XÂY DỰNG HỆ THỐNG XÁC THỰC CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN CỦA CÁC CƠ QUAN CHÍNH PHỦ

( NGUYEN HUU HUNG, GCA, VGISC)

Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ

NỘI DUNG

I

ĐẶT VẤN ĐỀ

II

HỆ THỐNG THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ VÀ NHU CẦU XÁC THỰC

III

HỆ THỐNG PKI CHUYÊN DÙNG CHÍNH PHỦ

IV

MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ

ĐẶT VẤN ĐỀ Các vấn đề an ninh an toàn trong xã hội thông tin Xã hội thực Xã hội thông tin Mặt đối mặt Internet Nảy sinh các vấn đề về đảm bảo an toàn thông tin: •Ai đang giao dịch ? (Xác thực) •Thông tin gửi đi có bị nghe trộm? (Bí mật) •Dữ liệu nhận được có bị sửa đổi hay không? (Toàn vẹn) •Chối bỏ hành động đã thực hiện. (Chống chối bỏ) Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ .I.

Remote Access IP VPN: mạng riêng ảo truy nhập từ xa. . Email. Web….MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG CHÍNH PHỦ Dự án mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước từ trung ương đến địa phương: . Nhà nước. .…………. Multicast VPN for MPLS: mạng riêng ảo quảng bá trên nền chuyền mạch nhãn đa giao thức. an toàn và bảo mật. video IP. đa dịch vụ với công nghệ hiện đại.Hạ tầng truyền thông tốc độ cao. cung cấp đường truyền dẫn và các cổng kết nối để liên kết các mạng nội bộ của các cơ quan Đảng.Truy nhập Internet tốc độ cao.Ipv6 VPN: mạng riêng ảo dùng IP phiên bản 6.Extranet VPN: mạng riêng ảo giữa các mạng. có các dịch vụ gia tăng trên mạng: điện thoại IP. . .Mạng riêng ảo dùng cho nội bộ một đơn vị (cơ quan. Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ . . tổ chức…). .

CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ • Hệ thống thư điện tử Quốc gia • Hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện giữa Thủ tướng Chính phủ với với các Bộ. công chức cấp xã • Cơ sở dữ liệu quốc gia kinh tế công nghiệp và thương mại • Hệ thống thông tin về văn bản quy phạm pháp luật thống nhất từ Trung ương tới các địa phương • Các hệ thống thông tin về thuế. viên chức và cán bộ. ngành. công chức. địa phương • Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư • Hệ thống thông tin giao thông vận tải • Hệ thống quản lý thông tin đầu tư nước ngoài • Hệ thống thông tin quản lý y tế dự phòng • Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ.II. môi trường… • …………… --Trích Quyết định 48/2009/TTg--- Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ . tài nguyên.

Nhu cầu xác thực Định danh các đối tượng tham gia: • Con người • Thiết bị • Phần mềm • Dịch vụ Đảm bảo an toàn trong các giao dịch: • Xác thực đăng nhập. phân quyền khai thác thông tin • Xác thực và an toàn các phiên giao dịch • … Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ . phân cấp.

Cần thiết lập hạ tầng PKI Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ . Nền tảng của hệ thống này chính là sử dụng hạ tầng cơ sở khóa công khai (PKI) phục vụ ứng dụng chứng thư số và các dịch vụ chứng thực chữ ký số.THIẾT LẬP HỆ THỐNG XÁC THỰC VÀ BẢO MẬT Trên cơ sở các hệ thống thông tin của Chính phủ. hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng cho các cơ quan Chính phủ. để đảm bảo an toàn. tin cậy cho toàn bộ hệ thống thì cần thiết phải thiết lập hệ thống xác thực mạnh.

PKI cho các cơ quan chính phủ Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ .III.

Các thành phần chính của PKI PKI Hệ mật mã bất đối xứng Khung pháp lý và chính sách Hạ tầng kỹ thuật Khung pháp lý và chính sách Luật giao dịch điện tử Nghị định về Chữ ký số Hệ thống CP và CPS Hạ tầng kỹ thuật Các thuật toán mật mã Hệ thống CA/RA Quản lý và phân phối khóa Công bố Chứng thư và CRL Các ứng dụng của PKI Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ .

bảo mật cho các hệ thống thông tin Chính phủ Chính phủ Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ . Bộ. Chính phủ đã ban Sau khi Luật Giao dịch điện tử được ban hành.CÁC CƠ SỞ PHÁP LÝ Sau khi Luật Giao dịch điện tử được ban hành. ngành khai cho các cơ quan. bảo mật cho các hệ thống thông tin Hệ thống xác thực. Hạ tầng cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số đang tích cực triển tầng cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số đang tích cực triển khai cho các cơ quan. Ban Cơ yếu Chính đã thành lập tổ chức chứng thực chữ ký số phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Bộ. Hạ thực chữ ký số phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Ban Cơ yếu Chính phủ thành lập và duy trì hoạt động của tổ 4. Chính phủ đã ban hành Nghị định Số: 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 Quy định chi hành Nghị định Số: 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 Quy định chi tiết Luật GD ĐT về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số tiết Luật GD ĐT về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số Điều 6: Điều 6: 4. ngành Quyết định số 63/QĐ-TTg ban hành ngày ngày 13/01/2010 phê Quyết định số 63/QĐ-TTg ban hành ngày ngày 13/01/2010 phê duyệt quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm duyệt quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020 trong đó Ban Cơ yếu CP chịu trách nhiệm Xây dựng 2020 trong đó Ban Cơ yếu CP chịu trách nhiệm Xây dựng Hệ thống xác thực. Ban Cơ yếu Chính phủ thành lập và duy trì hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị Tháng 9/2007. Ban Cơ yếu Chính đã thành lập tổ chức chứng Tháng 9/2007.

Mô hình PKI hiện tại của Việt Nam Bộ TTTT chứng thực chéo chứng thực chéo Ban Cơ yếu CP CA nước ngoài Foreign CAs CA công cộng (N-Root CA) quản lý/cấp phép CA chuyên dùng (G-Root CA) quản lý/cấp phép CA được cấp phép CA được cấp phép Sub CA được giao n.vụ Sub CA được giao n.vụ quản lý chứng chỉ cung cấp dịch vụ quản lý chứng chỉ e-gov service provider e-gov service provider Các giao dịch điện tử dân sự Giao dịch điện tử của các cơ quan thuộc hệ thống chính trị Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ .

các SubCA cho các cơ quan.Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ Các • • • mốc thời gian chính Thành lập theo khoản 4 Điều 6 Nghị định 26/2007/NĐ-CP Thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ Thành lập năm 2007 Các dịch vụ cung cấp • Thiết lập và duy trì hạ tầng PKI cho các cơ quan Chính phủ: RootCA. ngành • Cung cấp và quản lý chứng thư số và các dịch vụ chứng thực chữ ký số • Tư vấn. Bộ. triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số • Phát triển các ứng dụng trên nền PKI Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ . hỗ trợ.

ngành Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ . SubCA Các SubCA được quy hoạch để phục vụ các cơ quan. Bộ.Mô hình tổng thể • • Mô hình phân cấp hình cây: RootCA.

Mô hình các cơ quan đăng ký địa phương • • Phân tán trên cả nước Phục vụ cho các nhu cầu cấp phát và quản lý chứng thư số Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ .

OCSP) Dịch vụ công bố thông tin: • • • Chứng thư số RootCA. thu hồi chứng thư số Dịch vụ chứng thực chữ ký số: • Tem thời gian (timestamping service) • Kiểm tra trạng thái chứng thư số (CRLs.Dịch vụ cung cấp Cung cấp và quản lý chứng thư số: • Tạo và phân phối các cặp khóa cho thuê bao • Cấp. SubCA Chính sách chữ ký số (Signature policy) Tra cứu thông tin Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ .

.1 Lưu trữ. 2..509 : Khuôn dạng chứng thư số khóa công khai và chứng thư thuộc tính Mã/giải mã. 2. PKCS #5: Chuẩn mã hóa dựa trên mật khẩu PKCS #7: Chuẩn cú pháp thông điệp mật mã PKCS #8: Chuẩn cú pháp thông tin khóa bí mật PKCS #10: Chuẩn cú pháp yêu cầu chứng thực PKCS #11: Chuẩn giao tiếp thẻ mật mã PKCS #15: Chuẩn định dạng thông tin thẻ mật mã Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ .Chuẩn áp dụng Khuôn dạng chứng thư số và chứng thư số bị thu hồi IETF RFC 3280 : Khuông dạng chứng thư số và danh sách chứng thư số bị thu hồi ITU-T X.0. ký/xác thực RSA PKCS #1 V1. thông điệp mật mã.5.

0 Danh bạ chứng thư.Chuẩn áp dụng (tiếp…) Nhãn thời gian IETF RFC 3161 : Giao thức gán nhãn thời gian IETF RFC 1305: Giao thức thời gian mạng V3. kiểm tra tình trạng IETF RFC 2251: Giao thức truy cập thư mục IETF RFC 2650: Giao thức kiểm tra tình trạng chứng thư Ứng dụng XAdES signature structure (EU) .ETSI TS 101 903 (dựa trên RFC 3275): khuôn dạng chữ ký số ETSI TR 102 038 (dựa trên RFC 3125 ): Chính sách chữ ký số Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ .

ngành: Cung cấp chứng thư số Thiết lập dịch vụ chứng thực chữ ký số … Ứng dụng phục vụ xác thực. bảo mật: • Xác thực và bảo mật thư điện tử • Xác thực và bảo mật dịch vụ web • Ký số các tài liệu điện tử Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ . Một số kết quả đạt được Đã • • • triển khai bước đầu cho một số cơ quan.IV. Bộ.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ .

Giải pháp theo mô hình tập trung Đặc điểm: Cơ quan. các dịch vụ chứng thực chữ ký số Điều kiện áp dụng: Kết nối với RootCA thông qua mạng truyền số liệu chuyên dùng Chính phủ Số lượng chứng thư số không lớn (<1500 thuê bao) RootCA Ban Cơ yếu Chính phủ đảm bảo cung cấp các dịch vụ về chứng thư số và chứng thực chữ ký số Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ . Bộ. ngành sử dụng trực tiếp các dịch vụ chữ ký số và chứng thực chữ ký số tại RootCA Ban Cơ yếu Chính phủ RootCA Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức cấp phát chứng thư số.

Bộ. Bộ. ngành Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ . ngành RootCA Ban Cơ yếu Chính phủ đảm bảo việc cấp chứng thư số Điều kiện áp dụng: Kết nối với RootCA thông qua mạng truyền số liệu chuyên dùng Chính phủ Có bộ phận CA chuyên trách Có hệ thống server dành riêng cho các dịch vụ LDAP. NTP. TimeStamp. Web Các dịch vụ về chứng thực chữ ký số được phân tán xuống các mạng của từng cơ quan. OCSP.Giải pháp theo mô hình phân tán Đặc điểm: Các dịch vụ chứng thực chữ ký số được phân tán xuống mạng của các cơ quan.

RootCA cập nhật và công bố danh bạ chứng thư số Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ . Bộ. ngành LRA: Tổ chức quản lý thuê bao RA: Cơ quan xử lý yêu cầu chứng thực RootCA: Ban Cơ yếu Chính phủ Quy trình: LRA lập danh sách trên cơ sở nhu cầu sử dụng chứng thư số từ thuê bao gửi RA RA kiểm tra thông tin gửi RootCA RootCA tổ chức tạo chứng thư số. RA gửi cho LRA. gửi khóa bí mật được lưu trên thiết bị cho RA.Tổ chức quản lý cấp phát chứng thư số User: Thuê bao thuộc các cơ quan.

Xác định đối tượng. phạm vi. PHỐI HỢP TÍCH HỢP CHỨNG THƯ SỐ. ngành đảm bảo việc cấp chứng thư số. ứng dụng sử dụng chứng thư số Tổ chức phần hạ tầng kỹ thuật để duy trì dịch vụ chứng thực chữ ký số (theo mô hình phân tán) Tổ chức tích hợp chứng thư số. Bộ. hỗ trợ kỹ thuật trong việc triển khai dịch vụ tại các cơ quan. ngành. CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ VÀO CÁC ỨNG DỤNG Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ . Bộ. thiết bị lưu khóa bí mật Tư vấn.BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ CÁC CƠ QUAN CHÍNH PHỦ Tổ chức hạ tầng đảm bảo việc tiếp nhận các yêu cầu cung cấp chứng thư số Trên cơ sở nhu cầu của các cơ quan. chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số vào trong các ứng dụng.

o=Ban Co yeu Chinh phu. cn=Nguyen Huu Hung Date: 2010.22 15:34:50 +07'00' XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ . l=Ha Noi.Digitally signed by Nguyen Huu Hung DN: c=VN. ou=Cuc Quan ly Ky thuat Nghiep vu Mat ma.03.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful