You are on page 1of 2

Luu Vn Anh

N TP CC NH LUT BO TON
Bi 1: Mt khu i bc c khi lng 4 tn , bn i mt vin n theo phng ngang c khi lng 10Kg vi vn tc 400m/s. Coi nh lc u, h i bc v n ng yn.Tnh vn tc git li ca i bc. Bi 2: Mt vt c khi lng 0,5 Kg trt khng ma st trn mt mt phng ngang vi vn tc 5m/s n va chm vo mt bc tng thng ng theo phng vung gc vi tng. Sau va chm vt i ngc tr li phng c vi vn tc 2m/s.Thi gian tng tc l 0,2 s . Tnh ln lc do tng tc dng Bi 3: Mt vt ri t do t t cao 120m. Ly g=10m/s2 . B qua sc cn .Tm cao m ng nng ca vt ln gp i th nng: Bi 4: Mt vt trt khng vn tc u t nh dc di 10 m, gc nghing gia mt dc v mt phng nm ngang l 30o. B qua ma st. Ly g = 10 m/s2. Vn tc ca vt chn dc l? Bi 5: Mt vin n ang bay thng ng ln pha trn vi vn tc 200 m/s th n thnh hai mnh bng nhau. Hai mnh chuyn ng theo hai phng u to vi ng thng ng gc 60o. Hy xc nh vn tc ca mi mnh n . Bi 6: Trn mt chic thuyn ang tri vi vn tc 2 m/s. Mt ngi i theo hng ngc vi chiu chuyn ng ca thuyn vi vn tc 0,5 m/s i vi thuyn. Bit khi lng ca ngi l 80 kg. Tnh ng lng ca ngi trong h quy chiu gn vi b Bi 7: Mt qu bng thp nng 0,3 kg va chm vi bc tng vi tc 10 m/s gc 600 so vi b mt ca tng. N b bt tr li vi cng tc v cng gc . Nu qu bng va chm vi bc tng trong vng 0,2 s th lc trung bnh do tng tc dng ln qu bng l bao nhiu? Bi 8: Mt vt c khi lng 0,1kg c phng thng ng t mt t ln cao vi vn tc 10m/s. Ly g=10m/s2. B qua sc cn. Hi khi vt i c qung ng 8m th ng nng ca vt c gi tr bng bao nhiu? Bi 9: Mt vt c khi lng 2 kg chu tc dng ca mt lc F = 10 N c phng hp vi phng ngang mt gc 450 chch ln pha trn. H s ma st trt gia vt v mt ng l = 0,2. Tnh cng ca lc ma st trn qung ng 10 m. Bi 10: Mt t c khi lng 4 tn ang chy vi vn tc 36km/h th li xe thy c chng ngi vt cch 10m v p thng. Lc hm phanh l 8000N. Tnh : a) Cng ca lc hm phanh n khi t dng li b) Vn tc ca t khi va vo chng ngi vt c) ng nng ca t khi va vo chng ngi vt Bi 11: Mt con lc n c chiu di l = 1m, ko cho con lc lch so vi ng thng ng mt gc 450 ri th t do. Tm vn tc ca con lc khi n i qua : a) V tr cn bng b) V tr ng vi gc lch 300. Bi 12 : T v tr O cch mt t 20m, ngi ta th ri t do mt vt a) Vn tc vt ti v tri mt t A. b) cao no th th nng bng ng nng ? c) Khi vt i qua v tr B c th nng bng na ng nng, hy tnh cao v tr ny so vi mt t ? Bi 13: Cho mt l xo nm ngang trng thi ban u khng bin dng. Khi tc dng mt lc F = 3N vo l xo cng theo phng nm ngang ta thy n dn c 2cm. Tnh : a) cng ca l xo l: b) Th nng n hi ca l xo khi n dn c 2cm c) B qua mi lc cn, cng do lc n hi thc hin khi l xo ko dn thm t 2cm n 3,5cm
1

Luu Vn Anh Bi 14: Mt hn bi c khi lng 20g c nm thng ng ln cao vi vn tc 4m/s t cao 1,6m so vi mt t. Tnh : a) Trong h quy chiu Mt t gi tr ng nng, th nng, c nng ca hong bi lc nm b) cao cc i hn bi t c