ASAMBLĂRI SUDATE

Definiţie, generalităţi Sudarea – procedeu de îmbinare nedemontabilă a două sau mai multe piese metalice, utilizând încălzirea locală, presiunea, sau ambele procedee, cu sau fără folosirea unui material de adaos. Îmbinarea se realizează în urma unor legături atomo – moleculare, obţinute pe seama energiei termice şi mecanice introduse la locul de îmbinare. Metalul supus sudării se numeşte metal de bază (MB), iar cel introdus suplimentar se numeşte metal de adaos (MA). La locul îmbinării, prin solidificarea metalului topit se obţine cusătura de sudură (CS). Cusătura provine din metalul de bază şi din cel de adaos topite şi amestecate în anumite proporţii. În jurul sudurii, pe o anumită distanţă, metalul de bază netopit, aflat la temperatură înaltă, suferă anumite modificări. Această zonă se numeşte zonă influenţată termic (ZIT). I.

II. Clasificarea procedeelor de sudare şi a sudurilor
Prin procedeu de sudare se înţelege totalitatea operaţiilor tehnologice efectuate în scopul obţinerii unei îmbinări sudate. A. Clasificarea procedeelor de sudare  După starea în care este adus metalul de bază (temperatura la care se realizează sudarea) -procedee de sudare prin topire -procedee de sudare prin presiune  După natura energiei utilizate  Energie electrotermică -cu arc electric -electrică prin presiune -în baie de zgură -cu plasmă  Energie termochimică -cu flacără de gaze -cu termit (aluminotermic)  Energie mecanică -prin presiune la rece

1

b) -suduri verticale ( c) -suduri de plafon (d)  După forma suprafeţei exterioare -plane -convexe -concave  După continuitate -continue -discontinue III. Clasificarea sudurilor  După poziţia relativă a componentelor de sudat -îmbinări cap la cap (a) -îmbinări suprapuse (b) -îmbinări în « T » şi în colţ ( c) a b c  După poziţia în spaţiu a cusăturii de sudură -suduri orizontale (a. dimensiunile şi formele rostului S = grosimea pieselor de sudat L = lungimea pieselor de sudat Elementele rostului : b – deschiderea rostului c– înălţimea rostului α .-prin frecare -prin explozie -cu ultrasunete  Cu energie de radiaţii -cu fascicul de electroni -cu laser B. Elementele.unghiul rostului Elementele cusăturii B– lăţimea cusăturii r2 – pătrunderea cusăturii h = supraînălţarea cusăturii H – înălţimea cordonului 2 .

Nr. 1 Procedeul de sudare Denumirea cusăturii Forma rostului şi a îmbinării Sudarea manuală a Sudură în I oţelurilor cu flacără de gaz Sudură în Y Sudură pe muchie 2 Sudarea manuală a Sudură în I pe ambele oţelurilor cu arc electric părţi cu electrozi metalici Sudură în V Sudură în Y Sudură în X 3 . Crt.

Generalităţi Arcul electric – descărcare electrică. indiferent de polaritatea electrozilor. Utilaje a) surse de curent continuu -grupuri de sudare -redresoare b) surse de curent alternativ -transformatoare de sudare -generatoare de frecvenţă mărită (150 Hz . Temperatura arcului electric ajunge la (3500…. 2. iar electrodul la polul negativ (polaritate directă normală). la intensităţi mari de curent. Prin atingerea electrodului de piesă. stabilă în mediu gazos.. Amorsarea arcului = contactul uşor cu piesa pentru producerea emisiei de electroni. Prin îndepărtarea cu (2…. Sudarea manuală cu arc electric 1. 300 Hz) c) accesorii. Trecerea metalului de la electrod la piesă – se face mereu în acest sens. scule.3) mm a electrodului faţă de piesă se produce arcul electric. Piesa de sudat se leagă la polul pozitiv al sursei de curent. Arcul electric poate fi alimentat cu curent continuu sau curent alternativ.Procedee de sudare IV.4200)°C. Polaritatea inversă presupune legarea inversată. dispozitive a b 4 . între doi electrozi. se produce un scurtcircuit şi o puternică încălzire locală.

bocanci -şabloane şi calibre de măsurare (a) . pendulară. -o mişcare transversală. mănuşi. iar cele cu grosimi de (3……4)mm cap la cap cu un mic interstiţiu (fig d). electrodul se înclină la (20……30)° faţă de verticală (fig a.--cleştele portelectrod (pentru conducerea electrodului prins în el) -clema de contact (pentru conducerea curentului la piesa de lucru) -ciocanul sudorului (pentru curăţarea zgurei) . 3. -peria de sârmă de oţel (pentru curăţarea zgurei şi a ruginei) . pentru topirea marginilor piesei de sudat şi pentru obţinerea lăţimii necesare . Pentru sudarea în poziţie orizontală (în jgheab) – fig a – electrodul se ţine pe direcţia bisectoarei.2)mm se sudează cap la cap fără interstiţiu. Tablele şi profilele subţiri se vor suda numai prin suprapunere. c) . b b a După formarea arcului. Tablele cu grosimi de (1…. pe măsura topirii lui . d c 5 . -o mişcare de înaintare pe linia de sudură. -echipamente de protecţie : mască. şorţuri. cu partea suprapusă peste o garnitură de cupru (fig d). (b) .. înclinat faţă de linia cordonului cu (60……70)°. Poziţia electrodului şi mişcările acestuia depind în primul rând de poziţia de lucru. ecran. -dalta (pentru îndepărtarea stropilor de sudură) . Tablele cu grosimi de peste 6mm se sudează numai cu rosturile prelucrate (fig d). Tehnologia sudării manuale cu arc electric şi electrozi înveliţi Electrodul trebuie să execute 3 mişcări (fig b) : -o mişcare de apropiere faţă de piesă.

În fig c se prezintă poziţiile şi mişcările electrodului pentru :sudarea orizontală pe perete vertical. sudarea verticală. 6 . sudarea orizontală de colţ cu un perete vertical. sudarea pe plafon. sudarea în cornişă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful