You are on page 1of 4

PERANCANGAN STRATEGIK JANGKA PANJANG SJK(C) YORK CHAI 2010-2014

STRATEGI PELAKSANAAN Sasaran Prestasi OBJEKTIF KPI TOV 2010


80%

FOKUS

2011
90%

2012
100%

2013
100%

2014
100%

1. Prestasi kehadiran murid dalam aktiviti sukan semakin menurun 2. Prestasi sekolah dalam Kejohanan Sukan MSSC / MSSD/MSSJ/MSSM semakin menurun 3. Peserta / pemain tidak mengikuti arahan jurulatih

Meningkatkan Prestasi Aktiviti Kokurikulum Meningkatkan Prestasi Kehadiran peserta / pemain dalam pertandingan MSSC/MSSD/MSSJ/M SSM Memperkukuhkan disiplin pemain / peserta pertandingan

Meningkatkan Tahap murid Meningkatkan Tahap Prestasi Peserta Dalam Pertandingan

% Kehadiran

70%

Kehadiran murid dalam Prestasi kehadiran % menyertai MSSC


50% 70% 90% 100% 100% 100%

Memantapkan lagi disiplin pemain dalam kumpulan

% Kes disiplin

10%

10%

0%

0%

0%

0%

Pelan Tindakan 1 : Program Jom Bersukan

Bil 1

Aktiviti Merancangkan Aktiviti Kokurikulum dan memilih acara sukan yang sesuai untuk semua murid sekolah Program 1 murid 1 sukan

Guru Bertugas GPK KK dan SU Sukan GPK KK dan Semua guru

Kos -

Tempoh Masa Tarikh Jangka Mesyuarat dalam kumpulan 4 kali setahun 1 jam seminggu

KPI Tarikh Laksana Senarai Ahli dalam aktiviti sukan Jadual Waktu Aktiviti 1M1S

Output 100%

Catatan

100%

Pelan Tindakan 2 : Latihan dan Strategi dalam Pertandingan Bil Aktiviti Guru Kos Bertanggungjawab 1 Memastikan wakil sekolah mendapat latihan yang mencukupi Memastikan wakil sekolah memahami strategi pertandingan asas Memastikan wakil sekolah menjaga keselamatan kendiri dalam latihan GPK KK dan Jurulatih (guru) GPK KK dan Jurulatih (guru) GPK KK dan Jurulatih (guru) -

Tempoh Masa Tarikh Jangka Jadual Pusat Latihan Jadual Pusat Latihan Jadual Pusat Latihan

KPI Tarikh Laksana Peserta bersiap sedia untuk bertanding Peserta memahami strategi pertandingan Peserta bersiap sedia untuk bertanding KPI Tarikh Laksana Penurunan kes disiplin

Output 100%

Catatan

100%

100%

Pelan Tindakan 3 : Program SEMANGAT BERSUKAN Bil Aktiviti Guru Kos Bertanggungjawab 1 Ceramah Ringkas Sebelum Pertandingan GPK KK / SU Sukan / Jurulatih -

Tempoh Masa Tarikh Jangka Sepanjang Kejohanan

Output

Catatan

% Kes menurun

Pelan Operasi 1

: Meningkatkan Prestasi Kehadiran murid dalam Aktiviti Kokurikulum

Nama Projek Rasional Objektif Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran BIL 1.

: Program Jom Bersukan : Murid sedar dan suka mengambil bahagian dalam aktiviti sukan sekolah : Meningkatkan tahap prestasi kehadiran murid dalam aktiviti sukan sekolah : Januari hingga Nov : Semua Pelajar TANGGUNGJAWAB GPK KK SU Sukan Guru Bertugas GPK KK SU Sukan GPK KK SU Sukan Semua guru TEMPOH Bulan Jan STATUS / PELAN KONTIGENSI

PROSES KERJA 1.Menetapkan tarikh / Acara Sukan 2.Memilih dan menyenaraikan nama murid 3.Agihan tugas 4. Hal-hal lain Pemantauan Penilaian dan Pelaporan - masalah yang timbul - Keberkesanan ,kelebihan dan kekurangan

2. 3.

Sepanjang tahun Bulan Jun / Nov

Pelan Operasi 2 Nama Projek Rasional Objektif Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran

: Meningkatkan Prestasi Kehadiran peserta/pemain dalam MSSC/MSSD/MSSJ/MSSM : Latihan dan Strategi dalam Pertandingan : Murid memahami cara latihan, strategi pertandingan dan dapat menjaga keselamatan kendiri : Meningkatkan tahap persiapan kendiri sebelum dan semasa pertandingan. : Ikut Jadual Waktu Kejohanan Sukan MSSC/MSSD/MSSJ/MSSM : Semua Peserta

BIL
1.

PROSES KERJA
1.Pengurusan pusat latihan 2.Memastikan Strategi Pertandingan 3.prosedur keselamatan gelanggan/alatan Pemantauan Penilaian dan Pelaporan - masalah yang timbul - Keberkesanan ,kelebihan dan kekurangan

TANGGUNGJAWAB
GPK KK SU Sukan Jurulatih GPK KK SU Sukan GPK KK SU Sukan Jurulatih

TEMPOH
Sepanjang Kejohanan Sepanjang Kejohanan Sepanjang Kejohanan

STATUS / PELAN KONTIGENSI

2. 3.

Pelan Operasi 3
Nama Projek

: Memperkukuhkan disiplin pemain / peserta pertandingan


: Program SEMANGAT BERSUKAN

Rasional Objektif Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran BIL 1.

: Peserta sedar semangat bersukan amat penting dalam pertandingan / kejohanan sukan : Peserta dapat mengamalkan semangat bersukan sepanjang Kejohanan walaupun menghadapi kekalahan. : Sepanjang Kejohanan Sukan : Semua Peserta TANGGUNGJAWAB GPK KK SU Sukan Jurulatih GPK KK SU Sukan GPK KK SU Sukan Jurulatih TEMPOH 15 minit Sebelum pertandingan STATUS / PELAN KONTIGENSI

PROSES KERJA

Ceramah Ringkas Sebelum Pertandingan


1.Taklimat peraturan dalam pertandingan 2.Taklimat semangat bersukan dalam pertandingan

2. 3.

Pemantauan Penilaian dan Pelaporan - masalah yang timbul - Keberkesanan ,kelebihan dan kekurangan