You are on page 1of 15

Ahir Sud-àfrica,

avui Palestina:
podem acabar amb
l’Apartheid?

http://www.alcor.palestina.cat
Índex
A mode de benvinguda.................................................... 3
Presentació ..................................................................... 4
Programació .................................................................... 5
Biografia dels ponents .................................................... 6
Entitats organitzadores .................................................. 7
Dónen suport ................................................................. 13
Activitats anteriors de la Campanya .............................. 14
Contacte........................................................................ 15

2
60 anys després de la 'Naqba' o 'desastre palestí' i després de les xerrades al CCCB del 14 de maig, la jornada
lúdico-festiva al Parc de l'Estació del Nord del 17 de maig i les activitats durant les Festes de la Mercè, la
Campanya 'Amb Palestina al Cor' torna a l'acció, ara amb la celebració d'un seminari que porta per títol:
'Ahir Sud-àfrica, avui Palestina: podem aturar l’Apartheid?'.

El seminari tindrà lloc durant tota la jornada de divendres 28 de novembre a l’Aula Magna de la facultat
de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona i, entre d'altres, comptarà amb la presència de:

- Victoria Brittain: escriptora, exmembre de la direcció del The Guardian durant 20 anys, investigadora
de la London School of Economics i una important activista del moviment anti-apartheid sudafricà i palestí.

- Neta Golan. D'origen jueu i filla dels primers colonitzadors de Palestina del voltant de mitjans de segle
passat, és fundadora i directora del International Solidarity Movement (http://www.palsolidarity.org/) i destacada
activista noviolenta del moviment de resistència popular i noviolenta contra l'ocupació dels territoris palestins.

- Hazem Jamjoum: refugiat palestí de tercera generació membre de l’ONG Badil, és un dels líders
de la Campanya per al boi cot, desinversió i sancions internacionals contra l’apartheid israelià
(www.bdsmovement.net).

- Liliana Córdova: membre fundadora de la Xarxa Internacional de Jueus contraris al sionisme (IJAN),
Xarxa internacional que vol posar-se al servei de les mobilitzacions globals contra l’apartheid als territoris
palestins (www.ijsn.net).

T'hi esperem!!

3
'Ahir Sud-àfrica, avui Palestina: podem aturar l’Apartheid?'

El proper 28 de novembre, la Campanya 'Amb Palestina al Cor' organitza un seminari


a l’Aula Magna de la facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona

Amb Palestina al Cor és una campanya de solidaritat amb Palestina engegada per més d'una quinzena
d'en tit at s ca ta lanes comp romeses amb la const rucci ó d ’una pau just a p er a la regi ó
(http://www.alcor.palestina.cat). La iniciativa compta amb el suport de prop de cinquanta organitzacions més.

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Nacions Unides en Solidaritat amb el Poble
Palestí (29 de novembre), les entitats que integren la Campanya volen realitzar una crida als pobles, els
governs de la Unió Europea i el moviment de pau solidari amb el poble palestí a ratificar el seu suport a la
llei internacional i la inviolabilitat del dret de totes les persones a la seguretat humana, la llibertat i una
vida lliure de racisme i discriminació. n
. .
Després de més de seixanta anys de contínues escalades de violència i violacions dels drets humans constatem
que el govern d’Israel continua incomplint els seus compromisos amb la legalitat internacional. En
suport als acords del Fòrum d'ONGs de la Conferència Mundial contra el Racisme celebrada a Durban, Sud-
àfrica, ha arribat l’hora que les polítiques d’ocupació i colonització dels territoris palestins siguin contrarestades
amb les mateixes eines que es van portar a terme per acabar amb el regim d’apartheid sud-africà.
..
En aquest sentit, volem fer-nos ressò d’una proposta d’acció que compta amb un ampli suport de la
societat civil palestina i del bloc pacifista israelià: la campanya per al boicot, les desinversions i sancions (BDS)
contra l’apartheid israelià. Més de 170 organitzacions van iniciar la Campanya BDS l’any 2005 amb la intenció
de promoure una campanya internacional inspirada en l'experiència sud-africana.

Donades les resolucions de les Nacions Unides i els governs de la Unió Europea contra els crims de l’apartheid
i la seva innegable contribució a promoure una solució justa per a Sud-àfrica, volem dedicar aquesta
conferència a defensar que el rebuig del racisme i la discriminació basada en criteris ètnics i racials
ha de seguir sent una responsabilitat moral i política de la comunitat internacional, així com una
condició per a l’assoliment d’una pau justa. Ahir Sud-àfrica, avui Palestina: podem aturar l’apartheid.

Per això, el dia 28 de novembre de 2008 organitzem unes conferències sobre l’apartheid a Palestina
i comptarem amb la presència de diferents personalitats que ens aportaran reflexions i estratègies per a acabar
amb la segregació de la població palestina.

Quan:
28 de novembre

Lloc:
Aula Magna de la Universitat de Barcelona
Facultat de Geografia i Història (Davant del CCCB)
c. Montalegre, 6 - 08001 Barcelona

L1 i L2 Universitat i L3 Catalunya

4
Programa d'activitats:
Divendres 28 de novembre:

12:30h
Vídeo Fòrum: La resistència noviolenta contra l’apartheid a Palestina
Visionat del documental: 'Defiendo mi tierra/ Bil’in my love' sobre la resistència noviolenta d’activistes
palestins i israelians contra la construcció il·legal del mur de l’apartheid. El video fòrum comptarà amb la
presència de Neta Golan, fundadora i directora del International Solidarity Movement. a
Defiendo mi tierra. Documental palestí i israelià (2006). 52 minuts dirigits per Shai Carmeli Pollak. Guanyador
del premi al millor documental al festival de cinema de Jerusalem. Explica la història d’un petit poble i la seva
lluita noviolenta per trencar l'ocupació i parar la construcció del mur de separació. El documental mostra la
relació que es genera entre els habitants de Bil’in i els pacifistes israelians que es sumen a la seva lluita. Realitzat
per un director israelià, és un a extraordinà ria mostra del que anomenem “video-activisme”.
17h
Projecció del documental: 'Palestina, la veritat assetjada'
L'obra aborda la situació que viuen els palestins tant a la Palestina històrica, com a Cisjordània i a Gaza. Amb
la presència dels directors del documental.

18h
Conferència: Com podem promoure una pau justa?
- Cristina Ruiz, Representant de la entitat: Al Quds Málaga. Presentarà els casos legals que s’han iniciat a
l’Audiència Nacional Espanyola contra alts càrrecs militars israelians.
- Alejandro Pozo i Albert Caramés, Investigadors de Justícia i Pau i Escola de Cultura de Pau. Presentaran
una recerca sobre les relacions entre la indústria militar espanyola i la israeliana.
- Pep Torn, Presentació de la pàgina web www.palestina.cat que reuneix informació sobre els col·lectius
locals dels països catalans que actuen en solidaritat amb el poble palestí.

18:45h
Parada amb te i pastes.

19h
Conferència: De Sud-àfrica a Palestina: Aturem l’apartheid
- Victoria Brittain – Escriptora, exmembre de la direcció del THE GUARDIAN durant 20 anys, investigadora
de la London School of Economics i una important activista del moviment anti-apartheid sudafricà i palestí.
- Hazem Jamjoum – Representant de la Campanya Palestina pel Boicot la desinversió i les sancions
Internacionals contra l’apartheid.
- Liliana Córdova – Representant de la Xarxa Internacional de Jueus Anti-Sionistes (IJAN).

Moderarà l'acte Maria Dolors Massana, presidenta de Reporters Sense Fronteres


i excap de la secció d'Internacional de La Vanguardia.

5
Biografia dels ponents
Victoria Brittain. És ciutadana britànica, escriptora, exmembre de la direcció del THE GUARDIAN durant 20 anys,
és investigadora de la London School of Economics i una important activista del moviment anti-apartheid sudafricà
i palestí. Per saber-ne més: http://www.selvesandothers.org/view181.html m

Neta Golan. D'origen jueu i filla dels primers colonitzadors de Palestina del voltant de mitjans de segle passat,
és de les poquíssimes persones amb ciutadania israeliana que viu a Ramallah, a Palestina. Es va enamorar d'un
palestí, s'ha convertit a l'islam i educa a les seves filles en l'ambició de crear un únic estat on puguin conviure
les dues comunitats. Ella és fundadora i directora del International Solidarity Movement (http://www.palsolidarity.org/)
i destacada activista noviolenta del moviment de resistència popular i noviolenta contra l'ocupació dels territoris
palestins.

Hazem Jamjoum Referents de la Campanya pel Boicot, la Desinversió i les Sancions internacionals contra l’apartheid
israelià (BDS). És un refugiat palestí de tercera generació i actualment és responsable de comunicació de la ONG
Badil a Betlem. Si en voleu ser més, consulteu: www.bdsmovement.net. a

Liliana Córdova és una de les líders de la Xarxa Internacional de Jueus contraris al sionisme (IJAN), que considera
que la seva identitat jueva no es defineix pel projecte sionista, sinó per una pluralitat d’històries personals i experiències.
Posen la seva identitat al servei de les mobilitzacions globals contra l’apartheid als territoris palestins. Tota la informació
a: www.ijsn.net.

6
ORGANITZEN:
- ACP
- ACSUR-LAS SEGOVIAS
- AEP
- CIEM EN
- CJB
- COMU NITAT PALESTINA CATALUNYA
- D IO MIRA
- F UND ACIÓ NOU S HORITZO NS
- M OVIMENT PER LA PAU, SECCIÓ JOVE
- NEXES
- NOVA – CENTRE PER A LA INNOVACIÓ SOCIAL
- PLATAFORMA ATUREM LA GU ERRA
- RAI
- SCI
- SODEPAU
- XARXA D'ENLLAÇ AMB PALESTINA

L'Associ ació Catalana per la Pau (ACP) és una ONG pel Desenvol upament, laica, democràti ca,
internacionalista, plural i progressista, que es construeix sobre la dedicació voluntària de les persones
que la conformen i que pretén contribuir, des de la solidaritat i a través de la cooperació internacional
al desenvolupament, a la creació d’un nou model de relacions socioeconòmiqes a escala global que
g ar ant ei xi c ond ic i ons d e vi d a di g nes p er a tot es l es p ers ones q ue h ab i ten e l p l anet a.
ACP
Via Laietan a,45 7è 3ª esc. A
C.P: 08003
B arcelona
Tel: 9331 88444
F ax:93 55336 82

ACSUR-Las Segovias a Palestina aposta per l’enfortiment de la societat com a forma de crear armes
no violentes de resistència contra la ocupació. Per això, dóna suport a les iniciatives de la societat
civil que cerquen la resolució del conflicte per la via de la pau amb justícia i la democràcia des de la
convicció que només des de la organització i la coordinació de les estratègies de la societat civil, no
només a Palestina sinó en l ’àmbit internacional, es pot aconsegui r un apropament a la situació a
Palesti na des de l a mirada del s drets humans i el dret i nternacional. En aquest context, ACSUR
col·labora en la recerca de fonts d’informació alternatives que ajudin a denunciar la ocupació sionista,
el paper dels nostres governs com els seus aliats econòmics i militars i un canvi en l’opinió pública
sobre la ocupació de Palestina.
ACSUR-Las Segovias Catalunya.
ia Laietana, 45. Esc A. 7 è 3 a.
0 8003 Barcelona.
Tel. 93 317 86 0 7
M òbil. 650 68 19 28 .

7
L’Associació d’Estudiants Progressistes (AEP) inspira tota la seva acció en el món universitari en un model
d’universitat que es caracteritza per haver de ser: pública i de qualitat, catalana i cosmopolita, democràtica i
participativa, progressista i transformadora, ecologista i no sexista.
Associació d’Estudiants Progressistes (AEP)
c. Riera d'Escuder 47, baixos
08028 Barcelona
Telèfon 93 491 42 02
aep@aep.cat
http://www.aep.cat

Des del 2006, el CIEMEN (Centre Internaci onal Escarré per a les Minories Ètniques i l es Nacions)
col·labora amb BADIL, per a fer efectiu un projecte de formació i capacitació de joves refugiats i
desplaçats palestins, amb el propòsit de millorar la governabilitat democràtica. El projecte ajuda a
conèixer millor l’entitat del poble palestí i a reconèixer la seva memòria històrica, en el context del
respecte als seus drets. Amb aquest objectiu, es crea un centre d'estudis i documentació de la Nakba,
a l’abast del conjunt de la població d’Israel i Palestina i internacional, perquè tingui més possibilitats
de rebr e una i nformac ió rig orosa i ob jec ti va de l es seves resp ect iv es d is ti ntes real i tat s.
El CIEMEN treball a part int d el p rinci pi que “només defensant el s drets, const ruïm l a pau”.

CIEMEN
c/ Rocafort, 242bis, 2n
08029 Barcelona
www.ciemen.cat
cooperacio@ciemen.cat

Des del CJB, a través del Programa de Pau i Globalització Justa, volem treballar per canviar la condició
de vida dels països en vies de desenvolupament, i evidentment, millorar la situació de la població jove.
Amb aq uest ob jecti u, cr eiem i mporta nt i mpul sar l ’ass oc iac ioni sme ju veni l ar reu d el món.

En l’actualitat, com a línia de treball principal, duem a terme un projecte d’agermanament a Palestina
amb el Consell de la Joventut de Nablus (Cisjordània), realitzant una sèrie d’accions per donar –li
suport i empoderar-lo a nivell local; establint relacions d’acompanyament en la seva consolidació com
a aglutinador i representant de la joventut de la ciutat, intercanviant experiències, transferint bones
pràctiques i duent a terme actuacions formatives.
Consell de la Joventut de Ba rcelona
Au siàs Marc, 6 0 08010 barcelona
Tel. 93 2 65 4 736 Fax. 9 32 655 158
Núria Carod – Pau i Globalització Ju sta
www.cjb.cat
8
La Comunitat va néixer per la necessitat dels seus membres fundadors de compartir vivències amb
els seus compatriotes a l'exili, i al mateix temps, amb l'objectiu de donar a conèixer entre la ciutadania
de Catalunya, la cultura, la història i la problemàtica política que afecta el poble palestí. La Comunitat
ha participat en nombroses activitats que han permès difondre les diverses expressions de la cultura
palestina, així com les dures condicions de vida i la brutal repressió que pateix el poble palestí en la
seva legítima lluita per la igualtat de drets i l'alliberament nacional.
Comunitat Palestina de Ca ta lunya
c. Leopoldo Alas, 12
Gràcia , metro Fon tan a
comunita t.pa lestina @gmail.com

L’Associació DIOMIRA és una organització no governamental i sense afany de lucre. El nostre objectiu
és oferir als infants, als adolescents, als joves i a aquelles persones que treballen amb ells, estris
d’informació, de comunicació i de formació que siguin útils per a la seva formació integral com a
persones, apostant pels valors socials i culturals com la solidaritat, la cooperació, el civisme, la
i g u al ta t d ’o p ort u n i ta t s , l ’ed u c ac i ó, l a d e fe n sa d el s d r e ts h u ma ns i l es l l i b er t a ts .

Algunes de les nostres activitats més conegudes són les revistes Papers de Joventut, Protagonistes,ja!
i Temes Clau i el concurs i mostra de fotoperiodisme Clic.

Associació D IOM IRA


Vilama rí, 54, bxs.
0 8015 Barcelona
Tel. 93425 4823
Fa x. 932 925230

L’objecte de la Fundació és la promoció, el foment, l’estudi i la investigació de les ciències polítiques


i socials, des d´una perspectiva transformadora, ecologista i feminista.

La Fundació Nous Horitzons és hereva de la històrica revista amb el mateix nom fundada el 1960.
Com aquella, la nostra voluntat és ser un espai de reflexió i de formació, de debat i d’intercanvi. En
un moment de nous reptes pel pensament progressista i transformador, de canvis de paradigmes i de
creixents complexitats, l'esquerra ha de saber respondre amb rapidesa, elaborant un nou discurs.

Fundació Nous Horitzons


c. Ciutat 7
08002 Barcelona
Telèfon: 93 301 06 12
fundacio@noushoritzons.cat
9
Joves de Moviment per la Pau és la Secció Jove de l'entitat Moviment per la Pau. Creada l'abril de 2006 per
donar opció a la població jove, interessada en les campanyes relacionades amb drets humans i cultura de pau,
a participar en les accions de sensibilització de l'entitat amb cobertura específica sobre la població jove.

Volem donar la volta al desconeixement i poc interès d'una gran part de la joventut catalana respecte temes
de pau i drets humans, així com fomentar l’associacionisme entre els joves i adolescents a través de la nostra
associació, promovent tant la participació en la vida pública com el compromís en la construcció de pau i la
defensa dels drets humans entre els joves catalans.

Moviment per la Pau


c. Providència, 42
08024 Barcelona
Tel: 93 219 33 71
Fax: 93 213 08 90
movpau@pangea.org

Nexes treballa a nivell local i internacional per afavorir l’aprenentatge intercultural, la participació activa
i una transformació social sostenible que veu en la diversitat un recurs enriquidor. El seu objectiu és
promoure el diàleg i l’intercanvi entre les cultures, treballar a favor de la pau, la cooperació transnacional,
la inclusió social i la participació activa dels joves en la construcció de la nostra societat. En l’àmbit de
l’educació no formal organitzem i promovem cursos de formació, tallers, intercanvis juvenils, projectes
del S ervei Volun tari Europ eu i Leonard o da Vi nci , ai xí c om, alt res ac ti vi tats per a joves .
Nexes Interculturals de Joves per Europa
C/ Sant Climent, 14, baixos
08001 Barcelona / Espanya
Tel/Fax: (0034) 93 442 71 67
www.nexescat.org
Contactes:
Oriol Saba té adm.nexes@gmail.com 6596 26761
Aina Gutierrez evs@nexescat.org 65 96267 61

Nova – Centre per a la Innovació Social, és una associació ciutadana privada, independent i sense afany
de lucre amb seu central a Barcelona/ Cerdanyola del Vallès. El nostre objectiu és el de promoure
alternatives a la globalització neoliberal, la construcció de pau i una societat més sostenible. Apostem
per estratègies d’innovació social, noviolentes, participatives deliberatives i transparents. A través de
la implementació de projectes, anàlisis, publicacions i deliberacions, promovem tant la reflexió crítica
i l'elaboració de propostes com accions directes que contribueixen al desenvolupament de polítiques
públiques que ajudin a realitzar els nostres objectius.

10
Nova – Centre per a la Innovació Social
Programa de Noviolència Activa
Tel: +34 934 049 085
info@nova.cat
www.nova.cat

Aturem la G uerra és una pl ataforma pacifi sta catalana q ue compta amb el sup ort de centenars
d'organitzacions, partits, sindicats, associacions i entitats de la societat civil.per organitzar les mobilitzacions
ciutadanes davant la previsible guerra que alguns governs del món, especialment el dels Estats Units
d'Amèrica pretenien iniciar contra l'Iraq. Funciona en assemblees obertes. a

Aturem la Guerra i d'altres moviments vinculats amb aquesta plataforma van realitzar innombrables manifestacions
contra la Guerra de l'Iraq, especialment durant el primer semestre de 2003, que van abarcar centenars de
poblacions; així com d'altres manifestacions importants a Barcelona.
Plataforma Atu rem la Guerra
http://www.aturemlaguerra.org/

RAI (Recursos d’Animació Intercultural) és una associació de joves sense ànim de lucre, assembleària i independent,
nascuda a Barcelona l’any 1993. RAI es planteja com un projecte de transformació social, cultural i educativa
que ofereix als joves un ampli ventall de recursos tant a escala local com internacional. Es tracta d’impulsar
iniciatives per als joves, i des dels joves, a través de valors com la interculturalitat, la cultura de la pau, la
participació, la sostenibilitat, l’associacionisme, la creativitat, l’autogestió, etc.

RAI
c/ Carders, 12
08003 Barcelona
http://www.pangea.org/rai

Sodepau és una organització laica, fundada el 1993 per diverses persones i grups que treballaven en la solidaritat
internacional i el suport a processos de desenvolupament local i comunitari a països d’Àfrica del Nord, Pròxim
Orient, Amèrica Central i del Sud. Actualment, el treball de l’entitat està centrat en l’àrea mediterrània, en
especial en els països del Magreb i del Mashreq. Dóna suport a processos participatius, basats en l’autoorganització
i autogestió que afavoreixen el desenvolupament local en les àrees geogràfiques on duem a terme projectes de
11
cooperació, una entesa, com a mitjà per afavorir processos d’alliberament, de millora del benestar i la felicitat
de les poblacions amb les quals es col·labora.

Sodepau
Passatge del Crèdit, 7, ppal
08002- Barcelona
Tel: 933 010 171
Fax: 933 424 890
sodepau@sodepau.org

Actualment l’SCI Internacional està present als cinc continents amb més de 40 branques i entitats amb qui
col·labora.

Ja sigui en camps de treball, voluntariat de llarga durada o intercanvis juvenils, volem fomentar noves formes
de convivència que promouen la tolerància i ens ensenyen a qüestionar-nos les nostres pròpies actituds.
Organitzem cursos, jornades, seminaris i cicles formatius per obrir espai a l’opinió, presentar discursos alternatius
i facilitar una presa de consciència. Creiem en la formació com a motor de canvi i en la força del treball en
xarxa.

En l’actualitat tenim projectes en execució a Guatemala, Palestina, Líban i Afganistan. a


Servei Civil Internacional Catalunya
c/Carme 95, baixos
08001 Barcelona
93 441 70 79

Practiquem i fomentem l’acció no violenta de solidaritat amb el poble palestí...

- Promocionant estades a Palestina com a mitjà per trencar l'aïllament del poble palestí i per
obtenir un coneixement directe i objectiu de la qüestió palestina.
- Exercint pressió sobre l’Estat d’Israel (boicot, enviament de cartes, demandes judicials).
- Difonent informació fidedigna sobre les condicions de vida i les polítiques d’apartheid, ocupació
militar i colonialisme que pateix el poble palestí, tant als territoris ocupats com a l’Estat d’Israel
i a l’exili.
- Participant a les campanyes i crides internacionals que fan les organitzacions palestines.
- Prioritzant les accions populars, és a dir, les accions que parteixen de la societat civil organitzada
i que s’adrecen als centres de poder amb la finalitat d’obtenir un objectiu concret. Al mateix
t emp s, comp arti m l a necessit at d’exercir al tres maneres de pressi ó p ol ít ica.

Xarxa d'Enllaç amb Palestina


Passatge del Crèdit, núm. 7
www.xarxapalestina.org

12
DONEN SUPORT:

Adherides a la campanya de la Naqba:


Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura, Acció Jove - Joves
de CCOO, Ajuntament de Parets del Vallès, Assemblea de Joves
de Casserres, Assemblea Penedès Nord de Sant Pere de Riudebitlles,
Associació Catalana de Brigadistes a Nicaragua-Sandino, Associació
d'Estudiants Progressistes, Associació Gràcia Republicana, Ateneu
La Torna, AVV Casc Antic, AVV de la Font d'en Fargues, Casal
Independentista d'Agitació Cultural L'Ocell Negre, CCOO -
Catalunya, Celrà x Palestina, Centre de Treball i Documentació,
CGT - Catalunya, Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat,
Cooperacció, Coordinadora d'Assemblees de Joves de l'Esquerra
Independentista - CAJEI, Coordinadora Obrera Sindical - COS,
Dones x Dones, Entrepobles, Federació Catalana d'ONG pel
Desenvolupament, Federació Catalana d'ONG pels Drets Humans,
Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, Fundació
Alfons Comín, Fundació CEAR, Fundació Gadeso, Fundació Pau i
Solidaritat - CCOO de Catalunya, Fundació Pere Ardiaca, Fundació
pels Drets Col·lectius dels Pobles, Grup d'Historiadors Desafectos,
Institut de Drets Humans, Intersindical - CSC, Intersindical Alternativa
de Catalunya, ISISH - Iniciativa Solidària, Justícia i Pau, Moviment
per la Pau, Palestina Lliure de València, Pallassos Sense Fronteres,
Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina, Sindicat d'Estudiants
dels Països Catalans, Taula x Palestina de Mallorca, UGT - Catalunya,
Universitat Internacional de la Pau, Xarxa de Consum Solidari

13
Activitats anteriors de la Campanya:

- 14 i 17 de maig, en memòria dels 60 anys de la Naqba: 60 anys d''ocupació, 60 anys de Naqba.


14 de maig: xerrades al CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona)
17 de maig: jornada festiva d'apropament a la cultura palestina, al Parc de l'Estació del
Nord.

- 24 de setembre: activitats durant les Festes de la Mercè a l'estand del CJB, a la plaça de
Catalunya en el marc de la 13a Mostra d'Associacions de la ciutat.
14
MÉS INFORMACIÓ:

Berta Alarcó
Àrea de comunicació del Consell de la Joventut de Barcelona
c. Ausiàs Marc, 60
08010 Barcelona
93 265 47 36

Txus Blanco
ACSUR-Las Segovias Catalunya.
ia Laietana, 45. Esc A. 7è 3a.
08003 Barcelona.
Tel. 93 317 86 07
Mòbil. 650 68 19 28.

http://www.alcor.palestina.cat

15