You are on page 1of 1

Julianalaan 78 9471 EC ZUIDLAREN Tel: 050 4065770 Zuidlaren, 9 maart 2012 Aan de ouder(s) / verzorger(s) van alle leerlingen

n van het Zernike Junior College Zuidlaren

Geachte ouder(s) / verzorger(s), Op dinsdag 20 maart a.s. is er een docentenspreekavond. We stellen u dan in de gelegenheid om met maximaal drie aan uw kind lesgevende docenten te spreken. Wilt u een aparte afspraak maken als u over andere zaken dan het vak wilt spreken? Hieronder treft u een strookje aan waarop u kunt invullen welke docenten u graag wilt spreken. Wilt u het strookje ingevuld en uiterlijk donderdag 15 maart a.s. op de administratie laten inleveren door uw kind? Met vriendelijke groet, G. Hoornsman, vestigingsdirecteur. ----------------------------------------------------------------------------------------------Ouder(s) / verzorger(s) van ..(naam kind) van .. (klas) wil niemand spreken wil graag spreken met de volgende docent(en: NAAM 1. 2. 3. VAK

Handtekening ouder(s) / verzorger(s): ..


Ouders van leerlingen van de derde klas kunnen het strookje mailen naar gdouma@zernike.nl uiterlijk woensdag 14 maart 12:00 uur i.v.m. roosteren