You are on page 1of 1
‫אפיסמולוגיה – תורת ההכרה,‬ ‫אנתרופולוגיה – תורת האדם. חקר האדם בתרבויות מסוימות.‬ ‫תורת המדינה – פילוסופיה פוליטית.‬ ‫מה אני יכול לדעת על היש ועל האין, מהו האדם ועוד. מדעים הוא חקר שלא נפרד מאלה.‬ ‫הדיון של אפלטון – היה הראשון לומר, לא אוכל להגיע לתשובות על היש אם לא אדע מה אני שואל ומה‬ ‫היא הכרה. כלומר האפיסמולוגיה היא הדבר הראשון שצריך לחקור. ההבדל בין אילוף להכרה.‬ ‫משל המערה – בגדול מדבר על מערכת החוקים והידע שייש לנו שזו המציאות שלנו ומבחינתינו זו‬ ‫המציאות ושום דבר אחר, כמו אנשי המערה שלא יוצאים מהמערה, עד שאחד רוצה לצאת, אבל למה?‬ ‫אנשי המערה יתקוממו, מה יש בחוץ? זו פיקציה, עד היום זה לא היה קיים.‬ ‫אין דרך לדעת שמה שאני יודע מגיל חצי שנה, שנה אלו דיברי אמת.‬ ‫עם כן אני צריך להשיג סוג אחר של הכרה. ידע רוכשים בעמל רב. נבנה ע"י מוחות גדולים במורכבות,‬ ‫השאלה היא בשביל מה? להיות שייך לתרבות זה להיות חבר במועדון, שהכניסה אליה עולה כסף, ועמל.‬ ‫המערה הזו חשוכה יותר מתמיד,‬ ‫הבעיה של האדם היא שהוא תקוע במערה ואין מה שיוציא אותו החוצה (בגלל כל הנוחיות של קיימות‬ ‫היום)‬ ‫אדם נולד עם שחיקת דעת (מיתוס עץ פרי הדעת). השאלה היא מדוע? בן אדם קובע לעצמו את היררכיות‬ ‫של החשיבות. רק שיחליט שהוא רוצה לדעת ולפנות לעצמו את הזמן ללמוד ולדעת, אז הוא "יצא‬ ‫מהמערה".‬ ‫מעירה היא הימאות בדוקטרינה אחת. אין אלטרנטיבה אין לנו ברירה, המערה הראשונה היא להימצא‬ ‫במקום שאין לי גישה ליציאה החוצה ("חלון").‬ ‫קירות המערה התעבו בשנים האחרונות.‬ ‫מערה זה כשאני נמצא עם אנשים כמוני, ההדים שלי. כל האינטרנט, סלולארי (פייסבוק מסנג'ר וכו')‬ ‫מביא אותך לא להיות לבד ולהיות עם אנשים כמוך, לא מאשר לך לילמוד. זה למה המצב היום הוא‬ ‫שקירות המערה מתעבים.‬