1

VIŠESTRUKI INTEGRALI - ZADACI ( III DEO)


Izračunavanje površine u ravni primenom dvostrukog integrala


Površina oblasti D u ravni xOy može se naći po formuli:
D
P dxdy =
∫∫


Primer 1.

Izračunaj površinu ograničenu sledećim linijama: y x = , 2 y x = i y = 4.


Rešenje:


Najpre ćemo, kao i uvek, nacrtati sliku i odrediti granice po kojim radimo...

1 2
2
x
y
3 4
1
y x =
2 y x =
y=4


Oblast integracije je osenčena na slici
0 4
:
2
x
D
x y x
≤ ≤ ¦
¦
´
≤ ≤
¦
¹Upotrebom gore navedene formule, računamo površinu osenčenog dela:


( )
4 2 4 4 4
0 0 0 0
3
4 1 3 3
2
2 2 2
0
2
2
4
2 2 16
4 0 8
3
0 3 3 3
2
x
D x
x
P dxdy dy dx y dx x x dx xdx
x
x
x dx
| |
| |
| = = = = − = = |
|
|
\ ¹
\ ¹
| |
= = = − = ⋅ =
|
\ ¹
∫∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫www.matematiranje.com

2

Primer 2.

Izračunaj površinu ograničenu sa
2 2
2 2
1
x y
a b
+ =


Rešenje:


Naravno, ovde je u pitanju elipsa. Mi treba da izračunamo površinu unutar nje...

a
-a
b
-bOvde je zgodno uzeti takozvane eliptičke koordinate:


x = a r cosϕ
y = b r sin ϕ onda je:
∫∫
D
dxdy y x z ) , ( =
∫ ∫
r
abrdr br ar z d
0
) sin , cos (
2
1
ϕ ϕ ϕ
ϕ
ϕ

J = abr


Da vidimo zašto su ove smene dobre:

2 2
2 2
2 2
2 2
2
1
( cos ) ( sin )
1
x y
a b
ar br
a b
a
ϕ ϕ
+ =
+ =
2 2
2
cos r
a
ϕ
2
b
+
2 2
2
sin r
b
ϕ
2 2 2 2
2 2 2
2
1
cos sin 1
(cos sin ) 1
1 1
r r
r
r r
ϕ ϕ
ϕ ϕ
=
+ =
+ =
= → =


Dobijamo da je 0 1 r ≤ ≤ , pošto ugao uzima ceo krug , to je 0 2 ϕ π ≤ ≤ .

3
Oblast D :
0 1
0 2
r
ϕ π
≤ ≤ ¦
´
≤ ≤
¹


Sad rešavamo dvojni integral :

2 1 2 2 2
0 0 0 0
1
1 1
2
0 2 2 2
D
r
P dxdy d abrdr ab d ab d ab ab
π π π
ϕ ϕ ϕ π π
| |
= = = = = ⋅ =
|
\ ¹
∫∫ ∫ ∫ ∫ ∫


Površina elipse se dakle računa po formuli P = abπ


Primer 3.


Izračunaj površinu ograničenu sledećim linijama:
2 2
2 x y x + = , y = x i y = 0


Rešenje:


Spakujmo kružnicu i nacrtajmo sliku da vidimo o kojoj se oblasti radi...

2 2
2 2
2 2
2 0
2 1 1 0
( 1) 1
x y x
x x y
x y
+ − =
− + − + =
− + =Preseci su očigledno u x = 0 i x = 1


x
y
1
y x =
2 2
( 1) 1 x y − + =
1 2
0
4
π
ϕ ≤ ≤


Uvodimo polarne koordinate:
cos
sin
x r
y r
J r
ϕ
ϕ
=
=
=

4

2 2
2 2
2 2 2
2
2 0
( cos ) ( sin ) 2 cos 0
(cos sin ) 2 cos
2 cos 2cos
x y x
r r r
r r
r r r
ϕ ϕ ϕ
ϕ ϕ ϕ
ϕ ϕ
+ − =
+ − =
+ =
= → =


Odavde zaključujemo: 0 2cos r ϕ ≤ ≤

Ugao ide od prave y = 0 do y = x , pa ugao ide od 0
4
π
ϕ ≤ ≤

Sad možemo računati traženu površinu:


2cos
2 2 4 4 4
0 0 0 0
4
2
0
2cos
4cos
0 2 2
2 cos
D
r
P dxdy d rdr d d
d
π π π
ϕ
π
ϕ
ϕ
ϕ ϕ ϕ
ϕ ϕ
| | | |
= = = = =
| |
\ ¹ \ ¹
=
∫∫ ∫ ∫ ∫ ∫Malo se pomognemo trigonometrijskim formulama:
2
1 cos 2
cos
2
ϕ
ϕ
+
=

4
2
0
2 cos 2
D
P dxdy d
π
ϕ ϕ = = =
∫∫ ∫
1 cos 2
2
ϕ +
( )
4 4
0 0
1 cos 2
1 1 1 1
sin 2 sin 2 0 sin 2 0
4
2 4 2 4 2 4 2
0
d d
π π
ϕ ϕ ϕ
π
π π π
ϕ ϕ
= + =
| | | | | |
= + = + ⋅ − + ⋅ = +
| | |
\ ¹ \ ¹ \ ¹
∫ ∫Do sada smo upotrebljavali polarne i cilindrične koordinate.

Medjutim u ozbiljnijim zadacima moramo upotrebljavati takozvane generalisane polarne koordinate r i ϕ po

formulama:

1 1
cos
cos sin
sin
x ar
J abr
y br
α
α α
α
ϕ
α ϕ ϕ
ϕ
− −
¹ =
¦
→ = ⋅ ⋅ ⋅
`
=
¦
)Vrednost za α se uzima u zavisnosti od konkretne situacije...

Gledamo da kod te date krive pogodnom vrednošću za α na levoj strani ostane samo
2
r .To je ideja.


5

Primer 4 .

Izračunati površinu ograničenu sa
2 2
2 2
x y x y
a b h k
+ = + ako su parametri a,b, h i k pozitivni.


Rešenje:


Najpre ćemo malo da prepakujemo zadatu krivu ...


2 2
2 2
2 2
2 2
2 2 2 2
2 2
2 2
2 2 2 2
2 2
2
0 dopunimo do punih kvadrata
0
2 2 2 2
2 2 2 2
2 2
x y x y
a b h k
x x y y
a h b k
x x a a y y b b
a h h h b k k k
x a y b a b
a h b k h k
x a y b a
a h b k
+ = +
− + − =
| | | | | | | |
− + − + − + − =
| | | |
\ ¹ \ ¹ \ ¹ \ ¹
| | | | | | | |
− + − = +
| | | |
\ ¹ \ ¹ \ ¹ \ ¹
| | | |
− + − =
| |
\ ¹ \ ¹
2
2 2
4 4
b
h k
+Sad razmišljamo. Zgodno bi bilo da uništimo ovo u zagradama. Zato ćemo uzeti da je :


2
cos cos cos
2 2 2
x a x a a
r r x ar
a h a h h
ϕ ϕ ϕ − = → = + → = +

2
sin sin sin
2 2 2
y b y b b
r r y br
b k b k k
ϕ ϕ ϕ − = → = + → = +


Dakle, uzimamo da je:


2
2
cos
2
sin
2
a
x ar
h
J abr
b
y br
k
ϕ
ϕ
¹
= +
¦
¦
→ =
`
¦
= +
¦
)Sad da odredimo granice.

62
2 2
2 2
2 2
ovo sve daje r jer smo tako izabrali
2 2
2
2 2
2 2 2 2
2
2 2 2 2
2 2 4 4
4 4
1 1
4 2
x a y b a b
a h b k h k
a b
r
h k
a b a b
r r
h k h k
| | | |
− + − = +
| |
\ ¹ \ ¹
= +
| |
= + → = +
|
\ ¹Dobili smo granice za r :
2 2
2 2
1
0
2
a b
r
h k
≤ ≤ +


Ugao nema nikakvih “ ograničenja”, pa je 0 2 ϕ π ≤ ≤


Sad računamo traženu površinu:


2 2 2 2
2 2 2 2
1 1
2 2 2 2
0 0 0 0
a b a b
h k h k
D
P dxdy d abrdr ab d rdr
π π
ϕ ϕ
+ +
= = =
∫∫ ∫ ∫ ∫ ∫
Kako se u integralu “ po r” uopšte i ne nalazi ugao ϕ odmah možemo napisati da je
2
0
2 d
π
ϕ π =

,


Dalje imamo:


2 2 2 2
2 2 2 2
1 1
2 2 2
0 0 0
2
2
a b a b
h k h k
D
P dxdy d abrdr ab rdr
π
ϕ π
+ +
= = = =
=
∫∫ ∫ ∫ ∫
2
2
r
abπ
2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2
2 2 2 2 2 2
1
1 1
2
2 4 4
0
a b
a b a b ab a b
ab ab
h k
h k h k h k
π
π π
| |
| | | | | |
+
= + = + = + |
| | |
|
\ ¹ \ ¹ \ ¹
\ ¹

www.matematiranje.com
7


Primer 5.

Izračunati površinu ograničenu sa :

2 2
3 3
2 2
3 3
1
4
8
0, 0
x y
a b
x y
a b
x y
a b
x y
a b
x y
| | | |
+ =
| |
\ ¹ \ ¹
| | | |
+ =
| |
\ ¹ \ ¹
=
=
> >


Rešenje:

Upotrebićemo generalisane polarne koordinate :
1 1
cos
cos sin
sin
x ar
J abr
y br
α
α α
α
ϕ
α ϕ ϕ
ϕ
− −
¹ =
¦
→ = ⋅ ⋅ ⋅
`
=
¦
)
i
to:


3
3 1 3 1 2 2
3
cos
3 cos sin 3 cos sin
sin
x ar
J abr J abr
y br
ϕ
ϕ ϕ ϕ ϕ
ϕ
− −
¹ =
¦
→ = ⋅ ⋅ ⋅ → = ⋅ ⋅ ⋅
`
=
¦
)


Da vidimo sada granice i zašto smo baš izabrali da je 3 α = .


3
3
cos
sin
x ar
y br
ϕ
ϕ
¹ =
¦
`
=
¦
)
zamenimo u
2 2
3 3
1
x y
a b
| | | |
+ =
| |
\ ¹ \ ¹
i dobijamo:

a
3
cos r
a
ϕ
2
3
b
| |
+
|
\ ¹
3
sin r
b
ϕ
2
3
2 2
2 2
3 3
2
3
1
cos sin 1
1 1
r r
r r
ϕ ϕ
| |
=
|
\ ¹
+ =
= → =


Dalje
3
3
cos
sin
x ar
y br
ϕ
ϕ
¹ =
¦
`
=
¦
)
zamenimo u
2 2
3 3
4
x y
a b
| | | |
+ =
| |
\ ¹ \ ¹
i dobijamo:


8
a
3
cos r
a
ϕ
2
3
b
| |
+
|
\ ¹
3
sin r
b
ϕ
2
3
2 2
2 2
3 3
2
3
4
cos sin 4
4 8
r r
r r
ϕ ϕ
| |
=
|
\ ¹
+ =
= → =Dobili smo granice za r : 1 8 r ≤ ≤

Sad da odredimo granice za ugao:


3 3
3
3 3 3
3
cos sin
sin
cos sin 1 1 1
cos
x y
a b
ar br
a b
tg arctg
ϕ ϕ
ϕ
ϕ ϕ ϕ ϕ
ϕ
=
=
= → = → = → =I još imamo:3 3
3
3 3 3 3
3
8
cos sin
8
sin
8cos sin 8 2 2
cos
: 1 2
x y
a b
ar br
a b
tg arctg
Dakle arctg arctg
ϕ ϕ
ϕ
ϕ ϕ ϕ ϕ
ϕ
ϕ
=
=
= → = → = → =
≤ ≤Sad računamo traženu površinu:

2 2 8 8
2 2 2 2
1 1 1 1
8 2
1
2
2 2
1
3 cos sin 3 cos sin
8
64 1 63
Kako je , imamo
1 2 2 2 2
63
3 cos sin
2
arctg arctg
D arctg arctg
arctg
arctg
P dxdy d abr dr ab d rdr
r
rdr
ab d
ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ
ϕ ϕ ϕ
= = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ =
= = − =
= ⋅ ⋅
∫∫ ∫ ∫ ∫ ∫

9

Ovaj integral ćemo najlakše rešiti ako spakujemo podintegralnu funkciju koristeći formule iz

trigonometrije:

( )
2
2 2 2 2 2
4 sin 2 1 1 1 cos 4 1
cos sin cos sin sin 2 1 cos 4
4 4 4 4 2 8
ϕ ϕ
ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ
− | |
⋅ = ⋅ = = = = −
|
\ ¹


Sad imamo:

2 2
2 2
1 1
63 189
3 cos sin (1 cos 4 )
2 16
arctg arctg
arctg arctg
P ab d ab d ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ = ⋅ ⋅ = −
∫ ∫


Zamenimo granice, spakujemo malo rešenje i dobijamo:

189 1 6
( )
16 3 25
P ab arctg = ⋅ +


Primer 6 .

Izračunati površinu ograničenu sa :

2
2
3 2
3 2
(0 ) (0 )
x ay
x by
x cy
x dy
a b c d
=
=
=
=
< < ∧ < <


Rešenje:

Ovde je zgodno uzeti smene u i v.

Ali kako birati?

Pogledajmo prve dve jednačine:


2
2
2
2
x
x ay a
y
x
x by b
y
= → =
= → =


Uzećemo da je
2
x
u
y
=
10

Iz preostale dve imamo:3
3 2
2
3
3 2
2
x
x cy c
y
x
x dy d
y
= → =
= → =


Zgodno je uzeti:
3
2
x
v
y
=

Dakle, uvodimo smene:


2
3
2
x
u
y
x
v
y
=
=Odavde moramo izraziti x i y:


2 2
2
3 2 4 2
3 2 3 3
2 2
2
2
2 3
2
( ovo zamenimo u drugu jednačinu)
x x
u y
y u
x x x u
v x y v x v x v x
y u u v
u
v x u
y y y
u u v
= → =
| |
= → = → = ⋅ → = → =
|
\ ¹
| |
|
\ ¹
= → = → =Tražimo Jakobijan:2
4 4 4 4
2
4 4 4 4
2 3
2 3
2
( , ) 4 3
( , )
3 2
x x u u
D x y u u u u
u v v v
y y D u v v v v v
u u
u v
v v
∂ ∂

∂ ∂
= = = − + = − =
∂ ∂

∂ ∂
11
Da odredimo granice:


2
2
x
u a
y
a u b
x
u b
y
¹
= =
¦
¦
→ ≤ ≤
`
¦
= =
¦
)
3
2
3
2
x
v c
y
c v d
x
v d
y
¹
= =
¦
¦
→ ≤ ≤
`
¦
= =
¦
)


Sad možemo izračunati površinu:


4
4
4 4
1
b d b d
D a c a c
u
P dxdy du dv u du dv
v v
= = =
∫∫ ∫ ∫ ∫ ∫


Ova dva integrala nije teško rešiti i dobijamo:

( )
5 5
3 3
1 1 1
15
P b a
c d
| |
= − −
|
\ ¹www.matematiranje.com

Izračunaj površinu ograničenu sa x2 y2 + =1 a2 b2 Rešenje: Naravno. ovde je u pitanju elipsa. b -a -b a Ovde je zgodno uzeti takozvane eliptičke koordinate: x = a r cos ϕ y = b r sin ϕ onda je: ∫∫ z ( x.Primer 2.. to je 0 ≤ ϕ ≤ 2π . pošto ugao uzima ceo krug . br sin ϕ )abrdr D 1 ϕ2 r 0 J = abr Da vidimo zašto su ove smene dobre: x2 y2 + =1 a2 b2 (ar cos ϕ ) 2 (br sin ϕ ) 2 + =1 a2 b2 a 2 r 2 cos 2 ϕ a2 + b 2 r 2 sin 2 ϕ b2 =1 r 2 cos 2 ϕ + r 2 sin 2 ϕ = 1 r 2 (cos 2 ϕ + sin 2 ϕ ) = 1 r2 = 1 → r = 1 Dobijamo da je 0 ≤ r ≤ 1 .. Mi treba da izračunamo površinu unutar nje. 2 . y )dxdy = ϕ∫ dϕ ∫ z (ar cos ϕ .

x2 + y2 − 2x = 0 x2 − 2x + 1 − 1 + y2 = 0 ( x − 1) 2 + y 2 = 1 Preseci su očigledno u x = 0 i x = 1 y=x y 1 ( x − 1)2 + y 2 = 1 0≤ϕ≤ 1 π 4 2 x x = r cos ϕ Uvodimo polarne koordinate: y = r sin ϕ J =r 3 ... 0 ≤ r ≤1 Oblast D :  0 ≤ ϕ ≤ 2π Sad rešavamo dvojni integral : P = ∫∫ D 2π  r2  1 1 1 dxdy = ∫ dϕ ∫ abrdr = ab ∫   dϕ = ab ∫ dϕ = ab ⋅ 2π = abπ 2 0 2 0 2 0 0 0  1 2π 2π Površina elipse se dakle računa po formuli P = abπ Primer 3. y = x i y = 0 Izračunaj površinu ograničenu sledećim linijama: Rešenje: Spakujmo kružnicu i nacrtajmo sliku da vidimo o kojoj se oblasti radi. x2 + y 2 = 2x .

pa ugao ide od 0 ≤ ϕ ≤ Sad možemo računati traženu površinu: π π 4 π 4 P = ∫∫ dxdy = ∫ dϕ D 0 4 2cos ϕ π ∫ 0 4  r 2  2 cos ϕ  4 cos 2 ϕ  rdr = ∫   dϕ = ∫  dϕ = 2   2 0  0 0 π = 2 ∫ cos 2 ϕ dϕ 0 4 Malo se pomognemo trigonometrijskim formulama: cos 2 ϕ = π π 4 1 + cos 2ϕ 2 π P = ∫∫ D 4 1 + cos 2ϕ dxdy = 2 ∫ cos 2 ϕ dϕ = 2 ∫ dϕ = ∫ (1 + cos 2ϕ )dϕ = 2 0 0 0 4 1 π  1   π 1  π 1 =  ϕ + sin 2ϕ  4 =  + sin 2 ⋅  −  0 + sin 2 ⋅ 0  = + 2 4  2   0 4 2  4 2 π Do sada smo upotrebljavali polarne i cilindrične koordinate. 4 .x2 + y2 − 2x = 0 (r cos ϕ )2 + (r sin ϕ )2 − 2r cos ϕ = 0 r 2 (cos 2 ϕ + sin 2 ϕ ) = 2r cos ϕ r 2 = 2r cos ϕ → r = 2 cos ϕ Odavde zaključujemo: 0 ≤ r ≤ 2 cos ϕ Ugao ide od prave y = 0 do y = x .. Gledamo da kod te date krive pogodnom vrednošću za α na levoj strani ostane samo r 2 . Medjutim u ozbiljnijim zadacima moramo upotrebljavati takozvane generalisane polarne koordinate r i ϕ po formulama: x = ar cosα ϕ   α −1 α −1  → J = α ⋅ abr ⋅ cos ϕ ⋅ sin ϕ α y = br sin ϕ   Vrednost za α se uzima u zavisnosti od konkretne situacije.To je ideja..

Zgodno bi bilo da uništimo ovo u zagradama. uzimamo da je: x = ar cos ϕ + a2   2h   → J = abr b2  y = br sin ϕ + 2k   Sad da odredimo granice.b. 5 ..Primer 4 .. Zato ćemo uzeti da je : x a x a a2 − = r cos ϕ → = r cos ϕ + → x = ar cos ϕ + a 2h a 2h 2h y b y b b2 − = r sin ϕ → = r sin ϕ + → y = br sin ϕ + b 2k b 2k 2k Dakle. Rešenje: Najpre ćemo malo da prepakujemo zadatu krivu . Izračunati površinu ograničenu sa x2 y2 x y + = + a2 b2 h k ako su parametri a. h i k pozitivni. x2 y2 x y + = + a2 b2 h k x2 x y2 y − + − = 0 dopunimo do punih kvadrata a 2 h b2 k x2 x  a   a  y2 y  b   b  − +  −  + 2 − +  −  = 0 a 2 h  2h   2 h  b k  2k   2k  x a  y b   a   b   −  + −  =   +   a 2h   b 2k   2h   2k  a2 b2 x a  y b  −  + −  = 2 + 2  4h 4k  a 2h   b 2k  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Sad razmišljamo.

0 Dalje imamo: P = ∫∫ dxdy = D 2π ∫ dϕ ∫ 0 0 1 a 2 b2 + 2 h2 k 2 1 a 2 b2 + 2 h2 k 2 abrdr = 2abπ ∫ 0 rdr = 2 1 a2 b2  1 a2 b2   r2  1  a 2 b 2  abπ  a 2 b 2  + 2 = 2 abπ   2 h 2 k = abπ  + 2  = abπ  2 + 2  =  +   2 h2 k  4 h k  4  h2 k 2  2    0 www.com 6 . pa je 0 ≤ ϕ ≤ 2π Sad računamo traženu površinu: P = ∫∫ dxdy = D 2π ∫ dϕ 0 1 a 2 b2 + 2 h2 k 2 ∫ 0 abrdr = ab ∫ dϕ 0 2π 1 a 2 b2 + 2 h2 k 2 ∫ 0 rdr 2π Kako se u integralu “ po r” uopšte i ne nalazi ugao ϕ odmah možemo napisati da je ∫ dϕ = 2π .matematiranje.a2 b2 x a  y b  −  + −  = 2 + 2  4 h 4k  a 2h 2  b 2k  ovo sve daje r jer smo tako izabrali 2 2 r2 = a2 b2 + 2 4h 2 4k 1  a2 b2  1 a 2 b2 r2 =  2 + 2  → r = + 4h 2 h2 k 2 k  Dobili smo granice za r : 0 ≤ r ≤ 1 a 2 b2 + 2 h2 k 2 Ugao nema nikakvih “ ograničenja”.

Izračunati površinu ograničenu sa :  x 3  y 3   +  =1 a b  x 3  y 3   +  = 4 a b x y = a b x y 8 = a b x > 0. x = ar cos3 ϕ    3 y = br sin ϕ   2  x 3  y 3 zamenimo u   +   = 1 i dobijamo: a b 2 2 2  a r cos3 ϕ  3  b r sin 3 ϕ  3   +  =1 a b     r cos ϕ + r sin 2 ϕ = 1 2 2 3 2 3 2 3 r =1→ r =1 x = ar cos3 ϕ    3 y = br sin ϕ   Dalje  x 3  y 3 zamenimo u   +   = 4 i dobijamo: a b 2 2 7 . y > 0 Rešenje: x = ar cosα ϕ   α −1 α −1 Upotrebićemo generalisane polarne koordinate :  → J = α ⋅ abr ⋅ cos ϕ ⋅ sin ϕ α y = br sin ϕ   to: i 2 2 2 2 x = ar cos3 ϕ   3−1 3−1 2 2  → J = 3 ⋅ abr ⋅ cos ϕ ⋅ sin ϕ → J = 3 ⋅ abr ⋅ cos ϕ ⋅ sin ϕ 3 y = br sin ϕ   Da vidimo sada granice i zašto smo baš izabrali da je α = 3 .Primer 5.

 a r cos3 ϕ  3  b r sin 3 ϕ  3   +  =4 a b     r cos ϕ + r sin 2 ϕ = 4 2 2 3 2 3 2 3 2 2 r =4→ r =8 Dobili smo granice za r : 1≤ r ≤ 8 Sad da odredimo granice za ugao: x y = a b ar cos3 ϕ br sin 3 ϕ = a b sin 3 ϕ cos3 ϕ = sin 3 ϕ → = 1 → tg 3ϕ = 1 → ϕ = arctg1 cos3 ϕ I još imamo: x y = a b ar cos3 ϕ br sin 3 ϕ 8 = a b sin 3 ϕ 8 cos3 ϕ = sin 3 ϕ → = 8 → tg 3ϕ = 23 → ϕ = arctg 2 3 cos ϕ Dakle : arctg1 ≤ ϕ ≤ arctg 2 8 Sad računamo traženu površinu: arctg 2 P = ∫∫ dxdy = D arctg 1 ∫ dϕ ∫ 3 ⋅ abr ⋅ cos ϕ ⋅ sin ϕ dr = 3ab 2 2 1 8 arctg 2 arctg 1 ∫ cos 2 ϕ ⋅ sin 2 ϕ dϕ ∫ rdr = 1 8 Kako je ∫ rdr = 1 arctg 2 8 r 2 8 64 1 63 = − = . imamo 2 1 2 2 2 63 = ⋅ 3ab ∫ cos 2 ϕ ⋅ sin 2 ϕ dϕ 2 arctg 1 8 .

Ali kako birati? Pogledajmo prve dve jednačine: x2 x = ay → =a y 2 x2 x = by → =b y 2 x2 Uzećemo da je u = y 9 . Izračunati površinu ograničenu sa : x 2 = ay x 2 = by x3 = cy 2 x3 = dy 2 (0 < a < b) ∧ (0 < c < d ) Rešenje: Ovde je zgodno uzeti smene u i v. spakujemo malo rešenje i dobijamo: P= 189 1 6 ab ⋅ (arctg + ) 16 3 25 Primer 6 .Ovaj integral ćemo najlakše rešiti ako spakujemo podintegralnu funkciju koristeći formule iz trigonometrije: 4 sin 2 2ϕ 1 2 1  1 − cos 4ϕ  1 2 2 cos ϕ ⋅ sin ϕ = cos ϕ ⋅ sin ϕ = = sin 2ϕ =   = (1 − cos 4ϕ ) 4 4 4 4 2  8 2 2 Sad imamo: 63 189 P = ⋅ 3ab ∫ cos 2 ϕ ⋅ sin 2 ϕ dϕ = ab ∫ (1 − cos 4ϕ )dϕ 2 16 arctg 1 arctg 1 arctg 2 arctg 2 Zamenimo granice.

y ) ∂u = ∂y D (u . uvodimo smene: u= v= x2 y x3 y2 Odavde moramo izraziti x i y: u= x2 x2 → y = ( ovo zamenimo u drugu jednačinu) y u 2  x2  x3 x4 u2 v = 2 → x3 = y 2 v → x3 =   ⋅ v → x3 = 2 v → x = y u v u   u2    v x2 u3 y= →y=  → y= 2 u u v 2 Tražimo Jakobijan: ∂x D ( x.Iz preostale dve imamo: x3 x = cy → 2 = c y 3 2 x3 x = dy → 2 = d y 3 2 Zgodno je uzeti: v = x3 y2 Dakle. v) ∂u ∂x 2u ∂v v = 2 ∂y 3u ∂v v2 u2 4u 4 3u 4 u4 u4 v2 =− 4 + 4 =− 4 = 4 v v v v 2u 3 − 3 v − 10 .

com 11 .matematiranje.Da odredimo granice:  x2 = a y  → a≤u≤b 2 x u= = b  y  u=  x3 v= 2 =c y  → c≤v≤d x3 v = 2 = d  y  Sad možemo izračunati površinu: P = ∫∫ D u4 1 dxdy = ∫ du ∫ 4 dv = ∫ u 4 du ∫ 4 dv v v a c a c b d b d Ova dva integrala nije teško rešiti i dobijamo: P= 1 5 ( b − a5 )  c13 − d13    15   www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful