikrobiologija b) nasljeujemo ih iskljuivo od majke c) nasljeujemo ih iskljuivo od oca d) mogu biti "jai" ili dominantni za neka svojstva e) mogu biti "prikriveni" ili recesivni za neka svojstva 13. Za ljudski organizam vrijedi: a) s obzirom na vanjsku grau ima dvobonu simetriju tijela b) slian je tijelu ptica c) ima glavu, vrat, trup i udove kao i beskraljenjaci d) ovjekov organizam nedjeljiv je sustav e) ljudska tkiva povezuju sve stanice tijela u organe

12. pitanje

13. pitanje

14. U jajovodu su se susreli jajna stanica i spermij koji nosi x kromosomom. a) oploena stanica ima 23 + y kromosoma b) oploena stanica razvijat e se u tijelo djevojice 14. pitanje c) oploena stanica razvijat e se u tijelo djeaka 2 d) oploena stanica ima 44 + xx kromosoma e) oploena stanica ima 23 para kromosoma + x kromosom

15. pitanje 15. Za mladenatvo je karakteristino: a) nastupa nakon puberteta 2 b) nastupa prije puberteta c) u tom se razdoblju zavrava spolni razvoj i polako se uravnoteuje psihiki razvoj d) to je razdoblje izmeu djetinjstva i zrele dobi e) to je razdoblje u kojem poinju slabiti tjelesne, psihike i druge sposobnosti
16. Od navedenih bolesti spolnom sustavu pripadaju: a) prijelomi b) padavica c) djeja paraliza d) gonoreja e) sifilis

16. pitanje

17. Za kontracepciju vrijedi: a) Karakteristina je za muki spol. b) To je primjena mehanikih, kemijskih i hormonalnih sredstava za spreavanje oplodnje ili zaea. 17. pitanje c) Dogaa se u vrijeme neplodnih dana. 2 d) Karakteristina je za enski i muki spol. e) To je drugi naziv za suzdravanje od spolnog odnosa.

18. Sanja nije paljivo sluala upute na satu tjelesne i zdravstvene 18. pitanje kulture. Pala je s grede i udarila glavom. Koje su tvrdnje mogue?

a) Povrijedila je veliki mozak u kojem se nalazi sredite za ravnoteu tijela. b) Oteano die jer je udarila zatiljnim dijelom glave i povrijedila sredite za disanje koje je u zatiljnom dijelu kore velikog mozga. c) Oteano vidi jer je udarila zatiljnim dijelom glave. d) Nema usklaene pokrete ruku i nogu kojima se upravlja iz sredita u velikom mozgu i pod utjecajem su nae volje. e) Nema usklaene pokrete ruku i nogu kojima se upravlja iz sredita u malom mozgu i nisu pod utjecajem nae volje. 19. Za parasimpatikus vrijedi: a) suava zjenice b) usporava pranjenje mokranog mjehura i rad crijeva c) ubrzava disanje d) smanjuje izluivanje sline e) ubrzava rad crijeva

19. pitanje

20. Zoran oboava utrke motorom. Tijekom jedne vonje nespretno je pao i slomio nekoliko kosti udova. Koje su tvrdnje istinite? 20. pitanje a) Slomljena rebra ne zatiuju spolne organe, plua i srce. b) Lakatna i palana kost nakon stavljanja gipsa postupno e zacijeliti. c) Smrskanu bedrenu kost lijenici e morati meusobno spojiti i povezati metalnim ploicama i vijcima. d) Lubanja kao najvanija kost gornjih udova ne smije se imobilizirati. e) Lisna e kost zacijeliti nakon imobilizacije ruke.

III.SKUPINA ZADATAKA
Na crte pravilno razvrstaj slova ispred pripadajuih pojmova. Svi pojmovi s lijeve strane ne moraju se povezivati sa svim pojmovima na desnoj strani. Dva su pojma suvina. Svaki tono povezivani pojam donosi po 1 bod, tj. 5 bodova po zadatku. 21. Uz pojmove u desnom stupcu upii odgovarajua slova iz lijevog stupca.

21. pitanje
a) potie pranjenje eluca b) prenoenje podraaja c) sredinji dio lene modine d) modana sr e) itanje, pisanje i razmiljanje f) primanje podraaja g) ubrzava rad srca i disanje 22. Povei bolesti s odgovarajuim opisom. a) artroza b) djeja reumatska groznica c) uganue d) iaenje zgloba e) osteoporoza ___ krajevi kostiju u zglobu silom pomaknute iz svog normalnog poloaja f) rahitis g) vanjski prijelom ___ simpatikus ___ bijela tvar ___ ivano vlakno ___ voljni ili tjelesni ivani sustav ___ siva tvar

22. pitanje

5
___ boravak na suncu i hrana bogata kalcijem ___ ozljeda ligamenta koji uvruje zglob ___oteenje hrskavice u zglobu ___poremeena ravnotea izmeu razgradnje starog i izgradnje novog kotanog tkiva

23. Uz pojmove u desnom stupcu upii odgovarajue slovo iz lijevog stupca.

a) dogaa se u jajovodu b) izluuje spolne hormone c) prihvaa oploenu jajnu stanicu d) nastupa kada jajne stanice vie ne dozrijevaju e) dogaa se za vrijeme trudnoe f) traje otprilike 28 dana g) oslobaanje (izbacivanje) jajne stanice iz jajnika

___ ovulacija ___menstruacija ___maternica ___oplodnja ___menopauza

23. pitanje

24. Uz pojmove u desnom stupcu upii odgovarajue slovo iz lijevog stupca.

24. pitanje

5
a) Cvjetovi sobnog jaglaca pri 10 C su crvene, a pri 25 C bijele boje. b) Nalaze se u jezgri svih stanica tijela. c) Omoguuje rast organizma, obnovu stanica i nespolno razmnoavanje. d) Nastaju 4 stanice sa razliitim kombinacijama gena. e) esteroprstost. f) Nalaze se u jezgrama samo spolnih stanica. g) Poznata su 23 para u jezgri svake stanice. ____ mitoza ____ mutacija ____ spolni kromosomi ____ mejoza ____ modifikacija

25. Uz pojmove u desnom stupcu upii odgovarajue slovo iz lijevog stupca.

25. pitanje

5
a) nastaje kada miii energiju dobivaju aerobno b) izaziva umor i bolove u miiima nakon intenzivnog rada miia c) nepomina i vrsta kotana veza d) povezuju kosti zgloba e) hranjiva tvar potrebna za pravilan rad miia f) povezuju miie s kostima g) proizvodi najvei broj krvnih stanica ____ glukoza ____ av ____ kotana sr ____ tetive ____ mlijena kiselina