You are on page 1of 2

Profiel Jan Hut

Door mijn 30 jarige bedrijfservaring in diverse werkvelden ben ik in staat


bedrijfskundig advies te geven of trainingen / implementaties te verzorgen op de
volgende gebieden:

● Web toepassingen:
Steeds vaker worden toepassingen ontsloten via Internet. Tekstverwerking,
spreadsheets, presentaties zijn allemaal te gebruiken zonder Word, Excel of
Powerpoint. In mijn dagelijks werk maak ik gebruik van deze mogelijkheden. De
toepassingsmogelijkheden zijn legio, lage kosten en de mogelijkheden om samen te
werken verbazingwekkend. Je hoeft niet de laatste versie te sturen, die staat immers
gewoon online.
Sinds 1993 ben ik actief op internet en heb inmiddels tientallen presentaties en
workshops verzorgd over web toepassingen met name over Web 2.0 het zogenaamde
lees- en schrijf web. De doelgroep varieerden van hoofden van dienst van een
provincie tot een club bejaarde dames met een gemiddelde leeftijd van 75. Maar ook
wel voor ICT specialisten.

● Breedband advisering. Dit heeft een grote relatie met het bovenstaande. Steeds meer
bedrijfstoepassingen komen online: CRM, Projectmanagement, Boekhouding. Ik geef
graag een demonstratie van de mogelijkheden. Naast de bedrijfskundige kant zit hier
ook een technische invalshoek bij. Hoe zet je een vraag bundeling traject op voor de
uitrol van een glasvezel net. Hoe kunnen draadloze netwerken zorgen voor een snelle
en goedkope oplossing als de fysieke infrastructuur niet beschikbaar is.

● Human Resource Management


Mijn loopbaan bestond uit een scala aan functies bij KPN en Atos Origin, 12 jaren
daarvan waren als leidinggevende. In die rol nauw betrokken geweest bij projecten
over “normen en waarden”, recruitment (waarvan ook 1 jaar als recruiter),
Ziekteverzuim wat er recent (half 2008) toe heeft geleid dat ik een project mocht doen
waarbij we bij een productiebedrijf het verzuim hebben teruggebracht van 9,5 % naar
4,5 %. De laatste jaren ben ik coach van een aantal mensen.

● Organiseren van bijeenkomsten en congressen


In mijn rol van voorzitter van het ICT platform Noord en initiatief nemer van een
innovatief centrum in de Mediacentrale ben ik betrokken geweest bij de organisatie
van tientallen bijeenkomsten. Variërend van super specialistisch tot een
innovatiebijeenkomst met 480 bezoekers. De deelnemers waren vaak afkomstig uit de
ICT branche. Maar ook de ontvangst van een Chinese delegatie, een aantal
bijeenkomsten met Amerikaanse gasten en groepen uit Duitsland. Bij deze
bijeenkomsten was ik gastheer.
Daarnaast was ik gastheer bij studiereizen naar de Cebit (5 keer), Milaan, Oldenburg
en Den Haag.

● Maatschappelijk betrokken projecten:


Dit lijkt een wat vreemd onderwerp maar de laatste jaren ben ik bezig geweest vanuit
een commercieel bedrijf met maatschappelijke projecten. Voorbeelden daarvan zijn:
het voorzitterschap van het ICT Platform Groningen, Voorzitter van het Derde Wereld
Fonds van Atos Origin, secretaris van de Stichting ICT onderzoek en ontwikkeling
Groningen (SIOG), de oprichting van de Innovatie marktplaats, Voorzitter van de
Stichting Ropa Grunn maar ook lokaal op het dorp waar ik woon: voorzitter van de
vereniging voor dorpsbelangen. Hierdoor heb ik veel inzicht gekregen in het
spanningsveld tussen vrijwilligerswerk met idealisme en de financiën die daarvoor
benodigd zijn. Vaak ook in een wereld waar overheid, burgers en bedrijfsleven elkaar
ontmoeten.

● Security
Van 1996 tot 1999 was ik security officer bij het Telecom district Groningen, een
organisatie onderdeel met 1400 medewerkers. Ik die rol was de districts directeur
rechtstreeks mijn manager en was ik verantwoordelijk voor het beveiligingsbeleid in
de meest brede zin van het woord: Fysieke beveiliging, brandbeveiliging,
informatiebeveiliging en ook IT beveiliging. Voor deze functie heb ik de internationaal
hoog aangeschreven Asset Protection Course gevolgd bij the American Society for
Information Security en een post HBO opleiding Security bij de Haagse Hogeschool.
Hoewel dat een aantal jaren geleden is, is de security problematiek nog net zo actueel
als toen.

● Mediator
In 2003 ben ik opgeleid tot gecertificeerd Mediator. Hoewel ik me niet heb laten
registreren en het certificaat niet meer geldig is, maak ik nog regelmatig gebruik van
de opgedane kennis en vaardigheden. Zo heb ik vorig jaar bemiddeld bij een paar
geschillen tussen 2 stichtingen en hun ICT aanbieders. Van 1993 tot 1995 was ik
manager van een klachten afdeling met daarbij een call centrum voor nota navraag.
Daar waar een geschil is lukt het mij altijd goed om door middel van een pragmatische
aanpak een werkbare oplossing te vinden.

● Opleider / trainer
Geen van alle functies heeft mij zo gevormd als die van opleider trainer. In 1985
maakte ik de overstap van onderhoudsmonteur naar opleidingen bij KPN. In een
periode van 5 jaar tussen zeer ervaren opleiders en trainers heb ik de kneepjes van het
werken met groepen mogen leren. Sinds die tijd ben ik nog steeds regelmatig te vinden
in een opleiding / trainings omgeving. De onderwerpen lopen uiteen van klantgericht
werken, communicatie trainingen, workshops web 2.0 toepassingen maar ook
presentatie voor jonge ondernemers.

Opleidingen
Tot zover mijn inhoudelijke kennis, vaak opgedaan in de praktijk. Natuurlijk liggen daar ook
legio trainingen aan ten grondslag: Mediation, APC en de security opleiding noemde ik al.
Maar ook veel communicatie opleidingen, technische opleidingen, waarvan de meest
uitgebreide de opleiding tot Maintenance specialist van het digitale telefoonsysteem 5ESS.
Veder zijn nog het vermelden waard: een training omgaan met Post Traumatische Stress, een
marketing training, veel telefonie gerelateerde opleidingen en tot slot een opleiding tot Trainer
Coach Total Quality Management.

Jan Hut:
Getrouwd, 2 kinderen.
Geboren 14 september 1956
Ik heb mijn hele leven gewoond in het dorpje Zevenhuizen. Vlak bij het punt waar Groningen,
Friesland en Drenthe bij elkaar komen. Maar in hart en nieren een echter grunninger.