A COMPILATION FOR THE COURSE

PHILIPPINE LITERATURE
GROUP 1
~ BSMT 2-E ~ CASTILLO, Isabel Grace G. GUZMAN, Crescen Carl A. ISURI A, Ma. Clarissa A. MENIANO, Johnwin PASCUA, Mark-Jhon I. UDARBE, Ma. Irene C. ZABALA, Maychelle S.

A. REGION 02 y Si Biuag at Malana (Cagayan Epic)

Ano ang alamat ng dalawang bundok na matatagpuan sa tabing ilog na Matalag? Ang kuwentong ito ay tanyag sa mga Ibanag. Ito ay may kaugnayan sa dalawang matitikas na binata may daang taon na ang nakakaraan. Sa Nangalauatan, isang nayon sa Rizal ang dako na pinaglabanan nina Biuag at Malana, doon makikita hanggang sa ngayon ang dalawang bundok kung saan naghamok ang dalawa dahil sa nadaramang pagmamahal ng isang magandang dilag. Si Biuag ay katutubo ng Enrile, ang pinakatimog na bahagi ng Cagayan. Noong siya¶y isinilang, isang di pangkaraniwang dalaga ang dumalaw, at sa pagkakabatid ng ina, ito ay isang diyosa. Ang ina ay nanikluhod at nagmakaawang pagkalooban ng mahabang buhay ang kaniyang anak. Hindi umimik ang diyosa, at sa halip, itinali ang tatlong maliliit na bato sa leeg ng bata. Diumano ang isa nito ay magiging sanggalang niya sa masasama. Minsan siya ay nahulog ngunit hindi man lamang ito nasasaktan. Nang siya¶y lumaki sinubukan niyang lumangoy sa ilog na tinitirahan ng mga buwaya, subalit walang nangyari sa kanya. Ang dalawang bato ay bagbigay sa kanya ng kakaibang lakas at bilis. Nagagawa niyang maging mas mabilis pa sa hangin. Nang siya ay maglalabing-dalawang taong gulang, kamangha-manghang naihahagis niya ang buong kalabaw sa kanilang burol. May kakayahan siyang bunutin ang isang punungkahoy sa tulong lamang ng kanyang mga kamay, na wari mo¶y damo lamang. Dahil sa taglay na kapangyarihan nito, siya ay dinayo ng mga tao at sinamba. Kahit na makapangyarihan si Biuag, siya ay hindi maligaya. Natutuhan niyang mahalin ang isang dalagang tubong Tuao, isang bayan sa Cagayan. Kung sino ang dalaga ay wala ni isa man ang nakakaalam. Maging ang kanyang pinagmulan ay hindi nila malaman. Gustuhin man ni Biuag na limutin ang dalaga ay hindi makakasama ang dilag habangbuhay. Noon din ay may isang balita ng Malaueg, Rizal, na may isang binata rin katulad ng pagkatao ni Biuag. Siya ay si Malana. Nong siya¶y labing-walong taong gulang, nagkaroon ng bagyo sa Malaueg, at ito¶y nagdulot ng gutom sa mga tao. Ang tanging inaasahang lugar na pagkukunan

ng pagkain ay ang Sto. Niño na malayung-malayo sa kanila. At kinakailangan pang tumawid ng ilog na tinitirhan ng maraming buwaya. Bunga nito, si Malana ay gumawa ng paraan. Naglakbay siya hanggang marating ang Sto. Niño, at sa kanyang paglalakbay ay ipinagdasal ng mga tao ang kanyang tagumpay. Nang siya¶y makabalik, marami siyang dalang bigas, nagbunyi ang mga tao alam nilang hindi sila magugutom. Matapos niyang maipamahagi ang mga bigas ay nagpasiya na itong umuwi. Pagdating sa kanilang bahay ay isang pana ang nakita ni Malana. Ang buong pag-aakala niya ay ang kanyang Ama ang gumawa dito. Dinampot niya ito at ibinato sa hangin, subalit ito ay bumalik sa kanya. Namangha siya dahil sa dulo nito ay may dalawang batong tulad ng kay Biuag. Nakarating sa kaalaman ni Biuag ang pagsamba ng mga tao kay Malana. Ipinagwalangbahala ito ni Biuag dahil ang nasa isipan niya¶y ang napakagandang dalaga. Isang araw dinalaw niya ang dalaga. Nakiusap itong hingin ang kanyang kamay upang pakasalan siya. Ngunit binigo niya si Biuag at sinabi niyang si Malana ang kanyang tanging minamahal. Nagpanting ang tainga ni Biuag sa narinig. Hindi niya ito tatanggapin. Nagsabi siyang hindi karapat-dapat si Malana para sa kanya, dako ng kinaroroonan ni Malana. Dinampot ni Malana ang pana. Tanda ng pagsang-ayon sa hamon ni Biuag. Sumapit ang takdang araw ng kanilang labanan. Ang mga bundok ay napaligiran ng mga taong nais sumaksi sa paghahamok na iyon ng dalawa. Sa may di-kalayuan ay ang taga-Malaueg ang dumating. Sa unahan ay ang matikas at matipunong si Malana. Nang makita si Biuag, siyan¶y nanggalaiti sa matinding galit. Naunang nagsalita si Malana, Alam ko na kung bakit mo ako hinahamon, sabi ni Malana. Ibig mong agawin ang minamahal ko. Ipinagbabawal ng Diyos ang pag-agaw na kahit ano na hindi mo pag-aari. Subalit tinatanggap ko ang hamon mo. Kung nanaisin ng dalagang minamahal ko ay aking ipaglalaban ang pagmamahal ko. Si Biuag ay sinamahan ng mga taga-Enrile. Siya¶y nakatayo sa kabilang bundok tangan ang pana¶t isang punong niyog na binunot. Dinig na dinig niya ang malakas na sigaw ng tagaMalaueg para kay Malana. Sa isip niya¶y gusto niyang patayin lahat ang mga tao ni Malana.

Pagkakataon ko naman ngayon. Mabilis ang pagsalo ni Malana. ang lahat ng mga taong naroon ay kanyang binasbasan. Subalit sa kasamaang-palad. matikas na Biuag. Nais kong ipaalam sa iyo. Subalit sa tingin ng dalawang magtutuos ay sadyang napakaganda ng dalaga. Nang mapatapat ang dalaga sa kanila. Hindi sa puso ni Malana kundi sa ilog tumama ang sibat. Tiningnan ng dalaga si Biuag at sinabing : Pinatunayan mong isa kang duwag dahil nagpatulong ka sa isang buwaya. ito¶y nagmintis. Wala nang lahat ang armas mo. ako ang anak ng diyosang nagkaloob sa iyo ng mga kapangyarihan. biglang sumigaw si Biuag Malana. Nalungkot ang dalaga sa mga nagaganap. Nang magpakitang muli si Biuag ay tangan-tangan niya ang pinakamalaking buwaya na siyang ikinamangha ng mga taong sumaksi sa labanang iyon. Sa kanyang paglukso mula sa tuktok ng bundok ay sinalubong sa himpapawid ng dalaga si Malana. maging si Malana. Tinanggap ni Malana ang hamong iyon ni Biuag. sigaw ni Malana. Sa kanilang kinalalagyan sa tuktok ng mga kapwa napansin nila ang pagdating ng isang bangkang tumatawid sa pagitang ng dalawang bundok na lulan ang dalagang pinag-aawayan. Biglang nagkaroon ng malalaking alon na humampas sa malalaking bato at ito ang yumugyog sa bundok na kinatatayuan ni Malana. pumaimbulong sila sa kalangitan kung saan naroon ang kaharian ng hangin at siya ang mahal sa Reyna.Si Malana naman ay nasa kabilang bundok. Hindi ka karapat-dapat sa mga bigay sa iyo ng aking diyosang Ina. nilunod ni Biuag ang . at hindi sa kalabaw inihagis ang punong niyog kundi sa dako ng nayong Il-Luro sa bayan ng Rizal. Humanda ka. Ngunit bago matapos ni Malana ang pagsasalita¶y biglang lumukso sa ilog sa ibaba si Biuag. Pinilit niyang ibuka ang bunganga ng buwaya at hinamon si Malana na lumukso sa ilog. Sa tindi naman ng pagkapahiya. Ito¶y ginawa niya upang hindi mapahamak si Malana. Walang sabi-sabing inihagis ni Biuag ang punong niyog kay Malana. Sa tulong ng kanyang mahiwagang patpat. dala ko para sa iyo. ang babaing kapwa natin minamahal ay nasa harap natin. Pinaniniwalaan na dito nagsisimula ang maraming niyugan sa lugar na iyon. Hinugot ang sibat at gustong ipukol kay Malana na inaasahang sa puso nito tatamaan. Lalong nagngitngit sa galit si Biuag. Kung sadyang malakas ka ay humanda ka sa aking regalo na nagbuhat pa sa Enrile.

kanyang sarili sa ilog. Luna waited for Mar to appear. Luna went back to the heavens full of joy." they say. "It is Mar trying to escape from his cave. They had many interesting stories to tell each other. she escaped from the garden. seas. He tried hard to get out of his cave causing unrest in the sea. They continued meeting at the same spot until they realized that they were in love with each other. She was so happy that she told her secret to one of her cousins. the moon. Luna. had a very beautiful daughter. Each time she remembered Mar. appears. She longed to be with him again. saw her reflection on the water. "I am Mar. she saw that he was smiling at her. The sea god. imprisoned him in one of his sea caves. but he did not come." The young man smiled at her and answered. When it was time for Luna to go." Soon the two became good friends. Pinaniniwalaan ng mga tagaroon na ang kaluluwa ni Biuag ay namamahay sa dalawang kakatwang bundok ng Il-Luru. She took her golden chariot and rushed to their meeting place. Then she went back home very sad. long ago only gods lived in this world. the sea gets troubled. He wanted to get out to meet her. He shut her in their garden and did not allow her to get out. the son of the sea god. She was very sad at not being able to see Mar. The sun god. they promised to see each other as often as they could. who was imprisoned in the sea cave. It asked. for they has many more tales to tell. The fishermen out in the sea believe that each time Luna. jealous of her beauty and her happiness. Feeling very restless one day. . Luna enjoyed going around the heavens in her golden chariot. The cousin. most beautiful one?" Turning around she saw a young man who looked much like her father though fairer. "I am Luna. At siya ay hindi na nasilayan mula noon. who ruled the sky. Beautiful and unusual sights greeted her eyes. Luna stayed in the garden for sometime. Taking courage she answered. the earth. daughter of the sun god. The sun god was angered at his daughter's disobedience to the immortal laws. a voice startled her. Then he sent a messenger to the sea god informing him that his son Mar disobeyed the immortal law. y Why There is High Tide during a Full Moon Long. and sky were ruled by three different powerful gods. "Where has thou come from. Mar. She wanted to run away. One day she found herself taking another path which led her outside her kingdom. who was also angered by his son's disobedience. One day after one of their secret meetings. She wandered on until she reached the place where the sky met the sea. reported the affair to the sun god. Welcome to our kingdom. but when she looked at him again. the moon. she would rush out in the golden chariot to the meeting place in hopes of seeing him again. As she was admiring the beautiful things around.

"You know it Lumnay. Awiyao put pieces of pine on them." He felt relieved that at least she talked: "You know very well that I won't want any other woman either. then full round logs as his arms. go out and dance." he said. and blew into the stove." "I don't want any man. One of the men will see you dance well. he will like your dancing. The room brightened. he lifted himself with one bound that carried him across to the narrow door. I am really sorry. leaning against the wall." he said. She gave no sign that she heard Awiyao. he will marry you. don't you?" She did not answer him. "You cannot blame me. but continued to sit unmoving in the darkness. you will be luckier than you were with me. But Awiyao knew that she heard him and his heart pitied her." she said sharply. He crawled on all fours to the middle of the room.B. When the coals began to glow. If you really don't hate me for this separation. I have been a good husband to you. don't you? Lumnay. Clinging to the log. After some moments during which he seemed to wait. "as if--as if nothing had happened." The sound of the gangsas beat through the walls of the dark house like muffled roars of falling waters. he knew exactly where the stove was. "You should join the dancers. you know it." she said weakly. but her sullenness was not because of anger or hate. because what he said was really not the right thing to say and because the woman did not stir. There was a sudden rush of fire in her. I know. "Why don't you go out. "I don't want any other man. The stove fire played with strange moving shadows and lights upon her face. "I'm sorry this had to be done. "Go out--go out and dance. She was partly sullen. You know that. But neither of us can help it. "Yes. The woman who had moved with a start when the sliding door opened had been hearing the gangsas for she did not know how long. with him. CAR REGION y Wedding Dance by Amador Daguio Awiyao reached for the upper horizontal log which served as the edge of the headhigh threshold. feeling relieved." He looked at the woman huddled in a corner of the room. he talked to the listening darkness. don't you?" he repeated." . "and join the dancing women?" He felt a pang inside him." he said. With bare fingers he stirred the covered smoldering embers. then pushed the cover back in place. stepped inside. He slid back the cover. "It is not my fault. Who knows but that.

"Because I did not find you among the dancers. Yes. paused before her. Awiyao went to the corner where Lumnay sat. Awiyao took a coconut cup and dipped it in the top jar and drank. I wanted to have a child. "You know that I have done my best. She tugged at the rattan flooring. You are one of the best wives in the whole village. not as good keeping a house clean. "I have prayed to Kabunyan much."Neither can you blame me. I have nothing to say against you. because." he said." she said. although I am marrying her. Each time she did this the split bamboo went up and came down with a slight rattle." "Yes. I came to tell you that Madulimay. She would go back to her parents." This time the woman stirred. like you. I know. She wound the blanket more snugly around herself. can never become as good as you are. you have been very good to me. She almost seemed to smile. Lumnay had filled the jars from the mountain creek early that evening." He set some of the burning wood in place. we have waited too long. He let go of her face. and she bent to the floor again and looked at her fingers as they tugged . The gong of the dancers clamorously called in her care through the walls. He put the coconut cup aside on the floor and came closer to her. He held her face between his hands and looked longingly at her beauty. not as fast in cleaning water jars. I am not forcing you to come." he said. But what could I do?" "Kabunyan does not see fit for us to have a child. then turned to where the jars of water stood piled one over the other. "No. We should have another chance before it is too late for both of us." "That has not done me any good. Lumnay looked down and unconsciously started to pull at the rattan that kept the split bamboo flooring in place. She is not as strong in planting beans. You have been a good wife." "You remember how angry you were once when you came home from your work in the terrace because I butchered one of our pigs without your permission? I did it to appease Kabunyan. "It's only that a man must have a child. Never again would he hold her face. But her eyes looked away. I have sacrificed many chickens in my prayers. She seemed about to cry. The spark rose through the crackles of the flames. Seven harvests is just too long to wait. looked at her bronzed and sturdy face. The smoke and soot went up the ceiling. stretched her right leg out and bent her left leg in. if you don't want to join my wedding ceremony. He stirred the fire. She looked at him lovingly. Of course. The next day she would not be his any more. "I came home. has it?" She said." she said.

They will need help in the planting of the beans. bronze and compact in their hold upon his skull---how frank his bright eyes were. the day he took her away from her parents across the roaring river. The waters boiled in her mind in forms of white and jade and roaring silver. I will build another house for Madulimay. "I built it for you. and became silent. The man have mocked me behind my back. My parents are old. and sobbed. and dance---for the last time. "Lumnay. if I did this it is because of my need for a child." "I will give you the field that I dug out of the mountains during the first year of our marriage." "I have no need for a house. How proud she had been of his humor." "I would feel better if you could come. resounded in thunderous echoes through the walls of the stiff cliffs." she said finally. They both drank of the water then rested on the other bank before they made the final climb to the other side of the mountain." "Lumnay. You helped me to make it for the two of us. then turned away." he said tenderly." he said. the high hopes they had in the beginning of their new life." she said slowly. and Madulimay will not feel good. He looked at her. "I will pray that Kabunyan will bless you and Madulimay. the waters tolled and growled. in the pounding of the rice." he said. You know that." "I know it. live in it as long as you wish." he said. They will wonder where you are. She looked at his face with the fire playing upon his features---hard and strong. they were far away now from somewhere on the tops of the other ranges. the steep canyon which they had to cross. The gangsas are playing. They were silent for a time. "This house is yours." "You know that I cannot. Go back to the dance." "I have no use for any field. then shook her head wildly. He had a sense of lightness in his way of saying things which often made her and the village people laugh. on the other side of the mountain. "Go back to the dance. The muscles where taut and firm. You know that life is not worth living without a child.softly at the split bamboo floor. She thought of the seven harvests that had passed. the trip up the trail which they had to climb. and they had looked carefully at the buttresses of rocks they had to step on---a slip would have meant death. "It is not right for you to be here. She looked at his body the ." She bit her lips now. and kind. Make it your own. "I'll go to my own house. "You know I did it for you." she said.

" "It will not be right to die. Then both of us will die together. sonorous and faraway." "I'll keep them because they stand for the love you have for me. I am useless." "Then you hate me. It could dance." "If I fail. She flung herself upon his knees and clung to them. My grandmother said they come from up North. "No--no. You do not want me to have a child. it could climb the mountains fast. his wide and supple torso heaved as if a slab of shining lumber were heaving. "Look at me. They are worth twenty fields. "You will keep the beads." she said. Awiyao. gathering her in his arms." she half-whispered. I don't want you to fail. nobody will come after me. let me keep my beads. "I love you. "If I do not try a second time." he said." he explained. The voice was a shudder." he said." The gongs thundered through the walls of their house. Nobody will get the fields I have carved out of the mountains. and her hand lay upon his right shoulder. my husband. "I did everything to have a child. But. Then it was full of promise. she clung now to his neck." she cried. "I don't care about the house. I'll die. his arms and legs flowed down in fluent muscles--he was strong and for that she had lost him. full." she said." she said. Even now it is firm. They come from far-off times." "Then you'll always be fruitless. "If you die it means you hate me. "I don't care about the fields." he said." . You keep them.carved out of the mountains five fields for her." She was silent. You do not want my name to live on in our tribe. Her whole warm naked naked breast quivered against his own. "I'll keep my beads. Lumnay. Both of us will vanish from the life of our tribe. "Awiyao." "I'll go back to my father. "it means I'll die. "Look at my body. I don't care for anything but you. her hair flowed down in cascades of gleaming darkness." "If you fail--if you fail this second time--" she said thoughtfully." she cried. it could work fast in the fields. from the slant-eyed people across the sea. "Awiyao. I must die. "I'll come back to you. I love you and have nothing to give. I'll have no other man." she said passionately in a hoarse whisper. Awiyao.

It pained him to leave. the moonlight spilled itself on the whole village. her betel nut box and her beads. her grip loosened. You had better go. It was like taking away of his life to leave her like this. He dug out from the darkness the beads which had been given to him by his grandmother to give to Lumnay on the beads on. She had been wonderful to him." she said. clung to his neck as if she would never let him go. "I know. and her eyes seemed to smile in the light." he said. that a man. The call for him from the outside repeated. in the planting and harvest. Only she ." "It is all right with me. "I do this for the sake of the tribe." she said. The moonlight struck her face. and tied them in place. and she closed her eyes and huried her face in his neck. in the silence of the night. In pain he turned to her. and he buried out into the night. Lumnay sat for some time in the darkness. "The beads!" He turned back and walked to the farthest corner of their room. What was it that made a man wish for a child? What was it in life. She could hear the throbbing of the gangsas coming to her through the caverns of the other houses. must have a child to come after him? And if he was fruitless--but he loved Lumnay. to the trunk where they kept their worldly possession---his battle-ax and his spear points. to be a man. Her face was in agony. He went to the door. Then she went to the door and opened it. for a voice was calling out to him from outside." "Not until you tell me that it is all right with you. "Awiyao!" He stopped as if suddenly hit by a spear. "Awiyao. it is hard!" She gasped. in the whole life of the tribe itself that made man wish for the laughter and speech of a child? Suppose he changed his mind? Why did the unwritten law demand.She took herself away from him. "Awiyao! Awiyao." "The elders will scold you. The white and jade and deep orange obsidians shone in the firelight. anyway. in the work in the field. "Awiyao! Awiyao! O Awiyao! They are looking for you at the dance!" "I am not in hurry. in the communing with husband and wife. She suddenly clung to him. She knew that all the houses were empty that the whole tribe was at the dance." He clasped her hands.

She did not have the courage to break into the wedding feast. "How does she know? How can anybody know? It is not right. She thought of the new clearing of beans which Awiyao and she had started to make only four moons before. to speak to her in the language of unspeaking love. There was a flaming glow over the whole place. She would go to the chief of the village. all the women who counted. still rich in their sonorousness. strange heat in her blood welled up. to the elders. to tell them it was not right. She felt the . The blaze reached out to her like a spreading radiance. She would tell Awiyao to come back to her. The man leaped lightly with their gangsas as they circled the dancing women decked in feast garments and beads. alone among all women. and the stream water was very cold. She could see the dancers clearly now." she said. But the gleaming brightness of the bonfire commanded her to stop. What if somebody had seen her coming? The flames of the bonfire leaped in countless sparks which spread and rose like yellow points and died out in the night. She was near at last. to denounce the unwritten rule that a man may take another woman. The sound did not mock her. Nobody held her hand. She could hear the far-off clamor of the gongs. Lumnay walked away from the dancing ground. dance like a bird tripping for grains on the ground. away from the village. beautifully timed to the beat of the gangsas? Did not the men praise her supple body. nobody could take him away from her. Awiyao was hers. And yet was she not the best dancer of the village? Did she not have the most lightness and grace? Could she not. they seemed to call far to her. a great bonfire was burning. were dancing now in honor of another whose only claim was that perhaps she could give her husband a child. she cold see from where she stood the blazing bonfire at the edge of the village. and she was in the moonlight shadows among the trees and shrubs. and it seemed they were calling to her. Was not their love as strong as the river? She made for the other side of the village where the dancing was. following their men. who once danced in her honor. It is not right!" she cried. and she started to run. echoing from mountain to mountain. When she came to the mountain stream she crossed it carefully. He surely would relent. Suddenly she found courage. tripping on the ground like graceful birds. Slowly she climbed the mountain. Let her be the first woman to complain. She would go to the dance. Did anybody see her approach? She stopped. and the women envy the way she stretched her hands like the wings of the mountain eagle now and then as she danced? How long ago did she dance at her own wedding? Tonight. where the wedding was. The gangsas clamored more loudly now. When Lumnay reached the clearing. "It is not right.was absent. She followed the trail above the village. Her heart warmed to the flaming call of the dance. The trail went up again.

Lumnay looked for a big rock on which to sit down.a strong. when the morning comes. and she was lost among them. Lumnay though of Awiyao as the Awiyao she had known long ago-. silver on the light blue. . Her heartbeat began to sound to her like many gangsas. A few more weeks. long time among the growing bean pods. muscular boy carrying his heavy loads of fuel logs down the mountains to his home. a few more months. After that it did not take him long to decide to throw his spear on the stairs of her father's house in token on his desire to marry her. soft in the texture. silver to look at. Lumnay's fingers moved a long. but moist where the dew got into them. She had met him one day as she was on her way to fill her clay jars with water. and she had made him drink the cool mountain water from her coconut shell. silken almost. a few more harvests---what did it matter? She would be holding the bean flowers. The mountain clearing was cold in the freezing moonlight. He had stopped at the spring to drink and rest. blooming whiteness. The bean plants now surrounded her. The stretching of the bean pods full length from the hearts of the wilting petals would go on. The wind began to stir the leaves of the bean plants.pull of their gratitude for her sacrifice.

y ³ On Good Manners´ (An Excerpt from Modesto de Castro¶s Urbana at Felisa) .

. Ngem umanayento a liolioac ti pannacaammon itoy apanagayat. a ta maquitac met a sibabatad nga ni paay ti calac-amac. ta icaric kenca ket isapatac nga sica aoan sabli ti pacatayac. ta cunac diac agduadua ta agdama ngarud gna innacagsagaba. Ni Gasatco a nababa aoanen ngatat capadana. Gayagayec coma a ipalaoag ngem bumdeng met toy dilac. Ilunodconto ti horas nga innac pannacayanacta mamenribo coma naseseat no natayac idin ta nayanacac.C. Ta nupay no agayatac iti maysa a imnas aoan lat pangripripiripac nga adda pacaibatugac. REGION 01 NALPAY A NAMNAMA Amangan a ragsac ken talecda dagiti adda caayanayatda ta adda piman mangricna cadagiti isuamin a asugda.

'' said the wise farmer. "I will do it at high noon tomorrow. "Did you not hear my decree limiting the return within thirty days for the handsome reward?'' roared the Emperor. In time. the holder would be beheaded. you may say I did so out of fear. he earned the appellation as the wise farmer. "I heard the proclamation on the first day. The wise farmer heard the decree but decided to return the stone on the 31st day. But I decided to return the ruby on the thirty-first day for a definite reason.'' The Emperor and the whole court looked up. One day. He did not know where to return it so he decided to hold on to the precious stone. Facing the Emperor.The decree included a handsome reward if the finder returned the stone within 30 days.'' "Blessed be your God.'' he commanded. His reasoning and logic were much admired. He never wentto school but he had a native wisdom.'' answered the wise farmer meekly. I returned it today and I did so because of my God who taught me to be honest. The stone was part of the royal crown. your Highness. "And that beyond that period meant death?'' "Yes.'' "Very well. everyone's eyes smarted with great pain. a proclamation was made announcing the loss of the ruby of the Emperor. True enough. "Now show me your God. Beyond that period. He knew the matter of the loss would soon be publicized. If I returned it within the thirty-day period. But after a few seconds. .'' At exactly midday at the palace porch. the wise farmer bowed his head and handed the ruby to its rightful owner. the wise farmer accidentally found a ruby stone as big as a cashew nut.'' exclaimed the Emperor. your Highness. "Your Highness please gaze directly at the sun above for five minutes and you will see my God.y Juan Flavier¶s Parables THE PARABLE OF THE WISE FARMER The farmer was known in the barrio and in the whole kingdom as a wise man. "Now you have to show me your God otherwise I am compelled to execute you. the Emperor and his court summoned the wise farmer.

But for returning the ruby I will give you a fair chance to be saved by your God.'' replied the wise farmer. and gently blew some warm air on it. However.'' The Emperor was insulted by the words of the wise farmer. the little bird would perish from the harsh elements."I cannot do it!'' exclaimed the Emperor. cradled it in his cupped hand . "Just look at the other piece of paper remaining in the box. 'Innocent. the bird began to turn bluish as it shivered in the morning breeze. THE PARABLE OF THE SINGING BIRD APRIL 3. On one will be written the word Guilty' and on the other. Quickly he placed the paper in his mouth and swallowed it. I will put two pieces of paper in a box. producing the little featherless bird. a young boy on his way to school saw the shivering bird and took pity on it. you cannot see my God. "In that case. It was also a way to discredit his God. In a few hours. The nest was nice and cozy.'' The wise farmer knew that both pieces of paper would bear the word "Guilty.'' The court attendant retrieved the slip of paper from the box and read out. "Why did you do that?'' screamed the court attendant. "If you cannot gaze at the brilliance of the sun.' Whichever you pick is your verdict. . "Now how can we determine your verdict?'' "Very easy. "Guilty!'' Which proved that the wise farmer was indeed innocent. Flavier The egg had just hatched. "For this I should have you beheaded immediately. The boy would have loved to keep the bird for a pet but he knew the porr featherless thing was too weak to survive. Whatever it says is the opposite of what I picked and swallowed earlier. Without feathers for protection.'' It was the Emperor's way to make sure he was beheaded. 2008 This is from the book "Parables of the Barrio by Juan M.'' explained the wise farmer. then you cannot look to the splendor of God. By a stroke of good luck. a sudden gust of strong wind dislodged the nest from the branch of a tree and down feel the poor little bird on the open ground. The court attendant brought the box to the wise farmer who picked one piece of paper. He picked it up.

He looked around froa suitable nesting place but couldn¶t find any. All he saw was a fresh mound of carabao dung on the ground. the boy tenderly place the bird in the middle of the mound and buried the whole body, with only the head and part of the neck protruding. The mound was still warm so the bird felt good. it¶s blood began to circulate. In half an hour the bird felt so comfortable that it began to sing. A farmer on his way to his ricefield heard the singing and saw the bird buried in the mound of dung. he thought the poor thing was in distress so he bent down and pulled it out. The farmer even wiped away the adhering excrement and then laid the bird on the grassy part of the roadside. Soon the sun began to warm the bird. The heat was at first tolerable but as the sun rose overhead, the heat begun to burn the little bird. By the time the sun set, the bird was dead. THE PARABLE OF THE SABUNGERO The farmer had one obsessive vice. Every Sunday, he just had to go to the sabungan (cockpit) and bet in the sabung. He was willing to forego eating. He even agreed to stop smoking. But going to the sabungan was something else. It was a severe case of gambling addiction. His wife pleaded because their meager income from the farm could barely support the family. Every Sunday, the farmer wound up on the losing end. After a dozen or so pairings of roosters, all his money was gone. "How can I stop?" he rationalized. "Sabung is in my blood. I will die if I do not go to the sabungan." True enough, in a quirk of coincidence, the farmer got severely ill. He was unable to go to the sabungan that Sunday. By nightfall, he was dead. The whole village concluded that he died, not of any illness, but because of his first-ever absence from the sabungan. In the life beyond, the sabungero faced Saint Peter. The farmer was nervous but he recalled that the good Saint had a rooster. That made him a sabungero. "I see here you were an avid sabungero," Saint Peter muttered as he reviewed the Book of Records. "What can you say?" "Well, that is true," the farmer answered meekly. "But if you read on, you will find I really loved my family. I worked hard in the fields. I never stole from anyone. I had no other vices. I even stopped smoking."

"That counts," declared Saint Peter. "But still, you were an incorrigible sabungero." The farmer froze with fear as a chill crept down his spine. It was as though he heard a clear condemnation. "Still, I will let you enter heaven," continued the good Saint. "In fact, I will even assign you to Cloud Nine where there is a sabungan." "Wow! This is unbelievable!" exclaimed the farmer. "I wish my wife and children were here to witness my great and final vindication. Honestly, I knew you were a sabungero yourself and would definitely understand." And in he ran. The man next in line could not help overhearing. "That was not fair," the kibitzer complained. Saint Peter smiled and replied simply, "Don't worry, there are no roosters in our sabungan." "So?" inquired the man. "Well, that is the hell of it!" assured Saint Peter. THE PARABLE OF THE DEAD DOG The dog was a much-loved family pet of fifteen years. It was acquired on the birth of the eldest son. All showered on the pet such affection like a true member of the family. The dog ate with them and slept on the same bed as the youngest daughter. Whenever each member arrived, they would spend time to cuddle and play with the dog. It would wag its tail and jump with joy on seeing anyone of the family. So when the dog died of old age all were terribly heartbroken. For in the truest sense a member of the household had passed away. The children would not eat. Nothing could console them. The farmer felt the same way. He realized the best way to comfort his family was to bury the dog in a ceremony as solemn and as elaborate as one accorded to a human. He bought a regular coffin and provided fresh flowers befitting a dearly beloved departed. Since he was not much of a church goer and was not a member of any congregation, the problem was the religious service. In town was a Methodist church. The pastor listened to the unusual request for a solemn ritual. He understood how the whole family felt. But in the end offered no hope. "Our rules would simply not allow me to extend to the dog which has no soul the same rites reserved for humans created in the image of God. But let me add that this is only our view as Methodists. Other groups may be agreeable. Why don¶t you try the Muslim mosque at the edge of town?¶¶

The farmer left disappointed and proceeded to see the Muslim Imam. "You must understand that our rituals specifically prohibit inclusion of animals. We have nothing against dogs but your request is out of the question. Maybe you can approach the rabbi at the synagogue.¶¶ The rabbi was even more firm and discouraging. "In our tenets, the dog is considered ritually unclean. Of course we keep them as pets or for companionship and even security. But I am afraid we cannot make our temple available for such a ceremony. I am sure the Catholic priest in town can help you.¶¶ The priest was very sympathetic but very quickly shook his head. "I admire your feelings towards your dog. Your sorrow must be deep indeed for dogs can be such lovable companions. But our rules cannot be changed. To do that, I must get a special dispensation from the Pope. That process takes a very long time.¶¶ At that point, the farmer was resigned to the unanimous view. Sadly he bade the priest goodbye. "I understand your predicament, Father. But rules are rules. If it can¶t be done then so be it. It meant so much to us. In fact, to show how deeply we desire a church ritual for our dog, I was prepared to donate five thousand pesos to the church.¶¶ THE PARABLE OF THE WALL The Pope made it a point to visit every country to spread goodwill and Christian love. This year, he was on a world tour and decided to stop in Israel. He specifically requested for a visit to the Wailing Wall. His guide was a devout Jew and was particularly pleased to direct the Pope to the Wailing Wall. There were thousands praying. The pope was much moved by the sight of people fervently mumbling their petitions. The Pope said to his guide, "Do you think it is alright if I, too, prayed at the Wailing Wall? I will be very discreet. But I do not want to do anything that may be interpreted as improper. Would you mind?" ³Not at all,´ said the Israeli guide. "It would be a rare honor. Just pray the way you would normally do in your own church. No special guidelines. Do it whatever way you want.´ They walked nearer the wall. His Holiness bowed his head and said out loud, ³I pray for the end of poverty and hunger in every country in the whole world, That noperson, man, woman or child, now living or yet to come may ever want for food, clothing, or shelter." The guide was so moved by the prayer. "What a beautiful and meaningful prayer,´ he commented. "You do us honor by uttering such a noble thought to our most holy Wailing Wall." "If that is how you feel," said the Pope, "may I make another prayer?" "By all means," replied the guide, "Please do so. Any number of prayers will be most welcome and most appropriate." Again the Pope bowed his head and in all solemnity uttered, "I pray God that wars and fighting among nations disappear from the face of the world. That peace reign everlasting. That love dominates the hearts and minds of every person." "Bless your Holiness," blurted the guide." Why that prayer from your lips will go straight to the ears of God. I have doubt about it. Would you like to say another prayer?" "Yes," answered the Pope with deep feeling, "in fact, I have one more prayer to make." "Please go ahead," prodded the guide with such enthusiasm. "I pray for the end of the strife in the Middle East. May Arabs and the Israelis

said the sculptor. Each began to claim the native as his creation. For several days. they agreed to create a native man who could then guide them out of the thick forest to safety. Do you perform good deeds because of the praise and honor you¶ll receive? Oftentimes. Out of sheer desperation. The tailor gathered leaves and sewed together a coat and pants and put them on the carved wooden structure. ³If not for my prayers. In the forest are three who would rather be lost and dead than share their common creation. this native would not exist´. they could not find their way out. that the Israelis return all the lands they took from the Arabs. The holy man got back his prayers. That henceforth they lay down their arms and embrace each other in eternal camaraderie." interrupted the Israeli guide. Exhausted. . the tailor stripped out the clothes. This has proven to be the greatest enemy of progress. Their original plan was overshadowed by the quarrel over who gets the credit. the three decided to retrieve each one¶s contribution. ³If not for the attire. A problem immediately arose. "you are talking to a wall! THE PARABLE OF THE FOREST Three men got lost in a dense forest. and the sculptor reduced the low lifeless log into a pile of flitches with his ax. the three camped on a common site and discovered that one was a sculptor. And finally. Since they could not agree on who should get the credit and the ownership of the creation.live in harmony and brotherhood. The sculptor got a piece of trunk from a fallen tree and carved the figure of a man. and the third was a holy man." "Listen. The native man who could have led the three to safety was dead. Then the holy man murmured his deepest incantations whereby life soon began to breathe out of the wooden man. ³If not for the wooden form. this native would not be made!´ exclaimed the tailor. man is concerned more with getting credit rather than rendering service that is given wholeheartedly. another was a tailor. no life would have lived!¶ shouted the holy man.

" That was for Pearl Harbor!" The farmer wiped the blood from his lips and replied calmly. Vietnamese. I was simply looking at you. " Iceberg. The farmer suddenly slapped the foreigner on the face." explained the foreigner somewhat disconcerted by the accusation and the assault. Goldberg.. A camera hung by a strap from his neck. A bystander assisted the fallen man who now had traces of blood on his lips.. Leisurely. he was taller than their normal run. That is because I have a Chinese blood but I am a Filipino. " What did you do that for? I did not do you any wrong." That was caused by an iceberg. others crowded around out of curiosity. As the tiller of the soil sprawled on the sidewalk.they're all the same to me. So to see one was something of a spectacle. Is that an offense where you come from?" The foreigner braced himself just in case the crown ganged up (pagtulung-tulungan) on him. Pittsburg." With a flourish the farmer declared. Goldberg. A middle aged farmer stopped to stare at the tourist." replied the foreigner. The farmer continued to gawk not knowing the foreigner would take offense. In that barrio.It may be said. Peddlers offered him various farm produce and souvenirs for sale. that while there may be enough to go around when people are unselfish. a white-man was a rarity. Somewhat muddied. He sported a pinstriped pants and a colorful polo shirt. I am Mr. I am not a Japanese. If at all. THE PARABLE OF THE FOREIGN VISITOR The foreigner looked like any typical tourist. Without warning. Then he shouted." The caucasian answered with some belligerence " Chinese. they are all the same to me. :" That is for the Titanic!" :Hey I had nothing to do with the sinking of the Titanic. . there is a mistake. Maybe I have a slit eyes. The farmer stood up and said in anguish more than anger. "Look . He was evidently caucasian with his aquiline nose and tanned white skin." "Who are you anyway?" asked the farmer. he ambied by the narrow street of the rural town's commercial district.. Burmese. nothing is ever enough when people are greedy and selfish. Even for a caucasian.. Japanese.. the tourist slapped the farmer with great force. His hair was slightly reddish with big curls all over his big head. therefore. his shoes resembled those worn by tennis players. He shook his head to everyone to signify disinterest.

thank you for your positive reply to my petition. Women crying in despair. On one side was the bamboo stairs with five rungs leading to the dining area and kitchen. Many times. all pierced his eardrums like never before. In the corner was a cabinet (tokador) with a glass door. He knelt down once more and prayed. But I am just so curious about the sights and sounds which I am not privileged to experience. Young men cursing. The voices of people. ³My Creator. He was unsettled by the poverty around the barrio. Almost like an over-compensation. He marveled at the play of colors outside the window ² the lush trees and the bright blue sky. In a world such as this. I prefer to be deaf and blind. He knew there were two narra chairs facing each other with a small table in between. I pray for You to please let me see and hear even just for one day. he would wonder about the colored appearance of the world around him. the presence of persons or things and exactly where they stood. Many huts were dilapidated and unkempt. On one wall he knew there were shelves which displayed various statuettes and little ceramic pieces. Of arguments filled with hate and enmity. Everything seemed exciting and pleasurable. He could tell. Parents berating their wailing children. the roar of tricycles. He was particularly bothered by the measure of unkind words. the barking of dogs.´ In a flash. He imagined what the actual sounds were of the vibrations he felt made by the people and things inside and outside the hut. On the table was a knitted tablecloth on which rested a glass vase with plastic flowers. One day.. . By the wayside were heaps of garbage. Past the wall was their bedroom. By sheer memory. he had a mental view of their hut. as if he had a radar antennae. But then he began to see and hear too much. He was witness for the first time to the cruelty that men do to fellow men. He could walk around effortlessly without bumping into anything.. But now please give me back my piece of mind in my dark and quiet life.THE PARABLE OF THE DEAF AND THE BLIND The barrio lad was born completely blind and totally deaf. For as long as he could remember. he evolved a supersensitive sense of touch. I do not mean to complain. the barrio lad knelt and prayed. ³My Creator. To the side was a window throughout which the cool barrio breeze streamed. He lived in a world of darkness and silence. the young man was stunned by the flood of glaring light and sharp sounds.

By using kalburo (calcium carbide). He earned almost nothing for his hard labor.¶¶ "Nothing to give. he pulled out his large red handkerchief with blue floral design. He needed an acceptable excuse for the loss of the money. "I was accosted by a hoodlum in town. and abuse. He barely had enough for his fare back to the barrio. He expected a tonguelashing and knew he would never hear the end of it for a whole week. all his sales for the say were gone. Well. But there was another sneaky reason for the choice of the day. . Better to have given the money than risk your life or a broken nose. In an effort to recoup. Sunday was also sabong (cockfight) day. The farmer felt light and happy because his sales were substantial. By a stroke of extreme bad luck. He could not take any more. he was able to trigger flowering of his pineapple plants timed for harvest when the fruit was not in season.THE PARABLE OF THE BROKEN NOSE ALIBI The farmer left the barrio well before dawn to sell his produce in the town market. he proceeded to the church by the plaza.¶¶ The handkerchief remained on his face as he spoke. Everything went to the middlemen. With quick steps. "Why is your face covered with that handkerchief?¶¶ demanded his wife who was waiting at the foot of the bamboo steps. As the farmer got off the kalesa. He scheduled his trip on a Sunday because that was one of the two market days in town. He intended to bet modestly and just enjoy by watching the sabong matches. inequity. he had a classic losing streak. "Hand over the intrega (sales for the day). Before he knew it.¶¶ hollered the wife. and insecticides. fertilizers. He gave me a choice between handing over the money or getting a broken nose. he increased his bets. dipped his pointer and middle fingers in the holy water and made the sign of the cross before hurriedly leaving. He strapped it across his face to cover his nose and tied it firmly behind his head. As he sat dumbfounded in the kalesa (horse rig).¶¶ replied the farmer meekly. I guess there really is no question about it. Now he could truthfully tell his wife he went to church. Mostly in interest compounded over past due loans for overpriced agricultural inputs including seeds. His frustration was reflected in his grouchy disposition and lack of motivation to work. he thought of what alibi to tell his wife. THE PARABLE OF THE APPLICANT The farmer was fed up with all the injustice. He had the fortune of a successful off-season harvest. He entered.

"No. "Yes. In winding up the interview session. . correct?¶¶ The farmer reacted almost violently. In desperation. the interviewer squinted his eyes and asked. sir. But I have a few questions to ask. Not my shirt!¶¶ In great surprise. He was the outgoing type who loved conversations and meeting all kinds of people so he seated himself in front beside the driver. are you willing to give your television and stereo to the party?¶¶ Without a thought. the farmer decided to join the outlawed communist party. Every centavo and even the offspring of the work animal. "Where to. the farmer answered enthusiastically. He hoped for a better life and was enamored by all the indoctrination bandied about by the propagandist. He was particularly intrigued by a line uttered the night before: "From each according to his ability.¶¶ answered the farmer with a smile attesting to his wholehearted agreement. sir.¶¶ "Good. What little he could manage to bring to town was taxed by the highway police. Immediately. "So you want to join the cause.¶¶ The interviewer expressed positive impressions by nodding his head. Politicians promised to repair the roads.¶¶ The party official interviewed the farmer intensively. Every inch of land including all its produce as soon as my application to the cause is accepted.¶¶ "If you are accepted as a full-fledged member. sir. "Yes. "I suppose you would even be willing to give your shirt to the party. the kadre asked as an afterthought. sir. sir. sir?" asked the airport taxi driver courteously.The roads were so bad he had trouble marketing his produce. "That is a wise decision. It just wasn¶t worth it anymore.¶¶ The farmer was just about to be embraced as a brother-in-arms. "But would you agree to hand over your money and even your carabao?¶¶ "Gladly. Would you be willing to give your tractor?¶¶ "At once. To each according to his needs. "But why not?¶¶ THE PARABLE OF THE TOURIST The Caucasian tourist hailed the taxi from the curb of the airport arrival area. "And would you cede your land to the party for the use of all?¶¶ continued the interviewer as he made notations on a yellow pad.¶¶ began the interviewer. And they repeat their promises during every election.

" answered the beaming tourist. "It looks really grand. Revolting is only the second most popular. In the States. took many years to construct because of its elaborate architecture. please. "But here in the Philippines. the tourist asked. sir?" "I am from the great city of New York . it was not there last week. ." The vehicle proceeded on until it passed a guarded area.to see his only son graduate from college in the city. "That is revolting. "Oh." answered the driver without thinking. "But let us pass through the heart of the city so I can get an impression of the place. they reache by the bay." answered the taxi driver casually but with pride. I do not know what that is. You see. By the way.also known as the Big Apple of the United States. "How about that structure to the right?" "That is our old congress. sir. where I come from we could build that compound in just a few months." Again the tourist remarked. from where are you. New York must be considered a big city." said the tourist as he positioned his camera." commented the driver as he fixed his attention on the road. New York is only a street in Cubao." commented the tourist as he pointed his camera at the Cultural Center of the Philippines. What is it?" The taxi driver glanced to the left and simply replied. that is really something." Soon." offered the man as they drove on. "Oh."And what is the most popular sport in thePhilippines?" "Cockfighting. "That is Malacañang Palace. "Now. "It took many years to complete it." exclaimed the tourist. "That is nice. "What is this place?" asked the tourist." THE PARABLE OF THE LETTER The middle-aged farmer lived with only one obsession . too."Manila Hotel. But it should not take such a long time to build something like that." Puzzled but still wanting to keep up the conversation. "I see." he added to impress the visitor. That. "No. It is the official residence and office of ourPresident.

In fact. a letter arrived from his son in the city. send me money to pay for my tuition fees.Even by barrio standards. I am not sending my son to college in the city only to become arrogant and demanding. Being an illiterate farmer. He also could not believe that his son could have changed so suddenly. On the road fronting his nipa hut. "Thank you for reading my son's letter to me. he saved every centavo from his rice farming for the educational needs of his only son. what do you want to become? Just this once. "Thank you. I will not send the money. "This won't do. His nipa hut was old and deteriorating." he said." In his heart. offensive manner. In his eagerness. the pastor happened to be passing by." the farmer said tearfully. he asked the first man he met the barrio butcher. The kitchen had no table and the sala had no chairs. "But I want to be the best one in the hill. the pastor read. He was particularly proud of their soft-spoken manners and their overly courteous ways. In the midst of all the material poverty." he decided. Inside. So overbearing and commanding. the illiterate farmer still could not stop thinking of his son in the city. this farmer was poor." The words came in a discourteous. "Could you please read my son's letter to me. In a most soothing and gentle voice. I am allowing you to choose your destiny. or a flower. "Father. send me money to pay for my tuition fees." the farmer requested meekly. "I want to be a flower." declared the seed. One day." . He obligingly read the letter. He unfolded the letter and intoned in a gruff and belligerent tone. So he decided to have the letter read once more. Little seed. "Okay. a fruit. The illiterate farmer could not help taking offense at the tone. he refused to be called poor." The words came in such a loving and affectionate tone." boomed the barrio butcher with a rough voice. the amenities considered as status symbols were missing. unable to control his emotions. He was fond of saying they were rich in spiritual and cultural values. his house was one of the very few without electrical connections. You can tell me whether you want to become a vegetable." THE PARABLE OF THE CHOOSY SEED The seed awoke amidst the moisture of the fertile soil. All to sit on the creaky bamboo floor. the farmer felt heavy with pain. he had to request someone to read the letter for him. But for some subtle reason. "That is more like my son. He had no radio let alone a television. Two days later. "Father. "This very moment I will remit the money he needs. She was greeted by Mother Nature who asked.

" "Aha!" exclaimed Mother Nature. "How about a rose?" "A rose is certainly pretty and sweet smelling." "How about a gladioli. There was always something that dissatisfied the little seed. Alas. He was the best educated among the farmers." "I know exactly what you ought to be. It is tall and has a series of beautiful flowers?" "It is tall and stately." "No. the seed realized she had become nothing but a weed. to her dismay." The seed thought for a while and responded. Mother Nature had to move on for there were many others on the hill whom she had to attend to."Great! But make up your mind quickly as time is of the essence. flowers and thorns dont go together. THE PARABLE OF THE MOUNTAIN VIEW The marriage of the young man and the girl was the envy of the whole barrio. By personal choice and agreement with his aged and widowed father. So vivid and eyecatching. "You should be a lily. its stalk is devoid of thorns. Being all white is boring. In my mind. The stem is long and unencumbered by any thorns. It hurts people. ." objected the seed. I want to be more colorful and bright. having completed two years of college. "True. I should be bigger. The next morning. But the lily is single colored. "The violet is such a small flower. but its flowers do not bloom at the same time. Not a lowly violet which can almost be stepped upon." said Mother Nature brightly. How about that? You can be the queen of the hillside." mused the seed." They reviewed every conceivable flower. "But I do not want to have thorns on my stems." advised Mother Nature in a kindly tone. "You should become a violet. the young man dropped out to oversee their farm.

" So they trudged up an old trail leading to a clearing on the mountain top. he tended spiders. "The fresh air will do you good. I never told you but this is my favorite spot. "Son. let us take a walk up the mountain. The girl tried but the ordeal was just too much. He was about to leave when the father suddenly said. You can¶t stay indoors forever. the aged and sickly widowed father had to live with the newlyweds. He had to be fed. He was also clean-cut and wellmannered thus making him the most desirable bachelor of the barrio if not the whole town. "As a child. thank you so much for bringing me here. From the smallest insect to the largest cattle. "Father. What fond memories it brings!" THE PARABLE OF THE ANIMAL WIZARD The farmer had a special touch with all sorts of animals. he decided to bring his father to the mountain and leave him there. Ah! What a mountain view. At the tender age of five. "The young couple is a perfect match. he assembled the most formidable collection of fighting spiders. She somehow detested the old man. On the other hand. bathed and attended to for his every need." "That is nice. By gathering them from pepper plants and bushes and then training each carefully. They have everything going for each other." began the son. And we would have a simple picnic while enjoying the scenery. my father used to take me here every month." the old man replied. This was the cause of the increasing friction between the young farmer and his wife. I will carry you on my shoulders. For he could talk to them. Just a year previous. . Painfully. The barrio folk could only sigh. I can hardly walk. she was voted queen of the barrio fiesta. And she was well-trained in housekeeping. A point was reached when he literally had to make a choice. It all started during childhood. "No problem. On a rock overlooking the land below.All the other children had left the barrio for the big city. the girl was the prettiest." Unfortunately. the young man puts down his father. But as you know. Either they got rid of his father or his new wife would leave him. So the three hectares of irrigated prime land and the ancestral home were transfered to him.

But tell me. So they proceeded to the rice field to test its plowing abilities and quirks.He then moved on to puppies. The offer was: If he could train the milking goat to pull a cart. In fact. A farmer from two barrios away came one early morning to consult the animal wizard. A friendly challenge from an uncle enabled him to own a large goat. he became the best trainer of work carabaos. it did not stop until the entire plot was completely worked over. The problem was pretty straightforward. It seemed the carabao had the bad habit of stopping at the middle of the rice field during the act of plowing. Through some unexplained intuition. It was only natural that when he began to farm. "Hey. Soon the carabao plowed with no stopping whatsoever. The animal wizard examined the carabao to ascertain any physical defects. The treatment was repeated each time there was a hint of stopping. In a month he succeeded in taming the animal and he was the proud owner of a milking goat which also pulled a small cart. the wizard whacked the carabao on its buttocks with a two by four piece of wood. . to complicated triple somersaults. you are known for talking to animals but here I noticed the use of a piece of wood. animals trained by him were in great demand not only in his barrio but in adjoining villages as well. From simple retrieval of sticks thrown into the river. he trained the dogs to do all sorts of tricks. it was his. this is great! exclaimed the owner of the carabao. It would then eat some stray grass here and there and ruminate at leisure. Naturally. "My carabao is fully trained. Somehow. He concluded there was none. work cattle he taught pulled the plow in a straight line and turned around by the pilapil (rice field embankment) at just the right point. Other farmers from far and near consulted him regarding all sorts of problems related to their carabaos or horses. On its first stop to eat some grass. On its own good time it would then continue pulling the plow only to stop again by the pilapil. No amount of cajoling and entreaty made the work animal move.

dogs. But it remained quiet . THE PARABLE OF THE CROCODILES The murky river was feared and notorious for the fierce man-eating crocodiles lurking within its depths. the crocodiles were blamed."Oh. The firm and well-developed muscles is my kind of treat. All sorts of domesticated animals had disappeared in the area. One day.soft cartilage and all. "Mine is straightforward. They had been deprived of a major meal for some time as villagers and livestock instinctively avoided the area. most of all." The three waited expectantly for the last crocodile to share his preferences. One report says a crocodile swung its tail against the bridge sending a farmer tumbling into the river where he met a slow painful death in the viselike jaws of the huge reptile. "The dos por cuatro is to catch the carabaos attention. four of the bigger crocodiles converged under the bridge to wait for the next victim. I remember a year ago I shared with another crocodile one such delight. The body would be soft but also fleshier. Villagers from both sides avoided going near its banks. That would make such a luscious meal. . The first crocodile said. "I wish a young child would fall. There would be plenty of flesh but. I relish the succulent meat. yes. I would rather have a young woman. From ducks. That would be a feast. I would surely enjoy its tender body . goats and even an occasional calf. I want an adult farmer. I talked to the carabao all right. Even simply going across was dreaded because the water denizens were known to leap upon the low makeshift hanging bridge. "In my case." The second crocodile revealed his preference.almost asleep." The third crocodile shared his whim for food. replied the animal wizard. Invariably.

" said the others. I want to eat a politician. the drowsy crocodile remarked. "But why a politician in particular?" "Because such a man would be nice and fat and with no backbone!" ."Hey! Come on and tell us what you would wish to have for a meal. "Mine is simple but certainly a delicacy. In a gruff voice." The three crocodiles looked at each other with a surprise.

Macanian e melambat mibait ya "Ing Emangabiran. Mipayapa ing revolucion. Angga ngeni ala pang sucat panibayuan qng bie nang Miss. at caras ning ualung bulan a tapat. at iniang aquit na ing Capampangan ya." "Mi no entiende ese Castellano. at ing pemalaguiu ra ining matni at masalingasang a "Miss Phathupats. ala ya pang Miss. ngening daramdaman da iti. at acalinguan dang melaus ing Yeyeng a malambut nang palayo. dapot uling maquipegaralan la. at i' Miss Yeyeng marajil de canung acaquit mamuntuc guinatan o caya bichu-bichung pagtinda nang pupuntucan at lalacad nung nu carin ing sugalan. Uli na nita y' Miss Yeyeng Filipina ya manibat qng bitis angga qng buntuc. mig-mestra ya carin. agad da neng picalbitan. balang micaintindi. at qng pelalu nang malating balen niti. Ngara qng ding pengari na bait la qng metung nang suluc ning Capampangan. At ing Capampangan canu masias at masasaclit ya dila. uling ngana acalingua' na na. sabian pa casi ing pamamaliquid ding memalen caya uling acaquit deng biasa ya mong Ingles carela. qng capamilata' na ning maestrong sundalus pepatad de qng metung a balen. inia pin ala yang quealiuan qng patupat o suman bulagtang matalic a bidbid." ngana naman ning metung a pusacal. Ing Miss Phathupats ya ing mipalacad." pajayagan Capampangan Baculud. piling ne ing buntuc na. Anti ning i' Miss Yeyeng." laguiung menibat qng tinauac nang malapad a pilit nang upitan qng corcheng misnang catalic a bibili na. Detang culam a macaquilala caya. agad dang linili't e pepajalata qng malagung Miss. Pigpilita' niti ing papagarala' ne qng escuelang nung nu ya tuturu. Qng metung a fiesta o velada qng balen X a nung nu ya mitagun i' Miss Phathupats babasan de iti. Pequiapusa' ne tonu. Linapit ya i' Miss. At iti aguiang Y' Miss Yeyeng metung yang dalagang mipnung colorete lupa. REGION 03 y Y' Miss Phathupats by Juan Crisostomo Soto Iniang cari' ne tuturu. at angga na ing sicoti nang buac Capampangan naman. Mapilan mung bulan. Detang pacarungut mipatiman la. . Inalilan de laguiung melaus. sinibi yang baguia. Manibat na canita iting laguiu mipalacad caya.D. i' Miss Yeyeng sasabi neng Ingles. lasa mamagtinda mu. Macanian lalabas ing panaun: i' Miss Yeyeng bitasang e ne sasabing Capampangan. Ing bie ra deti. atin yang aca-"suqui" careting sundalus o caring maestrong sundalus. anti ning maluca mu. inia capilan man e ya mitulid at balid ya caniti. uling ngening misabi la ing sundalus mag-Ingles ya at i' Yeyeng Capampangan neman inia pin pigimbuta' nang matalic ing magaral niti. at ngana: "Mi no entiende el Pampango. Miss. Yeyeng ya pa canita. Ing gobierno militar Americano mibuclat yang escuelas at memili yang mapilan caring sundalus a turu careti.

Dahil dito Pilipina si Miss Yeyeng mula ulo hanggang paa. Ing metung a macarungut ngana: "E yu pagmulalan qng ing i' Miss e ya biasang Capampangan: muna uling malambat neng maquiutus caring sundalus a Americano. e no biasang Capampangan o picarine ra ing Capampangan uling macasabi nong Ingles a champurao. sa pinakamaliliit na bayan nito. Tagalug a mababang pisamutsamut na. (2) Dahil mahirap lang sila. Miss." Canita memacbung. matuling ya pa qng duat. sinulung na rin. I' Miss Phathupats e na abata. at quetang pamipulispulis na qng lua nang tutulu tinuqui ing macapal a blanquete. "Anac neng matuang Godiung Cacbung a cabarriu cu. ing Ingles. tutu cung pagcasaquitan sabian ing Capampangan. mitdas ya ing caldera nang Miss Phathupats." Mipasagacgac lang masican ding pacayalbe. Acbung a misnang casican. At ing pacacalulung Yeyeng meco yang bulung-bulung con el rabun inter pernarum . at kahit sa kaduluduluhan ng kanyang buhok. Linual yang tapatapisung qng dalan at ngana: "Mi no vuelve en esta casa. o ngacu uari. at lalu na pa nung babasan cu. pagtitinda ang ikinabubuhay." ngana ning minunang mequibat. inarapa' no ring maili at ngana: "Porque reir?" "Porque el champurao. Era na tutu acauat ding darandam. Lalung mesican ing sagacgacan detang maquirandam." "Adios. . Nakikita si Miss Yeyeng na . Miss a e biasang Capampangan!" "Adios. mipacaili lang masican.balu na ing anti reng mumulangan. linual ngan ing lablab ning Vesubio. y "Alang marine! Mapanaco! Manlalasun! Anac----!" ngana qng mesabing amanung Capampangan. Vidal (1) Punong puno ng kolorete ang mukha ng dalagang si Miss Yeyeng. pacpacan. Caracal da ring Miss Phathupats qng panaun ngene. kapampangan siya. e yu uari balu?" ngana ning metung a macaquilala quea. at i' Miss Phathupats mitatas ne man a vapor. o ing sablang sabing marinat qng amanung Capampangan bigla na ngang pemisan qng asbuc nang maguing dapug. sagacgacan ing mararandam canita. Inia inyang aquit da iti ding lalbe lalu lang mipacaili at ngara: "Abah! Matuling ya pala!" "Ua. Miss Alice Roosevelt!" "Adios. "Ua. at ngana: "Qng camatutuanan. Mimua ya i' Miss Phathupats. Sabi nila ipinanganak ang kanyang mga magulang sa sulok ng Pampanga." Caniting mapilan ayamanung sinabi na. Miss Phathupats!" Macanian yang pisalusalu ra. e ne Capampangan. . linub langan ding anggang diccionariong tinda. at ing cadua. I' Miss Phathupats mipaquiac ya caniti. Castila. Ing causta' na nita ing laguiu na Miss Phathupats. at quetang asbuc nang masapa. Quetang lupa na linto ing talaga nang cule. "Aba! Capampangan ya pala!" ngara ding daramdam. Si Miss Phathupats isinalin ni Lourdes H. Americana Negra ya!" Gulisacan.

´ pangalang hango sa malapad niyang balakang na pilit na iniipit sa pahang mahigpit na ginamit niya. Ang Miss Phathupats ang naging palasak. (4) Pagkaraan ng ilang buwan. (15) Nagalit si Miss Phathupats. pinahinga niya ang taumbayan dahil nakikita niyang mas marunong siya ng ingles kaysa sa kanila. (18) Lalong lumakas ang halakhak ng mga nakikinig at nag-init ang pakiramdam ni Miss Phathupats.´ sbi ng unang sumagot.sunong ang ginataan o kaya bitso-bitso na inilalako niya sa mga sugalan. Matigas daw ang kapampangan at nababaluktot ang kanyang dila. nagkaka-pampangan si Miss Yeyeng. (6) Ganyan lumipas ang panahon. napatawa sila ng malakas. Sa kanilang pag-uusap. kaya ala siyang iniwan sa patupat o suman sa ibus na mahigpit ang ballot. umiling at nagsabi. (12) Napangiti lahat ng nasa umpukan: at sapagkat may pinag aralan sila. miss. Nagbukas ng paaralan ang pamahalaang militar ng America at dito pinagturo ang mga sundalong Americano. ay nagkaroon ng suking sundalo. totoong nahihirapan na akong bumigkas ng kapampangan lalo na kung binabasa ko. Nagdalagang walang pagbabago sa buhay nitong binibini. paglipas ng walong buwan. binabasa ito. (7) Nagkalabitan ang mga maalam na nakakakilala sa kanya pagkarinig nito. a amuki ng gurong kawal. ang malambing niyang palayaw. ala ang binibini. (20) ³Hindi kayo dapat magtaka kung hindi na marunong ng kapampangan si Miss . Nangyaring si Miss Yeyeng pa noo. nagsasalita na ng ingles si Miss Yeyeng. Halos hindi na nagsalita si Miss Yeyeng ng kapampangan dahil sabi niya ay nakalimutan na niya. hindi na nila ipinakita ang pagkakaali nila sa binibini. (8) Magmula noon ito ang pangalang ibinansag sa kanya at nakalimutan nilang tuluyan ang Yeyeng. nag-iingles ang sundalo. Tagalog na pinaghalu-halo niya ang walang kawawaan. Hindi na nakapagpigil ang mga nakarinig.´ sabi naman ng isang sutsut. Kastila. na kung saan dumalo si Miss Phathupats. Sa isang pista o belada sa bayang X. Pinalitan tuloy ang kanyang pangalan at pinangalanan siya ng matunog at umaalingasaw na ³Miss Phathupats. ginagad ang kanyang tono. (5) Noong nagtuturo doon. Inakit ng sundalong mag-aral ang dalaga sa paaralang kanyang pinagtuturuan upang magkaintindihan sila. (3) Natapos ang rebolusyon. (19) Isa sa mga nakatayo ang nagsabi ng ganito. pahayagang kapampangan sa Bacoor. lumabi ng kunti. Hindi nagtagal lumabas ang Ing Emangabiran.´ (14) Dito sa iilang salitang binigkas niya. (10) ³Mi no entiende el Pampango´ (11) ³Mi no entiende ese Castellano. At ito namang babae kahit alam na parang tinutukso na siya ay nagpatuloy din at nagsabi: (13) ³Sa katunayan. hinarap ang mga tumatawa at sabi niya: (16) ³Porque reir?´ (17) ³Por el tsampurado. ngunit nang Makita na kapampangan ang binabasa. kaya napilitan siyang mag-aral. Lumapit siya. ipinahatid siya sa isang bayang kung siya pinagtuturo. Miss. sumama lahat ng iba¶t ibang wika na talasalitaang bulgar ng Ingles. kaya kalian man hindi na siya makapagsalita ng tuwid at nauutal siya. (9) Ganito nang ganito ang buhay.

Hindi na sila marunong ng kapampangan o ikinakahiya na nila ang kapmpangan dahil nakakapagsalita na sila ng ingles na tsampurado. (23) ³Aba. sumabog ang kaldero ni Miss Phathupats at mula sa bunganga niyang naglalawa lumabas ang lagablab ng Vesubiyo o ang lahat ng maruming salita sa kapampangan. Nang Makita ito ng mga nanonood lalo na silang napatawa at nagsabi: (26) ³Aba! Maitim pala siya!´ (27) ³Oo. Nagkandarapa sa paglabas sa daan at sabi niya: (29) ³Mi no vuelve en esta casa. halakhakan ang narinig noon.Phathupats: Una. Putok na ubod nang lakas.´ (30) ³Paalam. . bigla niyang pinagsama-sama sa nag-aapoy na bunganga.´ (25) Napahalakhak nang malakas ang mga nanonood. Napaiyak na si Miss Phathupats at sa pagpupunas sa kanyang tumutulong luha sumama ang makapal niyang pulbos sa pisngi. (24) ³Oo. (21) Noon na sumabog ang bulkan. at ang kawawang Yeyeng ay umalis na bubulung-bulong na parang ulol. Americanang negra siya!´ (28) Sigawan. Miss na hindi marunong ng kapampangan!´ (31) ³Paalam. (22) ³Walang hiya! Magnanakaw! Taga-lason! Anak-!´ sabi sa tinurang wikang kapampangan. (34) Napakarami ng mga Miss Phathupats sa panahon ngayon. ³Anak siya ni matandang Godiung Pakbong na aking kanayon. Miss Phathupats!´ (33) Ganyan ang pinagtutulung-tulungan. Miss Alice Roosevelt!´ (32) ³Paalam. maitim pa siya sa duhat. hindi na siya kapampangan. hindi ba ninyo alam?´ sabi ng nakakakilala sa kanya. dahil matagal na siyang nakisama sa mga kawal na Americano: pangalawa. Hindi na nakatiis si Miss Phathupats. palakpak. katunayan Miss Phathupats ang kanyang pangalan. Lumitaw ang likas niyang kulay. kapampangan pala siya!´ sabi ng mga nakarinig.

) Gloria.. At left is an acacia tree with a wooden bench under it.It's all right. Mario (Angry).Hey. sits down.What? I waited for you the whole day and you tell me.Yes .Tone down your voice.that I have nothing! Nothing! What do you want me to do.Mario .. Mario. Gloria.. Florentino Characters: Gloria . Mario.I don't . not now. a scrawny body. but. He puts his lunch bag on the bench.. Before I knew it.. Gloria (Low but intense) .Has she been eating well? Gloria: She wouldn't eat even a mouthful of lugao. annoyed)-Gloria! Can't you wait a minute? Gloria:(Taken aback). Mario? Mario.How is Tita?(Without waiting for an answer. removes his shoes and puts them beside his lunch bag. But I'll buy her some biscuits. She's tired.I'm not asking you to do a thing like that! All I want to know is what you did with your money. Mario (Sits on the bench)-Nothing is left of it. I had a few drinks with my friends.. Maybe she'll eat them. You'll wake the child up. He is in his late twenties. comes out wiping her hands on her dress. Gloria. Now. he enters the dwelling).I'm sorry.I'm glad you're home early. Gloria (A small woman about Mario's age. Gloria. have it..Pablo ( An improvised home behind a portion of the Intramuros walls...Nothing? What happened? Mario-Oh. Gloria . Mario: (Rises. (She slips her fingers into his breast pocket) I'll take some of the money. don't have any.steal? Gloria.) Gloria (Calls from inside)-Mario! Is that you..Yes.Two wooden boxes flank the doorway. shabbily dressed and with hair that seems to have been uncut for weeks. She cried the whole day.. may I have some of the money? Mario (Turns to her)-Money? I .) (MARIO enters from the street at left.All I want is a little money to buy her something to eat!!She hasn't eaten anything all day! That was why I was "bothering" you! Mario (Repentant)..Today is payday. Gloria. Mario (reappears and crosses to the bench and sits on one end).. I had spent every centavo of it.. Gloria (Crosses to the bench). Gloria (Crosses at the Center) .).But what? Where's your pay for the week? Mario. Mario.Don't wake her up. (Grips her arm and turns away.y The World Is An Aple by Alberto S.My God! Wasn't I thinking of her? Why do you think I need some money? To buy me a pretty dress? Or see a movie? Mario. what's the matter? Why are you suddenly so touchy? Mario: Who wouldn't be? I'm talking to you about the child and you bother me by ransacking my pockets I wish you'd think more of our daughter. Mario. . with long hair. Mario.

Gloria Gloria. Mario . what I mean is.What's the use of talking about it? That won't bring it back.You mean.What's wrong. Gloria.What else would you call it? (Pause. as they did! Gloria. I know you wouldn't do such thing.Just what you meant to say. not a crate.I lost my job a week ago. you took one apple.Do you think you can get another in five months? It took you that long to get the last one.) What .All right. Mario. Gloria. according to them. (Mario sits down and buries his head in his hands. Mario.Look. Gloria. shocked).) I spent it all on another woman. really nothing at all. Gloria (Suddenly.What did they accuse you of? Mario .what happened to it? Mario.All right. Gloria Gloria. do you think you can make a fool of me? Haven't I seen you drunk before: crawling home like a wounded snake and reeking of alcohol like a hospital? You don't smell or look drunk.An apple! Don't you know what an apple is? Gloria.And you never even told me! Mario . Gloria. Gloria. they call it. Gloria.No.Oh. Gloria (Rises. Gloria .I didn't know you had so much faith in me. Gloria. and they kicked me out for it: for taking one .It's better if you don't know. Gloria. did you steal? Mario (Low). I saw one roll out of a broken .Gloria (Eyeing him intently)-Mario.) We were hauling them to the warehouse.But how did you lose it? Mario (Rises and truns away) .An apple! You meanMario . Gloria (Sits beside him) . I have the right to half of everything you get. Mario? Mario (Turns his face away).you wouldn't spend all your money when you know your daughter may need some of it.What about your pay for the whole week? Mario . Mario (Sits down ) -Could I have guessed they would do that for one apple? When there were millions of them?(Pause.(Rises.It was nothing much. I've lost my job. no' Mario (Looks up at her).Have your sinful fingers brought you trouble again? Mario. Mario.Gloria. Mario.Nothing. If I can't have my share.I know something is wrong. without making you worry. so I didn't go drinking. Mario I'm your wife. Gloria . Mario. I have the right to know at least where it went! Mario. nothing.Yes. Tell me what it is.Wha was it? Mario. Not a dozen. in an agonized voice).It was an apple.Mario! Mario (Turns around)-Yes? Gloria.Now. single apple. Gloria crosses to him and lays a hand on his shoulder.) Gloria.But your pay.That's what you get for not stopping to think before you do something.Another woman? I don't believe it. Pilfering.It's true. Gloria! Don't try to accuse me. Mario (Stares at the ground) . I can feel it. now. Gloria.It won't take me as long to get another.I thought I could get another. You love her too much to do that.

saying it was not a real apple. (Sits down.That's the trouble with you.In fact I'll see someone tonight who knows of a company that needs a night watchman. (Gloria puts away the shoes and the lunch bag. you lost a job you needed so much. so that they may bring their own men in.You should complain.. lying again.Suppose I did? What would they do?| They would dig up my police record.Believe me.No. Mario.) Do you remember that day I took her out for a walk? On our way home we passed a grocery store that sold "delicious" apples at seventy centavos each. Gloria.t you see they had been waiting for me to make a slip like that? They've wanted to throw me out for any reason.crate.Aren't you only trying to make me feel better.me? Did I ever ask for apples? Mario. Mario . you think of nothing else! Mario (Rise). You should ask them to give you a second chance . She wanted me to buy one for her. Mario.-You're always lying. It was that big (demonstrates). when you think of your own stomach.You should have tried to bring home pan-de-sal.Then she cried. She sits on the steps and they remain silent for a time. Gloria (Crosses to him). Gloria (Crosses to the center). I'm not lying this time. Gloria.I was not thinking of myself! Gloria. It looked so delicious. Gloria.There you go. she did.No. (Holds her arm.) Gloria .Yes.So. (Pause. Mario that was so long ago! Why would they try to dig that thing up? Mario.Whom were you thinking of. (From this point he avoids her eyes). but she just threw it away. when I saw this apple roll out of the broken crate.and not those "delicious" apples. Mario. Mario. We can live without apples. for a measly apple. It isn't really so hard to look for a job nowadays.Where was this apple? Did you bring it home to Tita? (Crosses to the bench to get the lunch bag. I'll find another job. Gloria. Mario. Suddenly. Mario.. or milk.I can't tell when you're telling the truth or not. When we brought her into this world we sort of promised her everything she had a right to have in life.Why? Did God create apple trees to bear fruit for rich alone? Didn't He create the whole world for everyone? That's why I tried to bring the apple home for Tita. We're not rich. I thought that Tita would love to have it.See? You lost your job trying to filch an apple and you even lost the apple for which you lost your job. Gloria (Holds his arm).They won't do that. You know I've been job-hunting for a week now. Mario. Gloria . Gloria.But. but I did not have seventy centavos.) But don't worry.) Gloria (Rising)-Filching an apple that's too small a reason to kick a poor man out of work. Gloria. (pause. and I think I have found a good job. they kept it-as evidence. I found myself putting it in my lunch bag.) So. .They'll do anything to keep me out .Can. What I did was buy her one of those small green apples they sell on the sidewalk.I wouldn't mind losing a thousand jobs for an apple for my daughter! Gloria.Why not? Mario (Rises). Mario.) Mario. or rice.

Yes! And I wish you'd stay away from us for the rest of our lives! Pablo.Mother was wrong. before we got married.). Mario would it mean that you'd have to stay out all night? Mario.What I mean is. You still hate me. are you? (Puts a foot on the bench.You're still that same woman who cursed me to hell because I happened to be Mario's friend long before you met him.) But.) Mario (Putting on the shoes)-No. He has been watching them for a time.) Gloria (Hands him the shoes.Here. never taking his eyes burning with hate. don't you? Gloria. sinister-looking. not a bit.Saaaay! Is that the right way to receive a friend who has come a visiting? Gloria..Am I not staying away from you. Gloria. I may be back quite late. Mario starts to fidget. Don't you think it's wise to see him as early as you can? Mario (After a pause)-Yes. Mario.Gloria. her eyes burning with hate. Gloria (Brushes against him like a cat). (Looks at Mario) But. Gloria . put these on and go I'll step up and wait for you.All right. I think I'll get used to it. and well dressed.You haven't changed a bit. you'll commit the greatest mistake of your life if you marry that good-for-nothing loafer! You can't make him any straighter than you could a crooked wire with your bare hands. (Gloria crosses to the steps to get his shoes. I'll pray tonight and ask Him to let you have that job.You're not glad to see me.) Why don't you go and see this friend of yours right now? Anyway you don't have anything to do tonight. looks up). (Crosses to the center and turns around. Gloria.Pablo! (Suddenly unnerved. never taking his eyes off her.That would be all right. (Walks away from him. Gloria sits beside him and plays with his hands." Oh. (She sees someone behind the tree: Pablo.she was only that high when I saw her last-how is she? Gloria (Curtly). (Sits on the steps and watches him. I wish she were alive now. He is older than Mario. I can see! Pablo. followed by Mario. You know. Suddenly confused. oh.What are you doing here? What do you want? Pablo . But doubt if i can sleep a wink until you return. He never lets anybody down.We don't care for your visits! Pablo.) Pablo.Then why are you here? Pablo. he sits on the steps.) Gloria. Gloria.) Gloria (Sighs happily.Honest? Mario (Avoids her eyes). Pablo lights a cigarette. I think I'll do that. you must not wait for me.I knew God wouldn't let us down. it will be different when you aren't by my side at night.God! May I not even come to see you now and then. Time has not made you any kinder to me.We were doing well until you showed up! Pablo . but he pushes her away. to see if life has been kind to you? How are you getting along? Gloria (Scornfully). she used to tell me:"Gloria. She would have seen how much you've changed. Gloria.Your daughter.) Pablo (Sarcastic)-Hmmmmmm How romantic! Mario. Pablo lights a cigarette. I can always sleep during the day.) Gloria (Angry).Neither have you.She 's all right! .. There is an uncomfortable silence as Gloria rises and walks to the center. (Gloria comes up to him after he finishes and tries to huh him.Honest! (Sits down.

don't. stop it! (Pablo stops).(Sits down and plays with the wallet.We don't know! Pablo. She's undernourished. thank you! Pablo-Why don't you take it! Gloria . Gloria. .. Pablo (Brushes him off). And that wa almost four years ago..You call this living? This.Oh! and I thought she had not been very well.What is honest money? Does it look better than dishonest money? Does it buy more? Or honesty? What is it? Dressing like that? Staying in this dungeon you call a house? Is that what you so beautifully call "honesty"? Mario (Rises). if that's how you want it.So you have been seeing each other! I was afraid so! Pablo.I . And how can honesty help her now? She's not sick and she needs no medicine..Pablo.Pablo! Gloria.Mario has stopped depending on you.What is she sick with? Gloria.It's all right.I got tired waiting for you! Gloria. Gloria .. Mario.Pablo.(Curtly). Pablo. but you can't. You shouldn't have come.We need it all right-but no. Gloria (Suspicious)-How did you know? (To Mario). But he didn't show up.Well. You'd better tell her everything. since the day I took him away from your " clutches"! Gloria. I came because I was afraid his conscience was bothering him.He came to the house yesterday. Tell her what you told me: that you no longer believe in the way she wanted you to live.How about Mario? Has he no regrets either? Gloria.) until now of course. I told you she should not know! Pablo. She's bound to know later.) Mario (Crosses to him and shakes him). You know very well what she needs: food.Don't you think you should take her to a doctor? (Puts his foot down and pulls out his wallet). That is what honesty has done to her. (Sits down. Pablo.Pablo! Pablo (Derisively) See what happened to your daughter. Good food.Paying you back will only only mean seeing your face again.All right. isn't she? Mario.I know you have come to lead him back to your dishonest ways. Take it as a gift.and we don't. I'll loan you a few pesos. Pablo. how could I? I haven't seen him in a long time .. Pablo (Rises and walks about) . Tell her. Here.I have no regrets. It may help your daughter to get well.How can you be so sure? When he and I were pals we could go to first-class airconditioned movie houses every other day. Did you tell him? Mario (Stammering). You know that. Pablo (Ignoring Mario) He said he would be back this noon. Mario.) Gloria.One cannot expect too much from honest money. Gloria (Scornfully). I'll bet all the money I have here now (brandishing his wallet) that he has not been to one since you "liberated" him from me.The more reason I should refuse it! Pablo.Pablo. He won't listen to you now now! We have gone this far and we can go on living without your help! Pablo ( Sarcastic) . Gloria is what you call dying-dying slowly-minute by minute.Pablo. Pablo.He has none. Mario.(Laughs. you don't have to pay me back. if you hate my face so much.

please..) Get out our sight! Get out! Pablo (Easily warding off her fists).(sits on the bench. is this what you meant by another job? Oh Mario . grinning. ask him. no Mario.) Pablo. I ... I'll be with you in a minute.. I'll leave-just as soon as Mario is ready to go...You hideous beast! You.. I'll come home very late. from inside. and never go back to that kind of life. Gloria (Pulls away from him). you. If things have not been turning out well.. I know he has talked to you and tried to poison your mind again. Pablo. Mario (Holds her) .) Gloria. don't.Don't Mario. Then she shouts. Gloria.you must try to understand. (Leads her to the steps. Don't wait up for me. Mario( Holds her arm) ..) (Pablo fixez his clothes...(Mario turns his back on them.) Mario ( loosens her hold). you son-of-devil! You've come to him when you know his down.Gloria. Mario (turns around and holds her arms. Gloria (Like a beast gone berserk.) Gloria (Crosses to Mario)-Mario.. (Mario walks away with Pablo. no . she rushes at him and claws his face). Pablo... I've thought about this since last week. He's safe with me. I..I said he's not going! Pablo( Points to Mario) -Go on.. He is only trying us.You stay there.He came to me firstGloria .) END ..... please. The daughter.. Gloria (Crosses to center and shouts at Pablo).. I tried. Ohhhhhh.. I've got connections. You said you'd go straight.All right. (Holds fast to him.Mario.. too spent to run after them..You can't make me stop now. all right. Gloria (Turns to Mario)-You're not going with him. Gloria.. Gloria stares dumbly at them.. He won't come anywhere near jail.No..) Gloria (Shouts).. you promised me you were through with him.Gloria. You'll leave me here again. (Cries).. Mario? Tell that crook you're not going with him. Mario .MARIOOOOOOOOOO! (She covers her face with her dress and cries into it.) Mario (Firmly) -Gloria. I'll take good care of myself. Gloria.. Gloria . you must know that God is not letting us down. you. Mario. stammering) .. Gloria . but I could not left us out of this kind of life...When you know he'll cling to anything and do anything! Even return to the life he hates! (Crosses to him and tries to strike him... I tried long and hard.Gloria... This is still the better way of life. are you. but don't go with him..You're to blame for this. joins her crying as the curtain closes. anywhere! Tell him to leave us and never come back! Tell him to go.. wondering whether you'll be shot in the head or sent to jail! Pablo (Behind the tree) -Don't worry about him.He's not going with you! (Crosses to center. I'm going with him. cursing.You're going! I can see that you want to go with him. Get out! Get out! Mario ( Pulls her away).You take good care of yourself and our child.Is that so! Why don't you ask him?.

with a pencil instead of a pen to write with." Julio started to write in Tagalog.. Nothing came of the application.E. and since he's quite a poor hand at looking after your carabaos." . Jose was in fifth grade when Julio and his family had left Tablas the year before and migrated to Mindoro. and to his great surprise. Jose. Julio was sure that he could make his letter legible enough for Ka Ponso. It was many months ago. and he had used a pen.ready owe you for many things. now seemed to rise from the very texture of the wood itself..." he went on. who wanted to go to school in Mansalay that year. that had been spilled from many a bowl and had dried on the form. He's in the sixth grade now. Julio thought himself lucky enough to have Ka Ponso take him on as tetant. The boy might even stumble over a chair and break some .. compadre. being unaccustomed to so many things there. Jose. when Julio's wife Fidela gave birth to a baby. whi happened to be visiting his property then. He can cook rice. Later.. The stark truth about their poverty. "I want him to study this June in Mansalay." he wrote on. offered to become its godfather.Suddenly he began wondering hoe Jose would move about in Ka Ponso's household. although Ka Ponso had assured him he had looked into the matter and talked with the officials concerned. because the father had some difficulty in getting some land of his own to farm. It's true we a. he had a vague fear that Ka Ponso might not favorably regard his letter. of all people. It was about hiks son. when. "Dear Compadre. particularly. one warm June night. REGION 04 y Happiest Boy in the World by NVM Gonzalez Julio . who had come from Tablas to settle in Barok. stopping only to read what he had put down. and I'm sure he'll wash the dishes. fish broth. ""This boy. you can make him do anything you wish--any work." . trying his best to phrase his thoughts. he had sat down with a writing implement in his hand. "We shall repay you for whatever you can do for us. "is quite an industrious lad. slowly and steadily. Ka Ponso. Now." . just as now.The kerosene lamp's yellow flame flickered ceaselessly. If you can only let him stay in your big house. Jose. the boy had to stop schooling for a year. compadre. compadre. was writing a letter. The drank smell of food . but your comadre and I will do all we can indeed to repay you. That was when he had gone to the municipio in Mansalay to file a homestead application. Ka Ponso."I hope you will not think of this as a great bother. "It's about my boy. bending earnestly over a piece of paper which he had torn out of Jose's school notebook. But he wrote on. Afetr that they began to call each other compadre. filled in the blank forms neatly.. I thought it would be best that he go to school in the town.. his landlord." Julio continued. As it was..

There he and his father had parted. the father did not cross the stream but only stood there by the bank.dishes. . About six o'clock the following morning. jumping from word to word.He feared for the boy. A bird sang in a bush nearby. a boy of twelve was riding a carabao along the river-bed road to town. "Do you have it there. in your shirt pocket?" The boy fumbled for it.. He stopped his carabao under a shady tree by the roadside.Then Julio started to walk back to his house. He was very puny load on carabao's broad back. he said. He sat back again and smiled to himself.Julio felt he had nothing more to say. he experienced a curious exultation.. "Mind to look after the letter. I won't lose it.. When he had found it. Walking close behind the carabao." he called out from where he was. for him the dialect was quite difficult.." .. .. But as the meaning of each sentence became clear to him.. . Jose could hear it even as he read the letter. He heard the rumbling of the stream faraway. and that he had written the longest letter in his life. The world seemed full of bird song and music from the stream... "No. Tatay.Jose grew suddenly curious about the letter he carried in his shirt pocket... It was as though he were the happiest boy in the world and that the bird was singing for him. thinking of the worl that awaited him in his clearing that day..

Alunsina set the breeze to spy on Tungkung Langit. Alunsina resented this reproach. The sight of the lonely sea and the barren land irritated him. He decided to arrange the world so that the heavenly bodies would move regularly. She sat at the window all day doing nothing. Tungkung Langit drove his wife away. he told her that it was ungodly of her to be jealous since there were no other gods in the world except the two of them. he decided to do something to forget his sorrow. Up to this time. . After he returned home. there was only confusion. For months Tungkung Langit lived in utter desolation. Alunsina was a lazy. In this place order and regularity began. Tungkung Langit was a loving. jet-black hair all day long. Then from the depth of this formless void there appeared the god Tungkung Langit and the goddess Alunsina. When he was gone. One day Tungkung Langit told his wife that he would be away for some time. On the other hand. he would feel loneliness creeping deep or soothe his aching limbs. He hoped that when Alunsina should see them she might be induced to return home. they married and made their home in the highest part of heaven. And so in his desperation. jealous. In his anger. and comb her long. the old folk say Tungkung Langit lives alone in his palace in the skies. Alunsina did not return home. After he had courted her for many years. and the air were almost mixed up. Once vibrant with Alunsina¶s sweet voice. Sometimes she would leave her home. Several days later. Alunsina¶s necklace became the stars. Try as he did he could not find Alunsina. and they quarreled.F. In the afternoon when he came home. sit down by a pool near the door. There the water was always warm and the breeze was forever cool. he would find himself alone. In a word. selfish goddess. He realized that he should not have lost his temper. and her crown the sun. He said he must make time go on smoothly and arrange everything in the world. the sky. But in spite of these. he would cry out his pent-up emotions and his tears would fall down upon the earth. Tungkung Langit felt very lonely. the sea. Then he took his wife¶s jewels and scattered them in the sky. It was not known just where these two deities came from but it is related by old Bisayan folk that Tungkung Langit fell in love with Alunsina. In the morning when he woke up. Sometimes. No one knew where she went. So he came down to earth and planted trees and flowers. He wanted to impose order over the confused world. But it was too late. REGION 06 y Tungkung Langit and Alunsina In the beginning everything was shapeless and formless. The earth. her comb the moon. hard-working god. Tungkung Langit found this out and he became very angry. his home became cold and desolate. The people say that rain is Tungkung Langit¶s tears.

calling for his beloved Alunsina to come back .When the thunder rolls.entreating her so hard that his voice reverberates across the fields and countryside. the old folks say that it is Tungkung Langit sobbing. .

Four or five pencils. and whirr in the wind. to dangle from one¶s book-basket. And the little girl had three pencils. the man would knock gently on the door. to arouse the envy of the other children who probably possessed less. his feet in the circle of illumination. Sometimes it is for little lead toys found in the folded waffles that Japanese confection-makers had such light hands with. two of the same circumference as the little boy¶s but colored . but unattainable to a child budgeted at a baon of a centavo a day. and when they got the pencils they whooped with joy. the rage was for pencils. At night when the little girl and her brother were bathed in the light of the big shaded bulb that hung over the big study table in the downstairs hall. In those days.G. Their mother saw them with eyes that held pride. let me help them. And the thing rested there. one a girl of seven. and one pencil was not at all what one had ambitions for. if you want to bother yourself. their eyes bright in the bright light. And the man said. The little girl and her brother would look up at him where they sat at the big table. And for the little girl who he said was very bright and deserved more. They were all of five centavos each. Pencils big but light in circumference not smaller than a man¶s thumb. one green. of which their mother was president. it was for pencils. and the man came in the evenings therefore. Add to the man¶s gentleness and his kindness in knowing a child¶s desires. They¶re so lazy with them. one kept a collection. to tie with strings near the eraser end. In rages. one blue. I have nothing to do in the evenings. They could remember perhaps two weeks when he remarked to their mother that he had never seen two children looking so smart. and their legs were the long gangly legs of fine spirited colts. Mother nodded her head and said. or shake it to say one was wrong. he would stand for a while just beyond the pool of light. He¶d throw his visored cap on the table. for they waited for him every evening as they sat at their lessons like this. so kind. REGION 07 y Magnificence by Estrella Alfon There was nothing to fear. Sometimes for paper butterflies that are held on sticks. and write correct phrases in language for the little girl. The little boy had two pencils. They were both very tall for their age. but the children didn¶t mind although they did notice. The Japanese bazaars promoted a rage for those. of different colors. in answer to his praise. One evening he did bring them. They were unwieldy in a child¶s hands. his manner slow. At this particular time. It was not always that he came. and then to partly gloss over the maternal gloating she exhibited. But their homework. but his voice soft. ho would get the biggest pencil he could find. and a boy of eight. but in all schools then. and it would fall down with a soft plop. and watch him come fully into the light. and come in. School children always have rages going at one time or another. the rest of him in shadow. where Japanese bazaars clustered there were all colors of these pencils selling for very low. The evenings of waiting had made them look forward to this final giving. He would smell very faintly of sweat and pomade. then he¶d nod his head to say one was right. his promise that he would give each of them not one pencil but two. for the man was always so gentle. and he helped solve fractions for the boy. The praise had made their mother look over them as they stood around listening to the goings-on at the meeting of the neighborhood association. Two children. she said to the man.

telling him of the envy of their schoolmates. and did not pay any further attention. And this observation their mother said to their father. holding her under the armpits. People like those. And the little girl smiled. Oh stop it. Vicente held the little girl by the arm. the little girl and the little boy. he¶s a rather queer young man. and said. you can only write with one at a time. Their mother replied. said their mother. And the mother said. you will get . pencils. and kissed him on the cheeks. Vicente had brought the pencils he had promised them. buy us more pencils. and they will envy me. The next evening. What are your lessons for tomorrow? And the little girl turned to the paper on the table where she had been writing with the jumbo pencil. and held her to sit down on his lap and he said. The children immediately put their lessons down. Vicente took the girl up lightly in his arms. I¶ll ask Vicente for some more. The man¶s arms tightened suddenly about the little girl until the little girl squirmed out of his arms. Are you not going to kiss me for those pencils? They both came forward. he came around again. Thank you. and then ran back and kissed him anyway. and they both made to kiss him but Vicente slapped the boy smartly on his lean hips. And the third pencil. they had been very proud in school showing off their brand new pencils. And the little girl muttered under her breath. Of course I will buy you more pencils. The father grunted. the boy two. And the little boy laughed and scampered away. Oh. It is a pity. What are you shouting about? And they told her. No. but I have watched him with the children. was white. and he seems to dote on them. or the children toys and things. don¶t ask him for too many things. Until their mother called from down the stairs. disturbed but innocent. But buy us some more pencils. so they could each have five. and was softening his way through to him by going at the children like that. put her arms about his neck as he crouched to receive her embrace. I am very heavy. All through that day. Vicente. and the little girl jumped up and down. All the little girls and boys had been envying them. as many as you want And the little girl giggled and said. looking at the man with a smiling little question of puzzlement.red and yellow. said the little girl. And the little boy ran away to comply. I don¶t think so. and the girl three. too. Don¶t hold me on your lap. The little girl went up to the man shyly. they make friends with people like us. what will you do with so many pencils. and said. And their mother had finally to tell them to stop talking about the pencils. for that was his name. Boys do not kiss boys. The father grunted again. The little boy smiled and said. and they feel it is nice to give us gifts. still gently. and laughed a little breathlessly. You¶d think they wouldn¶t be able to afford it. Then go ahead and write. for they don¶t have as many or as pretty. they were asking their mother to buy more. the man probably needed a new job. But the man said. and three at least in the jumbo size that the little girl¶s third pencil was. and then went up to stairs to their mother. He¶s only a bus conductor. and she told him that that was her lesson but it was easy. I think he doesn¶t have many friends. and shouted with glee. Vicente was earlier than usual that evening. who was eating his evening meal between paragraphs of the book on masonry rites that he was reading. and said. saying behind him. shouting gladly. Thank him. and had been sharpened. It¶s a pity. and said gently. then I will tell my friends. their mother called. and I will watch you. for now that they had. Thank you. a jumbo size pencil really. Go and ask if you can let me have a glass of water. and would he buy them more please? Vicente said to the little boy. huh. Their mother said.

The little girl went to her. asking no questions. Oscar. she didn¶t know why. The mother said to the boy. She looked around at Vicente. Once in the shadow. The man shook his head. interrupting her careful writing to twist around. where in the light one could watch the little bubbles go up and down in the dark liquid. she was always told never to act like a baby. she bade Vicente go up the stairs. the man backwards. turning away from the mother¶s coming. but very heavily. With her other hand she slapped him on the other side of the face again. The mother looked at him. She had been in the shadow. Alternately she lifted her right hand and made him retreat before her until they reached the bottom landing. the woman raised her hand and slapped him full hard in the face. The little girl looked at her mother. feeling that queer frightened feeling. very low.very tired. Her retreated down one tread of the stairs with the force of the blow. The little girl kept squirming. Finally. The mother¶s voice was of such a heavy quality and of such awful timbre that the girl could only nod her head. She was going to open her mouth but she glanced at the boy and closed it. and he indicated to her that she must turn around. and she waited until he had finished. and the mother followed behind. she raced up the stairs. and her mother passed her hands over the little girl¶s back. for she was a tall woman and she said. but the mother followed him. And turning to the little girl. His face was all in sweat. and when Vicente made as if to move away into the shadow. and without any opposition took away the papers that Vicente was holding to himself. in a very short while her mother came down the stairs. the woman called down to her son. not knowing what to do. She put the glass of soft drink down on the table. Son. and she jumped up away from Vicente¶s lap. in her eyes dark pools of wonder and fear and question. She stood looking at him. she said. the mother turned on Vicente. When they had reached the upper landing. . and saw the beloved face transfigured by some sort of glow. The mother kept coming into the light. Her voice had been like a bell of safety to the little girl. As soon as the boy was gone. but held her on his lap just the same. Up the stairs went the man. The mother went to the cowering man. The little boy did as he was told. and the mother knelt down. But Vicente had jumped up too soon as the little girl had jumped from his lap. come up and go to your room. offered no defense. Turn around. his face continually open to the force of the woman¶s slapping. Do not move. for somehow she felt uncomfortable to be held thus. all of a sudden she was immensely frightened. she said. and said nothing. and without looking at Vicente again. The man said nothing. stopped in her tracks. Go upstairs. Come here. He made no resistance. she extended her hand. But now she advanced into glare of the light that held like a tableau the figures of Vicente holding the little girl¶s papers to him. for indeed he was feeling sleepy already. and the little girl looking up at him frightenedly. She stood there saying nothing as the man fumbled with his hands and with his fingers. and his eyes looked very strange. attend to the homework she was writing. But the little girl felt very queer. Vicente. and marched him with a glance out of the circle of light that held the little boy. she said. holding in her hand a glass of sarsaparilla. and advanced into the light. Obediently the little girl turned around. finish your lessons. for she said nothing either. And so down the stairs they went. and with a look and an inclination of the head. He snatched at the papers that lay on the table and held them to his stomach. By and by. There was a pause. her mother and father always treated her like a big girl.

newly changed child. made her lie down and tucked the covers gently about her as the girl dropped off into quick slumber. said the mother to the watching newly bathed. As soon as the cool air of the free night touched him. When her mother reached her. and with those hard forceful slaps she escorted him right to the other door. the mother said. The woman looked after him. which she threw into the kitchen range. And taking the little girl by the hand. held her hand out to the child. with the terrible indelibility that one associated with terror. and then wiped her gently all over and changed her into new clothes that smelt of the clean fresh smell of clothes that had hung in the light of the sun. the woman herself stricken almost dumb. Her mother presided over the bath the little girl took. Hush. But when the girl turned to comply. She knelt. Take also the pencils. the woman. . scrubbed her. he recovered enough to turn away and run.Before the silence and the grimness of her attack he cowered. until out of his mouth issued something like a whimper. kneading at her flesh. The clothes that she had taken off the little girl. the girl was to remember the touch of that hand on her shoulder. tomorrow will do. and soaped her. No. The mother thus shut his mouth. retreating. Take them and throw them into the fire. Take a bath quickly. she felt the little girl¶s dress and took it off with haste that was almost frantic. into the shadows that ate him up. tearing at the buttons and imparting a terror to the little girl that almost made her sob. Always also. heavy. she bundled into a tight wrenched bunch. and went slowly up the stairs and out into the dark night. and closed the door. she led her to her little girl¶s bed. She turned off the blazing light over the study table. but her eyes eloquent with that angered fire. the mother said.

a gray undershirt and red kundiman shorts. I will tell it to him. and he said to himself he was not young any more. smudged you terribly. I will tell it to him. Teang. Dodong did not bother to look where it fell. The ground was broken up into many fresh wounds and fragrant with a sweetish earthy smell. . then he marched obliquely to a creek. Thinking himself a man grown. Dodong go tickled and jerked his foot. He was growing into a man--he was a man. at a thought came to him his father might refuse to consider it. his girl. The beast turned its head to look at him with dumb faithful eyes. Dodong stripped himself and laid his clothes. but thought of his age. She made him dream even during the day. He was not long in bathing. seventeen. Dodong unhitched the carabao leisurely and gave it a healthy tap on the hip. but he wanted his father to know. flinging the worm into the air. Dodong started homeward. He turned back the way he had come. A short colorless worm marched blindly to Dodong's foot and crawled calmly over it. The bath made him feel cool. In the cool sundown he thought wild you dreams of himself and Teang. prodded by the thought of his virility. which he had learned to do from his mother. wet his body over. He was hesitant about saying it. This field work was healthy. Dodong tensed with desire and looked at the muscles of his arms. He lifted his leg and looked at the hurt toe and then went on walking. How desirable she was to him. The he went into the water. He wanted to marry. A small angled stone bled his foot. She had a small brown face and small black eyes and straight glossy hair. but he dismissed it cursorily. He was seventeen. Dodong finally decided to tell it. Dodong did. He placed bundles of grass before it land the carabao began to eat. invigorating but it begrimed you. Dirty. Dodong felt he could do anything. He walked faster. he had pimples on his face. Dodong felt insolent and big at the thought of it although he was by nature low in statue. then he marched homeward again. NATIONAL CAPITAL REGION (NCR) y Footnote to Youth by Jose Garcia Villa The sun was salmon and hazy in the west. Dodong thought to himself he would tell his father about Teang when he got home. on the grass. Dodong looked at it without interests. and let it to its shed and fed it. and rubbed at it vigorously. the down on his upper lip already was dark--these meant he was no longer a boy. Dodong gave it a slight push and the animal walked alongside him to its shed.H. His father was silent hardworking farmer who chewed areca nut. Dodong's grandmother. What he had to say was of serious import as it would mark a climacteric in his life. after he had unhitched the carabao from the plow. thinking how he would break his news to his father. Many slender soft worms emerged from the furrows and then burrowed again deeper into the soil.

She walked with slow careful steps and Dodong wanted to help her carry the dishes out. and over which he had done so much thinking." Dodong repeated. His father remained in the room. Dodong had told him often and again to let the town dentist pull it out. "I will marry Teang. and Dodong wished his father would suck that troublous tooth again. It was paining him again. Dodong felt relieved and looked at his father expectantly. but he was afraid. and caked sugar. He did not tell that to Dodong. his father himself had married. graying the still black temples of his father. His father looked old now. it. I want your permission. dipped it in his glass of water and ate it.. "I will marry Teang.. Dodong knew. Dodong was uncomfortable and then became angry because his father kept looking at him without uttering anything. The petroleum lamp on the ceiling already was lighted and the low unvarnished square table was set for supper.yes. Dodong?" Dodong resented his father's questions.. but he thought of leaving the remainder for his parents. His parents and he sat down on the floor around the table to eat. "I asked her last night to marry me and she said. I.. Afterward Dodong himself thought that if he had a decayed tooth he would be afraid to go to the dentist. but later he got confused. . There it was out. The bananas were overripe and when one held them they felt more fluid than solid. Dodong's mother removed the dishes when they were through and went out to the batalan to wash them.It was dusk when he reached home.." Dodong said. A decrescent moon outside shed its feeble light into the window. He had said it without any effort at all and without self-consciousness. sucking a diseased tooth. bananas. rice. He got another piece and wanted some more. but Dodong guessed it. His father looked at him silently and stopped sucking the broken tooth. "I am going to marry Teang. he would not be any bolder than his father. Dodong said while his mother was out that he was going to marry Teang. his father was... "Must you marry. an exacting protest at this coldness. and the little sounds it made broke dully the night stillness.. what he had to say. He cracked his knuckles one by one. They had fried fresh-water fish. doing all the housework alone. want. He wished as he looked at her that he had a sister who could help his mother in the housework. Dodong ate fish and rice. Dodong broke off a piece of the cakes sugar. but he was tired and now felt lazy. but did not partake of the fruit.. The silence became intense and cruel. this indifference. Dodong made a quick impassioned easy in his mind about selfishness. Dodong looked at his father sourly. He pitied her." His father kept gazing at him in inflexible silence and Dodong fidgeted on his seat." There was impatient clamor in his voice.

" "You tell her." "Dodong. Afraid also of Teang. he seemed to be rebuking him... Dodong... to compares his thoughts with severe tyranny. Dodong."You are very young. He was afraid. Sweet young dream.. ------------------------------------------Dodong stood in the sweltering noon heat. with strangeness. He had wanted to get out of it without clear reason at all. Dodong was immensely glad he had asserted himself..Teang's a good girl. Dodong. For a while he even felt sorry for him about the diseased tooth. He looked at his callused toes." "I'm. when they gave birth. "You tell her. In a few moments he would be a father. tatay." "That's very young to get married at. Suppose he had ten children. Then he confined his mind to dreaming of Teang and himself. He sat down on a saw-horse with his feet close together.." "I... He began to wonder madly if the process of childbirth was really painful. of course. Some women. I want to marry..... Afraid of the house. but he had left. so absorbed was he in himself.. father.. if that is your wish.." "All right. "Your son. contradicting himself of nine months comfortable. Teang was giving birth in the house. What made him think that? What was the matter with him? God! . He was young. "Your son." he whispered the word with awe. did not cry." "Tell your mother." his father said. "Father. sweating profusely. His mother had told him not to leave the house. He was still as a tree and his thoughts were confused. seventeen. He did not want her to scream like that." There was a strange helpless light in his father's eyes. he realized now. so that his camiseta was damp." "You will let me marry Teang?" "Son. he felt. Dodong did not read it." people would soon be telling him. He lost his resentment for his father. she gave screams that chilled his blood." Dodong felt tired standing.. you tell your inay. It had seemed to cage him.

as if he had taken something no properly his. Dodong felt more embarrassed and did not move. Dodong." Dodong traced tremulous steps on the dry parched yard.." his mother called again. His eyes smarted and his chest wanted to burst. to run away. His heart pounded mercilessly in him." his father said." How kind were their voices. "It is a boy. come up.. you come up. His father thrust his hand in his and gripped it gently." Suddenly he felt terribly embarrassed as he looked at her. "Dodong. You come up. He wanted somebody to punish him." He turned to look again and this time saw his father beside his mother. He beckoned Dodong to come up. He wanted to turn back. Somehow he was ashamed to his mother of his youthful paternity." he mother said. "Dodong. He felt guilty and untrue.." his father said. "Son. It is over. "She's sleeping. What a moment for him. he avoided his parents eyes. Dodong did not want to come up and stayed in the sun. making him strong. His parents' eyes seemed to pierce him through and he felt limp. Dodong. They flowed into him.. "Dodong. But you go on. And his mother: "Dodong. He felt like crying. It made him feel guilty. to go back to the yard. Within.. "Teang?" Dodong said. He walked ahead of them so that they should not see his face." "I'll.He heard his mother's voice from the house: "Come up. "Dodong. He wanted to hide from them." . He ascended the bamboo steps slowly.. He dropped his eyes and pretended to dust dirt off his kundiman shorts.

would she have borne him children. Cooking.His father led him into the small sawali room. When Blas was eighteen he came home one night very flustered and happy. The children. Dodong got angry with himself sometimes. as he lay beside his wife. Dreamfully sweet. Maybe not. You give him to me. Dodong called him name and asked why he did not sleep. Dodong returned to the house humiliated by himself. whom she loved. Lucio had married another after her marriage to Dodong. For six successive years a new child came along. Youth must be dreamfully sweet. ³You give him to me. It was late at night and Teang and the other children were asleep. She was shapeless and thin now. She did not tell Dodong this. He had wanted to know a little wisdom but was denied it. Dodong would not find the answer. Dodong whom life had made ugly. Seventeen." Dodong said. even if she was young. It seemed the coming of children could not be helped. Dodong saw Teang. older than Dodong by nine years. and that was why she had chosen Dodong. Dodong heard it cry.. for he could not sleep well of nights. either. She wondered if she had married Lucio. There has been another suitor. Young Dodong. Dodong wanted to touch her. But she loved Dodong. but the bearing of children told on her. He wanted to be wise about many things. after Love. Not even Dodong. Why it must be so.. Dodong did not want any more children. There was interminable work to be done. The hilot was wrapping the child. Many more children came. He did not want her to look that pale. It must be so to make youth Youth. Blas said he could not sleep. He could not control the swelling of happiness in him. Blas was restless on his mat and could not sleep. Maybe the question was not to be answered. That was a better lot. The thin voice pierced him queerly. wishing she had not married. not wishing him to dislike her. but they came. One night. Lucio. he rose and went out of the house. He watched Blas undress in the dark and lie down softly. She cried sometimes. tired and querulous.. One of them was why life did not fulfill all of Youth's dreams. Teang did not complain. He wanted to ask questions and somebody to answer him. to push away that stray wisp of hair that touched her lips. Laundering. . The house. but he was childless until now. but again that feeling of embarrassment came over him and before his parents he did not want to be demonstrative. He stood in the moonlight. Yet she wished she had not married. asleep on the papag with her black hair soft around her face. Why one was forsaken. ------------------------------------------Blas was not Dodong's only child. Dodong heard Blas's steps.. his girl-wife.

" Dodong kept silent. you think it over.. Itay?" Blas asked acridly. The moonlight was cold and white.." (But truly.. Youth must triumph... They descended to the yard. Blas raised himself on his elbow and muttered something in a low fluttering voice." "Must you marry?" Blas's voice stilled with resentment. "Yes. . Dodong did not answer and tried to sleep.. not yet. now. "You want to marry Tona.." Dodong lay silent.." Dodong said.." Dodong said. Blas was very young. now.."You better go to sleep. I want her. "Son. I don't want Blas to marry yet. He felt extremely sad and sorry for him. where everything was still and quiet. it will be life.. It is late.. "Itay. n-none. He did not want Blas to marry yet. The life that would follow marriage would be hard." Dodong lay on the red pillow without moving... As long ago Youth and Love did triumph for Dodong.. Dodong stirred and asked him what it was. "I love Tona and.) But he was helpless.." Dodong rose from his mat and told Blas to follow him.. and then Life." Blas called softly. Dodong looked wistfully at his young son in the moonlight... She accepted me tonight. "I will marry Tona. "Itay .. I don't want Blas to marry yet.. "You have objections. hurt. Afterwards. God. He could not do anything. "I am going to marry Tona.... Love must triumph.

pulbos at seda. asawa at ina. Inaaliw kung mainit ang ulo. Ayaw niya ng galunggong at saluyot Ako¶y guro. Iyo¶t iyon din ang ruta ng araw-araw-Kabagutang nakalatag sa kahabaan Ng bahay at paaralan.napapagal sa pagiging babae. Isang babae--pupol ng pabango.y Liham ni Pinay mula sa Brunei by Elynia Ruth Mabanglo Ngunit kunot na kunot ang kanyang noo Kapag umaalis ako ng Linggo. Kahit pipis ang sobreng inabot. Wala siyang paliwanag Kung bakit hindi siya umuwi magdamag. Iyo¶t iyon din ang lalaking umuupo sa kabisera. Nagbabasa ng diyaryo uma-umaga. Napagod yata ako¶t nanghinawa. . kaldero at kama. labada¶t oyayi Kahit may propesyo¶t kumikita ng salapi. Kahit ang pangrenta¶y laging kulang. Itinakda ng kabahaging Masumpa sa walis. Naghihintay siya ng kape At naninigarilyo. Ako¶y guro. Habang kagkag ako sa pagitan ng kuna at libro. asawa at ina. Isang babae-. Hindi siya nag-aangat ng mukha Umaaso man ang kawali o umiingit ang bata. Hinahatdan ko siya ng brief at tuwalya sa banyo. Ibig pa yatang maghimala ako ng ulam Nagsikap mangibang-lupa. Ng kusina¶t higaan. Kaulayaw ng batya. Nagpapahid ng lipstick at nagpapatulo ng gripo. May karapatan ba akong magmukmok? Saan ako tatakbo kung ako¶y malungkot? May beerhouse at massage parlor na tambayan Ang kabiyak kong nag-aasam.

ang isip ay bukas. Umiiyak ako noong una. Humihingi ng tinapay ang mga anak ko. Bayaang lalaki ang maglaba ng kumot. . Nagsikap mangibang-lupa. Itinotodo ko ang bolyum ng radyo. Aaminin kong ako¶y nangungulila Ngunit sariling kape ko na ang tinitimpla. Nagpapadala ng dolyar at pasalubong. Nagbabaga ang katawan ko sa paghahanap. Napagod yata ako¶t nanghinawa. Nagagamot pala ang lahat sa pagbabasa. Walang susi ang bibig. May krus ang dila ko¶t di makapangusap. Ito lamang ang sagot. Sa telepono¶y nabubusog ang puso.Nasa bintana ako¶t maghihintay. Nag-aabang ako ng sulat sa tarangkaha¶t pinto. Noon ako nanaginip na nakapantalon. Nakakahinga na ako ngayon nang maluwag.

H. by Genoveva Edroza-Matute .y D.

you see God by Anita S.y When you see a Mother. Meily .

Sa taglay niyang karisma. Sa pangalan pa lamang ika'y mamamangha. Sa kanyang mga panulat siya ay palabiro. Aming pag-kikilala aking ikinararangal na tunay. Bahagya't pahapyaw ang kanyang mga tuno. Dahil taglay nito ay katutuhanan at walang pag-iimbot. Huwag ka. Ang abang lingkod ay taas noong nagpupugay. Dahil sa makabagong siyensia. Kung iyong susuriin ang kanyang pagkatao. siya ay malalim at punong-puno. binibini aking nakilala. . Akda niyang tula ay hindi mabaluktot. siya ay naiiba. Bagong pag-asa sa mga dahon at talulot.TAGALOG SONNET ANG MATALINGHAGANG MUKHA NG ULAN (A Sonnet for RAIN) Hayaan mong ipahiwatig ko ang aking paghanga. Tulad ng ulan siya ay nag-dudulot.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.