You are on page 1of 4

Full Informatiu – Novembre 2008

Índex Benvolgut socis, pares, familiars i amics de l’Escola Especialitzada Ntra. Sra. de Meritxell,
El proper 3 de desembre se celebra el Dia Internacional de la Discapacitat, amb el tema específic
Editorial per al 2008 de la Convenció sobre los drets de les persones amb discapacitat: Dignitat i justícia
per tothom.
Serveis
Info EENSM
Noticiari
Butlleta
d’inscripció

La celebració anual del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat té per objecte
sensibilitzar l'opinió pública sobre les qüestions relacionades amb la discapacitat i mobilitzar el
suport a la dignitat, els drets i el benestar de les persones amb discapacitat. També es proposa
promoure la presa de consciència sobre els guanys que es derivarien de la integració de les
persones amb discapacitat en tots els aspectes de la vida política, social, econòmica i cultural.
L’ONU suggereix algunes idees per observar el Dia Internacional de la Discapacitat:
Participació: L'observança del dia proporciona oportunitats de participació de totes les
comunitats interessades -institucions governamentals i no governamentals i sector privat-
centrant l'atenció en mesures catalítiques i innovadores que permetin millorar l'aplicació de les
normes internacionals relatives a les persones amb discapacitat.
Organització: Poden celebrar-se fòrums, debats públics i campanyes d'informació en suport del
Dia, centrant l'atenció en qüestions i tendències relacionades amb la discapacitat i en les formes
que les persones amb discapacitat i les seves famílies poden arribar a estils de vida
independents, mitjans de vida sostenibles i seguretat financera.
Celebració: Poden planificar-se actuacions en diversos llocs per a donar a conèixer ?i celebrar?
les aportacions de les persones amb discapacitat a les societats en les quals viuen, així com
intercanvis d'experiències i diàlegs centrats en la diversitat d'aptituds, interessos i aspiracions de
les persones amb discapacitat.
Adopció de mesures: Un objectiu important del Dia és l'adopció de mesures pràctiques per a
impulsar l'aplicació de les normes internacionals relatives a les persones amb discapacitat i
promoure la seva participació en condicions d'igualtat en la vida social i el desenvolupament.
Cordialment,
Carolina Serra
Directora General de l'EENS Meritxell
L’EENS Meritxell organitza les seves activitats a través d’un ventall de programes amb els que s’intenta abastar
tota la vida de les persones amb discapacitat en totes les àrees del seu funcionament. Els programes inclouen la
intervenció precoç, l’escolaritat amb suport, l’educació especial, el treball amb suport, els tallers protegits i
ocupacionals i la residència i habitatge. A més, oferim serveis especialitzats de psicologia, logopèdia, fisioteràpia,
educació física, psicomotricitat... En cada butlletí us descriurem un programa o servei. Esperem que això us
permeti conèixer millor el que fem i com ho fem.
Aquest mes parlarem de...

La teràpia ocupacional
Els terapeutes ocupacionals proporcionen les actuacions terapèutiques necessàries per desenvolupar o rehabilitar
les habilitats adaptatives relacionades amb la vida diària i l'autonomia personal, mitjançant activitats centrades en
la motricitat fina, la coordinació dels moviments, la integració sensorio-motriu i sensorial, l'adaptació dels
equipaments i elements de l' entorn, dels sistemes informàtics, i el posicionament del cos.
Exemples d’activitats característiques dels terapeutes ocupacionals inclouen ajudar els usuaris a executar tasques
de qualsevol tipus, utilitzar exercicis físics per millorar la força i la destresa, proposar activitats per millorar
l’agudesa visual i la capacitat de distingir patrons, l’ús de programari informàtic per ajudar els usuaris a prendre
decisions, raonar eficaçment i resoldre problemes, o dissenyar equipaments especials.
Un àmbit particular de treball desenvolupat des de la teràpia ocupacional és la integració sensorial, en la qual
s’utilitzen exercicis especial per millorar el processament sensorial tàctil, vestibular i proprioceptiu i la capactiat
d’integració de la informació que prové dels diferents sentits.
La teràpia ocupacional té un ventall ampli d’aplicacions en totes les edats i en moltes condicions discapacitants:
bebès, nens, adolescents i adults, amb problemes neurològics o seqüeles de traumatismes, i tots els nivells de
discapacitat intel·lectual.
La teràpia ocupacional no és un tipus de tractament que s’ofereixi de forma generalitzada a tots els usuaris de
l’EENS Meritxell. Tanmateix, l’EENS Meritxell compta amb els serveis d’una terapeuta ocupacional, responsable
d’un grup d’EDES d’adults plurideficients i amb greu discapacitat intel·lectual. Aquesta terapeuta ocupacional fa
igualment alguns tractaments individuals i actua de consultora en situacions concretes.
L’EENS Meritxell participa a la 30ena Fira d’Andorra la Vella
L’EENS Meritxell va participar a la 30ena Fira d’Andorra la Vella, presentant diversos
productes, en particular el nou calendari publicat amb al col·laboració del diari Mes-
Andorra, i oferint a tots els visitants l’oportunitat de parlar amb nosaltres, demanar
informació i fer-se socis.

L’estand va comptar amb la col·laboració de personal de tots els programes i de


diversos usuaris. La participació va resultar molt interessant i vàrem tenir ocasió de
parlar amb pares, usuaris, autoritats i persones interessades.

Visita del Cónsul General d’España


El nou Cònsol General d’Espanya, Sr. Francisco Ochoa de Olza, acompanyat de la seva
esposa, va visitar l’Escola i va mantenir una reunió amb la directora Carolina Serra i el
president Joan Sansa. El Cònsol es va manifestar molt interessat en tots els serveis que
presta la institució i es va mostrar gratament sorprès dels alts índex d’integració
assolits.

