You are on page 1of 4

----------AUTOCAD

-------- CAPITOLUL 13
-------- IMPRIMAREA

--Se poate imprima un desen AUTOCAD fie la un plotter fie la o imprimanta cu posibilitati grafice. Se poate configura AUTOCAD-ul pentru unul dintre aceste
periferice. Plotterele dispun de o mare acuratete si pot imprima desene de dimensiuni mari cu multiple culori. In general imprimantele au o rezolutie limitata si pot
imprima desene de marimi reduse¬ de obicei intr-o singura culoare. Imprimantele sint in general mai des utilizate decit plotterele. In acest capitol termenii
imprimare si imprimanta sint utilizati in sens generic cu referire fie la o imprimanta efectiö fie la un plotter. In momentul in care trebuie specificata o diferentiere
intre acestea¬ tipul perifericului este indicat explicit.
--Se poate initia o imprimare fie din meniul principal al AUTOCAD-ului¬ fie din editorul de desenat. Numarul asociat sau comanda respectiva indica tipul
perifericului care poate fi utilizat:
--Ş pentru un plotter se utilizeaza optiunea 3 a meniului principal sau comanda PLOT.
--Ş pentru o imprimanta se utilizeaza optiunea 4 a meniului principal sau comanda PRPLOT.
--Se poate utiliza CTRL/C pentru abandonarea imprimarii in orice moment. Anumite imprimante au de obicei un buffer de date mare si nu se opreste editarea
desenului in momentul indtroducerii comenzii CTRL/C.
--Primul lucru care trebuie indicat AUTOCAD-ului este portiunea din desen care urmeaza sa fie imprimata. In momentul in care se incepe o imprimare din meniul
principal¬ AUTOCAD-ul formuleaza cereri de informare dupa cum urmeaza:
--Specify the part of the drawing to be plotted by entering:
--Display¬ Extens¬ Limits¬ View or Window <D>:
--Daca se initiaza o imprimare prin intermediul comenzilor PLOT sau PRPLOT cererea este similara:
--What to plot *Ş Display¬ Extents¬ Limits¬ View or Window <D>:
--Raspunsul trebuie sa specifice o zona dreptunghiulara din desen. Diferitele optiuni sint prezentate in continuare.Fiecare dintre acestea pot fi abreviate cu una
dintre majusculele de inceput.Optiunea selectata poate fi retinuta si poate fi utilizata ca implicita pentru urmatoarele imprimari.La prima imprimare, implicita este
optiunea "D˘ (pentru afisare).
D(afisare©--Pentru comenzile PLOT sau PRPLOT optiunea Display (afisare© cere precizarea vederii afisate in mod curent pe ecranul grafic.In momentul in care
se specifica imprimarea unui desen din meniul principal¬ optinuea Display imprima ceea ce este afisat pina la executarea unei comenzi SAVE,END sau
ENDSV.
E(extensii) Aceasta optiune este similara optiunii "ZOOM
Extents".Imprimarea se refera la portiunea care contin in mod curent entitati (cele raportate de comand STATUS)
L(limite©--Aceasta optiune imprima intreaga zona definita de limitele de desenare.
V(vedere) Aceasta optiune este aplicabila numai daca pachetul ADE-˛ este prezent si daca desenul contin vederi denumite. Este utilizata pentru imprimarea unei
vederi salvata anterior cu ajutorul comenzii VIE× a Editorului de Desenare. La optarea pentru aceasta ,AUTOCAD-ul cere:
--View name:
Se introduce numele vederii care se doreste a fi imprimata.
W(fereastra) Utilizind optiunea Window,se poate imprima orice portiune dintr-un desen prin specificarea a doua coltur opuse ale unei ferestre de imprimat.
AUTOCAD-ul formuleaza cererea:
--First point:
--Second point:
Daca imprimarea se initiaza din Editorul de Desenare (utilizind comanda PLOT sau PRPLOT)¬ desenul este inca pe ecran si se poate utiliza un indicator pentru
desemnarea ferestrei dorite in cazul in care fereastra dorita este vizibila in totalitate pe ecran. Daca zona nu este pe ecran sau daca se doreste imprimarea din
meniul principal se pot introduce cele doua puncte cerute pentru definirea ferestrei in unitati de desenare.
--O data selectata portiunea din desen destinata imprimarii AUTOCAD-ul va afisa specificatiile de baza referitoare la imprimare si va cere precizarea unor
eventuale modificari. De exempluş --Plot will NOT be written to a selected file--Sizes are in Inches
--Plot origin is at (0.00.0.00)
--Plotting area is 15,7µ wide by 11.2° high (MAX size)
--Plot is NOT rotated 9° degrees
--Pen width is 0.010
--Area fill will be ajusted for pen width
--Hidden lines will NOT be removed
--Plot will be scaled to fit available area
--Do jou whant change anythingż <N>
Aceste speciicatii sint selectate initial la configurarea AUTOCAD-ului pentru un anumit periferic (a se vedea anexa D). Se pot utiliza valorile respective raspunzind
cu "N˘ la cererile respective sau tastind RETURN. Daca se raspunde la una din cereri cu "Y"¬ se pot modifica toate specificatiile de imprimare de baza. Daca
dispozitivul de imprimare suporta mai multe creioane¬ tipuri de linii configurate hardware sau viteza de imprimare controlata software¬ AUTOCAD-ul cere
precizarea modificarii acestora. O lista a valorilor curente este prezentata in continuare:
Entity-- Pen Line Pen--Entity-- Pen Line Pen
Color-- No. Type Speed Color-- No. Type Speed
1(red)-- 1 0--38-- 9---- 1--° 38
2(yellow)--2 0--38-- 10----1--° 38
3(green)-- 3 0--38-- 11----1--° 38
4(cyan)-- 4 0--38-- 12----1--° 38
5(blue)-- 5 0--38-- 13----1--° 38
6(magenta)--6 0--38-- 14----1--° 38
7(white)-- 7 0--38-- 15----1--° 38
8---- 8 0--38
Tipuri de linii--° ˝ linie continua
--Do you want to change any of these parametersż <N>
--Asa cum este descris in capitolul · ¬ fiecarei entitati din desen i se poate asocia o anumita culoare. Fiecare culoare poate fi imprimata cu un tip de linie diferit¬ cu
un anumit creion sau cu o anumita viteza. De mentionat ca toate culorile al caror numar corespondent este mai mare decit 1µ vor avea aceeasi valoare 1. Daca
dispozitivul de imprimare suporta mai multe tipuri de linie afisarea "Line types˘ prezinta diferitele modalitati pattern permise. Nu se poate incerca mixarea acestor
tipuri de linii generate de dispozitivul de imprimare cu tipurile de linie ale entitatilor din desen. Daca o entitate contine un tip de linie continuu se va utiliza tipul de
linie normal (plin© al dispozitivului de imprimare. Pentru dispozitive de imprimare cu viteza creioanelor selectabila software¬ AUTOCAD-ul utilizeaza in mod
normal viteza cea mai mare. Se poate totusi alege o viteza mai mica.
--O extensie a configuratorului AUTOCAD-ului face posibila asignarea diferitelor numere de creioane anumitor culori chiar pentru dispozitive cu un singur creion.
Daca se alege aceasta optiune la configurarea dispozitivului de imprimare (a se vedea anexa D)¬ AUTOCAD-ul va face o pauza de fiecare data cind un nou creion
este cerut si va formula o cerere pentru schimbarea acestuia.

