PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK TAMAN MUTIARA RINI 2_2011

PELAN TAKTIKAL ( TAHUN 2011 ) BIDANG PENGURUSAN HEM : UNIT KESIHATAN DAN RAWATAN Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos / Sumber TOV OTI ETR Petunjuk Pencapaian (KPI)

Demontrasi 1 menggosok gigi

Meningkatkan kesedaran tentang penjagaan gigi dikalangan pelajar

Semua guru

Januari

RM100

80%

85%

95%

Peningkatan tahap penjagaan gigi pelajar

2

Pencegahan wabak denggi

Meningkatkan kesedaran tentang wabak denggi dan bahayanya terhadap kesihatan

Semua guru

Febuari hingga November

RM200

80%

85%

Meningkatnya 95% kesedaran pelajar tentang wabak denggi

Projek kecerian Bilik 3 Rawatan dan Kesihatan

Meningkatkan keceriaan dan kefungsian Bilik Rawatan sekolah

Penyelaras Kesihatan

Mei hingga Julai

RM250

80%

85%

Meningkatkan keceriaan dan 95% kefungsian Bilik Kesihatan sekolah

PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK TAMAN MUTIARA RINI 2_2011

PELAN OPERASI ( TAHUN 2011 ) BIDANG PENGURUSAN HEM : UNIT KESIHATAN DAN RAWATAN Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja : Demontrasi menggosok gigi : Meningkatkan kesedaran tentang penjagaan gigi dikalangan pelajar : Januari : Semua pelajar dan warga sekolah : Semua guru : 1.Penyediaan kertas kerja 2.Perbincangan dengan pihak pentadbiran 3.Mesyuarat Jawatankuasa 4.Pelaksanaan Program 5.Penilaian Program 6.Pelaporan

Kekangan Pemantauan Penilaian

: Kerjasama dari semua guru, keterlibatan pelajar dan pentadbir : Pentadbir dan Jawatankuasa : 1..Peningkatan tentang penjagaan gigi di kalangan pelajar 2.Keterlibatan pelajar semasa program dijalankan

Penambahbaikan

: Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkasanan di masa hadapan

PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK TAMAN MUTIARA RINI 2_2011

PELAN OPERASI ( TAHUN 2011 ) BIDANG PENGURUSAN HEM : UNIT KESIHATAN DAN RAWATAN Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja : : : : : : Pencegahan Wabak Denggi Meningkatkan kesedaran tentang penjagaan gigi dikalangan pelajar Febuari hingga November Semua pelajar dan warga sekolah Semua guru 1.Penyediaan kertas kerja 2.Perbincangan dengan pihak pentadbiran 3.Mesyuarat Jawatankuasa 4.Pelaksanaan Program 5.Penilaian Program 6.Pelaporan Kerjasama dari semua guru, keterlibatan pelajar dan pentadbir Pentadbir dan Jawatankuasa 1..Peningkatan pengetahuan tentang bahawa wabak denggi 2.Keterlibatan pelajar semasa program dijalankan

Kekangan Pemantauan Penilaian

: : :

Penambahbaikan

:

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkasanan di masa hadapan

PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SK TAMAN MUTIARA RINI 2_2011

PELAN OPERASI ( TAHUN 2011 ) BIDANG PENGURUSAN HEM : UNIT KESIHATAN DAN RAWATAN Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja : : : : : : Projek kecerian Bilik Rawatan dan Kesihatan Meningkatkan keceriaan dan kefungsian Bilik Rawatan sekolah Mei hingga Julai Semua pelajar dan warga sekolah Semua guru 1.Penyediaan kertas kerja 2.Perbincangan dengan pihak pentadbiran 3.Mesyuarat Jawatankuasa 4.Pelaksanaan Program 5.Penilaian Program 6.Pelaporan

Kekangan Pemantauan Penilaian

: : :

Kerjasama dari semua guru, keterlibatan pelajar dan pentadbir Pentadbir dan Jawatankuasa 1..Peningkatan tahap keceriaan Bilik Kesihatan

Penambahbaikan

:

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keceriaan bilik pada masa hadapan di masa hadapan

Disediakan oleh:

Disahkan oleh :

Rozimah bt, Muhammad @ Che Mat Penyelaras Unit Kesihatan dan Rawatan Sekolah

Pn. Zubaidah bt. Alias Guru Penolong Kanan HEM SK Taman Mutiara Rini 2