You are on page 1of 1

2.

Nyatakan hubungkait diantara tangki pengimbang dan tangki perkhidmatan o Tangki pengimbang ini menerima bekalan air bersih yang telah dirawat di loji bekalan air. o Tangki ini mempunyai saiz yang besar kerana ia selalunya menyimpan kuantiti air yangbanyak. o Muatan minimum adalah 450m 3 dan maksimum adalah 9000m 3 Seterusnya, tangki perkhidmatan ini adalah tangki yang memyimpan air untukdibekalkan kepada penduduk. o Air yang terdapat dalam tangki perkhidmatan ini merupakan air yang disalurkan daritangki pengimbang. o Tangki pengimbang tadi menyalurkan air kepada beberapa tangki perkhidmatan untuktujuan mengagihkan air kepada penduduk.-Contoh Tangki Perkhidmatan