You are on page 1of 1

November 25, 2008

Carmen, Cagayan de Oro City

OFFICE OF THE MAYOR


Constantino Jaraula
Cagayan de Oro City

Halandong Mayor,

Maayong Adlaw!

Kami ang mamaligyaay sa sulod sa merkado sa Carmen sa makausa pa


nangamuyo sa malumo mo nga kasingkasing nga unta tugotan mo kami nga
makapamaligya sa gawas sa merkado bisan sa hamubo lamang nga adlaw sa
panahon sa pasko gumikan kay niining panahona daghan ang mamalitay, ug
tungod sa kagamay sa pwesto, ug kapiot sa dalan maghuot ang magpunsisok
nga mamalitay.

Mayor, mao ra intawon kini ang higayon nga mahalinan kami ug arang-
arang ug makaginansya nga igo-igo nga makahulip sa panahon nga wala kami
ginansiya tungod sa kamingaw sulod sa merkado. Pinaagi sa imong kalooy
makatabang kini nga makabayad kami sa among obligasyon sa rental ilabina sa
business permit. Hinaut nga imo kami nga kaloy-an ug isipon kini namo nga
pinaskuhan gikan sa Kahitas-an. Daghang Salamat.

Kanimo Malaumon,

Edilberto Diez
Fruit Section President
Carmen Market