You are on page 1of 2

Nhng im yu ca h thng ngn hng !

Ngy 09 thng 12 nm 2007 Vic gia nhp WTO m ra nhng c hi pht trin mi cho th trng ti chnh Vit Nam. Tuy nhin, bn cnh , u t trong lnh vc ti chnh - ngn hng cng t ra nhiu thch thc v ri ro i vi cc ngn hng thng mi ca Vit Nam. Nng cao hiu qu hot ng ca cc ngn hng trong iu kin mi l ch ca cuc hi tho do Hc vin Ti chnh t chc ngy 24/8 va qua ti H Ni. Trong mt hai nm tr li y, hot ng kinh doanh tin t - ngn hng ca Vit Nam pht trin mnh m. Tnh hp dn ca kinh doanh tin t - ngn hng c nh gi l cao hn so vi cc ngnh kinh t khc. Li nhun trn vn t c ca nhiu ngn hng t 9-10%, cao hn nhiu so vi mc 1-2% ca ngnh cng nghip. Ri ro t ni lc v mi trng kinh doanh Thch thc ln nht i vi cc ngn hng thng mi Vit Nam nm ni lc ca chnh cc ngn hng, vi quy m vn nh, ngun nhn lc hn ch, trnh cng ngh cn chm tin so vi cc nc trong khu vc. Mc d vn iu l ca cc ngn hng tng mnh so vi trc y nhng cn nh b so vi th gii v khu vc. Mc vn t c trung bnh ca mt ngn hng thng mi Nh nc l 4.200 t ng, tng mc vn t c ca 5 ngn hng thng mi Nh nc ch tng ng vi mt ngn hng c trung bnh trong khu vc. H thng ngn hng thng mi quc doanh chim n trn 75% th trng huy ng vn u vo v trn 73% th trng tn dng. Trong khi , h s an ton vn bnh qun ca cc ngn hng thng mi Vit Nam thp (di 5%), cha t t l theo yu cu ca Ngn hng Nh nc v thng l quc t (8%). Cht lng v hiu qu s dng ti sn C thp (di 1%), li phi i ph vi ri ro lch kp l ri ro k hn v ri ro t gi. Theo PGS.TS L Hong Nga, Hc vin Ngn hng, nu trch lp y nhng khon n khoanh v n kh i th vn t c ca nhiu ngn hng thng mi Vit Nam, nht l ngn hng thng mi Nh nc, tnh trng m. im hn ch th hai ca cc ngn hng trong nc l h thng dch v ngn hng trong nc cn n iu, cht lng cha cao, cha nh hng theo nhu cu khch hng v nng v dch v ngn hng truyn thng. Cc ngn hng huy ng vn ch yu di dng tin gi chim 94% tng ngun vn huy ng v cp tn dng l hot ng ch yu ca ngn hng, chim trn 80% tng thu nhp. Trong tham lun gi v hi tho, TS. L Quc L, V trng V Ti chnh tin t, B K hoch u t, c vit: Do khng th a dng ha cc loi hnh dch v ngn hng khin cc ngn hng thng mi Vit Nam ch yu da vo cng c li sut cnh tranh thu ht khch hng. Tuy nhin, cng c ny cng ch c tc dng mc gii hn nht nh. Tnh hnh n xu vn c xu hng gim nhng cha chc chn, trong ng ch l cc t chc tn dng nh nc. TS. L cng cho bit thm, mt s nguyn nhn dn n tnh trng n qu hn gia tng ti cc ngn hng thng mi quc doanh l do: vic cho vay ch yu da vo ti sn m bo, trong khi th trng bt ng sn v th trng hng ha cha pht trin v cn nhiu bin ng phc tp; t do ha li sut c xu hng lm cho mt bng li sut trong nc tng ln, to iu kin thu ht thm tit kim vo h thng ngn hng. Tuy nhin, li sut tin gi tng ln lm cho li sut cho vay cng tng, to thm gnh nng v chi ph cho cc doanh nghip ph thuc nng n vo ngun vay t ngn hng. Hu qu l, ngn hng vn tip tc cho vay nui n, dn n tnh trng mt vn ngy cng ln. Mt yu im na ca th trng ti chnh nc ta l, c cu h thng ti chnh cn mt cn i, h thng ngn hng vn l knh cung cp vn trung v di hn cho nn kinh t ch yu. Tnh chung c ni t v ngoi t, th s vn vay huy ng ngn hn chuyn cho vay trung v di hn chim ti

khong 50% tng s vn huy ng ngn hn. Vic s dng vn cho vay trung v di hn nc ta hin nay ti 50% l qu cao, nu duy tr qu lu s l yu t gy ri ro ln v c nguy c gy ra thiu an ton cho ton b h thng, TS. L Quc L nhn xt. Gii php xut Trong bui hi tho, cc i biu tham d cng nu ra mt s gii php chnh cc ngn hng thng mi c th hi nhp v cnh tranh tt trn sn nh v tham gia vo th trng th gii. Th nht l nng cao nng lc ti chnh ca cc ngn hng thng mi bng vic a dng ho cc hnh thc huy ng vn, iu chnh li sut tin gi trung v di hn hp l. Ngoi ra, cc ngn hng cn c cu u t vn trong iu kin mi theo hng, gim dn t trng cho vay ngn hn, tng t trng cho vay trung v di hn, pht trin cho vay tiu dng i vi cc c nhn trong nn kinh t. im th hai l tng cng hin i ho cng ngh ngn hng v h thng thanh ton. Theo TS. inh Xun Hng, Hc vin Ti chnh, cc ngn hng thng mi cn tng mc vn u t trang b k thut v cng ngh tin tin. Tuy nhin, cc d n u t cng ngh cn tnh ton k lng s dng cng sut ph hp vi chin lc m rng kinh doanh ca ngn hng. im th ba c tt c cc din gi ng l nhn lc cht lng cao l ng lc bc ph. Nng cao nng lc cn b thng qua nng cao trnh qun tr iu hnh. Theo Th.S Trnh Phong Lan, V Ti chnh ngn hng, B Ti chnh, vic nng cao nng lc qun tr ca cc ngn hng thng mi Nh nc sau khi c phn ha s c thc hin nhanh nht v hiu qu nht thng qua s tr gip ca cc i tc chin lc nc ngoi. V mt phn quan trng khc phc nhng ri ro tn dng ca ngn hng l thc hin qun tr ngn hng thng mi t chiu rng sang chiu su theo hng nng cao nng lc qun tr ri ro thng qua vic hon thin b my t chc qun tr ni b, thc hin cng tc kim tra, thanh tra v ch bo co thng xuyn. Ngun: http://kienthuctaichinh.com