Međuzavisnot znanja i tehnolgoije Naučno-tehnološka revolucija podstakla je brojne rasprave o sadržaju i strukturi znanja.

Savremeni autori pokušavaju da redefinišu znanja i u korpus znanja uključuju ne samo teorijsko već i tehnološko znanje u veštine, posebno one koje su potrebne materijalnoj proizvodnji. Iako tehnologija predstavlja deo ukupnog korpusa znanja, mnogi autori ukazuju na otvorena pitanja i dileme povezane sa karaterom i suštinom tehnoloških znanja. Bitno je naglasiti da tehnološke aktivnosti, znanje i procesi ne mogu biti odvojeni niti se tehnologija može svesti na primenjenu nauku , pošto bi se na taj način ignorisale socijalne, ekonomske i individualne potrebe.

Razlike između nauke i tehnologije, odnosno naučnog i tehnološkog znanja 1. Cilj prirodnih nauka je teoretsko znanje (za njihove sopstvene potrebe) dok je tehnologija zainteresovana za saznanje koje će biti korisno i upotrebljivo prilikom funkcionisanja tehnološkog sistema. 2. Objekti naučnog istraživanja su prirodni fenomeni, dok se tehnologija bavi prirodnim efektima tih fenomena ukoliko suoni primenenji u tehničkim sistemima. Nauka je takođe „disciplinarna“ za razliku od tehnologije koje je “interdisciplinarna u principu“. 3. S tačke gledišta metodologije, nauka preferira izolirajuću apstrakciju objekta koji istražuje, dok tehnologijaa radi sa pravim tehničkim objektima i zavisi od simulacije i testiranje realnih prototipova 4. Uzimajući u obzir karakteristike rezultata, nauka izvodi izolovane hipoteze i idealizovane teorije, dok tehnologija stvara složena i realistička pravila projekta transformišući i integrišući naučno znanje u sistematsko iskustvo. 5. Za raliku od nauke u kojoj se kvalitet eksperimentalno potvrđuje i odobrava od „naučne zajednice“ za tehnologiju kvalitet znači praktični uspeh tehničkih rešenja i njihovo prihvatanje u industrijskoj praksi što znači da je tehnologija pragmatična i praktična „u filozofskom smislu reči“

Šta je tehnologija

odnosno specijalna vrsta praktičnog ili korisnog znanja koja se provlači kroz širok spektar ljudskih aktivnosti.hemijskim ili električnim pravilima i principima na osnovu kojih tehnologija funkcioniše i ovde je reč o „naučnom ili naučnom inženjerskom znanju“ izvedenom iz „sistemskih teorija tehnike“ 3. 2. Važno mesto u strukturi tehnoloških znanja zauzimaju teoretska tehnološka znanja odnosno znanje o fizičkim.tehnologija podrazmeva primenjenu nauku ali i umešnost prilikom rešavanja kompleksnih tehnoloških situacija i problema.„stvara svoja sopstvena znanja“(Jones 1997) Dimenzije tehnoloških znanja 1.. odnosno znanje o tome kako su odgovarajuće mašine i postojeća aparatura izrađene i kako funkcionišu.tehnologija se može shvatiti kao sveobuhvatna primena nauke „na tehničke probleme u praksi“ kao određen oblik inženjeringa . . Postoji i treća vrsta tehnoloških znanja – znanje kroz tehnologiju. Postoje znanja o tehnologiji koja u stvari predstavljaju inžinjersko ili tehničko znanje. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful