You are on page 1of 1

Faktura VAT

Nr: 1
piecz sprzedawcy

miejsce wystawienia

2012-03-07
data wystawienia

ORYGINA

2012-03-07
data sprzeday

Sprzedawca: Krl Sejfw Sejfowa, 33-100 Mogilno NIP: 111-111-11-11 Forma patnoci: Termin patnoci: Lp. Przelew 2012-03-21 Nazwa towaru lub usugi Bank: Konto: J.m.

Nabywca: Berling S.A. ul. Grzybowska 2 lok.83, 05-552 Stefanowo NIP: 522-005-97-42

ilo 1 1

Cena netto 203,25 1 500,00 Razem W tym

Warto netto 203,25 1 500,00 1 703,25 1 703,25

Stawka VAT 23 23 X 23

Kwota VAT 46,75 345,00 391,75 391,75

Warto brutto 250,00 1 845,00 2 095,00 2 095,00

1. Obuwie zimowe 2. CMG

Razem do zapaty zotych: 2 095,00 Sownie: dwa tysice dziewidziesit pi zotych

Wystawca: Dyrektore Steffano

Odbiorca: Prezessso Marossso

Druk: www.fajnafaktura.pl

Strona 1/1