Din paginile 76-87 ale cărţii CĂLĂUZĂ ÎN CREDINŢA ORTODOXĂ de Pr. Cleopa Ilie Ed.

a IV-a Baha'i După 1989 şi-a intensificat prozelitismul la noi „noua religie", Baha'i. Întemeietorul şi marele profet al acesteia este Baha'u'llah, născut în Teheran, capitala Iranului. Acesta fusese profeţit de Bab, care ar fi fost un fel de premergător al lui Baha'u'llah. Noua religie este caracterizată de un puternic sincretism religios. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este socotit a fi doar un profet între ceilalţi. Marii profeţi şi întemeietori de religii sunt socotiţi de bahai ca mesageri ai aceluiaşi Dumnezeu, pentru diferite epoci istorice: „Din epocă în epocă, câte un mare Revelator al lui Dumnezeu - un Krishna, un Zoroastru, un Moise, un Iisus, un Mahomed - apare în Orient, ca un soare spiritual, pentru a lumina inimile întunecate ale oamenilor şi a le trezi sufletele adormite". Bahaii afirmă că adevărurile etice şi relaţiile sociale păstrate de la vechile religii sunt perimate azi, de aceea este nevoie de a asculta şi a face parte din noua religie. „Marele educator" s-a stins din viaţă în 1892, după o lungă perioadă de întemniţare, în urma unui atac de febră, încredinţându-l prin testament pe fiul său, Abdu'lBaha, ca reprezentant şi interpret al tuturor învăţăturilor şi scrierilor sale. „Noua religie", Bahai, are astăzi un virulent caracter prozelitist în întreaga lume. Yoga Yoga nu este o simplă gimnastică nevinovată, cum vrea să se înţeleagă la prima vedere, ci o practică păgână, vrăjitorească, prin care se invocă în mod conştient sau inconştient forţe malefice (draci), prin acele mantre din limba sanscrită pe care mintea nu le înţelege (Mantra = vers vedic cu valoare magică, adică vrăjitoresc) şi prin poziţiile (asane) corporale adoptate.
SCURTĂ PRIVIRE ISTORICĂ

77

Yoghinii cred în zei şi se închină lor (nu cred în Dumnezeul creştinilor). Pentru ei omul este o manifestare a unei zeităţi, nu o creaţie a lui Dumnezeu ca persoană. La ei noţiunile de bine şi de rău sunt relative şi iluzorii. Mai zic că destinul (karma) fiecăruia trebuie „ispăşit" într-un număr (ciclu) oarecare de vieţi. Apoi printr-o depersonalizare completă şi prin „meditaţie şi asceză" omul trebuie să-şi realizeze singur transcendenţa, ei afirmând că totul stă în puterea omului şi că resursele necesare se găsesc în sine. Tot sistemul yoga se bazează pe demonica idee a identităţii dintre om şi Dumnezeu (în sensul că sufletul şi Dumnezeu sunt de aceeaşi natură). La această falsă identitate trebuie să ajungă yoghinul - bolnav de mândrie -, în stările lui de aşa-zisă meditaţie spirituală. „Yoga creştină" Yoga hindusă este cunoscută în Vest de mai multe decenii, ea dând naştere, mai ales în America, la nenumărate secte şi mai ales la nenumărate forme de terapii, care nu-şi afirmă nici un conţinut religios. Esenţială în Yoga nu este atât disciplina în sine, cât meditaţia la care trebuie să se ajungă. Trebuie însă să se ştie că şi cel care nu urmăreşte decât aspectul fizic al practicii Yoga, se predispune deja către anumite atitudini spirituale şi experienţe demonice, de care nici măcar nu este conştient. Prin anii 50, un călugăr francez benedictin şi-a notat experienţele încercate, pe când se străduia să facă din Yoga o practică creştină30. (De la Conciliul II Vatican au pătruns multe practici religioase orientale în mănăstirile catolice). Bineînţeles că această idee de «yoga creştină» este o idee păgână, căci scopul ascuns al acestei practici este de a folosi tehnica yoga sub numele de «meditaţie creştină», pentru a obţine efecte de relaxare, mulţumire şi pasivitate mintală, care să favorizeze receptarea fără impedimente a ideilor şi experienţelor cu finalitate demonică. Spre exemplu, potrivit practicantului aşa-zisei «yoga-creştine», exerciţiile produc un efect de un calm excepţional şi o
30

J.M. Dechanet, Christian Yoga, Harper Row, New York, 1972, prima t rad. engleză a apărut în 1960.

78
CĂLĂUZĂ ÎN CREDINŢA ORTODOXĂ

stare euforică de sănătate, care îi îngăduie să facă mai mult bine, în planul fizic şi spiritual.

1

. acela este stăpânit de înşelăciune diavolească. In descrierea acestei mostre de „Yoga creştină" se identifică tocmai trăsăturile persoanei. ci de „consolări spirituale". vede că acest biet „yoghin creştin" este victima unor demoni mai mărunţi. Oricine înţelege natura înşelăciunii diavoleşti sau a falsei experienţe duhovniceşti. care. crezând că această «cuprindere» este cea mai înaltă formă a contemplării creştine. la fel şi setea de dreptate şi dorinţa arzătoare de a fi creştin în adevăratul sens al cuvântului". îmbracă în cuvinte sfinte comuniunea trupească şi afrodisiacă şi cred că ea îi urcă în Împărăţia lui Dumnezeu. ci doar exaltate „sentimente religioase". după cum scrie episcopul Ignatie. aceleaşi „revelaţii m i s t i c e " şi stări pseudo -spirituale.. precum şi alte mici detalii caracteristice zen-ului. In amândouă aceste direcţii avem de-a face cu aceeaşi „deschidere" şi cu aceeaşi dorinţă de a fi „cuprins" sau „apucat" de un „duh". Stromata a IlI-a. încât călugărul catolic ce practica yoga scria că: „Persoana relaxată este gata să vibreze la atingerea Duhului Sfânt şi să primească cu bucurie ceea ce Dumnezeu binevoieşte să o lase să simtă". care le era rezervată doar câtorva „mistici" iniţiaţi. . aceeaşi uşurinţă de necrezut cu care oricine devine deodată „contemplativ" şi . m i s t i c " . Părtaşii la des-frânare. cap. fără să se fi curăţit de patimi. de o tehnică a respiraţiei. împreună cu savoarea unei „tăceri mistice". fie în cea a experienţelor «creştine» sectare. care este practicată din nefericire şi în ţara noastră de un număr de tineri. cum este şi cazul practicii Tantra-Yoga (desfrâu în comun).a lui Gregorian Bivolaru şi care practic a distrus mii de tineri naivi şi creduli. falsifică cuvintele lui Dumnezeu! .Înşelăciunea este aşa de mare. Tehnica zen-ului japonez este foarte asemănătoare cu yoga indiană. este lărgită. şi dorinţa de a-l îmbogăţi cu dimensiunea unei contemplaţii pierdute. IV. Este vorba tot de o postură corporală (dar lipseşte varietatea posturilor fizice din yoga). care îi pândesc pe căutătorii de „experienţe spirituale". împotriva poruncilor lui Dumnezeu. totodată zicând că „foamea de Dumnezeu creşte în permanenţă. Unei asemenea persoane diavolul îi dăruieşte «viziuni» pe măsură. ci dimpotrivă. Stromate. de repetarea unei formule „sacre" după dorinţă. din care de fapt şi derivă. au apelat la practica zen. starea de contemplaţie. 31 Clement Alexandrinul. Aceasta se întâmplă. fraţii destrăbălării. CĂLĂUZĂ fN CREDINŢA ORTODOXĂ Scopul este însă identic cu cel din yoga: Părăsirea gândirii raţionale şi atingerea unei stări de linişte şi de meditaţie calmă. pe baza căreia îşi formează propria concepţie de viaţă. aceeaşi auto-intoxicare SCURTĂ PRIVIRE ISTORICĂ 79 care este luată drept „stare de graţie". sunt împotriva creştinismului. Ei consideră că chiar şi cei începători în meditaţia zen au posibilitatea să atingă «senzaţii de comuniune» şi să aibă sentimentul unei prezenţe supranaturale. aceeaşi căutare. Şi astfel credea că „în fiecare zi exerciţiile şi întreaga disciplină Yoga facilitează curgerea în mine a harului lui Hristos". există două forme principale de înşelăciune diavolească.. susţin că prin zen. Nici o ramură din yoga nu are nimic comun cu practicile creştine. cât de puţin avizată asupra trăirii duhovniceşti ortodoxe. „atunci când inima doreşte şi se străduieşte să obţină bucuria cugetărilor sfinte şi dumnezeieşti. Potrivit Sfântului Ignatie Briancianinov. sub conducerea „spirituală" . cel care se bazează pe faptele sale şi pe vrednicia sa."31. Orice persoană. cel care nu se ţine strâns de învăţătura Bisericii Ortodoxe.Aceşti oameni. din punct de vedere spiritual. care nu oferă victimelor ei viziuni extraordinare.. „Sunt unii oameni care numesc comuniune mistică plăcerea trupească săvârşită în comun. 2 . Prima şi cea mai spectaculoasă dintre ele apare atunci când cineva se luptă să dobândească un înalt nivel spiritual şi să se învrednicească chiar de viziuni. în general. Cel care nu are o inimă înfrântă.. deşi este cu mult mai simplă. nefiind încă pregătită pentru ele". deşi se vehiculează o legătură între rugăciunea lui Iisus şi aşa-numita „yoga creştină".. „Zen-ul creştin" Mulţi creştini occidentali. rătăceşte. fie în direcţia religiilor păgâne. ci urmează unei alte «tradiţii».ca să nu zicem demonică . El a căzut pradă propriilor sale „închipuiri religioase" produse de o minte bolnavă şi de o inimă total nepregătită pentru purtarea unui război nevăzut contra înşelăciunilor diavoleşti. bazându-se exclusiv pe înţelepciunea sa. Există însă şi o formă de înşelăciune diavolească mai obişnuită şi mai puţin spectaculoasă. la fel. de trei ori ticăloşi. nu de Dumnezeu. având acelaşi sentiment de adâncă nemulţumire faţă de „creştinismul" occidental.

MT nu diferă semnificativ de „Yoga creştină" sau de „Zen-ul creştin". 32 William Johnston. Propovăduitorii acestei practici zic că „MT nu necesită nici un fel de convingeri. Cursurile MT sunt numite „cursuri despre cum să fii fericit fără să încerci cu adevărat". premisele şi rezultatele sale. Autorul cărţii „Christian Zen" (Zen creştin) 32 . să practice meditaţia zazen. fiind aspru criticat de alţi yoghini hinduşi pe motivul că vulgarizează vechea tradiţie indiană Yoga şi că pune la îndemâna maselor. pentru bani. Apoi recomandă penticostalilor. care a avut loc lângă Kyoto. In toţi aceşti ani ea s-a folosit intens în cadrul armatei. Harper Ro w. 1972. ci diferă doar printr-o simplificare extremă a tehnicilor şi a întregii sale filosofii.. afirmând că aceste experienţe pot fi dobândite de oricine. cu aproape 10. Şi cu adevărat. spitale. în închisori. Inc. sporindu-i astfel mult publicitatea.000 de cursanţi în fiecare lună şi cu peste 600. care. de tip zen. nu face altceva decât să-l împingă la dezastru psihic şi spiritual. Motivele pentru care Ortodoxia respinge aceste practici sunt aceleaşi ca şi în cazul yogăi aşa-zis creştine. pentru a-şi „elibera potenţialul uman de iluminare psihică". fie el creştin sau necreştin. Maharishi însuşi le numeşte tehnici care sunt foarte uşoare. Deosebirea între „Zen-ul creştin" şi „Yoga creştină" este că primul este mai popular şi nu atât de ezoteric ca cea de-a doua. Autorul cărţii citate chiar a fost surprins să constate că experienţele Zen sunt foarte asemănătoare cu cele penticostale. cu convingerea că luptă pentru fericirea aproapelui. la o Convenţie pe temele meditaţiei Zen. care să-i unească pe cei prezenţi. pot constitui „baza unei reînnoiri mistice creştine". Calm fără pastile . I{ URTĂ PRIVIRE ISTORICĂ 81 Toate acestea se întâmplă pentru că trăim vremuri când proorocul mincinos se află şi în persoana câte unui ins.meditaţia transcendentală de la A la Z. începând să capete un puternic avânt mai ales după 1961. Christian Zen. Amintim că şi grupul de muzică „Beatles" a practicat MT. Pe nimeni nu interesa câtuşi de puţin ce credea sau ce nu credea celălalt şi nimeni nu a pomenit nici măcar o singură dată numele lui Dumnezeu". autorul spune că: „Lucrul surprinzător a fost absenţa desăvârşită a unei credinţe comune. Persoanele capabile să afirme că experienţele agnostic-păgâne.000 de simpatizanţi. In 33 J Robbins şi D. New York.. pe nume Maharishi Mahesh Yogi. New Yo rk. practici ezoterice milenare. şi că „ea este pur şi simplu o tehnică. Fisher. Totodată ei pun accent pe faptul că este esenţial ca la început persoana să nu-şi folosească deloc capacitatea de gândire intelectuală. care se bazează pe tendinţa naturală a minţii de a căuta fericirea şi plăcerea. Meditaţia transcendentală Tehnica de meditaţie orientală cunoscută sub numele de „Meditaţie Transcendentală"33 (pe scurt MT) a fost adusă în America de un yoghin indian. compatibilă cu orice practică sau credinţă religioasă. In 1975 mişcarea a atins apogeul în America. în învăţământul de stat.astfel încât „cu toţii au viziuni şi ajung la «satori» (iluminare)". poate bine intenţionat. capacitate de înţelegere sau coduri morale şi nici măcar să fii de acord cu filosofia sau ideile sale". sunt cu totul străine de adevărata şi marea tradiţie patristică ortodoxă. Experienţele de „iluminare" avute de cei ce practică zen-ul sunt esenţial aceleaşi cu experienţele „cosmice" întâlnite în şamanism şi în multe alte religii păgâne. 1971. ceea ce l-a determinat să primească „Botezul Duhului" la una din „întâlnirile harisma-tice". fiind considerată o formă neutră de „terapie mintală". dar ignorant. anumite grupuri religioase. prin uşurinţa cu care se ajunge la rezultatele dorite.. şi chiar în interiorul unor parohii ale Arhiepiscopiei greceşti din America. vorbeşte de o înnoire a creştinismului. convingeri adevărate şi luptă intensă ascetică. 82 CĂLĂUZĂ ÎN CREDINŢA ORTODOXĂ timpul meditaţiei transcendentale mintea cursantului trebuie să urmărească exact lucrul care i se pare mai firesc şi mai plăcut în acel moment". un preot catolic irlandez. Peter H. Wyden. Tehnica concepută de Maharishi este aceeaşi în toate centrele MT din lume: După două cursuri 3 . care presupune o credinţă arzătoare. In scopurile.

în fiecare an apar culte noi sau variante noi ale altora vechi. In 1978. experienţele care apar fiind supuse frecvent controlului maestrului. medicina holistă cu toate ramurile ei (homeopatia. persoana plăteşte taxa şi apoi merge la „iniţiere". tentative de crimă. Deşi în reclamele şi publicaţiile lor se arată mereu instructori şi practicanţi zâmbind cu gura până la urechi şi plesnind de sănătate. lăsându-şi mintea să se desfăşoare liber şi repetând „mantra" cât mai des consideră el necesar. Acest gest se numeşte închinare la idoli. ci „le întăreşte" pe cele care există deja. explicaţia succesului spectaculos al meditaţiei transcendentale constă în „simpla" comitere a acestui păcat capital şi nu neapărat în respectarea tehnicii psihice în sine. sinucideri. posedări de natură demonică. „Lifespring" (Izvorul Vieţii) şi încă multe alte forme de „seminarii" (întâlniri) şi „bio-feedback" (biorăspuns). care sunt mai puţin la modă astăzi. Tot aici mai amintim şi alte terapii şi mişcări paranormale. bioenergia. în plan spiritual. cristaloterapia. Această decizie va limita fără îndoială şi mai mult influenţa MT în care mulţi vor continua poate să vadă o formă de meditaţie compatibilă cu creştinismul. antroposofia. i se cere să se închine de mai multe ori portretului guru-lui lui Maharishi. indiferent de credinţa practicanţilor. pe lângă cultele specific religioase. „Silva Mind Control" (Controlul mintal Silva). Insă ce se remarcă în plus este că. De asemenea. Curtea Federală a Statelor Unite a luat până la urmă hotărârea că MT este într-adevăr de natură religioasă şi deci predarea ei în şcoli este interzisă34. şi toate terapiile care au ca scop folosirea „energiilor şi puterilor cosmice" pentru realizarea „armoniei" dintre Dumnezeu şi om. se manifestă prezenţa din ce în ce mai intensă. Traducerea ceremoniei nu este niciodată dezvăluită celor ce se iniţiază. de care bunii creştini trebuie să se ferească: radiestezia. „Noua spiritualitate" faţă în faţă cu Creştinismul Prezenţa cultelor orientale s-ar putea exemplifica la nesfârşit. de la „Ştiinţa creştină" şi „Ştiinţa mintală" până la „Scientologie"35 . preferând să fie mai curând ucişi în cele mai sângeroase torturi. în ultimele decenii mai ales. din păcate. Creştinii ortodocşi nu trebuie să aibă absolut nimic de-a face cu ele. precum „Erhard Seminars Training". Vezi MT in court „MT în faţa instanţei". atitudine care. a aşa-numitelor culte de conştiinţă (culte care se pretind nereligioase). a energiilor spirituale. Aceste grupuri de „terapie mintală" includ organizaţii. ea este cunoscută doar de învăţători şi de cei care sunt ei înşişi iniţiatori. mulţi pseudo-creştini s-au lăsat înşelaţi de această practică demonică. de cele mâi multe ori pe nesimţite. se menţionează şi alte mişcări de „conştiinţă". în „camera de iniţiere". „Rolfing".care folosesc „energii vindecătoare" pentru a „reface armonia forţelor vitale în fiecare celulă umană". pentru a „echilibra energetic organismul". mai mult sau mai puţin plauzibil. a chiromanţiei. s-au dat SCURTĂ PRIVIRE ISTORICĂ 83 publicităţii nenumărate cazuri de instructori şi discipoli MT. acupunctura. există şi constituie şi ea un trist semn al vremilor. în sfera practicilor hinduiste. Această ceremonie nu este nimic altceva decât tradiţionalul ritual hindus de închinare la zei (puja). în care se includ guru-ul zeificat al lui Maharishi şi întregul şir de „maeştri" prin care el însuşi şi-a primit iniţierea. Odată iniţiat. sau „refacerea echilibrului energetic" al omului. ) . MT este o fază a interesului pentru ocultism din societatea umană în a doua parte a secolului XX. 4 .introductive. exprimate într-un jargon „ştiinţific" de secol XX. 34 35 84 CĂLĂUZĂ IN CREDINŢ A ORTODOXĂ SCURTĂ PRIVIRE ISTORICĂ 85 Toate aceste mişcări sunt incompatibile cu Creştinismul. cromoterapia ş a . gândind că MT le adânceşte propria religie şi o îmbunătăţeşte cu noi înţelesuri. care oferă o „descătuşare a tensiunilor" şi o „captare a potenţialelor ascunse" ale omului. remediile florale. practicantul MT meditează zilnic un anumit timp. reflexologia . terapia regresivă. hipnoza. care au fost loviţi de maladiile obişnuite ale celor care se ocupă cu practici oculte: boli mintale şi nervoase. Iar rezultatele acestui interes sunt şi ele grăitoare. a intra în „armonie cu energiile cosmice" şi a „regenera armonia în organismul suferind" -. diagnosticul bolilor cu ajutorul pendulului. el este condus spre a executa un gest la care strămoşii săi creştini nu ar fi consimţit niciodată. Şi iată cum este introdus agnosticul modern. Hinduşii având pretenţia că MT nu înlocuieşte alte religii. după ceremonie (care este în limba hindusă).

Faptul acesta este demonstrat de numeroasele studii care s-au făcut asupra acestor „culte de conştiinţă". radiestezie sau altceva asemănător acestora (care acceptă reîncarnarea. pentru omul aflat în starea de după căderea din rai. atunci însăşi învăţătura după care putem distinge şi identifica binele de rău. 24). precum Yoga. care au apărut şi în ţara noastră. mai grav. Rezultă că „noua conştiinţă religioasă" este un duşman al Creştinismului cu mult mai puternic şi mai periculos decât au dianetica. este periculoasă pentru că aceasta derivă din ea şi predispune la atitudini şi experimente psihice şi demonice care sunt de fapt scopul iniţial şi permanent al practicii Yoga. ducând la dezastru psihic şi la pierderea sufletului pentru totdeauna. urinoterapia. a astrologiei. şi prezent ate adesea ca fiind „lipsite de conţinut religios". odată „iniţiat" în aceste „culte de conştiinţă". de va fi cu putinţă. Nu este vorba aici doar despre cei care se complac în sincretismele sau combinaţiile artificiale dintre creştinism şi cultele orientale la care ne-am referit mai sus. ele nu fac altceva decât să transforme persoana umană în unealtă pasivă a manifestărilor demonice. fie cele cu conţinut religios păgân (precum Hare Krishna. pentru a deveni în final ciudate. secte şi mişcări paracreştine şi parareligioase prezentate mai sus . cade sau devine inoperantă. mai sunt şi altele. prin experienţele lor religios-păgâne şi prin experimentele lor psihiste. CAPITOL UL 6 ECUM ENISM UL 37 5 . 2. datorită pasivităţii şi „deschiderii" pe care le exaltă toate aceste noi culte. „Organizaţia celor 3H" etc). iar duhurile necurate au cale liberă de atac. I. Aceste mişcări nu au nici o fundamentare în tradiţia şi practica creştină. în special după anul 1989. zen. toate având scopul de a 86 87 CĂLĂUZĂ ÎN CREDINŢA ORTODOXĂ SCURTĂ PRIVIRE ISTORICĂ amăgi pe credincioşii Bisericii: Căci mulţi vor veni în numele Meu. Căci se vor ridica hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor da semne mari şi chiar minuni. ci. Deoarece atunci când se pune accentul pe experienţă în detrimentul doctrinei. ca să amăgească. ufologia. a ocultismulu i cred inţa in reincarnare. parapsihologia. care se află în cea mai mare apropiere faţă de om36 .Şi iată de ce suntem atât de categorici: 1.a. ştiind că fără Hristos şi fără Biserică nu este mântuire. Părinţii contemporani ai Bisericii Ortodoxe au stabilit ca: Cei ce practică yoga. este adesea cu neputinţă să te mai opui participării la experienţe psihice nedorite. destul de numeroase. Profunda ignorare a autenticei trăiri creştine din zilele noastre creează condiţiile proliferării unei false spiritualităţi creştine. destin ş. 36 Vezi Sfântul Ignatie Briancianinov: Despre înşelare şi Experienţe Ascetice. fie cele aşazis lipsite de conţinut religios (precum meditaţia transcendentală. Mai precis. să se supună canoanelor pentru vrăjitori. 5. * * * Pe lângă aceste erezii. Chiar latura strict fizică a unor discipline psihice. astfel. mai mult sau mai puţin diluate. Puterea de seducţie a „noii conştiinţe religioase" este atât de mare încât ea se poate înstăpâni chiar şi asupra acelora care afirmă cu tărie că sunt creştini. zicând: Eu sunt Hristos. terifiante şi în ultimă instanţă indubitabil demonice. fost vechile erezii din trecut. destinul sau predestinaţia). dar. şi pe mulţi îi vor amăgi.. 3. care la început sunt „bune" sau „neutre". conduc în întregime într-o zonă spirituală „cosmică" unde partea cea mai profundă a persona lităţii umane intră în contact cu fiinţe spirituale reale. experienţele de „tăcere spirituală" pe care le oferă diferitele tipuri de meditaţie. toate terapiile de provenienţă păgan-orientală. Partea cea mai periculoasă a acestor „iniţieri" constă în aceea că ele scapă controlului conştient al voinţei omului. folosirea zodiacului. nu sunt altceva decât demonii sau spiritele căzute. este vorba şi despre cei care se consideră pe ei înşişi nişte creştini înflăcăraţi. până la îndreptare. Ele dau în vileag evoluţia progresivă a acestor experienţe. a cărei natură este strâns înrudită cu „noua conştiinţă religioasă". Aceste fiinţe. ci sunt pur şi simplu fructul religiilor păgâne orientale sau al practicilor spiritiste moderne. bioenergie. Nu numai că învăţătura lor este greşită şi în totală discordanţă cu doctrina creştină despre viaţa duhovnicească. „Divine Light Mission". unele forme de Yoga şi Zen şi cultele seculariste).. şi pe cei aleşi (Matei 24. ele pun în pericol sănătatea mintală a celor care le devin victime.noi rezumândune doar la prezentarea sumară a celor mai mari şi mai cunoscute -.

Bucureşti. Biserica Ortodoxă ieri şi azi. ci are doar menirea să «ajute» „Bisericile" spre a-şi găsi unitatea în Hristos. venită de la Dumnezeu. I O AN 6 . este de origine engleză şi americană 38. D E SPR E B I O E NE R GI E ŞI R AD IE S T E ZI E D E PR . întrucât cercurile Vaticanului. şi îşi are rădăcinile în lumea anglicană şi protestantă din a doua jumătate a secolul al XIX-lea. mai sunt şi alte organizaţii mondiale care sub masca ecumenismului încearcă să reunească toate confesiunile creştine şi necreştine într-o supraconfesiune lipsită de har .Tatăl. nu aduc nici o atingere libertăţii Bisericilor membre. înţeleg unirea catolicilor cu alţi creştini numai ca o subordonare a acestora autorităţii supreme a pontifului roman. dar această iubire. Biserica Catolică nu este membru al CEB. care erau libere să le accepte sau să le respingă. în care uniatismul este dat ca model pentru situaţia pe care ar avea-o Bisericile Ortodoxe în eventuala lor «unire ecumenică» cu Biserica Catolică. care mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos ca Dumnezeu şi Mântuitor. chiar dacă are darul proorociei. nu poate să fie o iubire fără adevăr"39 . care din 1948 a primit denumirea de Consiliul Ecumenic al Bisericilor CEB (sau Consiliul Mondial al Bisericilor CMB). unde s-au pus în discuţie multe subiecte. 38 Insă cu toate acestea. după Scriptură.este vorba de Bisericile unite cu Roma -. chiar de trăieşte feciorelnic. „Se cere de asemenea membrilor Bisericii Ortodoxe. Ignatie Teoforul în Epistola către Policarp. Biserica Ortodoxă ieri şi azi.Mişcarea ecumenică. întruniri şi congrese. Ea a fost precedată de un număr de organizaţii anglicane şi protestante. vol. aceasta o arată lămurit Decretum de Oecumenismo (Decretul despre Ecumenism) şi Decretum de Eclesiis Orientalibus Catholicis (Decretul despre Bisericile orientale catolice) .B. ecumenismul creştin nu poate să fie deci o căutare a unităţii cu orice preţ pe baza unui minim numitor comun. 1993.şi având ca aspiraţie numai scopuri sociale. S-a arătat şi că CEB nu este şi nu va trebui niciodată să devină o supra-Biserică. I I. ceea ce-i va uni pe creştini este plenitudinea adevărului. chiar de posteşte. se constată că ele sunt departe de a fi realizat unitatea de credinţă în Iisus Hristos. Totodată s-a specificat că hotărârile luate. In afară de Consiliul Ecumenic. II. îndeosebi pentru înlăturarea războaielor dintre popoare. fie de alte organisme ale consiliului. care militau pentru apropierea şi colaborarea Bisericilor. 37 Acest capitol s-a întocmit folosindu-se următoarele surse: John Meyendorff. fie de adunarea generală. şi se străduiesc să răspundă împreună la chemarea lor comună pentru slava singurului Dumnezeu . delegaţii Bisericii Ortodoxe au avut mult de luptat împotriva pretenţiilor protestanţilor de a transforma CEB într-o suprastructură eclezial-universală sau într-un sinod al tuturor Bisericilor şi denominaţiunilor creştine. După zeci de ani de consfătuiri. episcopul Smirnei: „Tot cel ce vorbeşte împotriva celor statornicite. Sfântă. 187. căci Hristos este plenitudinea şi niciodată El nu-şi va abandona Biserica*. pentru ca toţi creştinii din lume să mărturisească cu o inimă şi într-un glas: „Cred întru Una. I. să fie cu mare grijă ca nu cumva să renunţe la ceva din tradiţia * Cât despre cei ce au schimbat sau schimbă cele primite de la Sfinţii Părinţi . chiar dacă este vrednic de credinţă.şi deci lipsită de mântuire . Au fost mai multe adunări generale ale CEB. ambele promulgate la 21 octombrie 1964. 187. „Din punct de vedere ortodox. Prezenţa ortodocşilor în sânul mişcării ecumenice este expresia unui imperativ de iubire frăţească faţă de toţi cei ce se reclamă ai lui Hristos. Sobornicească şi Apostolească Biserică". Bucureşti. în frunte cu papa. discuţii. să ţi se arate ţie ca un lup îmbrăcat în piele de oaie.într-o măsură cât de mică -. 1996. iată ce scrie Sf. Bucureşti. Fiul şi Sfântul Duh". p. 1996. adică nu este Una Sfântă.U. chiar de face minuni. despre care vorbesc mărturisirile de credinţă. 39 John Meyendorff. lucrând stricăciunea oilor". p. Doctrina oficială a organizaţiei afirmă că „CEB reprezintă o asociaţie frăţească de Biserici.

Adevărul şi Viaţa" (loan 14. în dorinţa-i nemărginită de a-i amăgi pe toţi oamenii. ci că ar fi doar nişte dezechilibre ale energiilor care ne alcătuiesc. pe căile minciunii şi ale pierzării. A se vedea că la familia de vrăjitori (bioenergeticieni cum se autonumesc ei) în faţă un drac le ţine obiecte pe trup iar în spate au o Sfântă Icoană Pentru o cât mai mare amăgire puteţi observa chiar şi o icoană în spatele dum nealor. Iubiţi credincioşi. după ce ne-a rănit. căci numai El. În cartea intitulată "Icoane făcătoare de minuni şi vindecători din România" (apărută la Total Press în 1977 şi care este o veritabilă capcană pentru creştinul ortodox) autorii recunosc că. deşi unii paranormali afirmă că 7 .6). Calea este BISERICA. iar reechilibrarea energiilor o pot face cei înzestraţi cu "har vindecător". Articol de cunoscutul Preot loan De la Craiova "Veniţi să ne întoarcem către Domnul. care cu ochiul liber se vede că s-au înmulţit peste măsură. ne leagă rănile noastre. Ori. Diavolul. Biserică).DESPRE BIOENERGIE SI RADIESTEZIE (Motto: Osea 6:1. ne tămăduieşte. îşi întinde mereu răutăţile sub masca binelui. Bolile pe care le au oamenii în aceste timpuri moderne nu ar mai fi cauzate de păcatele lor sau ale înaintaşilor (cum învaţă Sf. adevărul este ORTODOXIA şi viaţa este RAIUL. încercând prin aceasta să-i abată de la calea Adevărului şi a Vieţii. iar după ce ne-a bătut. ce ne-a spus însuşi Mântuitorul: "Eu sunt Calea.

antropozofia.. în detrimentul acceptării unor experienţe noi. enumerăm câteva din formele moderne de înşelare satanică ce ne ameninţă: divinaţia. ghicitul (în palmă. chiar dacă spun "Tatăl nostru" şi alte rugăciuni la începutul şedinţei terapeutice sau de vrăjitorie). în afaceri chiar). 144). şi înlocuindu-le ideea diabolică că ghicitoria ar fi de la Dumnezeu. bioenergie. prin tot felul de vicleşuguri satanice. să nu uităm că diavolul I-a ispitit pe Mântuitorul Hristos zicându-i: "Acestea toate (împărăţiile lumii şi slava lor) ţi le voi da Ţie. preoţi şi diaconi). avizi de bani. icoane pe pereţi. stele. dialogul cu extratereștri. au pierdut simţul. telerinezia. Ce să mai vorbim. În speranţa că ne vor fi de folos pe viitor. meditaţia creştină. există totuşi şi vindecători "NEAVENIŢI Şl IMPOSTORI". vrăji. atunci caută alte căi de "spiritualitate" care de fapt sunt metode de fugă de la faţa lui Dumnezeu.. Harul lui Dumnezeu cel tămăduitor şi sfinţitor nu vine prin vrăjitorie sau prin oamenii care au regretabile rătăciri dogmatice şi morale (chiar dacă ei se pretind ortodocşi. orice amestec şi orice adăugare din păgânism (vrăjitori. chiar dacă au Biblia şi Crucea pe masă. ci încă şi de mulţi bani. visele şi vedeniile în transă. Cu aceleaşi ispite diavolul vrea să fure ochii şi minţile oamenilor de astăzi. ocultismul. care exaltă mândria. geomanţia.) la învăţătura şi cultul Ortodoxiei. parapsihologie. orice terapie sufletească din afara rânduielii Bisericii este străină de Dumnezeu. 114) (Care har? Când Ie-a dăruit Divinitatea acest har ???). dacă vei cădea înaintea mea şi te vei închina mie. cărora "Cerul le ia până la urmă harul" (pag. lucruri clar degradante pentru orice om raţional. teosofia (iată cum este luat numele lui Dumnezeu în deşert). telepatia. astrologia (horoscopul). înşelătorie "curată" ! Noi însă. vederea viitorului (în sănătate. Când omul nu mai are frică de Dumnezeu. yoga. însă printre ei mai este câte unul "foarte credincios". magia (albă sau neagră). senzaţionale. căci scris este: "Domnului Dumnezeului tău să te închini şi Lui singur să-i slujeşti" (Matei 4.. 5). Mii de oameni mărturisesc faptul că unii din aceşti vindecători iau înşelat şi nu doar de încredere. necromanţia. autoscopia. Deci se vede clar cu ce viclenie îşi afişează "credinţa". alţii candele. 149). cafea. bioenergia. comunicarea cu fiinţe din Shambala sau din alte lumi astrale. Sfinţii Părinţi ai Bisericii au respins orice analogie.. La unison. Azi sunt promovate printre metodele de medicină complementară şi urinoterapia. Mulţi ocultişti îşi oferă serviciile zilnic. ci harul vine prin oamenii sfinţiţi de Dumnezeu (episcopi. cărţi. Foarte mulţi vindecători au primit investirea cu aceste puteri de vindecare (Atenţie!) în 8 . radiestezia. dezlegarea de deochi. De ce caută oamenii semne. 142). păcălindu-i pe cei neinstruiţi. pentru a ne feri pe noi înşine şi cu atât mai mult pe cei care greşesc din neştiinţă. nu mai păzesc poruncile Lui.. vrăjitoria. în familie. minuni şi vindecări paranormale? Pentru că unii oameni s-au înstrăinat de Dumnezeu. studenţi şi elevi practică o reducere de 20% (pag. De aceea."nu-şi transformă în afacere harul dăruit de Divinitate (pag. deşi alţii tratează indiferent de plată (pag. deviindu-i atenţia de la comoara infinită a sufletului spre trup şi spre lumea exterioară pământească.). iar alţii afirmă că "pentru şomeri.. handicapaţi. cristaloterapia. aprind lumânări şi tămâie. bobi. parapsihologia. valoarea iubirii de Dumnezeu şi de oameni pe care le desconsideră. spiritismul. blesteme. Pentru răul din viaţa unui om aceşti ocultişti stabilesc un diagnostic pe care-l pun aproape total pe seama farmecelor. egoismul şi idolatria omului. Unii au şi icoane.9-10). şi nu a păcatelor proprii pentru care mustră Dumnezeu ca omul să revină prin pocăinţă la calea dreptăţii. hipnoza. Atunci Iisus i-a zis: Piei. pensionari. care nu ghiceşte niciodată în zilele de post şi de sărbători religioase (pag. satano.

a răspuns imediat: "Nu-i adevărat. alchimia. Ori noi ştim din Biblie că: "însuşi satana se preface în înger de lumină" (II Cor. Şi acum să intrăm în miezul problemei: BIOENERGIA SAU BIOTERAPIA este inclusă în categoria manifestărilor paranormale şi SE PRACTICĂ PRIN INTERMEDIUL RADIESTEZIEI. după nişte meridiane verticale şi Ansă sau baghetă orizontale. secret. ÎNTREBÂNDU-L: ". manifestând neascultare şi ostilitate (chiar declarată) faţă de ierarhia sacramentală a Bisericii (episcopi. ca: astrologia. Avea în mână o sârmă de cupru îndoită în forma libere V. spunea că a detectat un semnal de boală pe care îl divinatorie.15). Acolo unde vârful ansei se înclina într-o parte. 11. tainic. diaconi). acolo unde există o perturbaţie clinică.. aşa că ea a spus hotărâtă: "Este de la fiere!". magia. Liturghie) sunt amăgiţi.vis sau în transă." Bioenergeticienii susţin că au acces la banca de date a lui Dumnezeu din Univers.misterios. M-am hotărât să scriu despre bioenergie şi radiestezie fiindcă foarte mulţi oameni (unii chiar sunt credincioşi. necromanţia. EU MĂ ROG ÎNTOTDEAUNA ÎNAINTE CA DOMNUL DUMNEZEU SĂ-MI DEA LUMINA ALBĂARGINTIE DE LA TRONUL SĂU. Ocult înseamnă . mergând frecvent la Sf. Pentru că nu era sigură dacă semnalul provenea de la ficat sau de la fiere. iar ocultiştii sunt acei oameni care pretind că dau celor iniţiaţi puteri neobişnuite de a pătrunde şi a interpreta sensurile ascunse ale fenomenelor. mi s-a părut logic ca acul să indice o variaţie de curent. numea ABEP. de flăcări etc. pe care o ţinea cu vârful către pacient. surpriza a fost când a ajuns în dreptul ficatului. iar STALIN se folosea de Meister. Şi iată un exemplu cât se poate de lămuritor: Am văzut. El Ie-a spus: "Duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor" (Luca 17. o doamnă care absolvise cursurile de radiestezie şi s-a oferit să consulte câteva prietene pentru a-şi testa cunoştinţele dobândite. specialist în radiestezie. Ştiind că organele corpului nostru emit biocurenţi electrici. "..Este fierea?" Acul s-a înclinat spre dreapta. A început să plimbe ansa pe lângă corpul pacientului. care circulă pe trasee neuronale. HITLER avea în permanenţă un serviciu radiestezic în armată. prin glasuri sau prin arătări de "îngeri". prin intermediul radiesteziei. Aveau şi ei acces la banca divină de date? 9 . preoţi. adică Anomalie Bio-energetică Patogenă. Imediat i-am spus: ". nu demult. Acest instrument se numeşte ANSĂ sau BAGHETĂ DIVINATORIE. de păsări. spiritismul. Aceşti vindecători ascultă numai ce le zice "duhul" prin vedenie. de lumini colorate.Dar ceea ce faceţi dumneavoastră este spiritism!". Foarte supărată.Este ficatul?" Acul s-a îndreptat spre stânga. Când cei 10 leproşi au venit la Iisus zicând "Iisuse fie-ţi milă de noi". A ÎNCEPUT SĂ VORBEASCĂ CU ACUL. Dar.14).

. este introdus printre creştini. la yoga . i-au interzis să-şi aducă icoanele. Aşa că noi nu garantăm nici pentru două ore după ce îl tratăm !".. Vladimir Gheorghiu. astfel că se încarcă cu energie malefică. care erau utilizate în templele Greciei antice ale egiptenilor şi perşilor. iar răspunsul a fost că şi-a pierdut credinţa în faţa bolii. Stările de tip hipnotic sunt folosite de asemenea în meditaţia yoghină. Şi atunci îmi pun întrebarea: Sunt autentice aceste vindecări. iar yoga în cel medical. meditaţie profundă. câmp energetic. (EFECTELE NOCIVE ALE BIOENERGIEI) Am auzit despre o bioterapeută care a murit de cancer. aşa cum Ie-a fost înţelegerea de la început. După şedinţă s-a simţit atât de bine că a renunţat la dializă.. Radiestezia "a prins" în mediul tehnic al inginerilor. Când a vrut să se multe la el acasă. vizualiza mental cum locul se umple de lumină. Desigur limbajul. iradiere. O domnişoară creştin-ortodoxă s-a căsătorit cu băiatul unui bioenergitician. care consta din mişcări de rotaţie ale palmelor deasupra organului bolnav în sens invers acelor de ceasornic. Şi atunci fireşte că iam întrebat pe "iniţiaţi".concentrare. preluând-o de la budişti. Doamna bioenergeticiană după ce a localizat organul bolnav a început să aplice tratamentul bioenergetic. cu ce se ocupă. dar a preferat bioenergia. intensitate. de ce nu a putut fi vindecată prin bioenergie. captare.. care poate fi recepţionat cu ajutorul extrasensibilităţii. mortul este de vină ! Am întrebat instructorii de la cursurile de radiestezie despre un caz care se agravase în urma şedinţei de bioenergie. în acest timp. orientare. Mesmer preluase practicile vrăjitorilor. denumirea organelor interne. Apoi când Ie-a spus 10 . Deci. purtând masca credinţei şi a beneficităţii.... sau este doar autosugestie? Am mai cunoscut cazul unui pacient care urma să facă dializă. folosit de vrăjitori. în cartea sa intitulată "Hipnoza" recunoaşte că aceste pase magnetice au fost introduse în terapia bioenergetică de către medicul vienez Franz Mesmer care a trăit între anii 1737-1815. lată cum un procedeu păgân.( CE ESTE RADIESTEZIA ?) Teoria radiativă susţine că orice informaţie existentă în univers emite un semnal specific. comportamentul şi "rugăciunea" sunt adecvate cu rătăcirea: la radiestezie . amplificare.limbaj tehnic. şi explicaţia a fost extrem de şubredă: "Noi nu ştim ce face pacientul după ce pleacă de la noi. Tot Meser a introdus şi hipnoza în tratamentul bolilor nervoase. Chiar şi scriitoarea americană Elene White (a adventiştilor) încă din 1845 a etichetat "mesmerismul" şi pasele magnetice drept SPIRITISM. Peste câteva zile a murit. datorită faptului că radiesteziştii îl consideră pe Dumnezeu un câmp de energie (?). AICI ESTE CHEIA PROBLEMEI!!! ACEIAŞI MIŞCARE ESTE FOLOSITĂ Şl DE GHICITOARE CÂND ÎNVÂRTE CEAŞCA CU ZAŢ DE CAFEA. iar yoga îl aşează pe om cu puterile sale dar neştiute drept Dumnezeu.

la 9 ani compunea. După un timp a ajuns într-o stare foarte gravă. în acelaşi timp. care o tulbură groaznic. l-am spus: Nu fiţi supărată. nu dumneata l-ai împins la adulter". el a dat divorţul. A suferit deci. în acest sens. Se ajunge astfel la "reîncarnare" concept de origine păgână (a se citi cateheza: "Cuvânt către creştinii ortodocşi despre Yoga şi Reîncarnare" . similară cu starea "alfa" din yoga. în cele din urmă a fost internată la spitalul din Poiana Mare în stare de nebunie. Dânsa a venit la mine plângând şi mi-a povestit toate acestea. certuri. Sfântul Maslu. Greşeala ei a fost că nu şi-a căutat vindecarea prin Sfânta Biserică Ortodoxă cu: rugăciuni. care au dus în cele din urmă la despărţire. Dintre aceştia unii au murit iar alţii au înnebunit. la numai câteva săptămâni de la cununia religioasă. Au fost cazuri când oamenii. nu numai o regresie hipnotică. spovedanie. bioenergeticianul care se adresează cursanţilor săi cu "Stimate suflete reîncarnat". pentru a intra în contact cu inconştientul. în această etapă i se cere pacientului să renunţe la orice preocupare raţională. care nu şi-a mai putut reveni din regresia hipnotică. Investigarea vieţilor anterioare se face prin regresie hipnotică.şi soţului şi socrilor că vrea să ţină post. splină. golit de gânduri". "Lupul" este radiestezistul. ci şi una psihică. aceştia i-au spus: "în casa noastră nu se ţine post!" Desigur că fiind foarte credincioasă. Bărbatul a dat divorţ de soţie. părinţii sau hotărât să o supună hipnozei ca să afle de ce era un copil minune. lată un caz de hipnoză care ne va clarifica acest lucru: Renumita violonistă Vanessa Mae. adică spălarea creierului şi aruncarea în haosul duhurilor întunericului. chemări. rămânând la stadiul comportamental al unui copil de 8 ani. împărtăşanie. ci a continuat în rătăcirea ei. Esenţial este să nu confundăm "lupul" cu "păstorul". la 8 ani susţinea primul concert. 11 . când a împlinit 16 ani. au început între ei discuţii. din Craiova. încât mărturisea unei prietene că aude voci în urechi. şi de atunci a început să sufere de bolile marelui violonist italian Paganini: ficat. lasă-te dus. Când s-a trezit din hipnoză s-a simţit foarte rău. post. Când se stabileşte diagnosticul de către bioenergetician se consideră că păcatele comise în vieţile anterioare sunt cauza bolilor pe care le ispăşeşti în viaţa actuală. stomac etc. au încercat să se dedubleze şi să călătorească în spaţiul astral. care practica cursurile de radiestezie şi pe cele de spiritism. "Nu te mai gândi. unde a şi murit. să elimine total raţiunea. iar la 12 ani era cea mai tânără violonistă din orchestra simfonică din Londra. în dorinţa de a se aventura în magia paranormalului. şi urmându-şi credinţa. un exemplu concret de astfel de înşelare demonică este cel al tinerei Liliana B. este păcatul lui. care la 5 ani cânta la vioară. sunt convins că s-a cutremurat cerul şi pământul când a rostit el această hulă si blasfemie! ( TEHNICA SPĂLĂRII CREIERULUI ) Prima fază de lucru în tehnica bioterapeuţilorse numeşte "starea ready". Şi atunci mi-a spus printre suspine: "Părinte iată ce mi-a zis socrul meu": "DIAVOLUL MEU ESTE MAI PUTERNIC CA DUMNEZEUL VOSTRU !" Ca preot. iar păstorul este preotul Bisericii care se adresează creştinilor cu cuvintele: "Iubiţi credincioşi". A avut de ce să le mulţumească atât părinţilor cât şi psihoterapeutului! Un alt caz este cel al unui englez în vârstă de 26 de ani.preot loan).

"Se vor scula hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor da semne mari şi chiar minuni. AMIN ! Bibliografie: www.24-25). să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: Bun venit! Căci cel ce-i zice: Bun venit! se face părtaş la faptele lui cele rele".11). (II loan 10. şi pe cei aleşi. v-am spus-o dinainte!" (Matei 24. de va fi cu putinţă. "Dacă cineva vine la voi şi nu aduce învăţătura aceasta. ca să amăgească. lată. spiritus.go.ro 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful