“PUNEȚI NERVII TᾸI IN MȊNA LUI DUMNEZEU.

Martie 2012.

Mᾰrturii personale. De Magdalena M.

Capitolul 3. 1)Depresie provenitᾰ din practicile ocultice,de dinaintea convertirii. Aceastᾰ formᾰ de depresie se ȋntȋlnește foarte des la oamenii neconvertiți la Cristos,dar din pᾰcate și la copiii lui Dumnezeu. Voi ȋncerca sᾰ mᾰ fac cȋt se poate de explicitᾰ,nu ȋmi este ușor deloc sᾰ descriu aceastᾰ stare de depresie,este ȋngrozitoare,mai ales dacᾰ ai cunoscuto personal,apoi și la persoanele din cercul tᾰu de cunoștințe. Nu caut sᾰ explic formele de manifestare demonicᾰ la cei care nu Ȋl cunosc pe Domnul,ci la copii ai lui Dumnezeu. Citez acum o mᾰrturie a unei femei convertite la Domnul,care se aseamnᾰ mai cu toate mᾰrturiile pe care eu le-am citit,sau aflat personal din discuții cu surori din cercul meu de cunoștinte. Mᾰrturia aceasta nu este a unei cunoscute persoane,ci total strᾰinᾰ pentru mine. “Eu,ȋnainte de a fii credincioasᾰ,am luat parte foarte activ la ședințe spiritiste,”spune o femeie de circa 40 de ani. “Dupᾰ ce am ajuns sᾰ fiu convertitᾰ la Domnul,am avut foarte mari greutᾰți ȋn viața mea nouᾰ ,de credincioasᾰ,am cᾰutat cel mai bun consilier spiritual posibil, pentru ai ȋi cere un sfat. Acesta “m-a dezlegat” de practicile ocultice facute ȋnainte de convertire,miam predat viața apoi din nou cu totul ȋn mȋna Domnului,mi-a alungat toți demonii din mine,apoi a cᾰutat sᾰ mᾰ ȋndrume pe drumul de sfințenie. Dar ...problemele mele s-au ȋngrᾰmᾰdit acum ȋn alta parte,și nu mai știu ce sᾰ fac ca sᾰ ies din ele. Sufletul meu se simte extrem de ȋmpovᾰrat.....” Ȋnainte a desfᾰșura mai departe gȋndurile mele la cest subiect,doresc sᾰ spun cᾰ eu am adunat multe cunoștințe din mᾰrturii de la alți creștini,apoi care au scris cᾰrți,care au studiat amᾰnunțit acest domeniu,au cercetat ȋn deosebi practicarea unor consilieri exorciști,au adunat o serie de cunoștințe care sunt de folos creștinilor care sunt ȋncᾰ sub influența ocultismului. Ei au gᾰsit cᾰ nu toți consilierii au practicat consilierea la creștinii afectați,ȋn mod biblic. Ȋn loc sᾰ aducᾰ eliberare,ei le-au dat și mai multᾰ ȋmpovᾰrare. Despre aceastᾰ realitate am scris o mᾰrturie personalᾰ aici sub autorul MARIECHEN. http://www.resursecrestine.ro/marturii/85452/lupta-sau-convulsie-despreexorcism

Eu am ȋnvᾰțat ceva din aceste mᾰrturii scrise,sau predici,sau cᾰrți bine documentate urmᾰtoarele:orice experiențᾰ practicᾰ,a mea personalᾰ sau al altora,trebuie sᾰ fie cercetatᾰ,sau mᾰsuratᾰ dupᾰ Scripturᾰ,sᾰ fie ȋn armonie cu cea ce ȋnvațᾰ ea,astfel nu vom putea deosebii ce este și ce nu conform adevᾰrului scriptural,ce este adevᾰr și ce este rᾰtᾰcire. EXPERIENȚELE nu POT FII NICIODATᾸ FUNDAMENTUL PENTRU O CREDINȚᾸ SCRIPTURALᾸ. EXPERIENȚELE UNUI CREȘTIN TREBUIE SᾸ SE “ NASCᾸ” DIN PRACTICAREA SCRIPTURII, și NU PRIN EXPERIENȚELE lui SᾸ FIE TᾸLMᾸCITᾸ SCRIPTURA. Cu alte cuvinte:Experiențele sᾰ nu fie deasupra bibiliei,ci experiențele sᾰ fie sub Biblie,nu sᾰ ocupe primul loc, ci al doile-a in viața de creștin. Astᾰzi sunt mulți creștin care fac ca și ortodocsimul:TRADIȚIA stᾰ pe primul loc,iar BIBLIA DEDESUBTUL TRADIȚIEI. Din primele zile a credinței mele ȋn Domnul,am fost și sunt o creștinᾰ care cercetez totul ce vine nou asupra mea. Și dacᾰ este conform Scripturii,atunci primesc ȋnvᾰțᾰtura,dacᾰ nu este,atunci mᾰ ȋndepᾰrtez de ea. Eu știu cᾰ fiecare ȋnvᾰțᾰturᾰ din Scripturᾰ,este inspiratᾰ de Duhul,și fiecare ȋnvᾰțᾰturᾰ ȋn ea are și”o cheie” cu care se poate deschide toate celelalte versete legate de ȋnvᾰțᾰtura respectivᾰ. Nu se poate lua deci un verset din context,și sᾰ se facᾰ o ȋnvᾰțᾰturᾰ din ea:aceasta duce la o rᾰtᾰcire. Ca sᾰ cercetezi o ȋnvᾰțᾰturᾰ trebuie cᾰutatᾰ”cheia” și prin ea se poate cunoaște adevᾰrul,se deschide spre ȋnțelegere celelalte versete. Eu cred cᾰ dacᾰ se rᾰmȋnea din primul secol la ȋnvᾰțᾰtura apostolilor și pȋnᾰ ȋn prezent,astᾰzi nu ar fii atȋtea adunᾰri,biserici,culte creștine cu felurite ȋnvᾰțᾰturi. Dar multe din ele s-au ȋnființat tocmai cᾰ s-au luat anumite versete din Biblie,sau rupt din context,și a devenit apoi o doctrinᾰ noua,dar falsᾰ. Totuși Domnul are și astᾰzi credincioși care sunt cu adevᾰrat nᾰscuți,chiar dacᾰ sunt ȋn adunᾰri nu complect scripturale. Dar El le vorbește și lor sᾰ facᾰ ca și mine,sᾰ aibe acest principiu:sᾰ cerceteze totul.... Acesta este pentru mine un principiu,prin care am ajuns sa fiu feritᾰ de rᾰtᾰciri,mai ales acum ȋn zilele noastre unde atȋtea și atȋtea ȋnvᾰțᾰturi sunt,care au un amestec ȋn ele. Dacᾰ lipsește darul de deosebirea duhurilor,mulți creștini cad ȋn cursa diavolului,și nu ma știu cum sᾰ iese afarᾰ din ea. Trebuie sᾰ mai amintesc,ca sunt creștini care dau experiențe inventate,din firea lor,le dᾰ un sens de așa naturᾰ ca sᾰ se creadᾰ cᾰ este adevᾰratᾰ ,lucratᾰ de Duhul. Și apoi se strigᾰ de toatᾰ mulțimea :glorie Domnului... Deacea este foarte bine sᾰ se cerceteze totul prin ”prisma”scripturii,cᾰ numai așa se poate descoperi tactica Satanei cu care el ȋnșealᾰ pe mulți. Ȋncerc acum sᾰ dau ceva din experiențele mele cu privire la aceste legᾰturi ocultice,din cea ce am trᾰit eu personal. Ȋncᾰ din copilᾰrie fragedᾰ,eu auzeam cᾰ cineva mᾰ striga pe nume,mergeam repede la poartᾰ sᾰ vᾰd cine este,dar nu era nimeni....mᾰ gȋndeam cᾰ a fost vre-un copil din vecini și o fii fugit repede dupᾰ casᾰ...dar nu era nimeni...

Acest strigᾰt pe numele meu,s-a mai repetat de mai multe ori ȋn viața mea,ȋnainte de convertire. Observam cᾰ aveam o ȋnclinație pentru supranaturale,ȋmi plᾰcea sᾰ mi se ghiceascᾰ ȋn palmᾰ de tigᾰnci. Ȋn vremea aceia a tinereții mele aveam ȋnclinație sᾰ pendulez cu un inel și fir de ațᾰ,sᾰ mᾰsor tensiunea arterialᾰ,și era ȋntr-adevᾰr bine mᾰsuratᾰ. Mai tȋrziu,ȋn sfȋrștul lui 1969 m-am dus la o ghicitoare sᾰ ȋmi spunᾰ dacᾰ mᾰ voi recᾰsᾰtorii(eu eram deja o vᾰduvᾰ tȋnᾰrᾰ,primul soț a decedat la 27 de ani,fiind lᾰsatᾰ cu un copil de douᾰ luni). Eu doream sᾰ am un soț mai ȋnvȋrstᾰ ca mine și blond cu ochi albaștrii,și sᾰ ȋmi iubeascᾰ și copilul orfan de tatᾰ. Ghicitoarea me-a spus cᾰ curȋnd vine un bᾰrbat ȋn vȋrstᾰ,blond și cu ochii albaștrii sᾰ mᾰ cearᾰ ȋn cᾰsᾰtorie. Eu cu ea nu am vorbit despre dorința mea,precum sᾰ arate viitorul soț. Și așa a fost-este mai ȋnvȋrstᾰ ca mine,blond și cu ochii albaștrii. Nu este exagerare,spun așa cum a fost. Deci o ghicitoare care mi-a spus adevᾰrul....detailat. Acum dupᾰ 32 de ani ȋn Domnul,știu cᾰ și diavolul poate sᾰ spunᾰ adevᾰrul,sᾰ ne gȋndim numai la ghicitoarea din FAPTELE APOST.16;16-19,și spunea adevᾰrul....dar ap.Pavel avea darul deosebirilor duhurilor,știa cine este ȋn activitate și ce dorea acesta sᾰ facᾰ cu el....sᾰ ȋl ȋmpiedece sᾰ vesteascᾰ Cuvȋntul. Sclava nu știa de tactica domnului ei,și spunea ce acesta o ȋndemna sᾰ spunᾰ pentru ca sᾰ fie pus contra lui Pavel populația ... Sᾰ ne gȋndim cᾰ și ȋnaintea Domnului, a venit diavolul ȋnsuși cu cuvȋntul lui Dumnezeu ca sᾰ Ȋl ispiteascᾰ pe Domnul,dar El l-a ȋnfruntat prin credințᾰ și Cuvȋntul lui Dumnezeu. Mai doresc sᾰ spun ceva:dupᾰ decesul primului soț,eu ȋncᾰ am mai locuit la socrii. Am observat atunci,cᾰ sub perna mea,se gᾰsea o bucatᾰ de pᾰmȋnt,mᾰ gȋndeam cᾰ de la mormȋnt. Am aruncat-o imediat. A doua searᾰ iar am gᾰsit o bucatᾰ sub pernᾰ,a treia searᾰ la fel... Atunci m-am gȋndit cᾰ bunica decedatului soț,ȋmi face descȋntece sau ceva de genul acesta,știam cᾰ face și la animalele bolnave așa ceva. Nu știu de ce,dar ȋn mine era așa o puternicᾰ voințᾰ sᾰ nu plec de la socrii,deci acasᾰ la pᾰrinții mei,cu toate cᾰ tatᾰl meu mereu venea și mᾰ ruga sᾰ vin. El mi-a spus de fiecare datᾰ:”vrei sᾰ te ținᾰ slugᾰ la ei,la colectiv,și la vitele lor”.(Ȋn parantezᾰ menționez,cᾰ pe vremea cȋnd l-am cunoscut pe primul soț,eu eram ȋncᾰ la școalᾰ de artᾰ popularᾰ,aveam ȋnclinații spre picturᾰ...,dar dupa 1 și 8 luni de școalᾰ,m-am cᾰsᾰtorit.) Socrii au susținut mult cᾰ eu voi putea face mai departe școala,ei nu au nimic ȋmpotrivᾰ,la fel nici soțul meu. Dar a fost numai teorie,cᾰ imediat dupᾰ cȋteva zile au spus ca sᾰ merg la colectiv cu ei și sᾰ lucrez,și sᾰ ajut la animalele,care erau multe . Ei au fost sȋrbi,dint-un sat de lȋngᾰ Timișoara,și mai erau și bogați...pentru mine a fost o mare tragedie cᾰsᾰtoria aceia....) M-a apucat groaza,am observat pe undeva,cᾰ ȋn casa asta se petrece ceva... Acum dupᾰ ce cunosc ce se ascundea sub aceste aspecte,ȋmi dau seama cᾰ a fost legᾰturi ocultice,cu care bunica lui și poate și soacra lucra contra mea,ca

eu sᾰ nu pᾰrᾰsesc casa lor...dar acum dupᾰ toate cunoștințele ce le dețin cu privire la acest subiect,cred cᾰ și cu fiul meu au fᾰcut ceva.... Tatᾰl meu a venit ,dupᾰ 3 sᾰptᾰmȋni cred cᾰ era de la ȋnmormȋntarea soțului,și cu forța,ȋnaintea fețelor socrilor,m-a luat și m-a dus acasᾰ. Șederea ȋn casa aceia,mi-a lᾰsat urme ȋn sufletul meu,eram repede agitatᾰ,nervoasᾰ,dacᾰ cineva nu ȋmi fᾰcea dupᾰ placul meu,eram ȋn stare sᾰ lovesc cu furie ȋn el sau ea. Aveam comportᾰri pe care nu le doream deloc,eram sensibilᾰ,plȋngeam din orice eveniment,mᾰ compᾰtimeam pe mine,practic s-au ȋnmulțit niște”simptome”neplᾰcute ȋn sufletul meu...depresii....mȋnie,furie... Eu eram și foarte superstițioasᾰ,nu toți oamenii sunt,știu asta,dar fiindcᾰ eu eram cumva un fel de mediu al diavolului,din cauza ocultismului practicat sau fᾰcut asupra mea,am acceptat”credința”asta a celui rᾰu și el ȋși manifesta”ȋnplinirile”la “credința mea superstițoasᾰ,ca sᾰ fiu”statornicᾰ ȋn ea”. Alții rȋdeau de mine,cᾰ ei nu credeam ce cred eu ,cᾰ la ei nu se ȋntȋmplᾰ nimic rᾰu. Apoi am ȋnceput sᾰ cred ȋn vise,și unele se ȋmplineau...Fiind ortodoxᾰ,eram și oarecum religioasᾰ ȋn cultul acesta. Am ȋnceput sᾰ caut cᾰrți pe la catedralᾰ ȋn Timișoara,de tᾰlmᾰcirea viselor....am gᾰsit ,cᾰ diavolul a avut grijᾰ ca sᾰ mᾰ “hrᾰneascᾰ cu credința lui”. Credeam ȋn zodiacuri,,,știam ce persoanᾰ sunt...ce sᾰ mai spun:eram hrᾰnitᾰ cu o hranᾰ mincinoasᾰ,dar eu nu știam. Aveam o prietenᾰ pocᾰitᾰ,penticostalᾰ,și ȋi povesteam ei de visele mele. Ea ȋmi explica visele,cᾰutȋnd ȋntr-un caiet. Dacᾰ visam cu un cȋmp verde,ea citea acolo și spunea cᾰ verdele ȋnseamnᾰ speranțᾰ cᾰ Dumnezeu te va ajuta ȋn ceva și tu sᾰ speri asta cᾰ ți se va ȋmplini.. Eu m-am mirat cᾰ ea se orienta dupa niște tᾰlmᾰciri ce au și ortodocșii. Ȋntr-o zii a primit o vizitᾰ de la un frate din adunarea ei. Și eram și eu acolo,și chiar ȋmi explica din caietul acela ,dar acest frate,imediat a spus cᾰ ce scrie acolo ȋn caiet este misticism curat și sᾰ ȋl arunce,ea ȋnsᾰ a spus cᾰ pe ea o ajuta și cᾰ tᾰlmᾰcirea din caiet este de la Dumnezeu. Pe mine m-a surprins acest cuvȋnt”misticism”nu ȋl ȋnțelegeam pe atunci. Acum știu ce este,pentru cᾰ de subiectul acesta m-am ocupat dupᾰ ce am cunoscut calea adevᾰratei credințe,o oarecare perioadᾰ. Deci pot sᾰ spun cᾰ superstiția ȋn mine a avut rᾰdᾰcini foarte adȋnci,dar prin harul Domnului am fost eliberatᾰ. Nu doresc sᾰ mai intru acum ȋn amᾰnunte cum se manifestᾰ superstiția asta,ar fii extrem de mult de scris.... Dacᾰ dorește cineva sᾰ afle mai multe,(pentru cᾰ s-ar putea chiar ȋntre cititorii acestui articol sᾰ fie un copil al lui Dumnezeu,care totuși sᾰ mai fie ȋn asfel de superstiții,și el sᾰ nu ȋși dea seama de ce nu ȋnainteazᾰ bine ȋn credința datᾰ de Dumnzeu) vreau sᾰ spun cᾰ acum existᾰ și ȋn limba romȋnᾰ tradusᾰ ,cartea lui Emile Kremer. Eu am citit cartea ȋn perioada cȋnd am fᾰcut cercetᾰri sistematice cu privire la acest domeniu ocultic,și mi-am adunat cunoștinte din ea,din experiențele altor creștini,doar atȋt am adunat cȋt era suficient pentrru mine. Ca sᾰ te adȋncești ȋn subiectul acesta nu sfᾰtuiesc pe nimeni,pentru cᾰ poate aduce daune mari,mai ales unui suflet slab cu nervii.

