You are on page 1of 4

Inhoudsopgave

Blz. nr.:

Titelblad

Inhoudsopgave 1

Algemeen 2

Beschrijving activiteiten 2 en 3

Evaluatie en reflectie 3

Tijdsplanning 4

Gegevens begeleidster 4
Algemeen
Ik ben clubleidster in mijn woonplaats. Ik ga elke vrijdagavond samen met iemand
anders club geven aan een groepje jongeren. Dit zijn jongens en meisjes van 12 en
13 jaar. We hebben dan een boekje waar we uit werken en praten dan over het
geloof. Als afsluiting doen we spel. Tussentijds houden we ook vergaderingen en
gaan we mee op clubkamp.

Beschrijving activiteiten

Club geven
Tijdens de winter is er club op vrijdagavond. Dit is vanaf oktober tot ongeveer
maart/april. In het begin is er in de kerk dan een jeugddienst en na de dienst is er
dan een preekbespreking. Hier gaat de dominee vragen stellen over de preek. Ook
maakt iedereen verder even een praatje. Vanaf dan is er elke vrijdagavond.
Er zijn verschillende leeftijdsgroepen. Ik geeft dus aan 12 en 13 jarigen club. Verder
is er nog een groep voor 15 en 16 jaar. En een groep voor 16 jaar en ouder.
Op die avond werken we uit een boekje spirit. Dit is een boekje met een verhaaltje en
wordt gekoppeld aan een bijbelverhaal. Daar zitten dan vragen bij, die kinderen
kunnen beantwoorden. Daarna bespreken we deze vragen met de kinderen en
praten we over hedendaagse dingen. Tegen kwart voor 8 hebben we altijd pauze en
krijgen de kinderen wat te drinken en een koekje. Dit neemt elke week een ander
kind mee. Als afsluiting doen we altijd een leuk spel. Dit is elke week weer anders.
Soms komen de kinderen ook met een leuk idee. Ze zijn altijd erg enthousiast en ik
vind het ook erg leuk om te doen.

Clubkamp
Elk jaar gaan we op clubkamp. Dit doen we samen met de andere kerk. Voor dit
kamp is er altijd een vergadering omdat er verschillende dingen moeten worden
voorbereid. Ook moeten we elk jaar reserveren voor de overnachting.
De activiteiten moeten geregeld worden en de leiding voor de dagen moeten
geregeld worden. Ook worden er van te voren regels door gesproken.
We gaan op maandag weg, op de fiets. Er zijn dan 4 leidinggevende die mee gaan,
die blijven dan een nacht en dan komt er ’s avonds de aflossing.
Ik ben alle dagen mee geweest. Elke avond is er corvee voor aantal jongeren. Zij
moeten dan afruimen. Ook gaan we na het eten altijd iets over het geloof doen. Dit
kan een gesprekje zijn of een quiz. Daarna hebben ze vrije tijd en mogen ze zelf
weten wat ze gaan doen. Op maandag en dinsdagavond werd er gekookt.
Dinsdagavond hebben we een spel gedaan in het bos. Dit was in het donker. Op
woensdagavond hebben we gebarbecued. Op donderdagavond hebben we patat
gegeten en ‘bonteavond’ gehouden. De jongeren moeten allemaal iets doen, dit
hebben ze zelf voorbereid.
Overdag hebben we verschillende dingen gedaan. We zijn naar een museum
geweest en we hebben een middag gezwommen.
Na zo’n kamp ben je echt helemaal op. Maar het is echt super leuk.
Afsluiting van het jeugdwerk
Op de laatste clubavond gaan we altijd wat leuks doen. Op elke clubavond neemt
iedereen een euro mee en daarvan met extra geld van de kerk wordt er iets leuks
gedaan met de jongeren. Dit jaar zijn we gaan bowlen in Apeldoorn en daarna
hebben we wat gegeten. We gingen er met een aantal auto’s naar toe. De kinderen
vonden het erg leuk om te bowlen. We hadden 3 banen waar de kinderen over
verdeeld waren. Per baan was het natuurlijk een grote wedstrijd wie er zou winnen.
Zo’n avond duurt meestal van half 8 tot half 11 en dit doe je samen met je eigen
groep.
Er is ook nog een afsluiting voor de hele club, deze is hetzelfde als de opening. Er
wordt een jeugddienst gehouden en daarna een preekbespreking. Dan is het
jeugdwerk echt afgelopen voor dat seizoen.

Vergaderingen
Per jaar hebben we ongeveer 4 vergaderingen. Hier moeten we allerlei dingen
bespreken. Het ligt er aan in welk seizoen we zitten. Per seizoen hebben we weer
andere activiteiten. Want bijvoorbeeld met kerst maken we kerstbakjes met de
ouderen. Deze gaan wij dan weer rondbrengen. Ook houden we een kerstviering
waar allerlei dingen gedaan worden. Ook wordt er altijd 1 keer in het jaar een
vergadering over kamp gehouden. Dan moeten we kijken wie er allemaal mee gaat
en wat we gaan doen. Hier maken we dan een draaiboek van.
De vergaderingen beginnen meestal 8uur. We hebben altijd vooraf een agenda. Dit
gaan we dan stap voor stap afwerken. Om de beurt doen we aan het eind ook altijd
een gebed. Op een lijst kun je zien wanneer je aan de beurt bent.

Evaluatie en reflectie

Wat ging goed


Ik vond het erg leuk om club te geven. Eigenlijk is dat altijd goed verlopen. We
hadden het altijd goed voorbereid. Ook kon ik nu goed oefenen met bidden voor een
groep. Dit ging erg goed. Elke week ging het weer een stukje beter.
Tijdens de vergaderingen waren er ook nooit problemen, dat verliep allemaal goed.
Het kamp was erg leuk! Dit is bijna allemaal goed verlopen. Er waren goede en
duidelijke afspraken waar iedereen zich aan hield.

Wat kon anders


Met het kamp ging een aantal dingen niet helemaal zoals het moest. Dit soort dingen
kom je altijd wel tegen. Niet alles kan gaan zoals je het wilt. Je bent wel met jongeren
op pad. Maar toch nemen we dit mee naar het kamp van volgend jaar.
Tijdens de club was het wel eens dat sommigen niet goed luisterden. Dan is het
moeilijk wat je moet doen. Moet je dan reageren zoals op een basisschool of moet je
ze wat vrijer laten.

Wat heb ik ervan geleerd


Het was een leerzame tijd. Vooral omdat je veel van deze dingen weer terug komen
op je basisschool. Zoals bidden en over het geloof praten. Daardoor heb ik hier heel
veel van geleerd. Ook het vertellen van verhalen heb ik geoefend. Dit kun je ook
mooi terug koppelen aan je stage.
Tijdsplanning

Club geven 4 x a 1,5 uur = 36 uur


Clubkamp: 1 x a 32 uur = 32 uur
Afsluiting: 1 x a 3 uur = 3 uur
Vergaderingen: 4 x a 2 uur = 8 uur
----------------------------------------------------------------------------------------------- +
Totaal aantal uren 79 uur

Gegevens van mijn begeleidster

Naam: Sanneke van der Zwaag


Adres: Krugerstraat 321
Postcode + plaats: 8172 BW Vaassen
Functie: Clubleidster

Handtekening:

Related Interests