You are on page 1of 8

Paglilitis ni mang serapio

NI PAUL DUMOL

Characters:
Mang serapio GERWIN TIATCO Hukom LEONARD Tagapagtanong 1 CARMINA GAZMEN Tagapagtanong 2 - ELOISA AGASINO Saksi 1 KATHRYN CAMILOZA Saksi 2 CYRIL EMPRESE Saksi 3 ROXANNE FRANCISCO Pilay 1 - RANDALL pilay 2 MARIANNE SINAMBAN

Extras (no dialogue at all. )


Bantay 1 - LUI PUCIO Bantay 2 REMUS ZENAIDA Sol ( dead wife ) CHELO FRANCISCO

LOCATION:

Hukuman Barong-barong ni mang serapio Park? (the landian scene ni sol and mang serapio)

INTRO: una pakitang tumatakbo si serapio upang ipakita ang pag takas niya. Tapos overlap nalang ung pag karating ng balita sa kataas taasang hukuman. Portray that binubulungan nung tatlong saksi ang hukuman, kasi sipsip sila. Pang nag lalakad. Pahiwatig na sila ay papunta sa hukuman.

SCRIPT.
Intro: unang papasok ung HUKOM at DALAWANG TAGAPAGTANONG (sa gilid daan nila. Yung paligid ay maingay tawanan halakhakan,hagikgikan at bulungan. Matapos nun si SERAPIO naman yung papasok na napapagitnaan ng dalawang bantay. Sa gitna sila dadaan mas lalakas ung tawanan. Mag lalakad ung hukom papnta sa gitna ng podium ngwlaang kibo at tatahimik lahat. Kasunod nito ang pag puwesto nung dalawang tagapag salit sa magkabilang table sa gilid. Si serapio naman, ay ipepwesto ng bangk okasama ang dalawang bantay na ppwesto saa likod niya. Bubukasan ng TAGAPAGTANONG #2 ang kanyang kwaderno at sandaling titigil. UNANG TAGAPAGTANONG: (sa IKALAWANG TAGAPAGTANONG) o, sige na. IKAWALANG TAGAPGTANONG: sige, (lalakad lalakad silang dalawa paharap ng kanilang mesa.) SABAY(TAGAPAGTANONG): (sa mg manunuood) Narito po kayo upang panuoorin ang isang paglilitis, dahilay krimen ng isang pulubing huling-huli naming: Mang Serapiong pisak at surutin. (pupunta sila sa likod ng mesa nila) Dalhin dito ang nasasakdal! DALHIN DITO AGAD! ( halakhakan, hiyawan at palakakanang mga pulubi. Hihilahin ng dalawang BANTAY si SERAPIO sa gitna at iiwan doon. KATAHIMIKAN! ) UNANG TAGAPAGTANONG: magandang Gabi, ginoo ( intrimitida tone ) SERAPIO: (sabat agad) magandang gabi rin ho. (sandaling titigil kamot ulo) mga GINANG SABAY(TAGAPAGTANONG): SILENCIO!!!! UNANG TIGAPAGTANONG: wag kang mag salita habang kamiy nag sasalita IKALAWANG TAGAPAGTANONG: bastos ang nag sasalita habang may nag sasalita pa. UNANG TAGAPAGTANONG: (sa mga manunuood) patawarin ho ninyo siya. (palakad lakad) talagang ganyan ho ang walang kapangyarihang tulad niya: mangmang ( habang iniikutan si serapio at panlalait na tingin serapio: nka uko lamang)at iyan nga ang suliranin ng mga may kapangyarihan tulad naming ( sasabunutan si serapio at titignan sa mata at bibitawan agad) IKALAWANG TAGAPAG TANONG: tumindig ka ng tuwid. (seraipo nakayuko at mejo malikot sa pagtayo)

UNANG TAGAPAGTANONG: BAKIT KA BA GALAW NG GALAW?! SERAPIO: gusto..gusto ko lang malaman kung ano ang krimen ko. (sandaling titigil) UNANG TAGAPAGTANONG: hindi mo alam?! ( taas nkilay) SERAPIO: hindi ho.. UNANG TAGAPAGTANONG: hindi nila sinabi sayo SERAPIO: hindi.. Hindi po.. (kaya ng po nag tatanong e - pabulong (sabay uko) ) UNANG TAGAPAGTANONG: (hahawakan muka ni SERAPIO) A! problema mo na yun (sabay ibabato tapos harap sa mga nanunuod) PAG-AARUGA , pag-aaruga ng bata ang kanyang krimen niya. (mataray na tingin. ) SABAY (TATLONG SAKSI): ( biglang tatayo sa mga manunuod) pag-aaruga!! Pag-aaruga ng BATA!!! UNANG TAGAPAGTANONG: (sa manunuod palakad-lakad) krimen sapagkat ang pag-aaruga ng batay panunuksong gumasta. Samakatuwid, nawawalan ng pera ang FEDERASYON! Narinig siyang nag salita sa anak niya, at alam pa nila. (nakaturo sa saksi) ang pangalan ng anak niya SOL. Pormalidad lamang itong pag lilitis. HUKOM: (sumbat) pormalidad lang itong hatol ko. UNANG TAGAPAGHATOL: ang parusa niya ang nais nitong pulubi. Siyay bubulagin (bubungisnis at tatawa ang mnga pulubi) ginoong serapio, maayos ba ang tulog mo? SERAPIO: oho. IKALAWANG TAGAPAGTANONG: nakakain ka na ba? SERAPIO: oho. UNANG TAGAPAGTANONG: magaling! Handang-hanada ka na para sa paglilitis mo. Ilang araw mo na suot yang tshirt mo? (serapio amoy sa kili-kili) IKALAWANG TAGAPAGTANONG: ikaw bay nakapag hilamos na? UNANG TAGAPAGTANONG: (inikutan si serapio, na may panlalalit na tingin ) naligo? IKALAWANG TAGAPAGTANONG: (nag pagpag ng braso ) nagpunas manlang? UNANG TAGAPAGTANONG: (nakatingin sa bantay habang nakaturo kay SERAPIO) naspreyan ninyo naman ba siya? (kamot sa ilong) HUKOM: (pninukpok ng dalawang beses ang kanyang podium.) itoloy ang pag lilitis (angat ng salamin at tumingn sa manunuod) sa aking siyam na taon sa pederasyong ito bilang isang hukom, wala pa akong

nakikilalang mga tagapagtanong na kasingdaldal nitong dalawa. (sabay pukpok ulit ng dalawang beses sakanyang podium) UNANG TAGAPAGTANONG: BUENO! (humarap sa hukom, at pabalik sakanyang table) sabihin mo sa amin. (babatuhin si SERAPIO ng PANGALAWANG TAGAPAGTANONG ng yeso o kung anong maliit na bagay SERAPIO: magugulat) IKALAWANG TAGAPAGTANONG: tumindig ka ng TUWIID!! UNANG TIGAPAGTANONG: sabahin mo saamin ang pangalan mo. IKALAWANG TAGAPAGTANONG: pangalan!! SERAPIO: serapio po. UNANG TAGAPAGTANONG: (sa IKALAWANG TAGAPAGTANONG) serapio. IKALAWANG TAGAPAGTANONG: serapio? UNANG TIGAPAGTANONG: (sabay lingon kay serapio) SERAPIO? SERAPIO: ho? IKALAWANG TAGAPAGTANONG: serapio? UNANG TAGAPAGTANONG: SERAPIO? SERAPIO: ano ho? SABAY( TAGAPAGTANONG): SERAPIO ANO?!?! SERAPIO: serapio (sabay bulong paulit-ulit?!?! Paulit-ulit?!?!) UNANG TAGAPAGTANONG: serapio serapio? SERAPIO: A! hindi ho, serapio lang. (bobo lang?) IKALAWANG TAGAPAGTANONG: (habang nag susulat sa kwaderno) serapio lang. UNANG TAGAPAGTANONG: ocupacion? IKALAWANG TAGAPAGTANONG: ocupacion? SERAPIO: wala.. wala ho.. UNANG TAGAPAGTANONG: (nag taas ngkilay) hindi k aba isang PULUBI? SERAPIO: ohoo.

UNANG TAGAPAGTANONG: ocupacion mo un! (susulat ng IKALAWANG TAGAPAGTANONG sa kwaderno) classificacion. IKALAWANG TAGAPAGTANONG: classificacion. SERAPIO: classificacion? (SABAY) TAGAPAGTANONG: CLASSIFICACION! IKALAWANG TAGAPAGTANONG: ang classificacion mo bilang pulibi? Nag mamakaawa o aliwan? UNANG TAGAPAGTANONG: pakunwari o karaniwan? IKALAWANG TAGAPAGTANONG: ikaw bay nag rerenta? UNANG TAGAPAGTANONG: ng sanggol o bata? IKALAWANG TAGAPAGTANONG: upang akitin nga. UNANG TAGAPAGTANONG: ang luha ng madla? (SABAY) TAGAPAGTANONG: yan ang uring nag mamakaawa. IKALAWANG TAGAPAGTANONG: o, tumutugtog ka ba silindro o gitra, dram o kahit na banda o rondalla? UNANG TAGAPAGTANONG: kasama ng sayaw, dougie? o kundi namay kanta ng madlay maaliw at bibigyan ka ng kwarta? (SABAY) TAGAPAG TANONG: yan ang uri ng aliwan! UNANG TAGAPAGTANONG: sa mukang yan? Ha, maari naman nag kukunwari ka ikay ipinag lihi sa palaka. IKALAWANG TAGAPAGTANONG: o kung hindi naman ikay isang palso ngunit isang palsong palsipikado. IKALAWANG TAGAPAGTANONG: pakunwaring bingi? Bulag? Pilay? Pipi? Madlay madaya man ikaw namay yayaman. yan ang uri ng basurang gaya mo! IKALAWANG TAGAPGTANONG: walang guni-guni ang nasa huling uri ng basura gaya mo. UNANG TAGAPAGTANONG: ang tunay na pipi,bulag,pilay,bingi. (taas kilay) (SABAY) TAGAPAG TANONG: walang commonsense! UNANG TAGAPAGTANONG: wala ring pera.

(SABAY) TAGAPAGTANONG: ganyan talaga ang buhay ng kutong lupa. Nasa huling uri ang uring karaniwan UNANG TAGAPAGTANONG: alin ka sa apat? Nag mamakaawa o aliwan? IKALAWANG TAGAPAGTANONG: pakunwaring hampas lupa o karaniwan? SERAPIO: aa. Ung huli ho. (susulat ung ikalawang tagapag tanong) T1: ginoong hukom, ano na ho ang gagawin naming ngaun? HUKOM: pag tibayin niyo ang krimen niya.(tuturo ng hukom ung mga SAKSI, titindig ung tatlong saksi.) MGA SAKSI: (nkaturo kay SERAPIO) ilalabas naming ang katotohanan!! Patitibayin namin ang krimen niya!!! (SABAY) T2 AT T1: BUENO! (cross arms)ginoong serapio may asawa ka ba? T2: jowa? Shota? (SABAY) T1 T2: isang babae na bumabahagi sa puso mo?( turo sa dibdib) babaeng nakasal sa harap ng altar?o sa huwes? O sa ibang lugar. T1: o ano ginoong serapio, sagutin mo ang tanong. T2: napaka simple! T1 : MAY ASAWA KA BAA? (habang iniikutan si serapio) SERAPIO: wala ho. T1: ginoong serapio di ka dapat mahiya? Sa mukang yan? T2: ung totoo. Sabhin mo!! T1: may-asawa-ka-ba?! SERAPIO: WALa.. WALA HOO. T1: ginoong serapio. Di ka dapat mahiya. T2: sabihin mo na ang totoo.. T1: May asawa ka ba? SERAPIO: Wala ho.. T1: Iibahin ko ang tanong. May asawa ka ba dati?

SABAY (T1,T2): Asawa na nasa pamamahay na ng Diyos.. T1: Ano?! Malinaw na ang aking tanong.. Ginoong Serapio ang tahimik mo yata ngayon? SABAY T1,T2: May asawa ka ba noon ! SERAPIO: Oo! SABAY: Ayan !!!! SERAPIO: ngunit siya ay patay na .. T1: WALA! Inamin mo rin na ikaw ay mayroon ngang asawa .. (Pukpok ng podium ang hukom) HUKOM: MAGALING! Ang bilis ng paglilitis. Sapagkat napaka talino ng ating mga tagapagtanong. PULUBI: Magaling, Magaling , Magaling!! (yuyuko ang mga tagapagtanong) T1: Ginoong Serapio nagkaroon ka ba ng anak? Buhat sa kasal na iyon .. T2: buhat sa inyong pagsasama at buhat sa inyong pag aasawa? T1: ginoong serapio tahimik ka nanaman at wala kang masabi T2: nanabik kami sa iyong mga susunod na sasabihin .. T1: nagkaroon ka ba ng anak ? T2: tignan mo ang itsura niya tuyong tuyo ! walang alinlangan siya ay walang modta!! Nagkaroon ka ban g anak? (lalapit si serapio sa T2) SERAPIO: bakit niyo ba tinatanong yan? T1: aba?!?! Pilosopo ka ah!! SERAPIO: ano bang kasalanang nagawa ko ?! SABAY T1 T2: GINOONG SERAPIO !!! SERAPIO: patawarin niyo ako ngunit .. T1: Wala ka bang utak ?!? konting isip ?! at kahit katiting na katinuan ?!?! Tandaan mo isa kang hamak na Pulibi lamang !! T2: sagutin mo an gaming tanong .. Nagkaroon ka ba ng anak ? SERAPIO: oho .. T2: Ayos ! Sterilized itong ice pick..

T1: dalihin niyo siya rito .. (dadalhin ng bantay si serapio) SERAPIO: bakit niyo ako bubulagin ?! T1: yan ang pamantayang parusa para sa iyo .. (kukunin ng T2 ang ice pick, malaking kwaderno at aklat at malalaglag ito sa sahig) SERAPIO: para ano ?? T2: para sa krimen mo ! T1: wag kang gumalaw masyado .. SERAPIO: bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! T1: wag mo kaming pagbintangan ..(binuhat si serapio ng mga bantay at ihiniga sa mesa. Hinawakan ng mga bantay ang paa at kamay niya.. Sisigaw at papalakpak ang mga pulubi) T2: hawakan niyo ang ulo niya SERAPIO: (pasigaw) ANO BA ANG KRIMEN KO?!?!? T1: Ang ano.. T2: ano . SERAPIO: ang krimen ko ! Ang krimen ko ! T1: relaks ka lang .. o ano ang nais mong malaman? SERAPIO: ano ho ba talaga ang aking kasalanan?! T1: Aba yun lang pala !!! T2: di mo sinabi agad.. T1: Sigaw ka ng Sigaw jan !! (titindig ang dalawang tagapagtanong sa plataporma bubuksan ng T1 ang aklat at magbabasa ang T2) T1: ang krimen ni Mang Serapio ayy .. T2: Ang buhay ng tao ay lansangan ng hirap . Ang mundoy daigdig ng kirot at dahas. Pagkakasalay sakit na n gating pagkatao, ang pag aaruga ng bata ay krimen ni Mang Serapio. T1: Ginagasta mo ang pera ng federacion para sa isang bata.. Magpabulag ka na. SERAPIO: ngunit wala naman akong batang inaruga ahh.