You are on page 1of 4

BIL 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 3 3.1 3.2 3.

3

INSTRUMEN PEMANTAUAN BIDANG HAL EHWAL MURID SKALA: 0: TIADA 1: TIDAK LENGKAP 2: LENGKAP PERKARA 0 PENGURUSAN HEM Jawatankuasa Induk HEM Carta organisasi Perancangan Minit Mesyuarat HEM Pengurusan Jadual Kedatangan Murid. Carta Bulanan Enrolmen Murid: Darjah, Jantina, Kaum. Buku Panduan Panduan Disiplin, Kantin, RMT, 3K, SBT, Asrama, PBSS, PSSelamat, Buku Perkeliling Perintah Am. Buku Rekod Pendaftaran Murid. Buku catitan Penolong Kanan HEM Buku Laporan Aduan Pelanggan. Surat Turun Kuasa Kebenaran merotan. Pekeliling/surat siaran disiplin. Buku peraturan sekolah. Surat kebenaran waris untuk aktiviti luar sekolah. BADAN DISIPLIN SEKOLAH Fail Jawatankuasa Disiplin Sekolah Carta Organisasi. Minit Mesyuarat. Perancangan. Fail catitan kes salah laku murid dan aduan. Jadual Tugas Pengawas. Majlis Perlantikan Pengawas. Program Motivasi Pengawas. SSDM Buku catitan kes salah laku murid. Fail borang kes salah laku murid. Poster Kata-kata hikmat. Pemantauan disiplin. Buku Rekod Pemantauan Kelas. Buku Adab. KOMUNITI DAN PEMUAFAKATAN Jawatankuasa. Minit Mesyuarat. Perancangan.

1

2

CATITAN

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

SPBT Fail Jawatankuasa SPBT Carta Organisasi. Kelab SPBT Perancangan dan Takwim.

7 4.9 7 7. Pin.12 6 6. . Laporan Harian Kantin.9 5.10 5. Perjanjian Kantin. Senarai Murid Terima Bantuan KWAPM/Ekasih Borang pengesahan pendapatan ibu dan bapa.4 7.11 5.3 7. Bilik BOSS 5 5.2 5.7 5. Borang Kendiri 1A sisMAKAN Sijil kewangan syarikat Aktiviti Tahunan.4. Borang pengesahan penerimaan bayaran melalui EFT.6 8.8 4.3 5./SISTEKS Buku Stok.Rekod Pinjaman Buku Teks. KWAPM/EKASIH Fail Jawatankuasa KWAPM Carta Organisasi. SMM Fail Jawatankuasa SMM Carta Organisasi.8 5.7 8 8.6 7.5 5. Minit Mesyuarat JK Kantin.8 6.5 7.5 6. (Format yg didapati dari SMM) Akuan pengesahan terima Bantuan.8 KANTIN Fail Jawatankuasa Kantin Carta Organisasi.4 5.4/2000 .3 8.9 Buku Panduan Pengurusan SPBT Borang SPBTG.1 6.6 6.4 8.2 7.1 8.5 8. Lampiran Pengesahan Sekolah. Jawatankuasa buka tender kantin.1 5. Minit Mesyuarat Pemilihan Kantin.6 5.6 4.2 6. RMT Fail Jawatankuasa RMT Carta Organisasi.2 8.7 6. Laporan Harian RMT Menu Harian.3 6.4 6. Minit Mesyuarat JK RMT Perjanjian RMT Senarai murid RMT Jadual Kedatangan Murid RMT. Aplikasi SMM versi 4 Borang Maklumat Murid.

Peti Pertolongan Cemas Bilik Rawatan.7 10. Jadual bertugas Program Bebas Denggi. Sistem Pelupusan Pepejal.13 10.2 11.9 11. 10.13 9.4 11. Jawatankuasa Induk 3K sekolah. 11.12 9. Pengurusan PBSS Pelan tindakan Jangka Pendek. Bilik Darjah dan Bilik Khas.1 11. Pelan tindakan Jangka Penjang.14 Kata-kata hikmat/perangsang amalan pencegahan aedes. Kebersihan persekitaran Dalaman sekolah.5 11.8 11.13 Poster/Banner berkaitan amalan pencegahan aedes. JawatanKuasa Program Bebas Denggi.14 SBT Fail Jawatankuasa SBT Carta Organisasi. Borang KD 1 : Laporan Mingguan Pemantauan Pembiakan 11.2 10.12 10.(Kebersihan) Pelan tindakan Jangka Pendek. Minit Mesyuarat JK. Kata-kata hikmat/perangsang amalan kebersihan. Poster/Banner berkaitan amalan kebersihan.10 9. Senarai Murid Terima Bantuan SBT Borang pengesahan pendapatan ibu dan bapa.11 10.8 9. Fail dan dokumen sokongan. Jawatankuasa Induk 3K sekolah.4 9. KESIHATAN.3 10.1 10.3 11.5 10. Aktiviti yang berkaitan Keberishan.6 10.2 9.9 10. (PENGURUSAN 3K) Fail dan dokumen sokongan.1 9.4 10. Saliran dan perparitan. Kebersihan warga sekolah.12 nyamuk. (Format yg didapati dari SMM) Borang SBT 1/2008: Surat akuan waris terima bantuan SBT Borang SBT 2/2008: Borang SBT 3/2008 Borang SBT 4/2008 Borang SBT 5/2008 Buku Ringkasan Mengajar SBT Judual Waktu Mengajar SBT 10. Pelan tindakan Jangka Penjang.(Kesihatan) Carta Organisasi.14 10.11 9. 11.10 11.9 9.7 11. .6 11.15 11 11.6 9.8 10.11 KEBERSIHAN/KECERIAAN (PENGURUSAN 3K) Kebersihan persekitaran luaran sekolah.3 9.10 10. Kantin. Fail dan dokumen sokongan. Tandas.9 9.5 9.7 9.

2 16 16.6 14.2 12.3 13.5 14. Fail Kelab Pencegahan Jenayah . 12.1 16.4 Perancangan. 12.1 12. (Keselamatan) Carta Organisasi. Perancangan dan Takwim Buku Rekod Harian Bimbingan dan Kaunseling Fail Bimbingan Kumpulan Fail Bimbingan individu. JK. Minit Mesyuarat 12. Sistem Maklumat Asrama .1 15.8 Kad kebenaran pelawat/waris masuk sekolah. Mesyuarat Bimbingan dan Kaunseling Minit mesyuarat.6 Alat Pemadam api.8 15 15. 12 12. Buku Rekod pelajar keluar sekolah bersama waris waktu 12. Perancangan Aktiviti dan Program PPDa.11.3 14.12 P&P.15 Aktiviti yang berkaitan Program Bebas Denggi.2 13.7 Kad pelajar keluar kelas.11 Keselamatan lalulintas.9 14 14. Senarai ahli. Surat Pekeliling Ikhtisas Ujian saringan air kencing.4 16. Surat Siaran.6 BIMBINGAN DAN KAUNSELING Fail Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling Carta Organisasi. 13 13.2 14.5 16. Perancangan Program Sekolah Selamat.10 Pondok Pengawal.1 13.6 13.4 14.3 KESELAMATAN. Bilik / Ruang / Sudut PPDa Skim Lencana Anti Dadah (SLAD) Akta. 12. 12.8 13. (PENGURUSAN 3K) Jawatankuasa Induk 3K.2 16. Fail dan Minit Mesyuarat.5 13. Laporan tahunan PPDa BIASISWA Fail Senarai Murid Terima ASRAMA Fail Carta Organisasi Jawatankuasa Visi Perjanjian Pembekal makanan asrama. 12. PENCEGAHAN DADAH Jawatankuasa Pencegahan Dadah. 12.7 13.7 14.4 13.9 Buku pelawat masuk sekolah.1 14. 12.3 16.5 Pelan Kawad Kecemasan tiap-tiap bilik.