You are on page 1of 1

Tecnologia 2 ESO.

Control d'Informàtica
El metge ens ha recomanat fer exercici moderat i ara tenim que fer-nos socis d'algun gimnàs. A prop
de casa hi han dos poliesportius amb les següents tarifes.
El poliesportiu “Dim” ens ofereix dos tipus de tarifes mensuals. La tarifa A, de 50 € mensuals, ens
dona dret a l'ús de totes les instal·lacions tots els dies de la setmana. La tarifa B, de 35 € mensuals,
ens dona dret a fer servir totes les instal·lacions de dilluns a divendres, amb la possibilitat de entrar
els dissabtes i diumenges pagant un suplement de 4 € per dia extra.
El poliesportiu “Yawara” només disposa d'una única tarifa de 40 € mensuals amb dret a usar totes
les instal·lacions excepte la piscina, que tindrem que pagar un plus de 2 € per dia que la fem servir.

De dilluns a
Cap de setmana Piscina
divendres

50,00 € Inclòs
Poliesportiu “DIM”
35,00 € Plus de 4€ per dia Inclòs

Poliesportiu “YAWARA” 35,00 € Plus de 2€ per dia

Fent servir una taula en full de càlcul, fes que l'ordinador calculi automàticament el preu final que
tindríem que pagar amb cada una de les tres tarifes en les següents casos (el primer cas està resolt).
Valoraré el correcte ús de les fórmules i la correcta formatació de les cel·les en especial.
Cas 1: Cas en el que en un mes caps de
assistim 20 dies entre dilluns i dilluns a divendres piscina
setmana
divendres, 4 dies en caps de setmana i dies d'assistència 20 4 12
fem servir la piscina 12 dies. Solució:
La tarifa més econòmica és la “tarifa
B” Plus caps de Plus
Tarifa base Cost final
setmana piscina
tarifa a 50,00 € 50,00 €
tarifa b 35,00 € 16,00 € 51,00 €
yawara 35,00 € 24,00 € 59,00 €

Cas 2: En un mes assistim 12 dies entre dilluns i divendres, 8 dies en caps de setmana i fem servir la
piscina 8 dies.
Cas 3: En un mes assistim 20 dies només entre dilluns i divendres i no fem servir la piscina.
Cas 4: Anem 4 dies en caps de setmana a fer servir la piscina.
Cas 5: Mai anem al gimnàs els caps de setmana i mai fem natació.