Prèviament, el Consulat General de Espanya havia lliurat a l’EENS de Meritxell una


aportació de 2.900€. Aquesta aportació prové del Ministerio de Asuntos Exteriores
d’Espanya destinada a entitats que presten serveis a residents espanyols a l’estranger.

L’Orfeó Andorrà col·labora amb l’EENS Meritxell


L’Orfeó Andorrà ha publicat un nou disc, els beneficis de la venda del
qual cedirà a l’EENS Meritxell. Igualment té previst fer un concert en
benefici de l’EENS Meritxell.

El disc inclou una selecció del millor repertori de la coral, com “Bonica
Andorra”, “Blue Moon”, “Paraules d’amor” o “El meu avi”.

Activitats de formació
El personal del departament d’administració i finances va assistir al “Seminari d’actualització sobre el nou pla
comptable” organitzat per Sistemes i Tecnologies d'Ofimàtica (STO).

Personal tècnic de l’EENS Meritxell va assistir al seminari “Què fem i com ho fem? estratègies per ajudar els
alumnes amb dificultats d’atenció, conducta i aprenentatge”, organitzat per l’Associació Albatros i el
Departament de Formació Professional i Desenvolupament Educatiu del Ministeri d’Educació, Formació
Professional, Joventut i Esports, i impartit per la psicòloga Marina Peña. Tots els assistents coincideixen en
valorar molt positivament el seminari, per la seva dinàmica i pel seu contingut. Felicitem cordialment a la
Fundació Albatros per aquesta iniciativa i esperem les seves noves activitats.

Personal de cuina va participar en el curs “Com s'han de manipular els aliments d'alumnes amb al·lèrgies i/o
intoleràncies alimentàries”, organitzat pel Departament de Formació Professional i Desenvolupament Educatiu
del Ministeri d’Educació, Formació Professional, Joventut i Esports.
L’EENS Meritxell comença a aplicar el mètode “DIR/Floortime” per treballar amb nens i nenes
amb trastorns generalitzat del desenvolupament.
El model DIR (basat en el Desenvolupament, les diferències Individuals i les Relacions) és un marc comprensiu per
entendre i tractar els nens amb trastorns de l’espectre autista i altres trastorns generalitzats del desenvolupament.
Aquest model ha estat desenvolupat pels Dr. Stanley Greenspan i la Dra. Serena Wieder, i se centra en ajudar als nens
a superar les fites bàsiques de la relació, la comunicació i el pensament.
El model DIR descriu una sèrie d’estadis de desenvolupament que inclouen les fites bàsiques que el nen ha d’assolir per
aconseguir un desenvolupament emocional i intel·lectual saludables. El model DIR postula que entendre en quin punt
es troba el nen en el seu desenvolupament emocional-funcional és crucial per a la planificació d’un programa
d’intervenció.
D’altra banda, és igualment important entendre que cada nen té una forma personal de percebre i de respondre al
món. Com a part de les seves característiques individuals, el nen pot tenir dificultats en el processament i integració de
la informació sensorial o en la forma d’utilitzar aquesta informació per organitzar les seves respostes.
Finalment, el model afirma que establir relacions amb els cuidadors principals constitueix un factor crític per ajudar el
nen a realitzar a un recorregut evolutiu saludable i assolir les fites fonamentals del desenvolupament.
El FloortimeTM (joc circular) és un element central del model DIR i constitueix una tècnica específica per seguir els
interessos emocionals del nen i a la vegada presentar-li reptes que li permetin assolir nivells superiors de capacitats
socials, emocionals i intel·lectuals.
Actualment hi ha un membre del personal tècnic de l’EENS Meritxell que ha realitzat el Curs Bàsic de Formació en
DIR/FloortimeTM, i ha rebut el certificat oficial d’assoliment lliurat pel “Interdisciplinary Council on Developmental and
Learning Disorders” (Consell Interdisciplinar dels Trastorns del Desenvolupament i de l’Aprenentatge). Aquest
professional participa i supervisa les sessions de treball i està disponible per a consultes internes i externes sobre
l’aplicació del model DIR i del FloortimeTM.

Voleu contactar amb nosaltres?


Telèfons eMails

EENS Meritxell: 721 731 EENS Meritxell: eensm@andorra.ad


IMPULS: 721 730 IMPULS: eensm-im@andorra.ad
PROGRÉS: 721 732 PROGRÉS: eensm-pr@andorra.ad
XERIDELL: 721 734 XERIDELL: eensm-xe@andorra.ad
L’ALBÓ: 721 735 AGENTAS: eensm-ag@andorra.ad
FAX: 722 540 L’ALBÓ: eensm-al@andorra.ad
AMPA 637 718 AMPA apameritxell@gmail.com

Voleu fer-vos socis de l’EENS Meritxell? Retalleu i envieu aquesta butlleta a:


EENS Meritxell, carrer dels Barrers, núm. 10, AD500 – Santa Coloma.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom: ...................................................................................... Cognoms: ....................................................................................
Adreça: .......................................................................................................... Població: ..............................................................
Autoritzo al banc: .................................................................................. a fer efectiva a l’EENS Meritxell la quantitat anual de:
20€ 40€ 60€ Altre quantitat: ......................... i a carregar-la al meu compte: ......................................................
Aquesta autorització serà vigent fins i tant no rebin ordres escrites de revocar-la.
Signatura del titular del compte: ................................................................................................................................................