You are on page 1of 2

POJAM I FILOZOFIJA PDV-a

PDV, punim imenom POREZ NA DODATNU VRIJEDNOST je savremeni oblik


oporezivanja i njegovo sirenje je zapocelo sezdesetih godina 20st. Do danas se prosirio na
oko 60 zemalja sirom svijeta. Prva ga je uvela Francuska 1958.godine, a zatim i Finska
1964.godine. Ubrzo se prosirio na ostale zemlje Evropske unije. Od razvijenih zemalja ga
nemaju jedino Australija i SAD.
PDV je svefazni porez na promet koji se obracunava u svakoj fazi proizvodno-prodajnog
ciklusa, ali samo za iznos dodatne vrijednosti.
Stopa PDV-a u nasoj drzavi iznosi 22% i 0% na odredjene proizvode(hljeb, mlijeko,
knjige, CD i sl.).

OBLICI PDV-a:
1.PROIZVODNI- postoji u slucaju kada porezni obveznik pri prodaji svog proizvoda ne
moze odbiti trosak nabavke kapitalnih dobara niti trosak amortizacije.
2.DOHODOVNI- dozvoljava se odbitak troska amortizacije prilikom prodaje.
3.POTROSNI- dozvoljava se odbitak ukupnog iznosa utrosenog na bruto investicije
(kapitalna dobra + amortizacija) prilikom prodaje proizvoda.

METODE OBRACUNAVANJA:
1.METODA ZBRAJANJA- porezna osnovica se utvrdjuje na nacin da se zbroje svi
elementi cijene u oporezovanoj fazi koji formiraju dodanu vrijednost. PDV ce biti jednak
umnosku dobivene dodane vrijednosti i porezne stope.
2.METODA ODUZIMANJA- od vrijednosti prodaje se oduzima vrijednost kupnje i na
dobivenu razliku se primjenjuje stopa PDV-a.
3.KREDITNA METODA- vrijednost PDV-a placenog na inpute se oduzima od
vrijednosti PDV-a kojeg treba platiti na vrijednost prodaje- smatra se najboljom
metodom.

NACELA KOD OPOREZIVANJA PDV-a


1.NACELO PORIJEKLA ROBE- oporezuje se izvoz, a uvoz ne.
2.NACELO ODREDISTA ROBE- ne oporezuje se izvoz, nego uvoz.

RAZINE POREZNIH STOPA:


-OPCA (STANDARDNA)
-NIZA – za zivezne namirnice
-VISA – luksuzni proizvodi
-NULTA – proizvodi na koje se ne placa PDV
NAPOMENA!
Nult stopa je razlicito od poreznog oslobodjenja. Kod nulte stope proizvodjaci prilikom
isporuke svojih proizvoda ne obracunavaju PDV, ali imaju pravo odbiti pretporez koji je
sadrzan u ulaznim racunima dobavljaca. Stoga je nulta stopa bolja od poreznog
oslobodjenja.

PREDNOST PDV-a:
Ubire se u svakoj pojedinoj fazi ciklusa dok se jednofazni ubire jednokratno.
Nema prikrivene izvozne premije i prikrivene uvozne carine kao kod jednofaznog
POREZA NA PROMET.
Izdasnost- najizdasniji porezni prihod proracuna (2/3) proracunskih prihoda.

NEUTRALNOST PDV-a:
U odnosu na vanjskotrgovinsku razmjenu- jer ne djeluje na domacu proizvodnju i
potrosnju.
Neutralan je na upotrebljene proizvodne metode.
Ne iskrivljuje cijene jer osigurava optimalnu alokaciju resursa na trzistu.

VANJSKE POVEZNICE:
1.Porez na dodatnu vrijednost- institut za javne financije.
2.Porezni vodic- PDV.