You are on page 1of 1

Sandra Brzezina Sandra Pierchaa ZEWiWP rok III, gr.

I Skadniki aktu komunikacyjnego

1. 2. 3. 4. 5.

Jzyk Nadawca Odbiorca Kana Sytuacja komunikacyjna

Cztery cechy, ktre zostay uznane za najwaniejsze i s podstaw do klasyfikacji rodzajw sytuacji komunikacyjnych: a) rodzaj osb nawizujcych kontakt konwersacje dorosy dziecko, dziecko dziecko, dorosy dorosy, nauczyciel ucze, kobieta mczyzna, czowiek maszyna, lekarz pacjent, sprzedawca klient; b) rodzaj rodowiska, w ktrym dochodzi do kontaktu klasa szkolna, sala uczelniana, zakad pracy, sala sdowa, orodek zdrowia, przestrze publiczna (ulice, rodki transportu, dworce), mieszkania prywatne, hotele, orodki kultury i sztuki, bary i restauracje, orodki religijne; c) rodzaj kontaktu korespondencja, rozmowa poprzez porednikw, rozmowa w rodkach masowego przekazu, rozmowa telefoniczna, rozmowa bezporednia; d) cel spotkania, zadanie do wykonania w trakcie kontaktu doradztwo (zawodowe, maeskie, lekarskie itd.), debaty publiczne (polityczne, naukowe, dziennikarskie), spotkania towarzysko rekreacyjne, spotkania zawodowe, przepowiadanie przyszoci, spotkania romantyczne, krtkie wymiany pozdrowie, spotkania naukowe, wymiana handlowa.

6. Temat komunikatu 7. Forma komunikacji

Bibliografia: 1. Ncki Z.: Komunikacja midzyludzka. Krakw 2000, Oficyna Wydawnicza Antykwa.