CUPRINS

INFERNUL
CÂNTUL I
Prolog la DIVINA COMEDIE
Dante, rătăcind într-o pădure întunecoasă, ajunge la poalele unui deal. Cele trei fiare. Apariţia marelui poet
latin Virgiliu. Convorbirea dintre cei doi poeţi. începutul
călătoriei............................................................................... 7

CÂNTUL II
Invocaţia către muze. Şovăirea lui Dante, dojana şi îndemnurile lui Virgiliu. Rugămintea Beatricei. înspre
poarta Infernului..........................................11

CÂNTUL III
Poarta Infernului. Pedeapsa celor şovăielnici. Luntraşul Infernului, Caron.
Trecerea fluviului infernal Aheronul............................................................17

CÂNTUL IV
Primul cerc: Limbul. Poeţii antici şi Dante. Castelul înţelepţilor.........

CÂNTUL V
Cercul al doilea. Judecătorul Infernului: Minos. Păcătoşii din dragoste. Francesca da Rimini şi Paolo
Malatesta. Povestea lor de dragoste şi de
moarte...........................................................................................................28

CÂNTUL VI
Cercul al treilea: Lacomii. Cerber. Ciacco vorbeşte despre Florenţa şi îi prezice lui Dante
exilul.................................................................................33

CÂNTUL VII
Cercul al patndea: Zgârciţii şi risipitorii. Pluto. Despre soartă. Pătrunderea
în cel de-al cincilea cerc. Mânioşii............................................................37

CÂNTUL VIII
Cercul al cincilea: Mânioşii. Trecerea fluviului Stix în barca lui Flegias. Filippo Argenti. Cetatea
Dite.......................................................................42

CÂNTUL IX
Cercul al şaselea: Ereticii. Lângă poarta cetăţii Dite. Cele trei Furii. Trimisul ceresc. Cei doi poeţi pătrund în
cetate. Ereticii îngropaţi în morminte de foc............................................................................................47
840
I
841

CANTUL X
Cercul al şaselea: Ereticii. Farinata degli Uberti şi Cavalcante dei
Cavalcanti. Prevestirea exilului lui Dante...................................................52

CÂNTUL XI
Cercul al şaselea: Ereticii. Mormântul papei Anastasiu. Topografia
Infernului......................................................................................................57

CÂNTUL XII
Cercul al şaptelea: Brăul întâi. Violenţii. Minotaurul. Centaurii. Violenţii
împotriva aproapelui....................................................................................61

CÂNTUL XIII
Cercul al şaptelea: Brăul al doilea. Violenţii. Pădurea sinucigaşilor. Pier
della Vigna. Risipitorii.................................................................................66

CÂNTUL XIV
Cercul al şaptelea: Brăul al treilea. Violenţii împotriva lui Dumnezeu.
Capaneu. Originea fluviilor din Infern......................................................... 72

CÂNTUL XV
Cercul al şaptelea: Violenţii împotriva firii. Sodomiţii. Brunetto Latini. Noua
prevestire a exilului lui Dante......................................................................77

CÂNTUL XVI
Cercul al şaptelea: Violenţii împotriva firii. Convorbirea lui Dante cu trei
damnaţi florentini. Corupţia Florenţei. Gerion...........................................82

CÂNTUL XVII

Cercul al şaptelea: Brăul al treilea. Violenţii împotriva artei. Cămătarii.
Monstrul Gerion...........................................................................................87

CÂNTUL XVIII
Cercul al optulea: Bolgia întâi şi a doua. Codoşii, seducătorii de femei şi
înşelătorii. Linguşitorii.................................................................................92

CÂNTUL XIX
Cercul al optulea: Bolgia a treia. Simoniacii. Papa Niccolo al III-lea.
Violenta invectivă a lui Dante împotriva papilor simoniaci..........

.97

CÂNTUL XX
Cercul al optulea: Bolgia a patra. Ghicitorii.............................................102

CÂNTUL XXI
Cercul al optulea: Bolgia a cincea. Cei care îşi însuşesc bunul obştesc.
Ameninţările diavolilor. Umorul dantesc...................................................707

CÂNTUL XXII
Cercul al optulea: Bolgia a şasea. Ciampolo din Navarra şi fratele Gomito
Cursa întinsă dracilor de Ciampolo. Cearta infernală..............................112
842

CANTUL XXIII
Cercul al optulea: Bolgia a şasea. Ipocriţii...............................................118

CÂNTUL XXIV
Cercul al optulea: Bolgia a şaptea. Hoţii...................................................124

CÂNTUL XXV
Cercul al optulea: Bolgia a şaptea. Hoţii...................................................130

CÂNTUL XXVI
Cercul al optulea: Bolgia a opta. Răii sfătuitori. Invectiva lui Dante
împotriva Florenţei. Răii sfătuitori învăluiţi în flăcări. Ulise şi Diomede.
Călătoria lui Ulise..........,...........................................................................136

CÂNTUL XXVII
Cercul al optulea: Bolgia a opta. Sfătuitorii de rele. Guido da Montefeltro.
Despre starea politică a Romagnei............................................................141

CÂNTUL XXVIII
Cercul al optulea: Bolgia a noua. Semănătorii de dezbinări.....................146

CÂNTUL XXIX
Cercul al optulea: Bolgia a zecea. Falsificatorii.......................................757

CÂNTUL XXX
Cercul al optulea: Bolgia a zecea. Falsificatorii.......................................156

CÂNTUL XXXI
Puţul giganţilor...........................................................................................162

CÂNTUL XXXII
Cercul al noulea: Trădătorii. Zona întâi, Căina: trădătorii de rude. Zona a
doua, Antenora: trădătorii de patrie sau de partid. Bocea degli Abaţi.
Contele Ugolino della Gherardesca...........................................................167

CÂNTUL XXXIII
Cercul al noulea: Trădătorii. Zona a doua: Antenora. Contele Ugolino.
Invectiva împotriva Pisei............................................................................172

CÂNTUL XXXIV
Cercul al noulea: Zona a patra şi ultima: Giudecca. Trădătorii de
binefăcători.................................................................................................178

NOTE...................................................................................... 183
843

PURGATORIUL
CÂNTUL I
Preludiu şi invocaţie. Cele patru stele. Cato, paznicul Purgatoriului.
Convorbirea cu Virgiliu..............................................................................267

CÂNTUL II
Antepurgatoriul. îngerul luntraş. Convorbirea lui Dante cu Casella.

Mustrarea lui Cato.....................................................................................272

CÂNTUL III
Antepurgatoriul. Insula: Sufletele excomunicaţilor. Manfredi...................277

CÂNTUL IV
Antepurgatoriul. întâia brănă; Zăbavnicii. Belacqua................................282

CÂNTUL V
Antepurgatoriul. A doua brănă: Zăbavnicii care au murit ucişi. Jacopo del
Cassero, Bonconte da Montefeltro, Pia dei Tolomei.................................287

CÂNTUL VI
Antepurgatoriul. A doua brănă: Alţi zăbavnici care au murit ucişi. Benincasa, Guccio Tarlati, Federigo Novella,
Gano Scornigiani, Orso degli Alberti, Pier della Broccia, Sordello. Invectiva împotriva Italiei şi a
Florenţei....................................'..................................................................292

CÂNTUL VII
Antepurgatoriul. Vâlceaua înflorită: Principii neglijenţi. împăratul Rudolf, Ottocar al H-lea, rege al Boemiei,
Filip al IlI-lea, rege al Franţei, Enric I de Navarra, Petru al Hl-lea şi Alfons al IlI-lea de Aragon, Carol I de
Anjou,
Enric al IH-lea, rege al Angliei, Guglielmo al Vll-lea de Monferrato.......298

CÂNTUL VIII
Antepurgatoriul. Vâlceaua înflorită. Cei doi îngeri păzitori şi şarpele. Nino
Visconti şi Corrado Malaspina...................................................................303

CÂNTUL IX
Antepurgatoriul. Noaptea în vâlceaua înflorită. Visul lui Dante: vulturul şi
Lucia. Poarta Purgatoriului, îngerul portar..............................................308

CÂNTUL X
Primul ocol: Trufia. Pilde de umilinţă.......................................................313

CÂNTUL XI
Primul ocol: Trufia, Omberto Aldobrandeschi. Oderisi da Gubbio.
Provenzan Salvani......................................................................................318
844

CANTUL XII
Primul ocol: Trufia. Pilde de trufie pedepsită. Lucifer, Briareo, uriaşii, Nemrod, Niobe, Saul, Aracne, Roboamo,
Erifile, Sannherib, Cirus, Oloferne,
Troia. Urcarea la cel de-al doilea ocol......................................................323

CÂNTUL XIII
Al doilea ocol: Invidia. Pilde de caritate. Sapia da Siena.........................328

CÂNTUL XIV
Al doilea ocol: Invidia. Guido del Duca şi Rinieri da Calboli. Toscana şi
Romagna în 1300........................................................................................334

CÂNTUL XV
Al doilea ocol: Invidia. Al treilea ocol: Mânia. Pilde de blândeţe............340

CÂNTUL XVI
Al treilea ocol: Mânia. Marco Lombardo. Despre liberul arbitru şi corupţia
lumii. Corrado da Palazzo, Gherardo, da Camino, Guido da Castello,
Gaia............................................................................................................345

CÂNTUL XVII
Al treilea ocol: Mânia. Exemple de mânie pedepsită. Procne, Amata.
îngerul păcii. Urcarea la cel de-al patrulea ocol. Topografia morală a
Purgatoriului..............."...............................................................................351

CÂNTUL XVIII
Al patrulea ocol: Trândăvia. Natura şi originea iubirii. Liberul arbitru. Pilde
de zel. Abatele de la San Zeno. Pilde de nepăsare. Somnul lui Dante.......356

CÂNTUL XIX
Al patrulea ocol: Trândăvia. Visul lui Dante. Al cincilea ocol: Zgârcenia şi
risipa. Papa Adrian al V-lea.......................................................................362

CÂNTUL XX
Al cincilea ocol: Zgârcenia şi risipa. Ugo Capet. Pilde de zgârcenie.
Cutremurul..................................................................................................367

CÂNTUL XXI
Al cincilea ocol: Zgârcenia şi risipa. Staţiu. Cauza cutremurului.............373

CÂNTUL XXII
Al şaselea ocol: Lăcomia. Pilde de cumpătare..........................................378

CÂNTUL XXIII
Al şaselea ocol: Lăcomia. Forese Donaţi. Invectiva împotriva femeilor
florentine.....................................................................................................384
845

CÂNTUL XXIV
Al şaselea ocol: Lăcomia. Bonaginuta do Lucea, Papa Martin al IV-lea, Ubaldino della Pila, Bonifazio Fieschi,
Gentucca, Corso Donaţi. Exemple de lăcomie
pedepsită.......................................................................................389

CÂNTUL XXV
Urcarea la cel de-al şaptelea ocol. Zămislirea fiinţei omeneşti. Cel de-al
şaptelea ocol: Desfrănarea. Exemple de castitate.....................................395

CÂNTUL XXVI
Cel de-al şaptelea ocol: Desfrănarea. Cele două cete de desfrânaţi.
Exemple de desfrău: Sodoma şi Gomora, Pasifae, Guido Guinizelli, Arnaldo
Daniello......................................................................................................400

CÂNTUL XXVII
Cel de-al şaptelea ocol: Desfrănarea. Trecerea poeţilor prin flăcări. Urcarea
către Paradisul pământesc. Ultimele cuvinte ale lui Virgiliu....................406

CÂNTUL XXVIII
Paradisul pământesc. Pe malurile râului Lete. Matelda. Originea apelor şi a
vântului în Paradisul pământesc................................................................411

CÂNTUL XXIX
Paradisul pământesc. Mereu pe meleagurile răului Lete. Procesiunea
mistică.........................................................................................................417

CÂNTUL XXX
Paradisul pământesc. Apariţia Beatricei. Dispariţia lui Virgiliu. Mustrările
Beatricei......................................................................................................423

CÂNTUL XXXI
Paradisul pământesc. Mărturisirea lui Dante. Scufundarea în apele râului
Lete. Beatrice se dezvăluie.........................................................................428

CÂNTUL XXXII
Paradisul pământesc. Somnul lui Dante. Acvila, vulpea şi zmeul. Desfrânata
şi uriaşul.....................................................................................................433

CÂNTUL XXXIII
Paradisul pământesc. Profeţia Beatricei. Purificarea lui Dante în apele
răului Eunoe...............................................................................................439

NOTE......................................................................................444
846

PARADISUL
CÂNTUL I
Preludiu. Invocaţia către Apollo. Ascensiunea în sfera de foc. Orânduirea
universului..................................................................................................541

CÂNTUL II
Apostrofa către cititori. Urcarea în întâiul cer (al Lunii). Petele lunare.
înrâurirea cerurilor....................................................................................546

CÂNTUL III
Cerul întâi, al Lunii. Cei care şi-au călcat jurămintele. Picarda Donaţi.
împărăteasa Constanţa...............................................................................552

CÂNTUL IV
Cerul întâi, al Lunii. Cei care şi-au călcat jurămintele. îndoielile lui
Dante..........................................................................................................557

CÂNTUL V

Cerul întâi, al Lunii. Cei care şi-au călcat jurămintele. Lămuririle Beatricei.
Cerul al doilea, Mercur. Spiritele active. lustinian....................................562

CÂNTUL VI
Cerul al doilea, al lui Mercur. Spiritele active. Viaţa lui lustinian.
Acvila romană. Invectiva împotriva guelfilor şi a ghibelinilor. Romeo di
Villanova.....................................................................................................567

CÂNTUL VII
Cerul al doilea, al lui Mercur. Spiritele active. Noile îndoieli ale lui Dante.
Lămuririle Beatricei...................................................................................572

CÂNTUL VIII
Cerul al treilea, al Venerei. Spiritele îndrăgostite. Carol Martel. Noi dubii
ale lui Dante...............................................................................................578

CÂNTUL IX
Cerul al treilea, al Venerei. Spiritele îndrăgostite. Cunizza da Romano.
Marca Trevigiana. Folco din Marsilia. Raab cea ticăloasă. Invectiva
împotriva eclesiaştilor................................................................................584

CÂNTUL X
Cerul al patrulea, al Soarelui, Spirite înţelepte. Prima cunună luminoasă a
spiritelor de teologi şi filozofi.....................................................................589

CÂNTUL XI
Cerul al patrulea, al Soarelui. Spiritele înţelepte. Cele două noi îndoieli ale lui Dante. Elogiul lui San Francesco
d'Assisi. Invectiva împotriva dominicanilor..............................................................................................595
847

CÂNTUL XII
Cerul al patrulea, al Soarelui. Spiritele înţelepte. A doua cunună luminoasă.
Elogiul Sfântului Dominic. Invectiva împotriva franciscanilor.................600

CÂNTUL XIII
Cerul al patrulea, al Soarelui. Spiritele înţelepte. Ştiinţa lui Solomon, a lui
Adam şi a lui Hristos..................................................................................606

CÂNTUL XIV
Cerul al patrulea, al Soarelui. Spiritele înţelepte. Solomon îi lămureşte lui Dante cea de-a treia îndoială. Cea
de-a treia cunună luminoasă. Urcarea în cerul lui Marte. Cerul al cincilea, al lui Marte. Spiritele
războinicilor.....611

CÂNTUL XV
Cerul al cincilea, al lui Marte. Spiritele războinice. Cacciaguida. Florenţa de
altădată. Strămoşii lui Dante......................................................................616

CÂNTUL XVI
Cerul al cincilea, al lui Marte. Spiritele războinice. Despre nobleţe. Florenţa şi cetăţenii săi în vremea lui
Cacciaguida..................................................622

CÂNTUL XVII
Cerul al cincilea, al lui Marte. Spiritele războinice. Prezicerea exilului.
Gloria viitoare. Curajul adevărului...........................................................628

CÂNTUL XVIII
Cerul al cincilea, al lui Marte. Spiritele războinice. Urcarea în cerul al şaselea. Cerul al şaselea, al lui Jupiter.
Spiritele celor drepţi. Acvila. Avariţia papilor..........................................................................................633

CÂNTUL XIX
Cerul al şaselea, al lui Jupiter. Spiritele drepţilor. Vorbirea acvilei. Invectiva împotriva principilor
nedrepţi....................................................................638

CÂNTUL XX
Cerul al şaselea, al lui Jupiter. Spiritele drepţilor. Cântecul spiritelor care formează acvila. Sufletele din ochii
acvilei. Păgâni în Paradis. Despre predestinare................................................................................................644

CÂNTUL XXI
Cerul al şaselea, al lui Saturn. Spiritele contemplative. Scara cerească. Pier Damiano. Invectivă împotriva
ecleziaştilor................................................650

CÂNTUL XXII
Cerul al şaptelea, al lui Saturn. Spiritele contemplative. Corupţia călugărilor. Cerul al optulea, al stelelor fixe.
Spiritele triumfătoare. Privirea asupra planetelor şi a pământului..............................................................655

848

CÂNTUL XXIII
Cerul al optulea, al stelelor fixe. Spiritele triumfătoare. Iisus Hristos.
Dumnezeiasca frumuseţe a Beatricei. încoronarea Fecioarei Măria........667

CÂNTUL XXIV
Cerul al optulea, al stelelor fixe. Spiritele triumfătoare. Sfântul Petru. Dante
este examinat cu privire la credinţă...........................................................666

CÂNTUL XXV
Cerul al optulea, al stelelor fixe. Spiritele triumfătoare. Dorul de patrie. Sfântul Iacob. Dante este examinat cu
privire la speranţă. Sfântul Ioan Evanghelistul..............................................................................................672

CÂNTUL XXVI
Cerul al optulea, al stelelor fixe. Spiritele triumfătoare. Dante este examinat cu privire la caritate. Adam. Primul
grai al omenirii................................677

CÂNTUL XXVII
Cerul al optulea, al stelelor fixe. Spiritele triumfătoare. Invectiva Sfântului Petru împotriva papilor şi a
prelaţilor. Urcarea în cerul al nouălea, primul mobil. Ierarhiile îngereşti. Corupţia
pământească....................................682

CÂNTUL XXVIII
Cerul al nouălea, primul mobil. Ierarhiile îngereşti. Concordanţa între îngeri
şi ceruri.......................................................................................................688

CÂNTUL XXIX
Cerul al nouălea, primul mobil. Ierarhiile îngereşti. Invectiva împotriva
vanităţii. Nesfârşitul număr al îngerilor.....................................................693

CÂNTUL XXX
Cerul al nouălea, primul mobil, Ierarhiile îngereşti. Urcarea în Empireu.
Fluviul de lumină. Trandafirul alb. Tronul lui Enric al VH-lea.................698

CÂNTUL XXXI
Empireul. Dumnezeu,

CÂNTUL XXXII
... dre
Orânduirea fericiţilor O
Viziunea divinităţii. .Sfârşitulpoemei

NOTE.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful