You are on page 1of 3

JUSTIŢIE

Judele de ocol: Care va să zică, d-ta Leanca văduva, comersantă de băuturi spirtoase...
Leanca: La Hanu Dracului...
Jud.: Ştiu... Lasă-mă să-ntreb.
Leanca: Plătim licenţa, domn' judecător...
Prevenitul: Oleo!
Jud.: Tăcere!
Leanca: ...E păcat pentru mine, domn' judecător...
Jud.: Lasă-mă să te-ntreb...
Leanca: Te las...
Jud.: Care va să zică, d-ta Leanca văduva, comersantă de băuturi spirtoase, ce reclami de la
prevenitul Iancu Zugravu?
Leanca (cu emoţiune treptată): Eu, să trăiţi, saru' mâna, domn' judecător, eu sunt o fomeie
sârmană, Dumnezeu mă ştie cum mă chinuiesc pentru o pâine... De-aia şi pusesem de gând de la
sfântu Gheorghe să las prăvălia, care nu mai poate omul de atâtea angarale pentru ca să mai
mănânce o bucăţică de pâine, şi nu ne mai dă mâna să plătim licenţa.
Prevenitul: Licenţa o plăteşte domn' Mitică.
Leanca: Domn' Mitică?... să fie al dracului care minte?
Jud.: Tăcere! Nimini n-are voie să vorbească până nu-l întreb eu.
Leanca: Dacă zice dumnealui că domn' Mitică!... Eu, domn' judecător, săru'mâna, poci să jur
că sunt curată la sufletul meu!
Jud.: Nu e vorba de asta!... Spune cum s-au petrecut lucrurile şi ce reclami de la prevenit?
Leanca: Eu, domn' judecător, reclam, pardon, onoarea mea, care m-a-njurat, şi clondirul cu
trei chile mastică prima, care venisem tomn-atunci cu birja de la domn' Marinescu Bragadiru din
piaţă, încă chiar domn' Tomiţa zicea să-l iau în birje...
Jud.: Pe cine să iei în birje?
Leanca: Clondirul... că zicea...
Jud.: Cine zicea?
Leanca: Domn' Toma... se sparge...
Jud.: Cine se sparge?
Leanca: Clondirul, domn' judecător!
Jud. (impacientat): Femeie, ce tot bârâi?... Răspunde odată lămurit la ce te-ntreb eu! Ce
pretinzi d-ta acuma de la prevenit?
Leanca (cu volubilitate): Onoarea mea, domn' judecător, care m-a-njurat dumnealui, pardon
facu-ţi şi dregu-ţi, şi mi-a spart clondirul, că nu vrea să-mi plătească... (Cu obidă.) Că eu sunt o
fomeie sârmană, şi e păcat! vine dumnealui gol puşcă şi bea până se face tun, şi pe urmă, dacă
am vrut să chem vardistul, dumnealui zice că mă sulemeneşte cu chinoroz şi vrea s-o tulească, ş-
a căzut peste tarabă şi s-a făcut praf.
Jud.: Ce s-a făcut praf ?
Leanca: Clondirul cu mastică; şi pe urmă vrea să fugă.
Jud.: Cine?
Leanca: Dumnealui.
Jud.: Ei, ce pretinzi?
Leanca: Onoarea mea şi trei chile de mastică prima...
Jud.: Bine; şezi şi taci.

domn' judecător..: Te invit să fii cuviincioasă aici! aici nu-i permis să dai cu tifla! Prev.: Taci odată! Leanca: Am tăcut.: Taci! nu te-ntreb pe d-ta... domn' judecător!.: Piaza rea.: Las-o p-aia! aia-i altă căciulă! (Judelui:) Aia a fost la politică. (Către prevenit:) Cine-i domn' Mitică? Prev. Leanca: Să fie-al drac. Jud.: A căzut de pe tejghea. că sunt comersant.. mă porcule? că dumneaei n-are niciodată o politică vizavi de muşterii. ş-acuma e beat.. am deschis tombolă cu obiecte la Moşi. iar ai venit. Jud. domn' judecător.. la ficsonomia obrazului. (Condamnă pe prevenitul Iancu Zugravu la şapte lei despăgubire civilă şi doi lei cheltuieli de judecată. da. săru' mâna...: Care va să zică...: Domn' Mitică?. Jud... Jud....: Am vrut numai s-o speriu c-o stric (face cu ochiul) pardon... domn' judecător! ai văzut şi dumneatale acuşica ce pramatie e dumneei? Jud.: Vorbeşte serios! Cine-i domn' Mitică? Prev.. nu-l cunoşti pe domn' Mitică? (Râzând ironic......: Hahahaha! Brav... uite. domn' Mitică de la pricepţie. să spuie ce comerţ învârteşte. Leanca: Să mă sperii? N-ai venit odată cu căciula umplută cu chinoroz.: Dacă i-a plătit licenţa.. Eu nu vream. Dac-am văzut că mă omoară concurenţa străinilor.: Cine l-a-mpins? Prev.. e vorba de clondirul cu mastică. dumneaei zice.. domn' judecător.... (aspru) M-ai înţeles? Leanca (veselă): Hahaha! bravos.: Da' de chinoroz cum a venit vorba? Prev.: Destul.? Prev. (Face cu ochiul. Prev. Jud.: Am fost zugrav de case român.) Leanca: Da. (Cu un zâmbet de fină intenţie.: Ce-are-a face domn' Mitică? Prev.: Taci! (Prevenitului:) Nu e vorba de licenţă. daca domn' Mitică. (mai aspru): Taci.. (vesel): Bravos. săru'mâna. domnule judecător.: Taci! Leanca: Tac. nu-nţelege dumneei. că te dau afară! Prev..) Al dracului domn' Mitică! Jud. dar de ce vii beat la judecătorie? Prev.: (obidit): Dacă n-am aminteri coraj. Jud.) Pricepi dumneatale acuşica cum vine vorba noastră.. (foarte aspru): Răspunde! ce comerţ faci d-ta? Prev. Jud. domn' judecător!. Jud.. Leanca: Care vine dumnealui.: Cine-i domn' Mitică? Leanca: Domn' judecător. Jud. Leanca (dându-i cu tifla): Comersant de piei de cloşcă.) Jud. era pe margine. toate bune.: Bine. Jud. pardon. cum remâne? . onoarea mea..: Iancu Zugravu! Ce ai d-ta să răspunzi la pretenţiile reclamantei? Prevenitul (e afumat şi pronunţă foarte îngălat): Eu. Jud. Eu zic..: Nu-ţi permit să fii necuviincios aici!.. nereperată... fomeie. Jud. fincă zicea că cheamă vardistul. Jud.

Prev. (maliţios): Las' că ţi-o reperează domn' Mitică! .