You are on page 1of 31

La història

29 desembre de 1296

Fill de Blanca d’Anjou i Jaume II


‘El Just’.
La reina només tenia 13 anys
quan donà a llum l’Infant.
Naix Jaume, el primogènit
25 d’octubre de 1297

Amb tant sòls un any de vida,


Jaume esdevé una peça clau de
la política de l’època.
El rei concerta el primer
matrimoni del príncep amb la
filla de Felip ‘El Bell’ de França.
Tot es queda en l’intent...
Jaume, peça cr ucial a la política.
01 de desembre de 1308
El segon intent de la dinastia catalana, en unir-se
amb un gran regne , es fa efectiu 11 anys més tard.
El monestir de la Huerta n’és testimoni.
Es firmen bases econòmiques i polítiques de l’enllaç
concertat per al cap de 2 anys.
Nombrosos castells es donaren en penyora, i, ai! del
que es desentengués del pacte!

Contracte matrimonial,
Ca s t e l l a i C a t a l u n y a dos regnes units.
14 d‘octubre de 1310

Amb 30 anys d’edat la reina catalana


deixa 10 fills en una desolada
orfenesa, l’enterrament el disposa al
monestir de Santes Creus.
L’Infant quedarà marcat la resta de la
seva vida per aquest tràgic succés i
el monestir en formarà part íntegra,
tant és així que deixà escrit el seu
enterrament i la seva
M o r possible
t Blanca d’Anjou
professió religiosa en aquest indret.
any 1318
Crisis reial: Jaume i l’esglèsia

Es ben sabut i documentat


que l’hereu mostrava més
interès per la religió que per
la política, mostrava una
gran passivitat davant els
afers de govern que li eren
encomanats.
Jaume II intenta convèncer
T o r t o s a 2 7 d e m a r ç de 1 3 1 9

El rei recorda al noi la proximitat al


compromís amb la infanta de Castella:
Leonor, i l’hereu li contesta que coneix ben
bé els dubtes que té per regnar i per complir
matrimoni. Potser tot era massa precipitat, i
fins ara havia cedit per les fortes pressions
que havia rebut.
El rei escriu a la reina Maria de Molina per
desmentir els murmuris sobre la possible
anul·lació del matrimoni,El’honor
l p r i mera
o g èmés
nit
important
c oque
ntinlauvocació
a te n i ndel
t dseu
u b fill.
tes
1 9 d ‘ a g o s t de 1 3 1 9

El Papa escriu al noi pregant que contragui el


matrimoni pactat amb Leonor de Castella,
però fracassa l’intent. Llavors Jaume II canvia
la tàctica utilitzant el seu últim recurs: envia
al millor amic de l’infant: Gonzalvo Garcia.
Aquest li proposa que es casi i que un cop
complit el compromís signat a la Huerta,
sense haver fet us del matrimoni, faci el que
ell cregui més adient per les seves
conviccions religioses.
Gonzalvo aconsegueix que el rei es trobi amb
el seu fill per fer-li entendre les causes
I n t e rpolitico-econòmiques
v é e l P a p a J o a n aXque
X I I s’enfronten.
3 d ‘ o c t u b r e de 1 3 1 9

Sense saber els


arguments que
utilitzaren per
convèncer a Jaume,
finalment es formalitza
el compromís de
matrimoni amb Leonor
de Castella davant
notari a Gandesa amb
total frivolitat.
Solemnització del matrimoni amb
Leonor de Castella
1 7 d ‘ o c t u b r e de 1 3 1 9

Es celebra l’esperada boda a l’església de


Gandesa entre la vergonya d’uns, la
confusió dels altres i una forta expectació.
La única no sabedora dels fets fou la
mateixa princesa que es quedà immersa
en una gran solitud quan en acabar l’acte
el primogènit fugí altre cop cap a Lledó.

La farsa de Gandesa
1 2 d e j u l i o l de 1 3 3 2

Després d’una vida


plena de tragèdia,
d’incomprensió, de
contradicció,
d’obstinada
obstaculització i de
tortura, mort el
nostre
M o r t protagonista.
Fra Jaume
La llegenda
El guant al nostre escut

Diu la llegenda
que quan el
príncep fugí
cavalcant deixà
sobre l’altar de
l’església un dels
guants que duia.
D’aquí nasqué el
nom de
‘Guandesa’ i el
símbol de la
nostre escut.
Qui sóm
i el per què
Qui som ...

Ara fa 3 anys, captivats per la història de


La Farsa de Gandesa vam iniciar un seguit
de trobades amb un grup de gent amb les
mateixes inquietuds, amb ganes de fer
El per què ...

Com deixar de banda un episodi que marcà el


nostre passat, com deixar una llegenda sense
explicar?
Aquestes preguntes ens han motivat i ens han
unit. Ara tenim l’oportunitat per que més gent
L’objectiu
Què pretenem ...

1.- Representar el fet històric.


2.- Omplir els carrers de Gandesa d’ambient
de casament i de l’època medieval.

3.- Implicar altres associacions per unir-nos


tots en una.

4.- Engalanar carrers.


5.- Fer viure a tota la gent del poble una
festa de tots.

6.- Passar-nos-ho molt bé.


Què busquem ...

1.- Dur a terme un projecte molt ambiciós.


2.- Implicació de la gent.
3.- Crear grups de treball i delegar les
diferents àrees.

4.- Idees moltes idees.


5.- Divertir-nos.
La representació ...

Gandesa compta amb un gran escenari per


reviure el passat...
Què hem fet
Col·laboració a la
Festa del Renaixement de Tortosa . . .
Col·laboració amb
el curtmetratge ‘Reporter’ i ‘Pasajes’
2on. Premi
carrosses de les Festes Majors de Gandesa 2004
Premi a la originalitat
carrosses de les Festes Majors de Gandesa 2005
Sant Jordi
creació del primer Drac i cavallet de Gandesa
Col·laboració amb
el programa ‘En directe’ de TV2
C r e a c i ó de teatre de titelles
‘el Quixot’ i ‘Mozart’
Animació de les carrosses amb Sant Joanistes ...
Festes Majors de Gandesa 2006
I penseu que la nostra porta
està oberta per tothom…

…sols cal que piqueu al pany