You are on page 1of 2

Nazwa Stal odporna na korozj X2CrMoTi18-2 Typ materiau Stal odporna na korozj Oznaczenie Stal X2CrMoTi18-2 1.

4521 Zastosowanie Ukady wydechowe pojazdw mechanicznych; zbiorniki na gorc wod, wymienniki ciepa, rury i zczki do transportu wody, cznie z wod przeznaczon do spoycia przez ludzi Norma PN-EN 10088-1:2005

Pprodukty Tamy, blachy, prty, walcwka, ksztatowniki, rury, drut

Informacje dodatkowe Odporno na korozj midzykrystaliczn w stanie dostawy tak; po spawaniu -tak Uwagi Wartoci mechaniczne podane orientacyjne w stanie wyarzonym; wasnoci mechaniczne zale od rodzaju i wymiarw produktu; szczegowe wymagania

Skad chemiczny 0

Wgiel 0,025 Inne* 0 0,8

Mangan 0 1 0

Krzem 1 0

Fosfor 0,04 0

Siarka 0,015

Chrom 17 20

Molibden 1,8 2,5 0

Azot 0,015

Wasnoci mechaniczne Wytrzymao na rozciganie Rm (MPa) Wyduenie A (%) Modu sprystoci podunej E (GPa) Granica plastycznoci Rp0,2 (MPa) Wasnoci fizyczne Gsto p (g/cm3) Pojemno cieplna Cp20st.C (J*kg-1*K-1) Przewodno cieplna 20 st (W*m-1*K-1) Rezystywno R20st.C (O*mm2*m-1)

Nazwa

Warto 400 - 640 >=20 220 >=280

Nazwa

Warto 7,7 430 23 0,8

yszonej/obnionej temperaturze)

Wspczynnik rozszerzal. liniowej 20 - ... st. C ;a; (1/K) Temperatura( C) 100 200 300 400 500 Temperatura( C) 100 200 300 400 Przeznaczenie Obrbka skrawaniem Obrbka plastyczna Urabianie kopalin Czci odporne na cieranie Warto 0,000104 0,000108 0,000112 0,000116 0,000119 Warto 215 210 205 195 S U H G B TC NT Modu sprystoci podunej E (GPa)

Specjalne wasnoci mechaniczne

Uwagi Copyright (c), 1995-2004 Dashfer Holding Ltd, Cyprus Stranka 1

Procesy technologiczne Obrbka plastyczna Obrbka cieplna Wyarzanie

Mo. zastosowania -

Temperatura( C) 800 - 1100 820 - 880

Porwnanie z innymi krajami

CEN Japonia USA

X2CrMo Ti18-2 ~SUS 444 ~444

EN 10088-1: 2005 JIS G 4305 2005 ASTM A 240- 96

Copyright (c), 1995-2004 Dashfer Holding Ltd, Cyprus

Stranka 2