P. 1
Troskovi, Kalkulacije i Struktura Cijene Proizvoda

Troskovi, Kalkulacije i Struktura Cijene Proizvoda

Ratings:
(0)
|Views: 235|Likes:
Published by Dijana Ljubičić

More info:

Published by: Dijana Ljubičić on Mar 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2015

pdf

text

original

TROŠKOVI, KALKULACIJE I STRUKTURA CIJENE PROIZVODA

1. Troškovi Podjela troškova
2. Kalkulacije Podjela kalkulacija 3. Struktura cijene proizvoda

stalne i tekuće imovine te tuđih usluga u poslovnom procesu. TROŠKOVI Mogu se definirati kao: vrijednosni izraz utroška rada. . radi stvaranja učinka.1. U računovodstvu troškovi se izražavaju i mjere u monetarnim jedinicama koje su bile ili trebaju biti plaćene za dobro i usluge.

1.1. Podjela troškova • SA STAJALIŠTA MOGUĆNOSTI RASPOREDA NA NOSITELJE TROŠKA direktni i indirektni troškovi .

• PREMA STUPNJU ISKORIŠTENOSTI KAPACITETA fiksni i varijabilni troškovi .

• TROŠKOVI PREMA (NE)OBUHVAĆANJU U VRIJEDNOSTI ZALIHA • TROŠKOVI PROIZVODA • TROŠKOVI RAZDOBLJA .

OdreĊivanje mjesta troškova i nositelja troškova preduvjet je za izradu kalkulacija .PODJELA TROŠKOVA NA DIREKTNE I INDIREKTNE Podjele troškova na direktne i indirektne podrazumijeva poznavanje: • mjesto nastanka troška i • nositelja troškova. proizvodi i usluge bez obzira na mjesta gdje su troškovi nastali. mjesta nastanka troškova su pojedini dijelovi poduzeća u kojima troškovi nastaju nositelji troška su pojedini uĉinci tj.

DIREKTNI (IZRAVNI) TROŠKOVI Direktni (izravni) troškovi su oni koji se mogu neposredno obuhvatiti po nositeljima troškova: • Materijal izrade • Bruto plaće izrade • Direktna kooperacija • Premije osiguranja za proizvod • Bankovne kamate za proizvod • Ostali direktni troškovi .

Odnose se na zajedniĉke troškove za više mjesta troškova ili više vrsta učinaka. neizravni) troškovi Ne mogu se evidentirati neposredno na nositelje troška.Indirektni ( opći. To su: • opći troškovi izrade ( pogonska režija) • opći troškovi uprave i prodaje (administrativna režija) .

TROŠKOVI OBZIROM NA STUPANJ iskoristivosti kapaciteta Obzirom na njihovu osjetljivost na promjenu stupnja iskoristivosti kapaciteta: a) fiksni troškovi b) varijabilni troškovi .

).d.o.. d. na Apsolutno fiksni troškovi .Fiksni troškovi ( F) Ostaju nepromijenjeni bez obzira stupanj iskorištenosti kapaciteta.o. Postoje bez obzira da li društvo radi ili ne. .nastaju zbog postojanja trgovaĉkog društva (d.

• • • • • • • • amortizacija ( po vremenskoj metodi) zajamĉene bruto plaće radnicima najamnine i zakupnine premije osiguranja komunalna naknada i sl. telefonska pretplata taksa na tvrtku prikljuĉak na vodu-vodomjer .

Varijabilni troškovi ( V) Nastaju s početkom proizvodnje i iščezavaju s prestankom proizvodnje. . Pri svakoj promjeni opsega proizvodnje ( stupnja iskorištenja kapaciteta) mijenjaju se ukupni varijabilni troškovi dok jediniĉni varijabilni troškovi ostaju isti.

energija.Najĉešći varijabilni troškovi su: • materijal izrade • bruto plaće izrade • amortizacija obraĉunata po funkcionalnoj metodi • pomoćni materijal za proizvodnju • el. voda. grijanje . plin.

Ukupni troškovi (T) Ukupni troškovi predstavljaju: zbroj ukupnih fiksnih i ukupnih varijabilnih troškova T = F+V .

• nadoknaĊuju iz prihoda u razdoblju u kojem su proizvodi prodani • postaju rashodom iskljuĉivo u iznosu sadržanom u troškovima prodanih proizvoda razdoblja na koje se odnose . • APSORPCIJSKI I MARGINALNI PRISTUP .iskazuju se u raĉunu dobiti gubitka.TROŠKOVI PROIZVODA • su prirodne vrste troškova koje se prema raĉunovodstvenim standardima uraĉunavaju u vrijednosti zaliha proizvodnje odnosno gotovih proizvoda (iskazuju se u bilanci društva) – tzv. USKLADIŠTIVI TROŠKOVI.

iskazuju se u Raĉunu dobiti i gubitka.TROŠKOVI RAZDOBLJA • prema raĉunovodstvenim standardima ne uraĉunavaju se u vrijednosti zaliha proizvodnje odnosno gotovih proizvoda već se u cijelosti smatraju rashodom razdoblja u kojem su nastali . . • najĉešći primjer troškova razdoblja predstavljaju opći troškovi nabave. skladišta te opći troškovi uprave. prodaje.

• obuhvaćaju se troškovi prema odreĊenim stajalištima • raspodjeljuju se obuhvaćeni troškovi na pojedine nositelje troškova .raĉunski postupak kojim se izraĉunavaju cijena koštanja. cijena prodaje i cijena nabave.KALKULACIJE Kalkulacija .

Prema vremenu kada se izraĎuju: • prethodne ili planske • naknadne ili obraĉunske .

Prema metodama izrade: 1. djelidbena ili divizijska Ck = T / Q a) Ĉista djelidbena b) Pomoću ekvivalentnih brojeva c) djelidbena kalkulacija vezanih proizvoda .

780 105.8 DASKA 20 400 2 800 3.000 132 DASKA 14 700 1.960 264 .000 1 2.600 498.OBRAĈUNSKA KALKULACIJA POMOĆU EKVIVALENTNIH BROJEVA PROIZVO D PROIZVEDENA KOLIČINA EKVIVALENTNI BROJ OBRAČUNSKE JEDINICE TROŠKOVI DOVRŠENE PROIZVODNJE TROŠKOVI PO JEDINICI PROIZVODA DASKA 10 2.4 980 129.000 264.360 184.

000 115.000 B 127.500 82.500 DIREKTNI MATERIJAL 262.000 210. Dodatna kalkulacija UKUPNO A 135.500 OPĆI PROIZVODNI TROŠKOVI 108.500 DIREKTNE PLAĆE 360.500 UKUPNO TROŠKOVI 928.000 63.000 150.500 345.000 UKUPNI DIREKTNI TROŠKOVI 622.000 277.500 405.500 322.500 ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI 198.000 408.500 523.000 UKUPNI PROIZVODNI TROŠKOVI 730.2.000 45.000 .

3. Direct costing • • • • materijal izrade plaće izrade direktne usluge drugih varijabilni dio općih troškova .

Struktura cijene proizvoda • cijena koštanja • cijena prodaje • cijena nabave .

CIJENA KOŠTANJA • • • • DIREKTNI materijal za izradu – direktni na radni nalog plaće izrade – direktne na radni nalog ostali direktni troškovi .raspored na nositelje prema ključu Opći troškovi uprave i prodaje – RASHOD RAZDOBLJA – odmah tereti rezultat poslovanja .na radni nalog INDIREKTNI • amortizacija – indirektna • opći troškovi izrade (troškovi MJESTA TROŠKA pogona .PROIZVODNJE) indirektni.

PRODAJNA CIJENA Cijena prodaje formira se na tržištu zakon ponude i potražnje Cijena prodaje niža od cijene koštanja gubitak .

NABAVNA CIJENA • • • • • UtvrĊuje se na temelju fakture dobavljaĉa Struktura cijene nabave: Iznos fakturne cijene (dodane vrijednosti dobavljaĉa) troškovi prijevoza i/ili osiguranja troškovi carine troškovi montaže ostali troškovi BEZ PDV-a .

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tatjane Gral liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->