You are on page 1of 3

s s

-s

- S \~ -to
I0 j .::- %0 ~ 4 0 ot3 10
/"
T\A04.-:o.... t:.I.AW';r, : e.>-.
_ ·v
~ ) S z; G- r "'::'0. : ~ ) =~ . r .~ I

.. ,~ -­
' ,

- "'t
. I (j

__ I b
>' s o . I ()
.. .: ..... -­ - l V

. .• { ' .1 . OJ
\.- , ~ ~" ~' ",:
(.

~(l rn/. '.vl .':-C~


He ba- (.' c d,A': t£. ' e~~J...0"h
-5 -t: 45 "]
<
<:: 1
<'- . V

-Ib
J/
..... '" ::- :5 -5 - S J... ~ JI '; 0 IV S ­­ j

- 11..t
p) J(L "" (If?.t.. ccl ) = ' !' r ' IQ ->
I

/I. L" [ A) t J~' [l,cJ . 1


-]

'l .. ·of
11'- .'\

)( =
fJro,Cf.. _ .::> 'f
<F- ~')
.,
F
­- i
~ ~I '2..r · I ~

KtAf!s(i ) --
.~

r -r
)(
CA5~=- J J(11M s: J A,-r-(. • 1'0 I Q _ ! t $/..,,'-1 6 '7 ' I 0 Il.tt e, R

f\A..,D k.~1J.! ~t.:f ~ ~U(').,;f~~ /~


~Gd-~t I:V) Vu.

C-K.tl. ~ [ r +:1 -=: [u­


r , .-1 -=
L., '-A. 1 01~ '1

- ----­
I,re:,'lo

0, A OC'G'
_~o

n 'f~

-
1 ,~'1· 1&
-r"

-';
f t~' . f '

KL [<4 b4)zl = 2., J . (fJ- "~


~ +
r;
Cd _ u,~ e> c« ~ iA etA

. ., ._ ---- " - .._- -- -- ~-.'= : - -

-- "- -!'r
2/ ~ . I CJ
C~f41J. =Lea 1:) =
[o4l~
,...
til tt .;v
-I"'
c 4/+~(S- 'IO

CJ,J.. _/ o lt.
~
)C.t:h -(~" .1("c~

L;Q ~:3 . I o-r /Lr


-t
fO Ut..
3 -t . 1(; -~
.M

CJ I Of;Cl;{)O ~

La (tVC~).2- J.. N0.l. ce.) ~ P,lJc.., IV~~ -t c~ co~


c! 0006oc, ~ • IIoAct (),oOOOOCi '1~c L . co I 000 0 00'" YlA (I,e ;
. -~ .......

2.1 ~ - - - - . .- ./
C- 0. -'- ,l I'JC l
): .tx
s: 0
I
ooo.oc « I..f

C~O ro

o,ooc'VcL

_...- - -----.

=~r~ R.ZG '' ,/<


0. , KI- ,
~ "'" · ~; tl."..
::::--- ­

~t..
/0 i Y""IC ,t...
~l _

-;-- G--c
. <"

I ---
· ,0

e.
\;
-I.
, tl Q . j G '"f i

i
I
:
e.
~
- \..!
) Q

----- --._--------
-- - --- - ~ - ~.
­