Mai adaug ȋncᾰ odatᾰ mᾰrturia aceasta care mai sus am postat-o deja,aici puteți vedea ce efect are dacᾰ ne adȋncim mult ȋn subiectul acesta. Atunci am citit o carte scrisᾰ de o carismaticᾰ foarte periculoasᾰ,apoi m-am ocupat de ȋnvᾰțᾰtura din aceia adunare din Frankfurt,doream sᾰ aflu adevᾰrul,m-am ocupat de o persoanᾰ atinsᾰ mult de diavolul datoritᾰ exorcismului care i se fᾰcuse ȋn mod nebiblic,sora amintitᾰ ȋn mᾰrturie. Dar numai harul lui Dumnezu m-a scos din acelea atacuri,urme urȋte ocultice. http://www.resursecrestine.ro/marturii/85452/lupta-sau-convulsie-despreexorcism Ȋn mȋinile mele a ajuns o carte,cred din cele mai bine documentate,a unui autor creștin bine cunoscut ȋn lumea creștinᾰ. Kurt Koch,un german,care a expus ȋn cartea sa foarte multe exemple din acest domeniu,el personal a adunat din exemple,de la persoane felurite din mai multe pᾰrți ale lumii. Eu am ȋnțeles atunci,cᾰ dacᾰ ȋncep sᾰ o citesc,de fapt cititorii sunt ȋncᾰ din prima paginᾰ avertizați,pot fii afectatᾰ de puterile ȋntunericului. Rugȋndu-mᾰ am citit-o și nu s-a ȋntȋmplat nimic,slavᾰ Domnului. Cartea are titlul ABC-OKKULTES,este foarte groasᾰ. Eu am mai citit ȋn ea din cȋnd ȋn cȋnd,dar am vᾰzut cᾰ nu mai aveam nevoie de ea și am dat- unui frate acum vre-o 10 ani,care cᾰuta prin librᾰrii creștine și nu o mai gᾰsea. Era foarte cᾰutatᾰ,pentru cᾰ descria multe aspecte ale ocultismului,și mulți au fost eliberați citind-o. Au ȋnțeles de unde provine stᾰrile lor psihice,ca depresiile de exemplu. El,Kurt Koch,era un mare expert ȋn acest domeniu. Eu am gᾰsit linkul acesta de mai jos,ȋn care numai foarte puțin este tradus și ȋn limba romȋnᾰ din cartea sa. Eu am postat articolul pe Slideshare,dar acolo greu se poate citi,din cauza cᾰ softul lor nu este așa de bun...totusi vᾰd cᾰ au fost intrați la articol aproape de 2000 cititori,mᾰcar cᾰ acum vre-o douᾰ -trei luni am postat. Deci se observᾰ cᾰ sunt creștini,mᾰ gȋndesc cᾰ și necreștini care au probleme depresive,care provin din pᾰcate ocultice nemᾰrturisite ȋnaintea Domnului. http://www.horst-koch.de/joomla_new/content/view/166/172/ Cealaltᾰ carte de care am pomenit mai sus,se gᾰsește(nu știu dacᾰ au mai tipᾰrit din ea,cᾰ acum vre-o 5 ani nu se mai gᾰsea ȋn librᾰrii creștine ȋn Timișoara)la EDITURA AGAPE,sub numele:”CU OCHII DESCHIȘI”-Pericolele superstițiilor și ocultismului-de EMILE KREMER. Acum am ajuns aproape de finalul acestui capitol,ȋnainte de al ȋncheia,doresc sᾰ descriu ȋn mare,cum a fost eliberarea mea de sub maniferstᾰrile ocultice. Ȋn 12 septembrie,1980,harul lui Dumnezeu m-a cuprins și pe mine,mi-a deschis ochii ca sᾰ vᾰd cᾰ sunt un om pierdut pe veșnicie,fᾰrᾰ mȋntuirea sufletului meu. Despre aceste faze ale convertirii mele,am dorința ca sᾰ scriu altᾰdatᾰ,dacᾰ Domnul voiește sᾰ o fac.

Am povestit foarte des de convertirea mea atȋt verbal cȋt și ȋn scris ȋn decursul anilor trecuți,dar nu pe internet. Acum mᾰrturisesc doar despre faza cea mai grea:lupta ȋntre luminᾰ și ȋntuneric,pentru eliberarea mea din cᾰtușele diavolului,ȋn care m-a ținut legatᾰ. DEUTORONOM 18;9-14,acest text a fost pentru mine o luminᾰ puternicᾰ ȋn ce privește partea pᾰcᾰtoasᾰ a ocultismului. Convertirea mea a fost ca și o explozie puternicᾰ ȋn viața mea,m-am vᾰzut pᾰcᾰtoasᾰ,toatᾰ viața se perinda prin fața ochilor mei,ȋn gȋnd...una dupᾰ alta mᾰrturiseam,ce am ȋnțeles cᾰ este pᾰcat. Atunci am cerut ca și un copilaș mic,de la Dumnzeu sᾰ ȋmi arate ce mai este pᾰcat ȋn viața mea din trecut. Citeam biblia cu atȋta nesaț,și deodatᾰ s-au oprit ochii mei la acest text,cuvȋntul:ghicitor și descȋntᾰtor nu ȋmi mai lᾰsau inima ȋn pace. Am ȋnțeles cᾰ mersul la ghicitoare,și decȋntecele unei bᾰtrȋne din vecini,care le-a lucrat prin diavolul asupra fratelui meu mai mic,sunt o mare urȋciune pentru Dumnezeu. Mi-am mᾰrturisit toate pᾰcatele astea....dar s-a ȋntȋmplat ceva groaznic....am intrat ȋntr-o luptᾰ cu ȋntunericul pe care caut sᾰ-l descriu ca sᾰ se poatᾰ ȋnțeleage bine. Mai ȋntȋi ȋnsᾰ sᾰ amintesc ce am fᾰcut ȋnainte de a avea lumina prin textul amintit,și ȋnainte de a fii fost convertitᾰ. Soțul meu era ȋntre timp fugit spre Germania,eu am rᾰmas cu copii pȋnᾰ ce am primit aprobarea pentru plecare la el. Eu l-am rugat ca ȋn urmᾰtorul pachet ce el ne va trimite, sᾰ caute sᾰ ȋmi punᾰ și o carte cu zodiacul meu,dacᾰ se poate ȋn romȋnᾰ,și sᾰ fie pentru restul anului ȋn care eram,deci 1980. Și cartea a sosit dupᾰ… ce eu am fost proaspᾰt convertitᾰ,și nu pentru zodiacul meu ci al soțului meu,și era ȋn germanᾰ... Ȋn zilele acelea eu deja am aflat din textul amintit cᾰ ocultismul,cu toate ramurile lui,este o urȋciune ȋnaintea lui Dumnezeu. Eu am observat cᾰ ȋn mine era o dorințᾰ puternicᾰ sᾰ ma ocup de cartea asta oculticᾰ,cᾰ doream sᾰ vᾰd ce se ȋntȋmplᾰ cu soțul meu,ce face ,cum ȋi merge lui,pentru cᾰ asfel de horoscoape spun multe.... Dar pe de altᾰ parte ȋmi venea ȋn gȋnd textul amintit din Biblie,s-a fᾰcut o luptᾰ groaznicᾰ ce nu am mai avut ȋn viața mea. Cȋt timp pᾰcatele nu sunt dezvᾰluite,nu este nici o luptᾰ ...dar cum ești pus ȋn luminᾰ,și diavolul se trezește și luptᾰ sᾰ te atragᾰ ȋnapoi pe tᾰrȋmul lui de unde ai fost luat de Luminᾰ. Mi-am spus cᾰ sunt doar cȋteva sᾰptᾰmȋni din an și atunci O ARUNC. Era o luptᾰ ȋntre luminᾰ și ȋntuneric:pe deoparte atracție spre carte,pe altᾰ parte ȋmi era pus textul ȋn fața ochilor din Deutoronom,ce a fost rᾰu ȋn aceastᾰ luptᾰ,a fost cᾰ s-a mai adᾰugat ceva din partea satanei pe care eu am luat-o imediat din mȋna lui:o gelozie mare ȋn mine din pricina a tot ce citeam cu privire la horoscopul/zodiac ,zii de zii al soțului meu,sufletul meu era chinuit extrem,nu mai dormeam noaptea...visam murdᾰrii,aveam gȋnduri blasfemice la adresa Domnului,eram cuprinsᾰ de fricᾰ de moarte,ȋmi venea sᾰ țip de furie.... Pe dealtᾰ parte strigam la Domnul sᾰ mᾰ elibereze din starea ȋn care eram…dar nu se ȋntȋmpla nimic,doar gȋndul acesta mᾰ urmᾰrea:aruncᾰ cartea. Dar eu nu o aruncam,eram ca și cu un magnet ținutᾰ de ea. Am ajuns sᾰ scriu soțului meu scrisori grele,la care el ȋmi rᾰspundea cᾰ doar nu am ȋnebunit cumva?

A venit și 31 decembrie 1980,cȋnd am aruncat cartea ȋn foc,dacᾰ ȋmi aduc aminte bine. Dar luptele nu au ȋncetat,ȋnsᾰ eu am putut sᾰ mᾰ rog altfel ca și atunci cȋnd am avut cartea ȋn mȋini.Strigam cu lacrimi la Domnul sᾰ mᾰ elibereze total din superstițiile ȋn care ȋnca eram (oh ce legatᾰ eram de “credința oferitᾰ de diavolul”) de tot ce s-a fᾰcut asupra mea fᾰrᾰ sᾰ știu la foștii socrii...tot ce vede El cᾰ ȋn mine este pᾰcat,sᾰ scoatᾰ la lumina ca sᾰ pot mᾰrturisi. Ȋn acest timp de rugᾰciune perseverentᾰ,se lupta ȋntunericul contra mea cu vise urȋte care mᾰ ȋnspᾰimȋnta,fᾰrᾰ sᾰ vreau ȋmi venea sᾰ ȋnjur,mᾰcar cᾰ obiceiul meu niciodatᾰ nu a fost sᾰ folosesc ȋnjurᾰturile,asta venea din educațiia severᾰ a pᾰrinților mei. Sᾰ am gȋnduri murdare la adresa Domnului,era de groazᾰ.... Dar eu nu mᾰ lᾰsam,pentru cum am spus eu citisem Biblia mult ȋnainte de a venii cartea respectivᾰ,și am gᾰsit un verset din 1 IOAN 3;8-9.,unde spune cᾰ Isus Domnul a venit sᾰ nimiceascᾰ lucrᾰrile ȋntunericului. Acest adevᾰr ȋi puneam mereu ȋnaintea Domnului cȋnd ȋl rugam:”Doamne Tu nu ai venit numai sᾰ mori pentru pᾰcatele mele,ci sᾰ nimicești,lucrᾰrile ȋntunericului,și știu acum cᾰ Tu ai puterea sᾰ nimicești și aceste lucrᾰri care diavolul acum le face contra mea numai sᾰ nu stau ȋn credința Ta.” Asfel de rugᾰciune duc și astᾰzi ȋnaintea Sa,cȋnd vᾰd atacul celui rᾰu. Doresc sᾰ scot ȋn evidențᾰ cᾰ nu este nevoie sᾰ ne ridicᾰm noi asupra satanei și sᾰ ȋi poruncim sᾰ ne lase ȋn pace,sau sᾰ ni se punᾰ mȋinile pentru eliberare de sub manifestᾰri demonești. Este un pericol extrem de mare,nu este de mirare cᾰ sunt atȋția creștini care au cᾰzut extrem ȋn apostazie,ȋn depresii profunde,ȋn atacul celui rᾰu prin tot felul de manifestᾰri demonice,și sunt așa de disperați ȋncȋt ajung și la sinucidere,se ȋnchid fațᾰ de Cuvȋnt,nu se mai pot ruga,nu se mai lasᾰ ȋndreptați pe calea sfȋntᾰ etc.etc. Despre acest subiect cred cᾰ o sᾰ mai fie un capitol. Pot sᾰ dau din exemplele foștilor carismatici,apoi din mᾰrturii din cercul meu de cunoștințe precum cᾰ ce mare pagubᾰ aduce punerea mȋinilor la repezealᾰ peste oamenii care nu sunt conștienți ȋn ce privește ocultismul,sau nu sunt ȋnvᾰțați sᾰ se cerceteze prin venirea cu rugᾰciune ȋnaintea Domnului. Știu cazuri unde atȋta discuție se ține cu satana,sᾰ ȋl exorcizeze,și ȋn loc sᾰ fie eliberați,sunt și mai ȋmpovᾰrați … Eu niciodatᾰ nu m-am dus ȋn conversație cu satana ȋn direct,ci eu așa am ȋnvᾰțat din Scripturᾰ cᾰ sᾰ arunc ȋngrijorᾰrile toate asupra Lui,și aceste atacuri satanice,și ȋl rog pe El sᾰ le nimiceascᾰ. De cȋte ori nu am trᾰit asta,exact ca și ȋn exmeplu meu dat mai sus. Deci lupta a devenit tot mai slabᾰ vedeam cum mᾰ liniștesc,cum atacurile celui rᾰu cu vise murdare,gȋnduri de blasfemie,de a ȋnjura dispᾰrea tot mai mult. Superstițiile de care eram foarte legatᾰ,au fost distruse,ele nu se mai ȋmplineau. Un exmplu vreau numai sᾰ amintesc,cu care am mai avut probleme,eliberareea ȋncᾰ nu era definitivᾰ pentru cᾰ mai credeam destul ȋn ea. De cum am ajuns ȋn aprilie 1981 ȋn Germania,eu am ȋnceput sᾰ scriu multe scrisori spre Rom.mᾰrturiseam despre tot ce am trᾰit cu Domnul la aceia care nu ȋl cunoșteau,și așteptam cu mult dor dupᾰ un rᾰspuns.

Fiind soțul meu aproape 2 ani ȋn Germania fᾰrᾰ familie,ne scriam des,și așa sa infiripat ȋn mine și aceastᾰ superstiție:Dacᾰ primeam luni scrisoare de la el,atunci ȋnsemna cᾰ ȋn fiecare zii venea o scrisoare de la el sau de altundeva. Dacᾰ luni nu primeam nimic,atunci toatᾰ sᾰptᾰmȋna nu primeam nimic,și eram tare ȋntristatᾰ,așteptȋnd dupᾰ urmᾰtoarea luni . Așa procedam mai departe și ȋn Germania. Cu adevᾰrat așa se ȋntȋmpla,pentru cᾰ EU CREDEAM ȊN ACEASTᾸ CREDINȚᾸ DE LA SATANA,EL SE MANIFESTA AȘA,ȋmi CONFIRMA CREDINȚA LUI. Am adus mereu și aceastᾰ manifestare ȋnaintea Domnului,dar cum venea Luni eram totuși curioasᾰ dacᾰ vine ceva,și venea toatᾰ sᾰptᾰmȋna. Eram atȋt de ȋntristatᾰ,de fapt omul nou din mine,cᾰ am ȋnceput sᾰ mᾰ rog ca sᾰ ȋmi ajute necredinței mele,sᾰ mᾰ elibereze și din acest ȋntuneric. Am ȋnvᾰțat ȋnsᾰ ceva ȋn aceia fragedᾰ fazᾰ ȋncᾰ a credinței mele. Cum venea ispita,deci se apropia Luni,eu mᾰ agᾰțam de Domnul zicȋnd sᾰ nu mᾰ lase sᾰ cad sub supestiție,și eram curioasᾰ sᾰ vᾰd cum va lucra El. Și ce credeți a venit luni,și a fost scrisoare,dar de marți ȋncolo nu era ceva. A venit cealaltᾰ luni,scrisoare nu era dar ȋn celelalte zile au fost scrisori. Ce credeți ce era pentru mine acest eveniment.Era o minune cum am fost eliberatᾰ de superstiția asta,oferitᾰ de diavolul. A fost ruptᾰ de Domnul și aceastᾰ legᾰturᾰ. Numai Domnul o poate face,nimeni altul,nici un Consilier care face exorcism pentru așa ceva nu mᾰ putea elibera….numai credința ȋn Domnul și rugᾰciunea sincerᾰ spre El. Așa ne spune și textul din 1 PETRU 5<6/11.Prin credințᾰ trebuie sᾰ ne ȋmpotrivim,nu ȋn a discuta cu deavolul. El dᾰ tȋrcoale mereu cum sᾰ ne cȋștige iar ȋnapoi sᾰ fim pe terenul lui,dar dacᾰ ne ȋmpotrivim prin credințᾰ,adicᾰ ne ridicᾰm glasul spre Domnul care are puterea de distruge lucrᾰrile lui,vom trᾰi și eliberarea. Sunt conștientᾰ cᾰ sunt cazuri extreme,cu cȋt cineva este mai profund adȋncit ȋn ocultism,cu atȋt are și mai mari probleme cu atacurile satanei atunci cȋnd este convertit de Dumnezeu,și ȋn cazuri extreme este nevoie și de un consilier care sᾰ fie acasᾰ ȋn ce privește lucrᾰrile acestea ale ȋntunericului,cᾰ altfel ȋși aduce lui pagubᾰ spiritualᾰ cȋt aceluia care are nevoie de ajutor spiritual. Apoi uneori este nevoie și de multᾰ rugᾰciune ȋn spatele acestui frate. Ce spun aici,este din cea ce am citit sau aflat de la frați care au experiențᾰ multᾰ ȋn acest domeniu. Ce mai pot sᾰ afirm,este faptul cᾰ dacᾰ aceste pᾰcate ocultice nu sunt cunoscute,ele pot fii o ocazie gravᾰ ȋn viața creștinului,pentru depresii mari,chiar sᾰ ȋl ȋmpingᾰ și la sinucidere. Eu am ȋntrebat-o pe mama mea dacᾰ nu cumva a fost și pentru mine bᾰtrȋna Ana din vecini,ca sᾰ mᾰ descȋnte ,cum a fᾰcut sub ochii mei la vȋrsta de cinci,cu fratele meu numai de cȋteva luni. Mi-a dat confirmarea,cᾰ bᾰtrȋna a fᾰcut așa ceva și asupra mea cȋnd plȋngeam fᾰrᾰ oprire,dupa ce nu, știu cine, a tot scuipat asupra mea,cᾰ vezi ce copilițᾰ frumoasᾰ are mama....se spune cᾰ am fost deocheatᾰ. Asfel am mᾰrturisit și acest pᾰcat ascuns. Abia atunci mi-am dat seama de ce eu ȋn frageda copilᾰrie aveam apucᾰturi rele,agitate,nervoase,și auzeam voce strigȋndu-mᾰ pe nume,de ce aveam ȋnclinație spre ocultism... Inainte de a ȋncheia,vreau sᾰ arᾰt cum a fost fᾰcutᾰ descȋntarea,pe care mama mea a permis acelei batrȋne sᾰ o facᾰ asupra fratelui meu.

A luat geamul de la bucᾰtᾰrie și la pus pe fratele meu pe masᾰ,și geamul peste el,apoi a ȋnceput sᾰ spunᾰ niște cuvinte ȋn limbᾰ necunoscutᾰ mie,doar ce era ȋn romȋnește,era doar ȋn numele Tatᾰlui și fiului și Duhului. Acum știu cᾰ aceastᾰ descȋntare era demonicᾰ fᾰcutᾰ ȋn numele trinitᾰții dar ȋn limbi necunoscute,pentru mine se numește:magia albᾰ aceastᾰ practicᾰ. Ea are reacții negative,grave asupra omului,lasᾰ urme:nervii slᾰbiți,nervozitate,agresivitate care poate aduce și crimᾰ,vise urȋte,coșmaruri,fricᾰ mare de ȋntuneric și altele simptome neplᾰcute. Pentru astᾰzi mᾰ opresc aici,ar fii ȋncᾰ multe de scris,eu credeam cᾰ o sᾰ termin subiectul ,cu acest capitol 3,dar dupᾰ cum vᾰd o sᾰ mai fie ȋncᾰ unul. Va continua articolul ȋnceput “Puneți nervii tᾰi ȋn mina lui Dumnezeu,”cu capit.4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful