You are on page 1of 2

Citologija je? -Nauka koja proucava celiju, njenu strukturu i funkciju 2.Nauka o celiji zove se? -Citologija 3.Botanika je?

-Biloska disciplina koja se bavi proucavanjem biljaka 4.Biljna celija se deli na? -Protoplazmu i proizvode metablolizma protoplazme 5.Citoplazma se sastoji iz? -Citoplazmaticne membrane, osnovne citoplazme i citoplazmaticnih organela 6.Protoplazma se deli na? -Citoplazmu i jedro 7.Citoplazmaticne organele su? -Nemembranske, jednomembranske, dvomembranske 8.Jednomembranske organele su? -Endoplazmaticni retikulum, citozomi, sferozomi, lizozomi 9.Dvomembranske su? -Mitohondrije i plastidi 10.Nemembranske su? -Ribozomi 11.Broj hromozoma u biljnoj celiji je? -Sporofit 2n 12.Broj hromozoma u somatskim celijama je? -Gametofit n 13.Plastidi se dele na? -Hloroplaste, leukoplaste, hromoplaste 14.Hloroplasti, leukoplasti, hromoplasti su, znacaj? -Hloroplasti- fotosinteticki aktivni plastidi zelene boje, znacaj fotosinteza -Leukoplasti- plastidi koji nastaju iz hromoplasti, znacaj sinteza i nagomilavanje rezervnih materija i lipida -Hromoplasti- fotosinteticki neaktivni pigmentirani plastidi, ekoloski znacaj 15.Hlorofil je pigment koji potice od? -Hloroplasti 16.Hromozomska garnitura biljne celije je? -Skup hromozoma u jedru -Ona je haploidna n i diploidna 2n 17.Mitohondrije sluze za? -Odvijanje zavrsne faze celijskog disanja 18.Mitoza je? -Deoba somatskih celija 19.Mejoza je? -Redukciona deoba 20.Faze mitoze su? -Profaza, metafaza, anafaza, telofaza 21.Faze mejoze su? -Redukciona deoba tj, mejoza I i ekvaciona deoba tj. mejoza II 22.Rezervne materije u biljci su? -Rezervni ugljeni hidrati, rezervne masti, rezervne belancevine, etarska ulja 23.Belancevine se rezervisu u vidu? -Aleuronskih zrna 24.Plazmoliza je? -Odvajanje vode iz celije, smanjenje njene zapremine, za posledicu ima odvajanje protoplasta od celijskog zida. 25.Plazmoliza nastaje? -Kada se celija nadje u hipertonicnom rastvoru 26.Po hemijskom sastavu celijski zid je?

-Primaran 27.Celijski zid se sastoji iz? -Srednje lamele, primarnog zida, sekundarnog zida 28.Celijski zid (slika, obeleziti delove)? 29.Celija crnog luka (obeleziti delove)? 30.Zbog cega dolazi do procesa plazmolize? -Zbog toga sto dolazi do hipertonije a to je stanje pri kojem je koncentracija materija u celiji manja nego u sredini koja je okruzuje 31.Boje plastida? -Hlorofil- zelene -Leukoplasti- bezbojni -Hromoplasti, narandzasti, zuti 32.Po slozenosti skrobna zrna su? -Prosta skrobna zrna, slozena skrobna zrna, poluslozena skrobna zrna 33.Po slojevitosti skrobna zrna su? -Koncentricna i ekscentricna 34.U aleuronskom zrnu rezervisu se? -Belancevine 35.Citoplazmaticne membrane su? -Plazmalema (ogranicava protoplazmu) -Tonoplast (opkoljava vakuolu) 36.Osnovno svojstvo citoplazmaticnih membrana je? -Semipermeabilnost 37.Skrobna zrna (slika)?