You are on page 1of 3

Naam: ........................................................................................................... ...........................

1. De twee officiële talen in Brussel zijn Nederlands en Frans.


Hoe schrijf je Brussel in het Frans?

........................................................................................................................................ ..........

Gebruikte bron(nen): ..................................................................................... .........................

2. Welke belangrijke Brusselse straten staan er op het monopolyspel?

........................................................................................................................................ ..........

........................................................................................................................................ ..........

Gebruikte bron(nen): ..................................................................................... .........................

3. De Grote Markt van Brussel wordt omringd door historische gebouwen.


Hieronder staan de afbeeldingen van 2 belangrijke gebouwen.
Over welke gebouwen gaat het?

........................................................................................................................................ ..........
........................................................................................................................................ ..........
........................................................................................................................................ ..........

Gebruikte bron(nen): ..................................................................................... .........................

1
4. Misschien zag je op tv wel eens de serie: “Het leven zoals het is: De Marollen”.
Maar, wat is de Marollen?

........................................................................................................................................ ..........

Gebruikte bron(nen): ..................................................................................... .........................

5. De bekendste Brusselaar is waarschijnlijk Manneke Pis.


Over het ontstaan van Manneke Pis bestaan er veel verhalen. Zoek één verhaal en
schrijf het hier kort op.

........................................................................................................................................ ..........

........................................................................................................................................ ..........

........................................................................................................................................ ..........

........................................................................................................................................ ..........

........................................................................................................................................ ..........

Gebruikte bron(nen): ..................................................................................... .........................

6. Hoe wordt Manneke Pis door de Brusselaars nog genoemd?

........................................................................................................................................ ..........

Gebruikte bron(nen): ..................................................................................... .........................

7. Voor welke gelegenheid werd het atomium gebouwd en in welk jaar?

........................................................................................................................................ ..........

........................................................................................................................................ ..........

Gebruikte bron(nen): ..................................................................................... .........................

8. Hoeveel bollen telt het atomium?

........................................................................................................................................ ..........

Gebruikte bron(nen): ..................................................................................... .........................

9. Wat is de naam van de kathedraal in Brussel?

........................................................................................................................................ ..........

Gebruikte bron(nen): ..................................................................................... .........................

2
10.In Brussel zijn er heel wat leuke musea, bijvoorbeeld het stripmuseum.
Wie is de tekenaar van Kuifje? Geef ook de titel van één kuifjesalbum.

........................................................................................................................................ ..........

........................................................................................................................................ ..........

Gebruikte bron(nen): ..................................................................................... .........................

11.Wat bedoelt een Brusselaar als hij spreekt over een “ketje”?

........................................................................................................................................ ..........

Gebruikte bron(nen): ..................................................................................... .........................

12.Het museum voor natuurwetenschappen in Brussel heeft een rijke collectie


dinosaurussen.
Geef 4 soorten dinosaurussen die daar staan opgesteld.

........................................................................................................................................ ..........

........................................................................................................................................ ..........

Gebruikte bron(nen): ..................................................................................... .........................