You are on page 1of 2

Köpvillkor – www.larmat.

se, 080331

Allmänt
Nedan anges de villkor som gäller vid köp på websidor under www.larmat.se samt vid annan
försäljning, t.ex. genom skriftlig eller telefonorder. Larmat.se tillhandahålls av Incerto varför
Incertos namn anges i texten nedan.

Köp
Avtal om köp träffas när kundens beställning bekräftats av Incerto. Detta sker företrädesvis
genom en bekräftelse som skickas med e-post till den adress kunden angivit i
beställningsformuläret.
I angivna priser ingår 25% moms.
Incerto förbehåller sig rätten att justera priset om detta ändras pga. sådant som Incerto inte
kunnat förutsäga. Om en prishöjning sker kommer Incerto att begära in en ny bekräftelse från
kunden och denne har då självklart rätt att häva köpet.

Leverans
I samband med orderbekräftelse anges preliminär leveranstid. Pga. varornas karaktär
efterstävar Incerto att genomföra en samlad leverans. Om detta inte är möjligt kommer annat
att överenskommas med kunden före leverans.
Leverans sker normal med postpaket om inte annat särskilt anges. Fraktkostnaden anges i
varje enskild order och baseras på postens avgifter.
Om kunden inte löser ut sitt paket debiterar vi 300:- för att täcka våra kostnader.

Betalning
Priser anges inklusive moms och kostnad för frakt och eventuellt postförskott anges på varje
order. Kunden kan välja mellan följande betalningsalternativ:
Förskottsbetalning
Kunden betalar i förskott till Incertos Plusgiro alternativt till angivet konto hos Swedbank.
I samband med orderbekräftelsen anges datum då betalningen skall finnas hos Incerto för att
leverans skall ske.
Postförskott
Kunden betalar på postkontoret eller motsvarande då leverans sker. Vid postförskott
tillkommer postförskottsavgift på 53:-

Ångerrätt och öppet köp
Du har rätt att ångra ditt köp utan särskild anledning inom 14 dagar efter att varan levererats
till dig. Detta förutsätter dock att du inte använt varan samt att du har kvar allt
originalemballage i oskadat skick.
Detta gäller enligt distans- och hemförsäljningslagen. Vi retur står du själv för returfrakten
och ansvarar för att varan kommer till Incerto i oskadat skick.
Vid retur återbetalas köpsumman till kontonummer som kunden anger. Incerto löser inte ut
paket som skickas mot postförskott.
Ångerrätten gäller privatpersoner, inte företag.

se .se tillhandahålls av Incerto om inget annat särskilt anges. garanti skall kunden kontakta Incerto som meddelar hur returfrakt skall ske. Vi rekommenderar att originalemballaget sparas under garantitiden. dock inte sådant som är relaterat till förbrukningsvaror. Garantin gäller inte heller för fel som kunden orsakat genom felaktigt eller oaktsamt handhavande. Reklamation Reklamation av varan skall ske snarast efter att kunden mottagit denna. Information om säljaren Produkter som säljs på www. Vid retur pga. Vid retur ansvarar kunden för att varan emballeras på ett tillfredsställande sätt. Garantin gäller för eventuella funktionsfel som uppkommer under garantitiden. t. batterier i utrustningen.Garanti Produkterna säljes med ett års garanti. Kontaktuppgifter: Incerto Hångersvägen 14 341 38 Ljungby Telefon: 0372-804 00 E-post: info@larmat.larmat. Kunden skall då meddela att man inte godtar varan samt på vilket sätt man anser att varan är felaktig.ex.