You are on page 1of 2

I HC QT HNG BNG KHOA L LUN CHNH TR S:

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp- T do- Hnh phc ------o0o------

KNH GI: BGH TRNG I HC QUC T HNG BNG


Cn c Q 52/2008/ Q-BGD ngy 18/9/2008 ca B trng B Gio dc v o to hng dn vic hc v t chc thi mn khoa hc Mc Lnin, T tng H Ch Minh. Khoa L lun Chnh tr v Gio dc Quc phng xy dng tm thi b ngn hng cu hi T tng H Ch Minh p dng thi cho tt c cc h o to t thng 4 nm 2010, hnh thc thi: t lun, ng, theo hnh thc bc thm. Thi gian thi 60 pht 2 cu. Knh trnh BGH ph duyt. Cu 1: Trnh by khi nim t tng H Ch Minh, ni dung nghin cu, i tng nghin cu, phng php nghin cu, ngha hc tp t tng H Ch Minh Cu 2: Trnh by c s, tin hnh thnh t tng H Ch Minh. Cu 3: Trnh by qu trnh hnh thnh t tng H Chi Minh giai on t nm 1911 n nm 1929. Cu 4: Trnh by qu trnh hnh thnh t tng H Chi Minh giai on t nm 1930 n nm 1969. Cu 5: Trnh by nhng gi tr T tng H Chi Minh Cu 6: Trnh by t tng H Chi Minh v vn dn tc thuc ia, c lp dn tc v quyn bnh ng gia cc dn tc. Cu 7: Trnh by t tng H Chi Minh v mi quan h gia dn tc va giai cp. Cu 8: Trnh by t tng H Chi Minh v cach mang giai phong dan toc, gn lin vi gii phng giai cp, gii phng ngi lao ng khi s p bc bc lt. Cu 10: Trnh by t tng H Chi Minh v lc lng cua cach mang giai phong dan toc. Cu 11: Trnh by t tng H Chi Minh v cach mang giai phong dan toc can c tien hanh chu ong, sang tao va kha nang cach mang giai phong dan toc s gianh thang li trc cach mang vo san chnh quoc Cu 12: Trnh by t tng H Chi Minh v cach mang giai phong dan toc phai c tien hanh bang con ng cach mang bao lc Cu 14: Trnh by t tng H Chi Minh v mc tiu, ng lc ca cch mng x hi ch ngha Cu 15: Trnh by t tng H Chi Minh v c im con ng qu ln ch ngha x hi Vit Nam . Cu 16: Trnh by t tng H Chi Minh v tin trnh xy dng trn cc lnh vc: chnh tr, kinh t, vn ho - x hi trong thi k Vit Nam . Cu 17: Trnh by t tng H Chi Minh v phng chm, phng php v bc i trong thi k qu ln ch ngha x hi Vit Nam . Cu 18: Trnh by t tng H Chi Minh v bn cht giai cp cng nhn ca ng, ng l ngi i din cho quyn li ca giai cp, ca nhn dn lao ng b p bc v quyn li ca dn tc. Cu 19: Trnh by t tng H Chi Minh v vai tr ca mt ng cm quyn Cu 20: Trnh by t tng H Chi Minh v xy dng ng - Quy lut tn ti v pht trin ca ng. Cu 21: Trnh by t tng H Chi Minh v ni dung cng tc xy dng ng.

Cu 22: Trnh by t tng H Chi Minh v vai tr ca i on kt dn tc trong s nghip cch mng. Cu 23: Trnh by t tng H Chi Minh v ni dung i on kt dn tc. Cu 24: Trnh by t tng H Chi Minh v nguyn tc, hnh thc t chc khi i on kt dn tc. Cu 25: Trnh by t tng H Chi Minh v s cn thit phi xy dng tinh thn on kt quc t. Cu 26: Trnh by t tng H Chi Minh v ni dung v hnh thc on kt quc t. Cu 27: Trnh by t tng H Chi Minh v nguyn tc on kt quc t. Cu 28: Trnh by t tng H Chi Minh v vn dn ch, v nn dn ch x hi ch ngha. Cu 29: Trnh by t tng H Chi Minh v xy dng cc t chc ng, Nh nc, Mt trn v cc on th chnh tr - x hi vng mnh bo m dn ch trong x hi. Cu 30: Trnh by t tng H Chi Minh v s thng nht gia bn cht giai cp cng nhn vi tnh nhn dn v tnh dn tc ca Nh nc. Cu 31: Trnh by t tng H Chi Minh v xy dng nh nc hp php, hp hin. Cu 32: Trnh by t tng H Chi Minh v xy dng Nh nc trong sch, vng mnh, hot ng c hiu qu. Cu 33: Trnh by t tng H Chi Minh v vn xy dng nn vn ha ngang hng vi cc lnh vc khc ca i sng x hi. Cu 34: Trnh by t tng H Chi Minh v xy dng tnh cht, v chc nng ca vn ha. Cu 35: Trnh by t tng H Chi Minh v chc nng ca vn ha mt mt s lnh vc. Cu 36: Trnh by t tng H Chi Minh v o c, vai tr v sc mnh ca o c . Cu 37: Trnh by t tng H Chi Minh v xy dng nhng nguyn tc xy dng o c mi. Cu 38: Trnh by t tng H Chi Minh v vn con ngi. Cu 39: Trnh by t tng H Chi Minh v vn trng ngi. Cu 40: Sinh vin hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh.

TI LIU THAM KHO


1/ Gio trnh T tng H Chi Minh (NXB chnh tr quc gia - H Ni- 200) 2/ Ti liu hng dn n thi mn T tng H Chi Minh, (lin h khoa l lun chnh tr)

Duyt ca BGH

T/KHOA L LUN CHNH TR

GS.TS KH: Nguyn Trng Cn

ThS. ng Ngc Hong