You are on page 1of 3

-------- AUTOCAD

-------- CAPITOLUL 14
------3D NIVELUL 1 (Extensia ADE-3)

--14.1. Introducere

--Facilitatea "3D NIVELUL 1˘ cuprinsa in pachetul optional ADE-3¬ contine comenzi necesare pentru vizualizarea desenelor dintr-un anumit punct arbitrar din
spatiu.Din acest punct de vedere selectat se pot adauga entitati noi,sterge sau edita alte entitati. In plus¬ entitatile se pot plasa in diferite plane pe axa Z¬ si li se pot
asocia grosimi corespunzatoare pe aceasta axa. Toate posibilitatile au fost implementate intr-o maniera care nu interfera cu operarea normala a AUTOCAD-
ului.Multe dintre comenzile normale ale AUTOCAD-ului suporta vizualizare 3D, in cazul in care se urmareste o secventa de cereri 3D.

--14.˛ Comenzi speciale 3D

--Se pot utiliza comenzile din aceasta sectiune pentru asocierea planului Z¬ a grosimilor corespunzatoare obiectelor desenate asa cum sint vazute dintr-un punct de
vedere din spatiu selectat. Corespunzator acestuia¬ se poate cere si suprimarea liniilor ascunse.

--14.2.1 Comanda ELEV Selectarea inaltimii curente

--Comanda ELEV permite selectarea inaltimii curente si asocierea grosimii pentru entitatile urmatoare care se deseneaza. Secventa de cereri este:
--Commandş ELEV
--NeW current elevation <curentľ :
--NeW current thickness <curentľ :
Inaltimea unui obiect reprezinta planul Z pe care baza sa este desenata.Inaltimea zero indica planul Z de baza. Inaltimile pozitive,respectiv negative sint raportate la
acesta.Consideratii asemanatoare se aplica si in cazul grosimii asociate obiectelor.
--Sa presupunem¬ de exemplu ca se doreste desenarea unui cilindru drept la inaltimea zero¬ cu raza de 0.5 unitati si inaltimea sa de 3 unitati¬ acesta fiind inclus
intr-un paralelipiped dreptunghic. Se poate utiliza urmatoarea secventa:
--Commandş ELEV
--NeW current elevation <0.0000ľ ş RETURN (se retine valoarea implicita)
--NeW current thickness <0.0000ľ ş 3
--Commandş CIRCLE
--3P/2P/<Center pointľş (desemnare centru)
--Diameter/<Radius>ş 0.5
--Commandş ELEV
--NeW current elevation<0.0000>ş RETURN (pentru a utiliza valoarea implicita)
--NeW current thickness <3.0000>ş 1
--Commandş LINE
--From pointş (deseneaza un dreptunghi in jurul cercului)
--To pointş C (pentru a inchide dreptunghiul)
--In reprezentarea 2D¬ "top˘ sau "plan"¬ aceasta va determina aparitia pe ecran a urmatoarei figuri:

----------fig. 14.1

--Daca acum se utilizeaza comanda VPOINT (descrisa in continuare© se poate vizualiza aceasta figura din orice unghi.
--Pentru a trasa un segment vertical in spatiul tridimensional se aplica o extindere de grosime entitatii de tip punct.

--14.2.2. Comanda VPOINT selectarea punctului de vedere 3D

--Comanda VPOINT selecteaza punctul de vedere din care se doreste a se vedea desenul. O data specificat acest punct¬ AUTOCAD-ul regenereaza desenul
realizind o proiectie a entitatilor astfel incit acestea sa apara ca si cind ar fi vazute din acel punct. Pozitia selectata este mentinuta pina la o reutilizare a comenzii
VPOINT sau utilizarea comenzilor "VIE× Restore˘ sau "ZOOM Previous".
--Pentru a modifica punctul de vedere se introduce comanda VPOINT.
--Commandş VPOINT
--Enter vieW point <valorile X,Y,Z curente ale punctului de vedere):
--Valorile curente ale punctului de vedere sint afisate intre paranteze unghiulare. Se pot introduce valori noi pentru coordonatele X,Y,Z ale punctului dorit
(separate prin virgule© sau se poate utiliza un raspuns nul (RETURN pentru a cere afisarea sistemului de axe tridimensional). Urmatoarea diagrama Šilustreaza
acestea:

----------fig. 14.2.

--Compasul din coltul din dreapta sus al ecranului este o reprezentare a unui glob in doua dimensiuni. Punctul central este polul nord (0,0,1© » inelul circular care-l
inconjoara reprezinta ecuatorul (n,n,0)» iar inelul exterior reprezinta polul sud (0,0¬-1). O cruce mica este afisata pe suprafata compasului. Prin deplasarea
indicatorului dispozitivului de digitizare se poate deplasa cursorul pe orice portiune a globului. In momentul in care se executa o astfel de deplasare sistemul de axe
tridimensional se roteste asa cum punctul de vedere este indicat de compas.
--Daca se doreste¬ se poate manipula cu ajutorul indicatorului sistemul de axe;unii prefera compasul¬ altii prefera sistemul de axe» in general se pot utiliza
amindoua.In momentul in care se atinge punctul dorit se apasa picë-butonul indicatorului dispozitivului de digitizare.
--Compasul si sistemul de trei axe din ilustrarea anterioara indica vederea "sus,dreapta,fata". Asta inseamna ca punctul de vedere este din partea superioara
(emisfera nordica a globului),din dreapta (emisfera estica© si frontala. O specificare X,Y,Z¬ de forma "1¬-1,1˘ va produce un punct de vedere similar.
--Daca se apasa tasta RETURN pentru a obtine compasul sau sistemul de axe se vor utiliza valorile implicite ale punctului de vedere afisate intre paranteze
unghiulare.
--In ceea ce priveste punctul de vedere selectat acesta este intotdeauna situat in fata originii sistemului de coordonate (0,0,0©. Pentru anumite scopuri in care se cer
anumite particularitati asupra punctului de vedere se pot raporta toate entitatile din desen la originea sistemului de cooprdonate. Se pot aplica mariri in detaliu¬ dar
entitatile sint intotdeauna afisate intr-o proiectie paralela» vederile de perspectiva nu sint generate.
--Cu un punct de vedere de coordonate (1¬-1,1© o vedere "de sus¬ din dreapta¬ frontal˘ a exemplului constind intr-un cilindru pozitionat intr-un paralelipiped va
arata ca in figura urmatoare:

----------fig. 14.3.

1
--Pentru a restaura afisarea in spatiul tridimensional¬ se specifica un punct de vedere de coordonate "0,0,1". De exemplu:
--Commandş VPOINT
--Enter vieW point <1.875,-4.227,0.573>ş 0.0.1

--14.2.3 Comanda HIDE eliminarea liniilor ascunse

--Cind se utilizeaza comanda VPOINT pentru a genera o imagine 3D este produsa o afisare care nu elimina liniile ascunse¬ o asa numita afisare "wire-frame".
Deci toate liniile sint prezente inclusiv cele care in mod normal sint ascunse de alte obiecte interpuse pe directia punctului de vedere ales. Daca se doreste
eliminarea acestor linii ascunse se poate utiliza comanda HIDE. Aceasta comanda regenereaza desenul eliminind liniile ascunse. Pentru a utiliza comanda HIDE se
introduce:
--Commandş HIDE
--Nu sint formulate cereri la care trebuie sa se raspunda. Ecranul se va sterge pentru o anumita perioada de timp in functie de complexitatea desenului. Desenul va
fi redesenat cu liniile ascunse sterse. Afisarea se va reintoarce la normal (wire-frame© la urmatoarea regenerare a desenului (ZOOM¬ PAN¬ REGEN¬ VPOINT¬
etc.). Comanda HIDE trateaza anumite entitati in mod special. Cercurile¬ urmele¬ solidele si polilyne-urile sint tratate drept obiecte solide cu fete cu inceput si
sfirsit. Daca se doreste de exemplu un cilindru fara inceput si fara sfirsit acesta se poate construi cu doua arce.
--Revenind la exemplul anterior al unui cilindru intr-un paralelipiped si retinind punctul de vedere de cooronate (1¬-1,1© ilustrat anterior¬ comanda HIDE va
produce urmatoarea afisare:

---------fig. 14.4.

--Se poate orienta comanda HIDE pentru a afisa liniile ascunse intr-o culoare diferita in loc sa le elimine. Pentru acesta se utilizeaza comanda LAYER pentru a
crea straturi corespunzatoare partilor din desen la care se asociaza prefixul "HIDDEN". De exemplu daca un desen are doua straturi denumite "A˘ si respectiv "B˘
se creaza straturi noi denumite "HIDDENA˘ si respectiv "HIDDENB". Cind comanda HIDE gaseste partile unei entitati care trebuie ascunsa¬ ea incearca sa
deseneze portiunea ascunsa a stratului "HIDDENxxx"¬ unde "xxx˘ reprezinta stratul in care entitatea ar fi fost desenata. Daca stratul "HIDDENxxx"¬ portiunea
ascunsa a entitatii va fi invizibila.
--De asemenea se poate controla vizibilitatea si culoarea fiecarui strat in mod individual ceea ce constituie o mare flexibilitate in tratarea liniilor ascunse.

--14.3 Efectele modului 3D asupra altor comenzi

--Aceasta sectiune subliniaza efectele vizualizarii 3D asupra altor comenzi ale AUTOCAD-ului si descrie posibilitati suplimentare ale acestora in momentul in care
modul 3D este activ.
ATTDEF Definitiile de atribut sint preselectate cu grosime 0¬ in ceea ce priveste grosimea curenta selectabila prin comanda ELEV. Se poate modifica grosimea
acestora prin mijloacele comenzii CHANGE.
AXIS Sistemul de axe indicatoare este afisat numai cind punctul de vedere se gaseste situat in vederea "top˘ sau "plan"¬ (0,0,1).
BASE Comanda BASE utilizeaza inaltimea curenta (selectata prin comanda ELEV © ca o coordonata de baza pe axa Z pentru urmatoarele comenzi INSERT ale
desenului.
BLOCË--Inaltimea curenta (selectata prin comanda ELEV© este utilizata ca o coordonata de baza pe axa Z pentru blocul respectiv.
CHANGE Se poate modifica inaltimea sau grosimea entitatilor existente prin mijloacele optiunilor "Elev˘ si"Thickness˘ ale comentii CHANGE.
GRID--Grila vizibila este proiectata in vederea 3D corespunzator punctului de vedere ales si inaltimii curente. Acest lucru este conform standardului /izometric
rotirii si transformarilor permise pentru grila.
ID-- Comand ID permite afisarea curenta a inaltimii. Pentru toate scopurile practice aceasta reprezinta coordonata a punctului selectat.
INSERT Blocul este inserat cu inaltimea curenta; toate entitatile asociate blocului isi maresc inaltimea in mod corespunzator la fel cu toate celelalte dimensiuni.
Implicit INSERT selecteaza factorul de scalare pentru axa Z pentru blocul inserat egal cu factorul de scalare pe axa X¬ dar exista o metoda care permite
introducerea unui factor de scalare diferit. Dupa specificarea de inserare punctului pentru bloc¬ INSERT afiseaza urmatoarea cerere:
--X scale factor <1ľ /CornerŻ XYZ:
-- Se poate raspunde "XYZ˘ pentru a preciza optiunii INSERT ca s doreste specificarea tuturor celor trei Š factori de scalare. Secventa de cerere continua in
modul urmator:
--X scale factor <1>/corner:
--Ů scale factor <implicit=X>:
--Z scale factor <implicit=X>:
LIST Comanda LIST afiseaza inaltimea si grosimea curente pentru fiecare entitate. Acelasi lucru este valabil si in cazul comenzii DBLIST.
OSNAP Obiectele existente cu inaltimea curenta pot deveni candidate pentru selectarea unui punct de pe un obiect Snap.
PLOT se vedea imprimarea 3D¬ in continuare.
PRPLOT se vedea imprimarea 3D¬ in continuare.
SKETCH Segmentele produse de comanda SKETCČ nu sint divizate pina cind optiunea "Record˘ este selectata.
STATUS Inaltimea si grosimea curente sint incluse in raportul produs de comanda STATUS.
TEXT Entitatile test sint preselectate cu grosimea zero¬ in ceea ce priveste grosimea curenta selectabila prin comanda ELEV. Se poate modifica grosimea
acestora si prin mijloace ale comenzii CHANGE.
VIEW Comanda VIE× salveaza si restaureaza punctul de vedere pe parcursul modificarii altor parametrii ale vederii respective.
WBLOCK Inaltimea curenta (selectabila prin comanda ELEV) este utilizata drept coordonata de baza pentru blocul respectiv.
ZOOM P Comanda "ZOOM Previous˘ restaureaza punctul de vedere anterior ca punct de vedere pentru afisarea unei ferestre.
De mentionat ca umplerea spatiala a urmelor,solidelor si polyline-urilor largi are loc numai daca punctul de vedere este "top˘ sau "plan˘ (0,0,1© si daca liniile
ascunse nu au fost suprimate.

--14.4 Imprimarea 3D

--Se poate imprima o vedere 3D,utilizind comenzile normale PLOT si PRPLOT sau prin intermediul optiunilor meniului principal destinate in acest scop.
--Cind AUTOCAD-ul cere precizarea portiunii din desen destinata imprimarii (Display,Extents,Limits,VieW sau Window© se Šraspunde in maniera normala.
Pentru optiunea "View",imprimarea va avea loc din punctul de vedere selectat.Pentru alte optiuni,imprimarea va avea loc din cel mai recent punct de vedere
selectat pentru desenul respectiv din Editorul de Desenare.
--Optiunea "Limits˘ este tratata intr-o maniera putin diferita in cazul in care punctul de vedere nu este in "top˘ (0,0,1). In acest caZ "Limits˘ imprima analog
comenzii "Extents":toate entitatile sint scalate astfel incit sa fie umpluta intreaga zona.
--Este afisata o cerere suplimentara:
--Remove hidden linesż <implicit>:
Se raspunde fie cu "Y"¬ fie cu "N"¬ sau cu RETURN pentru acceptarea raspunsului implicit formulat intre parantezele unghiulare. Daca se raspunde cu "Y",liniile
ascunse vor fi eliminate;in caZ contrar,nu.

2
--14.5 Alte precizari privind utilizarea comenzii HIDE

--Sint numeroase directii care ar trebui sa fie urmarite pentru realizarea desenelor apropiate de realitate,utilizind comanda HIDE. La modul general¬ aceasta
comanda se foloseste ocazional in timpul creerii sau editarii unui desen. Cind se lucreaza la un desen¬ trebuie in general urmarita reprezentarea "wire-frame˘ si
trebuie apelata comanda HIDE inainte de imprimare.In cele ce urmeaza sint prezentate sugestii si recomandari pentru o cit mai eficienta utilizare a comenzii HIDE.

--Reprezentarea "wire-frame˘ contra desenelor cu linii ascunse

--Vizualizarea "wire-frame˘ a unui desen reprezinta cam tot ceea ce este necesar pentru captarea si transmiterea unei imagini 3D. Multe desene sint formate din
forme vizuale simple iar o completa reprezentare impune o vedere incluzind si fetele care in mod normal sint acoperite deci o vedere wire-frame.In alte desene insa
,datorita complexitatii unei astfel de reprezentarii si apropierii de vizualizarea reala se prefera eliminarea liniilor ascunse.

--Inceputuri si sfirsituri

--Linia directoare de baza in utilizarea comenzii HIDE consta in crearea obiectelor dintr-un desen cu entitati care sa reprezinte corpuri solide reale,tri-
dimensionale.Ca un exemplu simplu¬ un cub poate fi desenat prin transformarea unui solid,a unei urme sau a unui segment largit al unei polyline.Desi
reprezentarea wire-frame a unui cub rezultat prin transformarea a 4 segmente care formeaza un patrat este indentica cu cea rezultata prin transformarea unei
urme,comanda HIDE va trata diferit cele ˛ cazuri.
--Un cub desenat prin transformarea a 4 segmente va fi tratat de comanda HIDE ca un tub patratic infinit fara inceput si fara Šsfirsit¬ in timp ce un cub desenat prin
transformarea unei urme va fi tratat ca un solid finit¬ cu o fata de inceput si cu o fata de sfirsit.
--Facilitatea 3D asociaza suprafete de inceput si de sfirsit numai corpurilor spatiale rezultate prin transformarea unor anumite entitati.In general¬ daca o entitate
bidimensionala inchide o regiune plana¬ obiectul spatial rezultat va fi tratat de comanda HIDE ca un solid cu fete de inceput si de sfirsit.
--Solidele¬ urmele si polyline-urile inchise sint entitati care determina prin transformare corpuri solide cu inceput si sfirsit.
--Fiecare segment al unei polyline deschise este tratat in mod separat de facilitatea 3D. Segmentele cu latime diferita de zero vor avea inceputuri si sfirsituri.
Segmentele cu latime zero vor fi tratate ca segmentele si arcele obisnuite. Nu se aplica un tratament special polyline-urilor inchise. In particular¬ suprafata
marginita de o polyline inchisa nu este o suprafata de inceput sau de sfirsit pentru comanda HIDE.

--Text,Atribute si Definitii atribut

--Entitatile care contin informatie textuala nu sint procesate de comanda HIDE.In timpul regenerarii implicite in comanda HIDE,entitatile Text,Atribut si Definitie
atribut sint desenate pur si simplu fara a se lua in considerare vizibilitatea lor.In mod obisnuit se pot plasa informatii textuale in straturi diferite. Acestea se pot
suprima comutind aceste straturi pe off cu ajutorul comenzii LAYER.

--Straturi "HIDDENxxx"

--Desi se pot face vizibile liniile ascunse definind un strat corespunzator "HIDDENxxx˘ anterior comenzii HIDE¬ aceasta metoda va avea efectul scontat numai in
anumite cazuri.Aproape toate desenele care contin obiecte in miscare,polyline-uri,arce si cercuri transformate vor fi afisate simplificat daca este definit un strat
corespunzator "HIDDENxxx".
--Ori de cite ori doua obiecte se ating¬ exista posibilitatea ca unul dintre ele sa fie acoperit de celelalt. Fara un strat "HIDDEN***",aceast caZ nu este perceptibil.
Este analog atingerii a doua obiecte in spatiul bidimensional. Pe de alta parte ¬ definirea unui strat "HIDDEN***˘ in timpul editarii unui desen poate fi un ajutor in
vizualizarea a ceea ce se deseneaza.

--Obiecte care se ating sau se intersecteaza

--Comanda HIDE este prevazuta pentru a realiza interpretari plauzibile ale obiectelor reale. Cazurile de aplicare cele mai frecvente sint urmatoarele:desenarea
obiectelor care se intersecteaza in spatiu si desenarea suprafetelor care se suprapun.

--Performanta

--Comanda HIDE compara efectiv fiecare pereche de fete dintr- un desen pentru a determina care dintre ele produce o obturare.Utilizarea performanta a comenzii
HIDE depinde de un mare numar de factoriş numarul entitatilor,complexitatea acestora,proximitatea in proiectia totala si marimea acestora.
--Pentru a obtine o performanta sporita prin utilizarea comenzii HIDE se recomanda:
--1. Evitarea detaliilor desenului care nu sint vizibile la scara la care desenul este afisat sau imprimat.
--2. Efectuarea unui ZOOM in portiunea desenului care se doreste a fi supusa actiunii comenzii HIDE.
--3. Evitarea entitatilor care se intind pe suprafete largi.