1
--13.1. Modificarea creionului si a parametrilor tipurilor de linii

--Daca se raspunde cu "Y˘ la intrebarea ˘ Do you want to change any of these parameters?˘ AUTOCAD-ul va cere :
--Enter values blank=Next value¬ Cn=Color n,S=Show current values¬ X=Exit
--Entity-- Pen-- Line--Pen
--Color-- No.-- Type--Speed
(valori curente pentru aceasta culoare©--(parametrul de modificat) AUTOCAD-ul incepe prin afisarea numarului creionului, a tipului de linie si a vitezei creionului
asociate culorii ± si formuleaza o cerere pentru primul numar de creion. Dupa introducerea numarului creionului¬ AUTOCAD-ul cere tipul de linie si viteza
creionului pentru culoarea 1. Apoi se repeta secventa pentru culoarea ˛ si asa mai departe. De fiecare data parametrul care ar trebui sa fie schimbat este afisat cu
valoarea sa curenta. Pentru modificarea parametrului se introduce valoarea noua. Dialogul continua pentru diferitele culori pina cind se introduce un "X".
--Asa cum este prezentat in afisare exista mai multe modalitati de a raspunde la cererile "Pen number:"¬ "Line type:˘ si ˘ Pen speed:".
Blank--Retine valoarea curenta afisata intre parantezele unchiulare si executa trecerea la urmtaorul parametru. RETURN face acelasi lucru. Cind ultima valoare
pentru o culoar particulara a fost insusita AUTOCAD-ul trece la urmatoarea culoare. Dupa culoarea nr 1µ AUTOCAD-ul se intoarce la culoarea 1.
Cn
Determina trecerea directa la cererea "Pen number:˘ pentru culoarea nr n. Daca se introduce un "C˘ urmat de un numar s trece direct la urmatoarea culoare.
Aceasta metoda este mult mai folositoare pentru selectarea modificarilor.
Arata un tablou cu valorile pentru toate culorile¬ apoi determina intoarcerea la cererea curenta.
X
Determina iesirea din dialog. Se introduce un "X˘ pentru a indica selectarea tuturor valorilor necesare.
Cind se modifica valoarea unui parametru particular ¨ de exemplu numarul creionului)¬ in mod normal schimbarile se produc numai asupra culorii curente din
secventa respectiva. Daca se doreste Šaplicarea modificarii culorii curente tuturor culorilor care urmeaza se precede noua valoare cu un "*". De exemplu daca
AUTOCAD-ul cere numarul de creion asociat culorii 4 se poate selecta acesta pentru culorile de la 4 la 1µ introducind "*2". Urmeaza un astfel de dialog:
Enter values.blank=Next value¬ Cn=Color n¬ S=Show current values, X=Exit
Entity-- Pen Line Pen
Color-- No. Type Speed
± (red)-- 1 0 32-- Pen number <1>ş RETURN
± (red)-- 1 0 32-- Line type <0ľş 3
± (red)-- 1 3 32-- Pen speed <32>ş *16
˛ (yellow)--2 0 16-- Pen number <2>ş C6

¶ (magenta© 3 0 16-- Pen number <3>ş 5

¶ (magenta) 5 0 16-- Line type <0>ş X


De retinut ca daca se doreste informarea AUTOCAD-ului pentru modificarea parametrilor creionului si tipului de linie¬ trebuie introdus "X˘ pentru a confirma
dialogul de imprimare.

--13.˛ Modificarea specificatiilor de imprimare de baza

--Dupa completarea dialogului referitor la creion si tip de linie¬ AUTOCAD-ul cere specificatiile de imprimare de baza analog modului in care se specifica
marimea unitatilor.

--Imprimarea intr-un fisier

--Se poate directiona iesirea la imprimanta pentru tiparirea unui desen intr-un fisier intermediar. O data ce fisierul de imprimare a fost creat se poate folosi un
program utilitar (care nu este necesar sa fie continut in AUTOCAD). Pe anumite calculatoare este posibila lansarea imprimarii si apoi utilizarea calculatorului
pentru executarea altor optiuni in timp ce imprimarea continua.
--Cind apare urmatoarea cerere:
--Write the plot to a fileż <current>:
se introduce "N˘ daca se doreste imprimarea direct la imprimanta si "Y˘ daca se doreste imprimarea intr-un fisier intermediar. Un raspuns "Y˘ determina aparitia
urmatoarei cereri:
--Enter file name for plot <implicit>:
unde "implicit˘ reprezinta numele desenului curent. Extensia ".plt˘ este asociata pentru comenzile PLOT si PRPLOT dar se poate introduce orice tip de extensie
dorit.

--Marimea unitatilor

--AUTOCAD-ul permite alegerea fie a inchilor fie a milimetrilor drept unitati pentru specificatia marimii punctelor si distantelor de imprimare. Cind apare
urmatoarea cerere:
--Size units (Inches or Milimeters© <Curent>
--se introduce "I˘ daca se doreste marimea punctului data in inch sau "M˘ daca se doreste utilizarea milimetrilor. Optiunea curenta este precizata intre parantezele
unghiulare» se poate retine aceasta tastind blank sau RETURN.

--Originea de imprimare

--Urmatoarea cerere este:


--Plot origin in units <implicit X,Y>:
--unde "units˘ sint fie inch fie milimetri. Pentru un plotter imprimarea incepe in mod normal din coltul din stinga jos al hirtiei (originea de imprimare a plotterului).
Pentru o imprimanta imprimarea incepe din coltul din stinga sus al hirtiei. Se poate pozitiona originea de imprimare oriunde pe suprafata hirtiei prin introducerea
coordonatelor punctului origina dorit. De exempluş daca s-au selectat inchi pentru marimea unitatilor de imprimare introducind "2,3˘ se va selecta originea de
imprimare cu ˛ inchi spre dreapta si 3 inchi in sus raportat la pozitia normala. Pentru o imprimanta specificatia originii "2,3˘ va determina o deplasare a acesteia cu
˛ inchi spre dreapta si 3 inchi in jos pe suprafata hirtiei.

--Marimea imprimarii

--Initial AUTOCAD-ul afiseaza marimile de imprimare care se pot utiliza. Daca una dintre aceste marimi este conform standardului ANSI (in cazul inchilor© sau
DIN (in cazul milimetrilor)¬ mnemonica pentru aceasta marime este afisata. De asemenea este afisata o marime speciala denumita "MAX". Aceasta reprezinta
marimea maxima care se poate imprima» ea poate fi superioara limitelor standard de imprimare. Daca s-a selectat marimea diferita de cea standard sau "MAX˘ ¬

2
aceasta va apare in tablou cu eticheta "USER". De exempluş
--Valorile standard pentru marimea de imprimare
--Size(marime)-- width(latime)-- Height(inaltime)
--A------ 10.50---- 8.00
--B------ 16.00---- 10.00
--C------ 21.00---- 16.00
--D------ 33.00---- 21.00
--E------ 43.00---- 33.00
--MAX------44.72---- 35.31
--USER---- 8.00---- 11.00
--Enter the Size or Width¬ Height (in unitati© <implicit>:
--Se poate selecta una dintre marimile standard din lista (sau "MAX˘ sau "USER"© prin tiparirea mnemonicii listate in coloana Size. In mod alternatiö se poate
introduce o anumita latime sau inaltime pentru hirtie separate prin virgula (in inch sau milimetri dupa cum s-a facut selectia referitoare la marimea unitatii). De
exemplu:
--Enter the Size or Width,Height (in inch© <MAX>ş 8,5.11

--Rotirea imprimarii

--Apoi AUTOCAD-ul formuleaza cererea:


--Rotate 2D plots 9° degrees clockwiseż <N>
--Daca se raspunde cu "Y˘ se va produce o rotatie cu 9° de grade a imprimarii pe hirtie. Aceasta va determina ca punctul din coltul din stinga jos sa fie situat in
coltul din stinga sus iar cel din stinga sus in cel din dreapta sus.

--Latimea creionului

--AUTOCAD-ul cere de asemenea latimea pentru tipul de creion utilizat. Aceasta va determina modul in care se vor umple urmele¬ polyline-urile si a solidelor.
Specificarea acestei latimi incepe in dialogul cu urmatoarea cerere:
--Pen width <implicit>:
se poate introduce o valoare noua in marimea unitatilor anterior specificate (inchi sau milimetrii). Daca se prefera retinerea valorilor implicite se tasteaza blank sau
RETURN.

--Ajustarea ariei de umplere

--Pentru imprimare (dar nu pentru imprimarea la imprimanta© urmeaza urmatoarea cerere:


--Adjust area fill boundaries for pen widthż <N>
--Daca se raspunde cu "Y"¬ rutina de imprimare va ajusta latimea creionului in momentul imprimarii corpurilor care solicita a fi umplute. Aceasta optiune este
necesare numai in Šaplicatii care necesita o mare acuratete. Pentru cele mai multe dintre aplicatii raspunsul "N˘ este adecvat¬ astfel incit acesta este considerat
implicit.

--Stergerea liniilor ascunse (+3)

--Daca este prezent pachetul ADE-3,urmatoarea cerere este:


--Remove hidden linesż <N>
Daca se raspunde cu "Y˘ pentru un desen 3D¬ inseamna ca se doreste eliminarea liniilor "ascunse".Pentru desene coplexe timpul de eliminare a acestora poate fi
destul de mare in timpul imprimarii.

--Scara imprimarii

--In continuare,AUTOCAD-ul cere scara imprimarii. Cererea este:


--Specify scale by entering:
--Plotted units=Drawing units or Fit or ż <implicit>
unde unitatlie ("units"© sint cele anterior alese (inchi sau milimetrii).Asa cum este indicat se poate raspunde in 3 moduri. Daca se introduce "Fit˘ (sau simplu
"F"),AUTOCAD-ul va scala imprimarea astfel incit vederea aleasa (portiunea de desen care se doreste a fi imprimata© sa acopere pe cit este posibil marimea
hirtiei.
--Pentru selectarea unei scari explicite pentru imprimare trebuie specificat AUTOCAD-ului numarul de unitati de desenare pe inch care se doresc a fi imprimate
(sau pe un milimetru).Se introduce numarul unitatilor plotter-ului si numarul unitatilor de desenare¬ separate prin semnul "=". De exemplu:
--Specify scale by entering:
--Plotted Inches=Drawing units or Fit or ż <F>ş 1=1
Va avea loc o imprimare la scara de o unitate de desenare/inch. Sa presupunem ca unitatile de desenare reprezinta kilometrii iar pentru plotter s-au selectat
milimetrii.Secventa:
--Specify scale by entering:
--Plotted Milimetres=Drawing units or Fit or ż <F>ş 2.5=1
va determina imprimarea astfel incit 2.µ milimetrii sa reprezinte un kilometru.
--Daca s-a utilizat comanda UNITS apartinind pachetului ADE- 1,pentru selectarea ca unitati de masura pentru desen a "picioarelor si inchilor",iar pentru
imprimare s-au selectat tot inchii,se poate introduce scara raportata la aceste unitati de masura.De exemplu,sa presupunem o imprimare astfel incit un sfert de inch
de pe desen sa fie echivalent un "picior".Se poate Šintroduce:
--1/4"=1'
Daca nu se dispune de pachetul respectiv,aceeasi imprimare se poate realiza introducind:
--0.25=12
(presupunind ca unitatile de desenare reprezinta inchi.). Raspunsul "?˘ la cererea de scara va determina o scurta descriere a acestor optiuni.

--13.3 Salvarea specificatiilor de imprimare

--Specificatiile de imprimare curente sint memorate in fisierul de configurare al AUTOCAD-ului,"acad.cfg".De fiecare data cind se modifica parametrii de
imprimare¬ noile valori sint memorate astfel incit nu este necesara reintroducerea lor la fiecare imprimare.

3
--13.4 Pregatirea dispozitivului de imprimare

--In momentul in care s-a terminat selectarea specificatiilor de imprimare¬ AUTOCAD-ul afiseaza mesajul:
--Effective plotting areaş ww wide by hh high
unde "ww˘ si "hh˘ reprezinta dimensiunile in unitatile selectate (inchi sau milimetrii).Urmeaza o pauza pentru a permite pregatirea hirtiei si a plotter-ului si se
afiseaza:
--Position paper in plotter.
--Press RETURN to continue or S to Stop for hardware setup.
Daca se raspunde la aceasta cerere cu RETURN,AUTOCAD-ul va reseta plotterul si va determina inceperea imprimarii.
Anumite plottere au posibilitati suplimentare,ca de exemplu presiunea si acceleratia creionului care nu sint prevazute in specificatiile AUTOCAD-ului.Daca se
raspunde la cererea de mai sus cu un "S",AUTOCAD-ul va face o pauza dupa emiterea functiei "reset˘ si va formula cererea:
--Do hardware setup now.
--Press RETURN to continue:
In acest moment se pot face ajustarile necesare inainte de inceperea imprimarii.Pentru a incepe imprimarea se apasa tasta RETURN.

--13.5. Imprimarea multi-creion cu un plotter cu un singur creion

--In cazul unui plotter cu un singur creion si a unei optiuni de configurare a imprimarii cu culori asociate unor creioane diferite (asa cum este descris in anexa
D),AUTOCAD-ul va face o pauza atunci cind este necesar in timpul imprimarii si va formula o cerere de forma:
--Install pen number 2¬ color3 (green)
--Press RETURN to continue.
Va trebui sa se astepte oprirea plotterului si sa se schimbe creionul in mod corespunzator.Apoi se poate apasa RETURN pentru reluarea imprimarii.

--13.6. Imprimarea simplu-port

--Daca perifericul de digitizare si plotterul sint conectate la porturi diferite de comunicatie ale calculatorului,AUTOCAD-ul poate comunica cu oricare dintre ele
ori de cite ori are nevoie. In cazul in care calculatorul are un singur port,acesta poate fi utilizat pentru ambele periferice.Inaintea imprimarii trebuie conectat
plotterul la portul respectiv.Dupa imprimare¬ AUTOCAD-ul face o pauza pentru a permite reconectarea dispozitivului de digitizare. Aceasta metoda simplu-port
poate fi utilizata pentru plottere,dar nu poate fi utilizata pentru imprimante.AUTOCAD-ul considera imprimanta ca fiind perifericul de imprimare,iesirea catre
aceasta fiind realizata de sistemul de operare.

--13.7. Utilizarea eficienta a imprimantei

--In momentul in care se utilizeaza imprimanta¬ AUTOCAD-ul parcurge desenul in intregime de la inceput la sfirsit,trimitind benzi orizontale catre aceasta.Pentru
multe tipuri de imprimante AUTOCAD-ul poate trunchia spatiile libere din partea dreapta a fiecarei benzi orizontale,economizind mult timp prin netrimiterea
informatiei respective spre imprimanta.De aceea un desen fara linii de margine este imprimat mai repede decit unul avind aceste linii.Daca desenul contine astfel
de linii marginale,acestea se pot plasa intr-un strat separat si dezactiva acesta inainte de imprimare.