You are on page 1of 2

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠΕ (πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ) &


ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ
Επικοινωνία : τηλ : 210-5542217. fax: 5537220. Κιν. 6977180196 -6944306700
Email: epitropiagona@gmail.com
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ελευσίνα 26/11/2008

Στον αέρα τα µέτρα ασφαλείας της ΠΕΤΡΟΛΑ.


• Νέο ατύχηµα στην προβλήτα Νο ΙΙ της ΠΕΤΡΟΛΑ . Απειλήθηκε
έκρηξη και πυρκαγιά !
• Βυθίστηκε η οροφή της δεξαµενής Νο 3 !
• Συνεχίζεται η εκροή πετρελαιοειδών από το ∆ιυλιστήριο µπροστά
στην ακτή της ΠΥΡΚΑΛ!
• Επιχειρείται η διάνοιξη δρόµου στον Αιγιαλό!
• Έντονα περιστατικά δυσοσµίας
• Νέα καµπάνια της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ

Στον αέρα τα µέτρα ασφαλείας της ΠΕΤΡΟΛΑ! ∆ύο ατυχήµατα συνέβησαν µέσα σε 15 ηµέρες
ενώ συνεχίζεται η εκροή πετρελαιοειδών στην ακτή της ΠΥΡΚΑΛ και επιχειρείται για δεύτερη
φορά η διάνοιξη δρόµου στον Αιγιαλό. Ιδιαίτερα έντονα είναι και τα περιστατικά δυσοσµίας από
το διυλιστήριο κατά τις τελευταίες ηµέρες.

• Με σοβαρό κίνδυνο ατυχήµατος απειλήθηκαν οι λιµενικές εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου


της ΠΕΤΡΟΛΑ το µεσηµέρι της Τετάρτης 5 Νοεµβρίου όταν «για άγνωστους λόγους και
κάτω από άγνωστες συνθήκες» το Ρυµουλκό πλοίο SEABULK CORMORANT
προσέκρουσε στην προβλήτα Νο ΙΙ της ΠΕΤΡΟΛΑ .
Σύµφωνα µε την τυπική και καθόλου ενηµερωτική ανακοίνωση του Λιµεναρχείου «δεν
αναφέρθηκαν τραυµατισµοί για τους 10 αλλοδαπούς µέλη του πληρώµατος και δεν
προκλήθηκε ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος». Ωστόσο απαγορεύτηκε ο
απόπλους µέχρι την αποκατάσταση των ζηµιών και απαιτήθηκε η προσκόµιση
πιστοποιητικού διατήρησης κλάσης από τον παρακολουθούντα νηογνώµονα.
Το περιστατικό προκάλεσε και την αντίδραση του Σωµατείου Εργαζοµένων των ΕΛΠΕ το
οποίο έκανε λόγο για έλλειψη των απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας και επεσήµανε µε
ανακοίνωσή του ότι θα µπορούσε να προκληθεί έκρηξη µε συνέπειες σε ανθρώπους και το
περιβάλλον.
Σύµφωνα µε πληροφορίες πρόκειται για σοβαρότατο συµβάν το οποίο η ∆ιοίκηση των
ΕΛΠΕ για ευνόητους λόγους υποβάθµισε πλήρως. Το ρυµουλκό θα εκτελούσε
δυναµοµετρήσεις των σηµείων πρόσδεσης στην προβλήτα της ΠΕΤΡΟΛΑ και µόνο από
τύχη κατά την πρόσκρουσή του στην προβλήτα δεν σηµειώθηκε επεισόδιο έκρηξης και
πυρκαγιάς. Το ρυµουλκό δεν ακολούθησε τις διαδικασίες ασφαλούς κίνησης στο λιµάνι,
γιατί κανένας εκ των αρµοδίων του λιµανιού δεν του έδωσε σχετικές εντολές. Οι
ανεµολογικές συνθήκες βοήθησαν ώστε να µη διευρυνθεί το πρόβληµα (µετακίνηση του
σκάφους που προσέκρουσε).

1
Η εκτέλεση δυναµοµετρήσεων στην προβλήτα µε τους αγωγούς της προβλήτας γεµάτους
πρώτες ύλες και προϊόντα αποτελεί άκρως επικίνδυνη πρακτική που επιβεβαιώνει εκτός
των άλλων ότι παρά τις αντίθετες διακηρύξεις της εταιρίας - µε την επίδειξη µάλιστα
πιστοποιητικών ασφάλειας – οι πρακτικές ασφάλειας των εγκαταστάσεων που
ακολουθούνται είναι ανύπαρκτες…
Είκοσι ηµέρες µετά το συµβάν καµιά επίσηµη ανακοίνωση για τα αίτια του
ατυχήµατος δεν έχει γίνει ούτε από τις Λιµενικές ούτε από τις Νοµαρχιακές Αρχές
παρόλο που κλιµάκιο της Νοµαρχίας έσπευσε για αυτοψία στην προβλήτα.

• Την Τετάρτη 19 Νοεµβρίου βυθίστηκε η οροφή της δεξαµενής πετρελαιοειδών καταλοίπων


Νο 3 του διυλιστηρίου µε αποτέλεσµα να διαρρεύσει το
περιεχόµενο (slops) στις λεκάνες της δεξαµενής. Από τύχη και πάλι δεν εκδηλώθηκε
φωτιά από τους αέριους υδρογονάνθρακες που συσσωρεύτηκαν. Για ηµέρες ο θαλάσσιος
χώρος µπροστά στο σηµείο απορροής των υγρών αποβλήτων του διυλιστηρίου είχε
µαυρίσει και παρουσίαζε άθλια κατάσταση αφού διέφυγαν διάφορες ουσίες που
χρησιµοποιήθηκαν για την αποκατάσταση της διαρροής και ποσότητα λάσπης από τον
πυθµένα της δεξαµενής. Τοποθετήθηκε µάλιστα επιπλέον πλωτό φράγµα για να αποφυγή
της επέκτασης της ρύπανσης. Μία βδοµάδα µετά το περιστατικό καµία επίσηµη
ανακοίνωση δεν έχει γίνει ούτε από τις Λιµενικές ούτε από τις Νοµαρχιακές Αρχές
ενώ η εταιρία τηρεί σιγή ιχθύος.

• Συνεχίζεται αµείωτη η εκροή πετρελαιοειδών από το ∆ιυλιστήριο στην ακτή έµπροσθεν της
ΠΥΡΚΑΛ. Στις 27 Οκτωβρίου τα πετρελαιοειδή διέφυγαν τόσο από τα τσιµεντοφράγµατα
που έχουν τοποθετηθεί µέσα στην θάλασσα όσο και από το δυτικό πλωτό φράγµα . Παρά
την απαγόρευση από το Λιµεναρχείο, νέα τσιµεντοφράγµατα τοποθετήθηκαν στην ακτή
καθώς βρέθηκαν κι άλλα σηµεία που αναβλύζουν πετρέλαιο. (Επισυνάπτεται φωτογραφικό
υλικό )

• Παρά την έγκαιρη καταγγελία της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ προς τον Λιµενάρχη, από την
Πέµπτη 20 Νοεµβρίου η ΠΕΤΡΟΛΑ ξεκίνησε εργασίες διάνοιξης παραλιακού δρόµου µέσα
στον Αιγιαλό. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ θα διαβιβάσει τις καταγγελίες της στον Συνήγορο του
Πολίτη καθώς και στην Εισαγγελία .

• Πολύ έντονα είναι τα περιστατικά της γνωστής δυσοσµίας από το διυλιστήριο της
ΠΕΤΡΟΛΑ κατά τις τελευταίες ηµέρες. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ δέχτηκε καταγγελίες από τις
Εργατικές Κατοικίες Μάνδρας , από την Άνω Ελευσίνα καθώς και από το κέντρο της
Ελευσίνας.

Ξεκίνησε η νέα καµπάνια της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ µε αφίσες και ενηµερωτικό υλικό.
«Τώρα που ο δικαστικός αγώνας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη καθώς έχουν κατατεθεί οι
προσφυγές στην ∆ικαιοσύνη καλούµε : Τον Νοµάρχη να ανακαλέσει την άδεια που
χορήγησε η Πολεοδοµία στην ΠΕΤΡΟΛΑ και να µην χορηγήσει άλλη άδεια. Τους
∆ήµους να πρωτοστατήσουν σε νέες κινητοποιήσεις για την µαταίωση των επεκτάσεων
της ΠΕΤΡΟΛΑ. Τα πολιτικά κόµµατα και τους φορείς να ασκήσουν πίεση για την
αποτροπή των σχεδίων που ενέκρινε η Κυβέρνηση» τονίζεται σε ανακοίνωση της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ .

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