You are on page 1of 1

MASSE UNDER- LEGE PINE GREIT ER- VAKRE PRO-

VEL- ATOM
I B L R B I S D S O D P V R B S D
AV GLØR LAG KUT- LITE SØK-
FØRES STÅ- VASKE FARNE TRE TAU FET FISKER
TET STUD- SEL- FENG- OR- HUS KET
TROLL- SVENSK ENDE SKRAP ENTENE
PLANTE SALG SKAP SEL PLATE GANET HARK
POTTE- FORFED-

A L R U N E I D A
AM.
STAT H O MAKER
VÅPEN
K E R A M I K E R A
RENE
RETT N E N E HVER-
DAG U K E D A G
KLEDE TANN- PATTE- PYNTE- HYL-

D E N D U K D E N T A L S E L P E R L E N P P R E O L
PÅP. MESSIG DYR DEDI-
KULEN
LIKE LE
PRON. FADDER- FIRHJU- SJØ- SERE
UNGE RETNING FLIRE
LING PLANTE
VOKA- FLATE- TRØYEN TØY-

M
SE
BILDET A N G E A E LER
VEIENE
R A MÅLET
ØSTEN
R E T R
LAVINE
A S FLATE-
MÅL V A M S E N FUKTIG STOFF
FLIRE L E R R E T
KLA- SEIRET
HUS- EKSI- ILD- OMFAV- POL-

Ø
KLYN-
GE U S
UAV-
STER- KLART
ER A G T RER
SKLI
K A N V A
FOR-
URENS-
ING
N T Y A
AMERI-
KANER N K E E K STE- NELSE
DET EGEN
L E M G N I
ERE
REKKE
FLYT- FORAN- TALL

G R E N D L A V A S K U E R E N D R E T N E S L E T R E L
ENDE
STEIN SER DRET PLANTE POR-
AKTIVE MOT SJON
SØNN SENT- SINTE
VENTET

J
(FORK.)
DRIKK
R B I VÆS-
KENE E T K DØPES
R I S T N E S S T A
EGEN-
SINDIG
RALKOM-
POSI-
SJONEN
D ABSO-
LUTT
IKKE
A R G E
SKUE
GAM-
T E S A V
BORT-
KOMNE N E D E MEL
A
HEST
OLJE-
SEL-
SKAP
S E FØLER
P S A M H O L D G JEG

MAN- SMER- OVER- FELE- ARVE-


EIE NEN
AVIS
H E R R E N TALL TE-
ROP Ø E BYGE
L S FOR-
TELL I E
FLØD-
IGE
DRIKK SPILLER
GI MELK O S A G E N
STOFF
LATE
VANSKE- DRIKK

H A K N I P E T A K S I D E R U N Ø D V E N D I G E
LIGHET
MINSTE
VERK- PART-
TØY IKKEL
STAT TRE TALL 1 AV 4
UJEVN FOR-
D D R G A R U A S P N I L I E G O R O
SKJEN- STORE SMÅ-
UTVUN- KET RET- FLAM- GRIPE KAKE BRYT-
LEASET BACH- ELSEN
GNE NING ME KOMP.
FRUKT IDEA- BESVER-

F R I E E P L E U T O P I S T T A E D T V H
LIST FJERN-
GELSE
NED- UT- SYN
BØR SILER
TALER
MALM KLARTE ORGA- DESS- KNEG-

E
PUL-
VERET
R T S PREP.
P Å S EKS-
AMEN T O SPRÅK
L O
NISA-
SJON
MERKE
I S
ERT
PREMIE
GE
GI MAT
V R I N S K E
SLADRE POL. TYKK

A S K E N NATRIUM-
KLORID A N G I M L
FORK.
FRED
D R
REISE
A T R O F E F
PATTE-
DYR
E T L DRIKK

TAN- FINS PRES-


PREP. FOR- ROTER
S N E S E T E R A V R R Ø R E R Y T E
RED- IVARE- TERE
GEN TUM-
SKAP EURO- TATT ER NØDT
FUGL PEERE LIKE LET JORDA
TIL
FLATE- ALVOR- PAPIR VARE-
VÅGER NAKEN-
S A G E A R G R O V T T Ø R A I E A K T K L A M R E R
HUS KLEN-
MÅL LIG GRUNN-
TEG-
ITAL. SEPA- LEGGE GER
LETTE SKUET NING
PLANTE BY RERE
DUND- BYRDE
PÅ HOL- GITTER FULL- GLISE NYN. ØYE-
SLØS- INDISK
TE BY Å N L LANDSKE
BILER E R V I
PINTES S I R B R A K
RET
FIKK
E T STEN- OVER-
DIG BYGG
L E PRON.
KONJ.
E G SKINN-
MAK-
EREN
Å K I BLIK-
KET
UTVEKST SPRØYTE ANKLA-
KLARE ALENE
Ø D S L E T N E G
FRUK-
TEN L N JOURNA-
LIST Å L PLATE M A K T E GENDE
PERSO-
NER
A K T O R A T G
FISK
E N E
TALL
VERK- NAG

E P E K K O E R G L O R S A G B L A D E T H A T U T
KROPPS- REISE- GJEN- STIR- TØY- RET-
DEL RØYS DELEN
SMER-
VANT LYD RER NING
SKVATT TE
ULL- LINSE- SYNES PERMA-
KJØRE-
A L B U E TEPPET
INTERJ. P L E D D E T O P
SYSTEM
BYGE T I K K DONIN-
GEN
OM
FISKEN
L I K E R NENTE
HØYTID
V A R I G E LAND

PÅ DETTE MULTI FOR- VÅTT DØD ROVDYR


SPRÅK- DRIKK
H E R F L E R E P E D T V I S S E N N J E R V T E
STED STEM-
VRA- ME BANN- OM- TOPP MENG- LYD
GALOP- ELSE RÅDE ADV. DER PARTI
PERER KET
SANSE- PRON. VASK BLI
R I R Ø Y ORGAN
FROSSET E E SPISTE
R O L L E M O D E L L E R SKJE-
MA I D U HIV BOKS R E N S I FOR-
LIKTE
LAND- UTDAN- SJANG-
KROPPS- FORTUM- EKSEN
E I D T Å Ø R S Y K E P L E I E R S K O L E R A V E R
TIDL. NINGS-
FLIRET STRIPE DEL LET TIL TINA ANSTALT LER
MANN TURNER
PAVE DRIKK BRYGGE TO
FYLKE
STOFF TYNNE FASE
G L I S E T T E K
STJE-
LE
S T I L E R S P E D
NEDL.
PARTI
E U
AMERI-
KAS S A S TYN-
NES S P E S N E 3,14
PATTE- FORAN
E
DYRET

S E L E T K A KIRKE-
LÆRER T E K E T FAR OG
MOR S T E E TALL
N T
SET-
NING E S E SMØR-
BRØD K A N A P E
PRO- BRON-
M O T T A LESE
OPP A V S I R E
SENT-
ANDE-
LEN
N T E F O T E N BIVÅNE
S E T R E
SE-
VINNER E R KV.-
NAVN L I S E