You are on page 1of 40

Vikiülikool — õppimine vabaks!

Hans Põldoja
Tallinna Ülikool
See materjal on avaldatud Creative Commons Attribution-ShareAlike
3.0 litsentsi alusel. Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks külastage aadressi
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ või kirjutage aadressil
Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco,
California, 94105, USA.
http://www.wikimedia.org
Mis on Wikiversity?

• Ingliskeelne Wikiversity avati 2006

• Hetkel on iseseisev Wikiversity avatud 9 keeles

• Algusjärgus Wikiversity projektid asuvad


mitmekeelses keskkonnas http://
beta.wikiversity.org/

• Eestikeelne Vikiülikooli projekt alustas mais 2008


OERCourse
OERCourse

• Composing free and open online educational


resources

• TAIK magistriõppe kursus

• 8 TAIK magistranti + 64 vabatahtlikku huvilist 24


riigist

• 15 lõpetanut
OERCourse õpikeskkond

• Wikiversity

• Kursuse ajaveeb: http://oercourse.wordpress.com/

• Kursusel osalejate ajaveebid

• Jaiku Channel

• Bloglines vookogu

• Flashmeeting
http://oercourse.wordpress.com
Huvitavat

• Plagiaadijuhtum

• Kursuse jätkamine vabatahtlike osalejate poolt


Probleemid

• Kõik ülesanded individuaalsed

• Videokonverents ainult kursuse lõpus

• Liiga vähe kommentaare osalejate vahel

• Liiga vähe otsest tagasisidet kursuse läbiviijatelt


Eestikeelne Vikiülikool
http://beta.wikiversity.org/wiki/Esileht
Õppetöö vormid

• Kursused

• Huviringid

• Lugemisringid

• Võrgukonverentsid

• Iseõppekursused
Kursused

• Töö allikatega, viitamine ja viidete haldamine e-


õppes

• E-õppe vahendite standardid ja spetsifikatsioonid

• Avatud õppematerjalide koostamine ja kasutamine


Õpikeskkond

• Vikiülikool

• Kursuse ajaveeb Edublogs keskkonnas

• Kursuslaste ajaveebid

• Pageflakes vookogud

• Õppematerjalid: LeMill, SlideShare, Scribd

• Delicious

• Flashmeeting
Õppematerjalid

link ja märksõna
Kursuse wiki ja ajaveeb

link ja märksõna link

link link

Kursuslaste ajaveebid

RSS
Kursuse märksõna

• viitamiskursus: LeMill, Delicious

• ifi7033: SlideShare, LeMill, Scribd, Delicious


Miks Vikiülikool?
Neutraalne platvorm

• Wikimedia Foundation kui neutraalne


organisatsioon

• MediaWiki tarkvara kui laialt levinud platvorm

• Võimalus koostada õppematerjalid oma lemmik-


vahendite abil
Paindlik lähenemine
autoriõigusele

• Vikiülikoolis loodud sisu on avaldatud GNU Vaba


Dokumentatsiooni Litsentsi alusel

• Kui õppematerjalid paiknevad väljapool, siis võib


nende puhul kasutada teisi litsentse (või üldse
avatud litsentsi mitte kasutada)
Õppimine vabaks!

• E-õppe kursused ja tavakursuste iseseisev töö


kõigile kättesaadavaks!

• Teadmistehimu olgu tähtsam motivatsioon kui


ainepunktid!
Vikiülikool vs LeMill?
Tulge eestikeelset
Vikiülikooli kuduma!
Tänud kuulamast!

• hans.poldoja@tlu.ee

• http://www.slideshare.net/hanspoldoja/