You are on page 1of 1

g^->4s

SEKOLAH MENENGAH KEBA}IGSAAN AGAMA KEDAH 05350 ALOR SETAR KEDAH DARULAMAN TEL : 04-7314345 / FAX : 04-7353459
SENARAI KEPERLUAN PELAJARYANG VI'AJIB DIBELI DI KOPERASI2Ol2 (TTNGKATAN 2 DAN 3)

BIL

I
2
3

BARANGAN EUKU NOTA SAINS MSSK

KUANTITI
4

HARGA SEUNIT

JUMI.AH

auKu NOTA SAINS SMIGK

suru

LATIHAN MATEMATIK

(80M5)(?o!r,ls)

4
5

EUkURULITTe enL

PAN JAN G

10 3 2
1
1 1 1

6
7 8

BUKU CATATAN PELAJAR BUKU LUKISAN SIZE A4 BUKU KERTAS UJIAN BUKU KERJA BAHASAARAB BEG KOPERASI

1.70 1.50 0.80 4.30 2.OO


3.OO

6.80
15.OO

2.40 8.60
2.OO 3.OO

2.20
12.54 4.OO

2.24
12.50
4.OO RM56.50

JUMLAH

SENARAI KEPERLUAN PELAJAR YANG WAJIB DIBELI DI KOPERASI 2012 (TTNGKATAN 4 DAN 5l

BIL
1

BARANGAN
BUKU NOTA SAINS MSSK BUKU NOTA SAINS SMKAK

KUANTITI
4
15 4 2
1 1 1
1

HARGA SEUNIT

2 3

4 5

rurcu mrtnAN MATEMATIK PANJANG (80MS SUTU KULITTEBAL PANJANG (2OOMS) BUKU CATATAN PELAJAR
BUKU GRAF BUKU KERTAS UJIAN

6
7 8

BEG KOPERASI JUMLAH

1.70 1.50 1.50 4.30 2.OO 1.50 2.20 4.OO

JUi'LAH 6.80 22.54


6.OO

8.60
2.OO

1.50 2.20
4.OO RM 53.60

*Keperluan asrama yang lain seperti'pad lock', baldi, gayung dll.ada dUualdikoperasi

Pembelian keperluan pelaiar boleh dibuat pada tarikh berikut: 1 3A12.20{1 bermula jam 8.30 pagi - 4.30 petang 21 2.1.2011bermula jam 8.30 pagi - 4.30 petang