You are on page 1of 7

Phin m Hn Vit i thin hnh ha hong thng nhc vit: Ci vn: Tng nghe: Nhn ngha chi c, yu ti an dn,

iu pht chi s, mc tin kh bo. Duy ng i Vit chi quc, Thc vi vn hin chi bang. Sn xuyn chi phong vc k th, Nam bc chi phong tc dic d. T Triu inh L Trn chi triu to ng quc,[1] D Hn ng Tng Nguyn nhi cc nht phng. Tuy cng nhc th hu bt ng, Nhi ho kit th v thng php.

Bn dch Thay tri hnh ho, hong thng truyn rng.

Vic nhn ngha ct yn dn Qun iu pht trc lo tr bo Nh nc i Vit ta t trc Vn xng nn vn hin lu Ni sng b ci chia Phong tc Bc Nam cng khc T Triu, inh, L, Trn bao i xy nn c lp Cng Hn, ng, Tng, Nguyn mi bn hng c mt phng Tuy mnh yu c lc khc nhau Song ho kit thi no cng c.

C Lu Cung tham cng d th bi, Nhi Triu Tit hiu i d xc vong. Toa k cm Hm T quan, M hu Bch ng hi. K ch vng c, Quyt hu minh trng.
[2]

Cho nn: Lu Cung tham cng nn tht bi; Triu Tit thch ln phi tiu vong; Ca Hm t bt sng Toa Sng Bch ng git ti M Vic xa xem xt, Chng c cn ghi.

Khonh nhn H chnh chi phin h, Tr s nhn tm chi on bn. Cung Minh t khch, nhn d c ng dn; Ngu ng hoi gian, cnh d mi ng quc. Hn thng sinh ngc dim, Hm xch t ha khanh. Khi thin vng dn, qu k ci thin vn trng; Lin binh kt hn, nm c i nh thp nin.

Va ri: Nhn h H chnh s phin h trong nc lng dn on hn Qun cung Minh tha c gy ho Bn gian t cn bn nc cu vinh Nng dn en trn ngn la hung tn Vi con xung di hm tai v

Bi ngha thng nhn, cn khn ky h dc tc; Trng khoa hu lim, sn trch m hu kit di. Khai kim trng, tc mo lam chng nhi ph sn o sa, Thi minh chu, tc xc giao long nhi hon yu thn hi. Nhiu dn thit huyn lc chi hm tnh, in vt chc thy cm chi vng la. Cn trng tho mc giai bt c d toi k sinh, Quan qu in lin cu bt hoch d an k s. Cc th mc chi cng d sng cng t chi gii v. Chu l chi chinh dao trng khn, L dim chi tr trc giai khng. Quyt ng Hi chi thy bt tc d trc k , Khnh Nam Sn chi trc bt tc d th k c. Thn dn chi s cng phn, Thin a chi s bt dung. D: Phn tch Lam Sn, Th thn hoang d. Nim th th khi kh cng i, Th nghch tc nan d cu sinh. Thng tm tt th gi thy thp d nin, Thng m nga tn gi ci phi nht nht. Pht phn vong thc, mi nghin m thao lc chi th, Tc c nghim kim, t suy cu hng vong chi l. hi chi ch Ng m bt vong. ng ngha k s khi chi th, Chnh tc th phng trng chi nht.

Di tri la dn mun ngn k Gy th kt on tri my mi nm Bi nhn ngha nt c t tri. Nng thu kho sch khng m ni. Ngi b p xung bin dng lng m ngc, ngn thay c mp thung lung. K b em vo ni i ct tm vng, khn ni rng su nc c. Vt sn vt, bt d chim s, chn chn li chng. cm t. Tn hi c ging cn trng cy c, Nheo nhc thay k go ba khn cng. Thng h ming, a nhe rng, mu m by no n cha chn, Nay xy nh, mai p t, chn tay no phc dch cho va? Nng n nhng ni phu phen Tan tc c ngh canh ci. c c thay, trc Nam Sn khng ghi ht ti, D bn thay, nc ng Hi khng ra sch mi ! L no tri t dung tha? Ai bo thn dn chu c? Ta y: Ni Lam sn dy ngha Chn hoang d nng mnh Ngm th ln h i tri chung Cm gic nc th khng cng sng au lng nhc c, chc mi my nm tri Nm mt nm gai, h phi mt hai sm ti.

Tun sinh linh chi huyt d nhun kit hit chi vn nha; Nhiu nhn dn, bt by hu en, ni ni

Ni d: Nhn ti thu dip, Tun kit thn tinh. Bn tu tin hu gi k php k nhn, Mu m duy c gi hu qu k tr. c d cu dn chi nim, mi ut ut nhi dc ng; C i hin chi xa, thng cp cp d h t. Nhin k: c nhn chi hiu mang nhc vng dng, Do k chi thnh thm chng nch. Phn hung chi v dit, Nim quc b chi tao trun. Linh Sn chi thc tn kim tun, Khi Huyn chi chng v nht l. Ci thin dc khn ng d ging quyt nhim, C d ch l ch d t vu nan. Yt can vi k, manh l chi t tp; u giao hng s, ph t chi binh nht tm. D nhc ch cng, hoc cng nhn chi bt b; D qu ch chng, thng thit phc d xut k. Tt nng: D i ngha nhi thng hung tn, D ch nhn nhi dch cng bo. B ng chi nh khu in x, Tr Ln chi trc ph khi phi. S kh d chi ch tng, Qun thanh d chi i chn. Trn Tr, Sn Th vn phong nhi s phch, L An, Phng Chnh gi tc d thu sinh. Tha thng trng khu, Ty Kinh k v ng hu;

Qun n v gin, sch lc thao suy xt tinh, Ngm trc n nay, l hng ph n o cng k. Nhng trn trc trong cn mng m, Ch bn khon mt ni hi Va khi c ngha dy ln, Chnh lc qun th ang mnh. Li ngt v: Tun kit nh sao bui sm, Nhn ti nh l ma thu, Vic bn tu thiu k n, Ni duy c him ngi bn bc, Tm lng cu nc, vn m m mun tin v ng, C xe cu hin, thng chm chm cn dnh pha t. Th m: Trng ngi, ngi cng vng bng, mt m nh nhn chn b khi. T ta, ta phi dc lng, vi v hn cu ngi cht ui. Phn v gin qun th ngang dc, Phn v lo vn nc kh khn, Khi Linh Sn lng ht my tun, Lc Khi Huyn qun khng mt i. Tri th lng trao cho mnh ln Ta gng tr khc phc gian nan. Nhn dn bn ci mt nh, dng cn trc ngn c php phi Tng s mt lng ph t, ho nc sng

Tuyn binh tin th, ng tn phc cu cng. Ninh Kiu chi huyt thnh xuyn, lu tinh vn l; Tt ng chi thi tch d, di x thin nin. Trn Hip tc chi phc tm, k kiu k th; L Lng tc chi gian , hu bo quyt thi. Vng Thng l lon nhi phn gi ch phn, M Anh cu u nhi n gi ch n. B tr cng nhi lc tn, thc th i vong; Ng mu pht nhi tm cng, bt chin t khut. V b tt d tm nhi ci l, Khi phc tc nghit d tc c. Chp nht k chi kin, d gi ha tha nhn, Tham nht th chi cng, d di tiu thin h.

chn ru ngt ngo. Th trn xut k, ly yu chng mnh, Dng qun mai phc, ly t ch nhiu. Trn hay: em i ngha thng hung tn, Ly ch nhn thay cng bo. Trn B ng sm vang chp git, Min Tr Ln trc ch tro bay. S kh hng Qun thanh cng mnh. Trn Tr, Sn Th nghe hi m mt va, L An, Phng Chnh, nn th cu thot thn.

Toi linh Tuyn c chi gio ng, c binh v ym; Tha thng ui di, Ty Kinh qun ta Nhng mnh Thnh Thng chi na tng, d du cu chim li, phn. n nhi tin, Nam nhi lai. D tin k tuyn binh ti him d ti k phong, D hu ti iu binh tit l d on k thc. cng, k try Chi Lng chi d; s bi, thn t M Yn chi sn. nhi tng khu, Nh thp bt nht Thng th L Khnh k cng nhi vn th. Ng toi nghnh nhn nhi gii, B t o qua tng cng. K nhi t din thim binh d bao vi, Tuyn binh tin nh, ng t c thu Ninh Kiu mu chy thnh sng, tanh tri Tu ng thy cht y ni, nh ngn nm. Phc tm qun gic Trn Hip phi bu Mt gian k th L Lng cng nh b Vng Thng g th nguy, m m la M Anh cu trn nh m qun ta hng li cng hng. B tay i bi vong, gic tr cng lc kit, Chng nh m ngi chu khut, ta y mu pht tm cng. inh v cu nguyt Liu Thng toi dn binh do Khu v. Bn nin thp nguyt Mc Thnh hu phn t Vn vn dm

Bn nguyt thp bt nht Liu Thng v ng qun s u Bn nguyt nh thp nht Liu Thng hu v ng qun mng. Nh thp ng nht Bo nh b Lng Minh trn hm chy li cng chy

K d thp nguyt trung tun nhi in dit. Vin tuyn t hu chi s, Thn mnh tro nha chi thn. m tng nhi h thy cn, Ma ao nhi sn thch khuyt. Nht c nhi knh kh ngc on, Ti c nhi iu tn qun kinh. Quyt hi ngh bng , Chn cng phong co dip. c Thi T tt hnh nhi tng khon, Thng th Hong Phc din phc d tu cm. Cng thi ti Lng Giang, Lng Sn chi , Chin huyt xch Xng Giang, Bnh Than chi thy. Phong vn v chi bin sc, Nht nguyt thm d v quang. K Vn Nam binh v ng qun s ch L Hoa, t ng nghi h ht nhi tin d ph ph; K Mc Thnh chng vn Liu Thng i bi Cn Trm, toi ln t bn hi nhi cn c thot thn. an X chi thi sn tch, d tho v chi n hng. Lng l cu binh, k bt ton chng nhi cu bi, Cc thnh cng khu, dic tng gii gip d xut hng. Tc th thnh cm, b k tro ng h kht lin chi v; tm. Tham tng Phng Chnh, Ni quan M K, tin cp hm ng bch d su, k hi nhi do th hn phi phch tn; Tng binh Vng Thng, Tham chnh M Anh, hu tm kinh. B k u t tham sinh, nhi tu ho hu thnh;

Tng chng bit l n nn nn thay lng i d Ng u vn ng mu tnh li cn chuc ti gy oan. Gi kin mt ngi, gieo v cho bao nhiu k khc, Tham cng danh mt lc, ci cho tt c th gian. Bi th: Thng nhi con Tuyn c ng binh khng ngng nht nht Thnh, Thng em du cha chy inh mi thng chn, Liu Thng em binh t Khu n ko li Nm y thng mi, Mc Thnh chia ng t Vn Nam tin sang. Ta trc iu binh th him, cht mi tin phong lng thc Ngy mi tm, trn Chi Lng, Liu Thng tht th Ngy hai mi, trn M Yn, Liu Thng ct u t vong Ngy hm tm, thng th L Khnh cng k t vn. Thun ta a li dao tung ph B nc gic quay mi gio nh nhau Hn n gia thng mi dit gic S tt kn ngi hng h

Lnh Cu chi huyt ch phiu, giang thy v chi yt; Sau li sai tng chn ng, tuyt ngun

Thn v bt st, d dic th thng hiu sinh chi Ngy hm lm, b tc Lng Minh i bi

cp m s thin d tht, d hon quc nhi ch t c lt Li thm qun bn mt vy thnh

D d ton qun vi thng, nhi dc dn chi c tc. Phi duy mu k chi cc k thm vin, Ci dic c kim chi s v kin vn. X tc d chi in an, Sn xuyn d chi ci qun. Cn khn k b nhi phc thi, Nht nguyt k hi nhi phc minh. Vu d khai vn th thi bnh chi c, Vu d tuyt thin c v cng chi s. hu, nhi tr nhin d. h! Nht nhung i nh, ngt thnh v cnh chi cng; T hi vnh thanh, n b duy tn chi co. B co h nh, Hm s vn tri.

B ti chn k vut nanh Gm mi , ni cng mn Voi ung nc, nc sng phi cn. nh mt trn, sch khng knh ngc nh hai trn tan tc chim mung. Cn gi to trt sch l kh, T kin hng st toang v. c Thi T l gi dng t t ti, Thng th Hong Phc tri tay t xin Lng Giang, Lng Sn, thy cht y ng Xng Giang, Bnh Than, mu tri nc Gh gm thay! Sc phong vn phi i, Thm m thay! nh nht nguyt phi m B ta chn L Hoa, qun Vn Nam nghi ng khip va m v mt! Nghe Thng thua Cn Trm, qun Mc Thnh xo ln nhau chy thot thn. Sui Lnh Cu, mu chy thnh sng, nc sng nghn ngo ting khc Thnh an X, thy cht thnh ni, c ni m a mu en. Cu binh hai o tan tnh, quay gt chng kp, Qun gic cc thnh khn n, ci gip ra hng Tng gic b cm t, nh h i vy ui xin cu mng Thn V chng git hi, th lng tri ta m ng hiu sinh M K, Phng Chnh, cp cho nm trm chic thuyn, ra n bin m vn hn bay phch lc, Vng Thng, M Anh, pht cho vi nghn

Th do thin a t tng chi linh, hu d mc tng m hng.

c nga, v n nc m vn tim p chn run. H tham sng s cht m ho hiu thc lng Ta ly ton qun l hn, nhn dn ngh sc. Chng nhng mu k k diu Cng l cha thy xa nay X tc t y vng bn Giang sn t y i mi Cn khn b ri li thi Nht nguyt hi ri li minh Ngn nm vt nhc nh sch lu Mun thu nn thi bnh vng chc u cng nh tri t t tng linh thing lng thm ph tr; Than i! Mt c nhung y chin thng, Nn cng oanh lit ngn nm Bn phng bin c thanh bnh, Ban chiu duy tn khp chn. Xa gn b co, Ai ny u hay.