You are on page 1of 1

Ondergetekende meldt zich aan als lid van de ICT Vereniging Noord-Nederland.

Graag ontvangen wij van u de volgende gegevens om onze database up to date te houden en te
zorgen voor een correcte vermelding op de website www.ictn.nl.

Bedrijfsnaam : __________________________________________________________
Contactpersoon : __________________________________________________________
Functie : __________________________________________________________
Telefoonnummer : __________________________________________________________
Faxnummer : __________________________________________________________
Mobiel nummer : __________________________________________________________
Postadres : __________________________________________________________
postcode / plaats : __________________________________________________________
E-mail : __________________________________________________________
Website : __________________________________________________________

Provincie : Groningen / Friesland / Drenthe
Aantal werknemers : ______

ICT Werkzaamheden / Vermelden onder:
Enterprise C.M.S. Hardware
C.M.S. Systeem / netwerkbeheer
Internet applicaties Software / applicaties
Webdesign Advies / consultancy
Multimedia Opleiding / training
Hosting Detachering / recources
Overig: Communicatie
- ___________________________________________________________________________
- ___________________________________________________________________________

Plaats : _______________________
Datum : _______________________ Handtekening : _____________________