IZVEDBENI NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA 8.

RAZRED

MJESEC

REDNI BROJ BLOK SATA 01. BLOK- SAT

NASTAVNA CJELINA I NASTAVNA TEMA PROSTORNO OBLIKOVANJE (3D) Oblikovanje prostornih površina

NASTAVNA JEDINICA Svjetlosna instalacija

KLJUČNI POJMOVI umjetnička instalacija, perfomans, urbanizam, nacionalna baština, engleski park - francuski park, land art

OBRAZOVNA POSTIGNUĆA uočiti, izraziti, vrednovati i spoznati mogućnosti oblikovanja prostornih površina i umjetničkih instalacija kroz primjere urbanizma, graditeljstva, nacionalne baštine, engleskog odnosno francuskoga parka, perfomansa i land arta

KORELACIJA

RUJAN (9.)

tematska korelacija ENGLESKI JEZIK (i/ili SAT RAZREDA); Čovjek u obiteljskom i društvenom krugu problemi mladih, razgovaranje o neprihvatljivom ponašanju mladih, problemi vezani uz odnos među naraštajima (You should talk to your parents about the problem.) BIOLOGIJA; Od rođenja do smrti -životno razdoblje puberteta (značajke puberteta, usporediti tjelesno i duhovno sazrijevanje, promatrati i opisati promjene na znancima tijekom puberteta) strukturalna korelacija HRVATSKI JEZIK, MEDIJSKA KULTURA; Povijest filma (... scenografija, ambijent, svjetlost, majstori rasvjete, video-umjetnost, digitalna tehnologija...), filmski trikovi

02. BLOK- SAT

PLOŠNO OBLIKOVANJE (2D) Crta kao dominanta

Dominacija crta

dominanta, dominacija, suprotstavljanje

uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati crtu kao dominantan element kompozicije

strukturalna korelacija HRVATSKI JEZIK Različitost stilova (stil, vrste stilova -književnoumjetnički, znanstveni, novinarski, administrativno-poslovni i razgovorni stil) GLAZBENA KULTURA - tema (instrumentalna melodija), dominanatna (podsjećanje)

LISTOPAD (IO.)

03. BLOK- SAT

PLOŠNO OBLIKOVANJE (2D) Prostorno djelovanje boja

Prostorno djelovanje boja

dinamika boja, planovi prostora

izmjenom kontrasta toplih i hladnih boja uočiti, izraziti, vrjednovati i spoznati prostorno djelovanje boje

tematska korelacija HRVATSKI JEZIK - Znanstvenofantastični stil (ZF romani)

st. crte. Bez naziva. stranice. Osa i jabuka. supernova. točke. 1991..) SLIKANJE tempera/akvarel nakon promatranja. individualni analitičko promatranje (uočavanje / analiza ključnih pojmova). crtama i plohama Grčka vaza orijentalnog razdoblja. i 82. 1949. Ivan Ladislav Galeta. razgovor. udžbenik. digitalna snimka. 1984. 2002. 7. usmeno izlaganje. 1985. s grafoskopa na učenika-performera ili na zidove razreda. fotokopije tri ornamenta s 8. Auguste Mačke. stranica. pri oblikovanju okolnog prostora svjetlošću) metoda je razlaganje (redefmicija) LIKOVNOUMJETNIČKA DJELA Joseph Beus. 1921. individualni pa grupni METODE U MOTIVACIJI analitičko promatranje. Stablapodstanari. Fleševi. individualni analitičko promatranje i uspoređivanje. Goran Petercol. Hundertvvasser. dodatne žutom. 22. Berlin.. Milano. 2003.. vježba uživljavanja METODE U REALIZACIJI pri likovnoj obradi prozirnice kombiniranje.. velik broj isječaka (3x5 cm) fotokopiranih crteža poznatih umjetnika vizualni . Unititled. Christo i Jeanne Claude. plohama (pravilnim i slobodnim likovima i mrljama). plohe / načela. i 9.MOTIV LIKOVNO PODRUČJE I TEHNIKA NOVI MEDIJI svjetlosna instalacija (+ performance + video art) NAČIN RADA po doživljaju OBLIK RADA frontalni. Zlatko Kauzlarić Atač. Mark Rhotko. sivom i fotografije svemira plavom. razlaganje (redefmiranje) bojama i plohama Piet Mondrian. mobiteli ili digitalni fotoaparati svjetlosna instalacija (nevizualni poticaj -osjećaj) likovna počela i načela (počela. stranica (84. HNK Zagreb. zamišljanjem frontalni. 67.. 1913. Kompozicija udžbenik. variranje i građenje crtama.. prozirnice i flomasteri za prozirnice. Zamotani Reichstag. variranje. c. stranica.svemir (planetarni sustavi. stranica dodatno) grafoskop. i 41.pr. 8. s velikom crvenom plohom. glaksije. NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA udžbenik 66. bojama i masama / pri projekciji te oslikane prozirnice. Kapri baterija. praktični rad. crnom. izmišljanjem frontalni.. .Kr. praktični rad. suradničko učenje kombiniranje. scenografija predstave Rubena Radice Prazor. variranje građenje i razlaganje točkama. 1973. kontrast ritam) CRTANJE tuš i pero/kist promatranjem. 1995. maglica.. demonstracija i razgovor. i 23. Gospođa u zelenom haljetku. razgovor. (tj. Keith Harring.. vježba zapažanja kombiniranje.

prizme. mjuzikl.) 05. balet . asocijativnost. opereta. funkcija. BLOK.IZVEDBENI NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA 8. izraziti.ritam suprotnosti KLJUČNI POJMOVI dinamično.Gibanje i brzina (dinamika.SAT NASTAVNA CJELINA I NASTAVNA TEMA PLOŠNO OBLIKOVANJE (2D) Kontrast. BLOK. vrjednovati i spoznati strukturalna korelacija ENGLESKI raznovrsna značenja i vrste površina u JEZIK. kocke (podsjećanje) piramide. FRANCUSKI JEZIK .kostimi) 06. primijenjena umjetnost uočiti. valjka.SAT PRIMIJENJENO PROSTORNO PLASTIČKO OBLIKOVANJE 13D DIZAJN Oblik i boja Oblik i boja industrijski dizajn. stoljeća u svijetu i u Hrvatskoj (sredstvo promidžbe. najznačajnija dostignuća tehnolo5koga razvoja . njihovo skiciranje i crtanje njihove mreže . TALIJANSKI JEZIK.industrijalizacija!) MATEMATIKA . moda GLAZBENA KULTURA -harmonija. ritam (podsjećanje).SAT PRIMIJENJENO PLOŠNO OBLIKOVANJE 12D DIZAJN Harmonija. BLOK. vrjednovati i spoznati značenje boje i oblika u funkciji industrijskoga dizajna strukturalna korelacija POVIJEST Znanost i kultura u prvoj polovici 20. harmonija uočiti. jednoliko i nejednoliko gibanje) STUDENI (11. kugle). modni dizajn. ostvarenju skladnosti oblika NJEMAČKI JEZIK. ritam.oplošje i obujam geometrijskih tijela (kvadra. Glazbeno-scenske vrste (opera. ritam. izraziti. kontrast tekstura Harmonija. vremenski interval.Stilska izražajna sredstva simbol i alegorija strukturalna korelacija FIZIKA. statično OBRAZOVNA POSTIGNUĆA uočiti. izraziti.) tematska korelacija HRVATSKI JEZIK . vrjednovati i spoznati uz pomoć kontrasta ploha statični i dinamični ritam KORELACIJA LISTOPAD (IO. stošca.odjeća i obuća.ritam suprotnosti NASTAVNA JEDINICA Kontrast . RAZRED MJESEC REDNI BROJ BLOK SATA 04. kontrast tekstura kostimografija.

analitičko (grupni) promatranje. 1924.. Westwood.predložak za izradu kaputa SLIKANJE novinski kolaž izmišljanjem (po mašti) frontalni.. 24. demonstracija. suradničko učenje. Lidija Skočibušić. usmeno izlaganje rekompozicija i građenje crtama. variranje bojama i plohama Boris Ljubičić.. nož . individualni analitičko promatranje. i 51. plohama.. 26. Prijedlozi novog dizajna hrvatskih nacionalnih simbola. Nacrt za odjeću i namještaj. stranica. površinama. praktični rad.. usmeno izlaganje METODE U REALIZACIJI kombiniranje. razgovor.MOTIV LIKOVNO PODRUČJE I TEHNIKA SLIKANJE tempera NAČIN RADA zamišljanjem OBLIK RADA frontalni. 25. individualni METODE U MOTIVACIJI razgovor. rješavanje problema. limun i naranča. 1880. Vincent van Gogh. Sonia Delannav. individualni razgovor. oko 1990. Man Ray. građenje crtama. praktični rad. Gustav Klimt. variranje. vizualni . površinama vizualni . modni časopisi Anna Pavlova i Vaclav Nijinski. Vivienne Udžbenik. demonstracija.. 1929. Solarizacija. 1889. Fendi. stranica.. 1907. Ungaro. i 49. Benois kostim. praktični rad kombiniranje. plohama.Arnold Bocklin. demonstracija. 1906. Portret Fritze Reidler. Zvjezdana noć. 50. i 27. usmeno izlaganje. Otok mrtvih (detalj). udžbenik.dizajn vrećice za voće KOMBINIRANO PLASTIČKO OBLIKOVANJE I SLIKANJE (dizajn pomoću pak papira i kolaž) zamišljanjem frontalni. stranica 1890. 48. Kronografija Pola Jumpem. udžbenik. bojama LIKOVNOUMJETNIČKA DJELA NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA nevizualni .simboli dobra i zla Etienne-Jules Marey. analitičko promatranje.

Pristup temi u književnome djelu (humor. Scenarij. podnožje slajda). i 08 BLOK. logotip. njihovi bridovi i strane. pripovijedač.kadrovi.) INFORMATIKA . razlikovati svojstva dijamanta i grafita na temelju njihove kristalne strukture) MATEMATIKA .) 09.IZVEDBENI NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA 8. vrednovati i spoznati odnos slike i teksta te izraziti vlastitu ideju točkom i crtom kroz nekoliko kadrova stripa strukturalna korelacija HRVATSKI JEZIK I MEDIJSKA KULTURA. izraziti. izraziti. BLOK.geometrijska tijela. Dramske vrste (unutarnji monolog.uočiti odnos pripovjedača prema temi) . satira . pripovijetka Vrtuljak). skiciranje (podsjećanje) SIJEČANJ (01. strip uočiti. vrednovati i spoznati različite kompozicije linearnih tekstura KORELACIJA PROSINAC (12.SAT (radi otiskivanja) NASTAVNA CJELINA I NASTAVNA TEMA PLOŠNO OBLIKOVANJE (2D) Kompozicija linearnih tekstura NASTAVNA JEDINICA Kompozicija linearnih tekstura KLJUČNI POJMOVI crtačke teksture.ugljik u prirodi dolazi u elementarnom stanju (grafit i dijamant) i kemijskim spojevima. Timska izrada Web stranica razreda tematska korelacija HRVATSKI JEZIK .SAT PLOŠNO OBLIKOVANJE (2D) Odnos slike i teksta Odnos slike i teksta kadar.Uređivanje glavnog slajda (glavni slajd. knjiga snimanja (knjiga snimanja ...) tematska korelacija KEMIJA Ugljik i njegovi spojevi (alotropske modifikacije ugljika .strip (podsjećanje). Ephraim Kishon: Kod kuće je najgore (npr.lektira. redatelj). scenarij. ironija. RAZRED MJESEC REDNI BROJ BLOK SATA 07. grafička modelacija OBRAZOVNA POSTIGNUĆA uočiti. kadrirati.

st. pr. Joseph Roulin. Kadrovi iz stripa Sedma žrtva. građenje i razlaganje crtama i točkama Darko Fritz. Whaam\ 1963. individualni METODE U MOTIVACIJI analitičko promatranje. individualni analitičko promatranje. Danijel Žeželj. izmišljanjem (po mašti) frontalni. stranice iz udžbenika za 6. 1937. zamišljanjem OBLIK RADA frontalni. Velika potrgana konzerva Campbell juhe. demonstracija METODE U REALIZACIJI kombiniranje.. Osmijeh Majakovskog udžbenik 12. razgovor kombiniranje. stranica digitalni fotoaparat fotokopije 46... Poštar.11.. K. variranje i građenje crtama. 1973. razred (vrste planova u kadru) učenikov najdraži strip (donesen na nastavu) . kraj 11. stranica novčanica fotografije dijamanata. vizualno istraživanje (i kadriranjem pomoću okulara fotoaparata te zumiranjem). Fritz Luthke. Grgura. Zidna slika u Deir elMedini u Tebi. 1962. Andrija Maurović. zamišljanjem. Andy Warhol. razgovor. praktični rad.dijamanti humoristični strip CRTANJE crni (nevizualni poticaj za flomaster crtanje stripa humoristična pripovijetka Ephraima Kishona) po doživljaju. Mrtva priroda. St. Roy Lichenstein. 13.MOTIV LIKOVNO PODRUČJE I TEHNIKA GRAFIKA visoki tisak.. variranje. Stranica Kodeksa sv. NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA udžbenik 10.. i 18.. Inicijal Q. skice i sheme različitih rezova dijamanata (sa interneta) grafička preša vizualni . 1888. Plakat za Eurokaz. i 16. 13. 1993. linorez NAČIN RADA promatranjem. plohama i površinama LIKOVNOUMJETNIČKA DJELA Vincent Van Gogh.

fotomontaža uočiti. boja. kompozicija u filmu. Zagrebačka škola crtanoga filma. kadriranja.IZVEDBENI NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA 8. izraziti. knjiga snimanja. svjetla.SAT PLOŠNO OBLIKOVANJE (2D) Rekompozicija. (nagrada Oskar za animirani film) 11.Izrada. vrjednovati i spoznati različite mogućnosti rekomponiranja tematska korelacija TEHNIČKA KULTURA . izraditi animaciju i umetnuti je na Web stranicu) BIOLOGIJA . sjena i kontrasta te vremena i pokreta u stvaranju filma KORELACIJA VELJAČA (02.Osjetilo vida (opisati nastanak slike u oku i mozgu) tematska korelacija HRVATSKI JEZIK I MEDIJSKA KULTURA Dušan Vukotić «Surogat» 1962. BLOK. vrijeme i pokret u filmu.) strukturalna korelacija HRVATSKI JEZIK I MEDIJSKA KULTURA Scenarij. svijetlo. BLOK. video. digitalna slika OBRAZOVNA POSTIGNUĆA uočiti. program za animaciju. pokretanje i upravljanje robotom strukturalna korelacija HRVATSKI JEZIK I MEDIJSKA KULTURA . Filmska montaža INFORMATIKA Pokretni dijelovi stranica (datoteka s animiranim sadržajima. sjena i kontrast u filmu). vrjednovati i spoznati značenje kompozicije. crta. redatelj.SAT NASTAVNA CJELINA I NASTAVNA TEMA PLOŠNO OBLIKOVANJE (2D) Ritam ploha NASTAVNA JEDINICA Ritam ploha KLJUČNI POJMOVI film (kadriranje. fotomontaža Rekompozicija. RAZRED MJESEC REDNI BROJ BLOK SATA 10.Filmska montaža . fotomontaža rekompozicija.

Medijsku kulturu). 1897. 1986. Crnobijele pruge. po doživljaju OBLIK RADA frontalni. kombiniranje i variranje crtama. i 41. stare fotografije ili automobilski/ građevinski (ili bilo kakvi) časopisi . udžbenik. Max Ernst.1944. 1960. lavirani tuš + akvarel) NAČIN RADA nakon promatranja. 40. Cvat kruške na glavnoj cesti. Dušan Vukotić „Surogat" ili neki drugi (predviđen prema PiP za hrvatski jezik. praktični rad. analitičko promatranje. i 51.-1933. 50. usmeno izlaganje. 1943. stranica. demonstracija. animirani filmovi Zagrebačke škole crtanog filma.MOTIV LIKOVNO PODRUČJE I TEHNIKA CRTANJE. Antun Motika. David Hocknev. stranica. plohama i bojama LIKOVNOUMJETNIČKA DJELA Paul Gauguin. rotirane.. Ovdje sve još plovi. bojama John Heartfield.. DVD uređaj. 1920. metoda spoznaja METODE U REALIZACIJI građenje.robot multupraktik SLIKANJE fotokolaž izmišljanjem (po mašti) frontalni. 1923. televizor vizualni -animacija kadrova „Surogata" vizualni .. Josef Albers. usmeno izlaganje razlaganje -fotomontaža plohama. Nikad više. demonstracija. razgovor. praktični rad. SLIKANJE kombinirana tehnika (tuš i pero/kist. 30) NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA udžbenik. individualni razgovor.. Odakle dolazimo? Tko smo? Kuda idemo?. Bez naziva. (uvećana na str. površinama. individualni METODE U MOTIVACIJI analitičko promatranje.

os simetrije.Ritam u lirskoj pjesmi (elipsa. Osna simetrija.Translacija.preslikavanja ravnine. vertikalna. vrjednovati i spoznati sklad i harmoniju likova u horizontalnoj. vertikalnoj i dijagonalnoj kompoziciji tematska korelacija GEOGRAFIJA Prirodna i kulturna baština Primorske Hrvatske (Eufrazijana pod zaštitom UNESCOa kao dio svjetske kulturne baštine) strukturalna korelacija MATEMATIKA . vertikalna. konstruirati simetralu). ornament.bogata (sinkopirana) ritmika i metrika u jazzu 13. RAZRED MJESEC REDNI BROJ BLOK SATA 12. opkoračenje.Kompozicija lirske pjesme (suodnos teme i motiva. prepoznati centralnosimetrični lik). inverzija. stanka. izraziti. harmonija (podsjećanje) . BLOK. prebacivanje) GLAZBENA KULTURA . rotacija (vrtnja). ritam ploha OBRAZOVNA POSTIGNUĆA uočiti. Centralna simetrija HRVATSKI JEZIK . dijagonalna kompozicija horizontalna. pjesma u prozi) GLAZBENA KULTURA . Centralna simetrija (centralna simetrija. repeticija.SAT NASTAVNA CJELINA I NASTAVNA TEMA NASTAVNA JEDINICA Ritam i simetrija likova KLJUČNI POJMOVI alternacija. BLOK.IZVEDBENI NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA 8.glazbena kompozicija. centar (središte) simetrije. repeticiju i simetriju likova KORELACIJA OŽUJAK (03. Osna simetrija (osna simetrija. Translacija (usporedni pomak -translatirati trokut i kružnicu. prepoznati osnosimetričan lik. prepoznati lik koji je nastao translacijom drugoga). simetrija.SAT Sklad likova -horizontalna. kut rotacije. Rotacija (preslikavanje ravnine. izraziti.) strukturalna korelacija MATEMATIKA . dijagonalna kompozicija uočiti. središte rotacije. vrjednovati i spoznati kroz ornament alternaciju. rotirati zadani lik) HRVATSKI JEZIK .

Zdravo kraljice Salve Regina. bojama LIKOVNOUMJETNIČKA DJELA NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA vizualni . praktični rad.. i 39. poč. stranica. praktični rad. usmeno izlaganje. promatranjem frontalni.biljni ili geometrijski ornament detalji baranjske. izmišljanjem (po mašti) OBLIK RADA frontalni. 34. 20. Ravena. 2000. individualni analitičko promatranje.. dodatne fotokopije dijelova mozaika. variranje i građenje crtama. van Heythusena. st. U povodu proslave Piet Mondriana. god. 17. udžbenik. Sv. 1945. Vjenceslav Richter. grafoskop . Alfred Manassier. Frans Hals.. i 35. razgovor. slavonske i udžbenik. Car Justinijan i njegova pratnja. El Greco. okolica Slavonskog Broda. vuneni stranica. Portret W.MOTIV LIKOVNO PODRUČJE I TEHNIKA SLIKANJE tempera NAČIN RADA nakon promatranja. mozaik. Madona i Dijete sa svetom Martinom i svetom Agnezom. prozirnica središnje apside Eufrazijeve bazilike u Poreču sa prikazanim mozaicima. Vitale. razgovor. 1954. plohama. 38. 548.motivi s mozaika Eufrazijeve bazilike u Poreču SLIKANJE «mozaik» kolaž nakon promatranja. metoda spoznaja građenje. rješavanje problema METODE U REALIZACIJI kombiniranje. individualni METODE U MOTIVACIJI analitičko promatranje. narodno tkanje pokrivači za krevet-krpane ponjave. demonstracija... demonstracija. površinama i bojama Milton Avery. Pješaci pored mora. usmeno izlaganje. 1559. st vizualni . dalmatinske nošnje. kombiniranje i variranje plohama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful