You are on page 1of 3

NOTA REDACŢIEI:

Prezenta ediţie reproduce textul lucrării fundamentale a lui Auerbach, Mimesis,


apărută la Editura pentru Literatură Universală, în anul 1967, în traducerea lui
I. Negoiţescu.
Intervenţiile asupra ediţiei anterioare - minime, întrucît s-a urmărit păstrarea unui
stil uşor arhaic, în consonanţă atît cu epoca de apariţie a cărţii, cît şi cu limbajul
traducătorului - au vizat actualizarea normei doar în situaţiile în care neconcor-
danţele cu norma actuală erau prea stridente.
Pentru versiunea românească a textelor ilustrative din cuprinsul volumului (ele
au fost transcrise în versiunea dată de Auerbach) s-au folosit următoarele ediţii:
Petronius - Satyricon, tr. I.M. Marinescu, 1923 ;
Tacitus - Anale, tr. E. Lovinescu, 1925 ;
Apuleius - Măgarul de aur. Metamorfoze, tr. I. Teodorescu, 1958 ;
Dante - Divina Comedie, tr. Eta Boeriu, 1965 ;
Boccaccio - Decameronul, tr. Eta Boeriu, 1963 ;
Rabelais - Gargantua, tr. R. Vulpescu, 1962;
Montaigne - Eseuri, voi. I, tr. Mariella Seulescu, 1966;
Shakespeare - „Henric al IV-lea", partea a H-a, tr. L. Leviţchi, ediţia Opere,
voi. IV, 1957;
Shakespeare - „Macbeth", tr. I. Vinea, din volumul Teatru, 1964;
Shakespeare - „Furtuna", tr. L. Leviţchi, din volumul Teatru, 1964 ;
Cervantes - Don Quijote de la Mancha, tr. I. Frunzetti şi E. Papu, 1965 ;
La Bruyere - Caracterele, tr. A. Tita, 1966;
Moliere - „Improvizaţia de la Versailles", tr. Al.O. Teodoreanu, ediţia Opere,
voi. II, 1956;
Moliere - „Tartuffe sau Impostorul", tr. A. Toma, ediţia Opere, voi. II, 1956;
Moliere - „Burghezul gentilom", tr. V. Eftimiu, ediţia Opere, voi. IV, 1958;
Boileau - Ana poetică, tr. I. Marinescu, 1957 ;
Voltaire - „Candid", tr. Al. Philippide, din volumul Naivul, 1962 ;
Stendhal - Roşu şi negru, tr. G. Naum, 1963 ;
Balzac - „Moş Goriot", tr. Cezar Petrescu, din volumul Opere alese, 1965 ;
Flaubert - Doamna Bovary, tr. Dem. Botez, 1962;
Zola - Germinai, tr. O. Lemnaru, 1965 ;
Proust - în căutarea timpului pierdut. Swann, tr. R. Cioculescu, 1945 ;
S-au folosit de asemenea, cu uşoare modificări, textele din:
Schilîer - „Intrigă şi iubire", tr. M. Isbăşescu şi Mariana Crainic, din ediţia Teatru,
voi. I, 1959, precum şi Biblia, în traducerea lui Gala Galaction;
Al. Duţu (La Chanson de Roland', Vigny; Racine; La Chanson d'Alexius;
Chretien de Troyes ; Arioste ; Le Mystere d 'Adam ; Jacopone da Todi; fablel-v\
Du prestre qui ol mere a force ; St. John Ervine ; Corneille ; Bossuet;
Stendhal, Vie de Henry Brulard, Souvenirs d'egotisme; Balzac, Lettres â
l'Etrangere, La Vieille fille; Flaubert, Correspondance ; Rousseau; Edmond
şi Jules de Goncourt);
Este vorba de ediţia din 1967.
6 MIMESIS
M. Gramatopol (Amian; Sf. Ieronim ; Sf. Augustin; Grigore din Tours ; Iliadai
Legenda lui Alexius ; Sf. Bernard de Clairvaux; Benvenuto da Imola ; Sf. Francisj
din Assisi; Tommaso da Celano; Vergiliu; Fra Salimbene de Adam);
I. Negoiţescu (Goethe ; Hegel; Keller; Schiller);
Gabriela Rădulescu şi V. Nemoianu (Virginia Woolf);
Mariella Seulescu (Antoine de La Sale ; Leş Serments de Strasbourg ; Leş Quinz
joyes du mariage; Froissart; Prevost; Voltaire, Epîtres d'Angleterre, Ce qu>
plaît aux dames, Epître â Mme Necker; Saint-Simon);
R. Vulpescu (Rabelais, Pantagruel).
Restul traducerilor au fost completate de către redacţie. Modificări sau varianti
faţă de ediţiile folosite sînt date în paranteze drepte.
Indicele lucrării păstrează, într-o formă uşor amplificată, caracterul selectiv
indicelui ediţiei germane.
Redacţii
Traducătorul {ine să menţioneze că a f ost ajutat în munca sa de Sanda loanovit
şi Dieter Fuhrmann.
I. Negoiţescu