You are on page 1of 20

Belastingsamenwerking

van idee naar realisatie

Utrecht 05-09-2006 Optimalisatie Samenwerking 1


Wat niemand wil:

- Spijt van samenwerking

Wat iedereen wil:

- Voordelen

- Verbetering

- Allemaal tevreden

Utrecht 05-09-2006 Optimalisatie Samenwerking 2


Ook voorkomen……..

Utrecht 05-09-2006 Optimalisatie Samenwerking 3


‘Licht’ ‘Zwaar’

1 2

Continueren
huidige SETA
situatie Federatie
Intensiveren Centrum
ad hoc gemeente
samenwerking
Gemeensch.
Bestuurs orgaan
overeenkomst Openbaar
Regeling lichaam
‘zonder meer’
5
Continueren huidige situatie

1 2 3

Afd. Hoofd Afd. Hoofd Afd. Hoofd

Afd. Belastingen Afd. Belastingen Afd. Belastingen

6
Intensiveren samenwerking

1 2 3

Afd. Hoofd Afd. Hoofd Afd. Hoofd


Belastingen Belastingen Belastingen

Ad hoc afspraken; geen overeenkomsten


Afstemming beleid
Afstemming regionale ontwikkeling
Uitwisseling personeel

7
Bestuursovereenkomst (1)

Inkoop diensten
1

Bijvoorbeeld:
2 3 -Backoffice
-ICT
-Diensten
Directeur Belast Belast

Afd. Belastingen

8
Bestuursovereenkomst (2)
Inkoop diensten
1 2

Portefeuillehoudersoverleg
3

Directeur -Adviesorgaan
-Afstemming beleid en uitvoering
-Service Level Agreement (SLA)
Afd. Belastingen
-Gemeente 1:
-Verantwoordelijk voor uitvoering
-Samenvoeging afdelingen Belastingen
-Overname door gemeente 1 ?
-Detachering ?
9
Samen En Toch Apart (SETA)

1 2 3

Beleid
Overlegorgaan
Begroting
Facilitair bedrijf

Directeur

10
Openbaar Lichaam (GR Raden)

1 2 3

Verordenende Zienswijze raden


bevoegdheid AB & DB
Belasting- Beleidsplan
samenwerking
Begroting
Directeur

WOZ Heffen Innen OST

11
Openbaar Lichaam (GR Colleges)
Verordenende
1 2 3 bevoegdheid

Beleidsplan
AB
AB &
& DB
DB Begroting
Belasting-
Uitvoering ISD
samenwerking
Directeur
Directeur

12
Shared Service Center (SSC)
1 2 3

SSC

Ambtelijke organisatie

Ondersteunende afdeling

13
Groeiscenario
8 stappen:
1. Intentieverklaring bestuurders
2. Intergemeentelijke samenwerking
3. Opdracht verstrekken
4. Advies om samenwerking uit te werken incl.
randvoorwaarden
5. Besluit van Raden of Colleges
6. Implementatie van het plan
7. Afronding
8. Nazorg
Implementatie Gereed voor productie

0 2 12 18/20 24 30
* * * * * *

Intentieverklaring Besluit Nazorg


Bestuurlijk/ambtelijk Aanbesteding(?)

Onderzoek/
voorbereiding
• doelstelling
•Plan van
aanpak/bestek
•Besluitvorming:
bestuurlijk/ambtelijk
•Sociaal statuut/plan
•Organisatie
•Techniek
•Etc.
Doorlooptijd in maanden