You are on page 1of 4

Full Informatiu – Setembre 2008

Índex Benvolgut socis, pares, familiars i amics de l’Escola Especialitzada Ntra. Sra. de Meritxell,
En començar el curs 2008/09, reprenem l’edició del Full Informatiu, que arriba al seu número 7.
Editorial Com sempre, intentarem fer-vos conèixer millor l’EENS Meritxell i el món de la discapacitat en
general. En aquest butlletí incloem una adaptació d’un article sobre atenció que mostra com els
Serveis nous avenços científics, combinats amb les noves tecnologies, permeten treballar capacitats que
fins ara es creien pràcticament inamovibles.
Info EENSM
Després de l’experiència del curs passat, potser teniu suggeriments sobre com millorar aquest
Noticiari Full Informatiu, o sobre el tipus d’informació que us agradaria que inclogués. No dubteu a posar-
vos en contacte amb nosaltres per parlar-ne.
Butlleta Per cert, aquest butlletí existeix també en format electrònic. Si voleu rebre’l per correu
d’inscripció electrònic i ajudar-nos a abaratir costos, reduir residus i preservar el medi natural, feu-nos
arribar el vostre email a l’adreça eensm-dst@andorra.ad.
Cordialment.
Carolina Serra
Directora general de l'EENS Meritxell
L’EENS Meritxell organitza les seves activitats a través d’un ventall de programes amb els que s’intenta abastar
tota la vida de les persones amb discapacitat en totes les àrees del seu funcionament. Els programes inclouen la
intervenció precoç, l’escolaritat amb suport, l’educació especial, el treball amb suport, els tallers protegits i
ocupacionals i la residència i habitatge. A més, oferim serveis especialitzats de psicologia, logopèdia, fisioteràpia,
educació física, psicomotricitat... En cada butlletí us descriurem un programa o servei. Esperem que això us
permeti conèixer millor el que fem i com ho fem.
Aquest mes parlarem de...

La fisioteràpia
La fisioteràpia té per objectiu proporcionar les actuacions terapèutiques necessàries per prevenir, promoure,
mantenir i recuperar la funcionalitat física, mitjançant els procediments manuals i físics adequats a cada cas i
situació. Per aconseguir aquests objectius, els fisioterapeutes han de dissenyar i implementar els programes
d’intervenció terapèutica que puguin corregir els dèficits inicials o atenuar-ne les conseqüències.
Cal tenir en compte que molts usuaris de l’EENS Meritxell presenten problemes físics de caire crònic i que han de
rebre una atenció fisioterapèutica especialitzada durant tota la seva vida. Hi ha usuaris amb malalties de tipus
degeneratiu que fan que amb el temps necessitin de més fisioteràpia, de vegades diària. Encara altres usuaris
comencen a necessitar-ne quan es fan grans. Per aquestes raons, la fisioteràpia és un tractament imprescindible i
d’alta prioritat.
Veiem algunes dades.
Usuaris que reben fisioteràpia:
IMPULS: 7
PROGRÉS: 19
EDES: 11
AGENTAS: 5
XERIDELL: 14

TOTAL: 56
Hores setmanals de fisioteràpia:
IMPULS: 21
PROGRÉS: 58
EDES: 29
AGENTAS: 10
XERIDELL: 20

TOTAL: 138
Personal:
L’EENS Meritxell compta amb:
4 fisioterapeutes a jornada completa
1 fisioterapeuta a jornada parcial
Comença el curs 2008/09
El nou curs 2008/09 va començar per al personal el dia 1 de setembre i per als usuaris dels diferents programes el dia 9 de
setembre. L’EENS Meritxell atén 267 persones amb discapacitat entre tots els programes. Això suposa una
disminució de 2 usuaris en relació al curs 2007/08. La residència L’Albó continua amb 31 residents.

Sortida de Xeridell amb famílies


El passat dissabte, dia 13 de setembre, el personal de Xeridell i famílies d’usuaris del taller
van celebrar una costellada al punt de berenar de la Comella. Van assistir unes 25 famílies
i, entre usuaris, pares i familiars, i treballadors, un total de 67 persones.

Activitats de formació
Diagnòstic dual. El dia 4 de setembre i als locals del centre la Llacuna del
Comú d'Andorra la Vella va tenir lloc la conferència inaugural del curs 2008/09
sobre "Discapacitat intel·lectual i psicopatologia: Un diagnòstic dual”, que va
impartir la Dra. Ma. Claustre Jané i que van organitzar l'EENS Meritxell i BPA.
La Dra. Jané va destacar l'alta incidència dels trastorns psicopatològics entre
les persones amb discapacitat intel·lectual i el fet que sovint aquests
problemes s'atribueixen a la seva discapacitat i no reben ni l'atenció ni el
tractament necessaris. També va explicar que els tractaments habituals de problemes com els trastorns d'ansietat, els
trastorns obsessiu-compulsius, els trastorns psicòtics o les demències es poden tractar amb el mateix tipus de teràpies
que s'utilitzen amb persones sense discapacitat.

Equitació terapèutica. Un equip de tres persones de l’EENS Meritxell va


assistir els dies 24 a 27 de juliol al Curs d'introducció a l'equinoteràpia
organitzat pel Centre Hípic Mas Aragó de Tarragona i la Universitat de
Vic, amb 30 hores lectives de duració. No és el primer cop que l’EENS
Meritxell s’interessa per l’equitació terapèutica i, de fet, ha portat
repetides vegades alguns usuaris a practicar hipoteràpia. En aquests
moments estem estudiant la possibilitat d’organitzar un programa
continuat d’equitació terapèutica per a diversos grups d’usuaris, cosa en la que diverses famílies ens han comunicat
que estan molt interessades. Us mantindrem informats.

Curs avançat d’Integració sensorial actualitzacions. Del 19 al 23 de setembre, la nostra terapeuta ocupacional va
assistir al curs avançat d’integració sensorial que es va celebrar a l’hospital de Santiago Apóstol de Vitòria i que va
impartir la coneguda especialista mundial Erna Imperatore Blanche.

Donacions i col·laboracions
El passat dia 1 de juliol, el Rotary Club va fer lliurament a l’EENS de Meritxell d’una
aportació de 8.000 € per col·laborar en les beques-salari que perceben els usuaris
d’AGENTAS que estan en fase de formació en empreses. Prèviament, l’Escola havia
presentat el projecte davant els membres del club, els quals van poder conèixer
amb detall el model de Treball amb Suport emprat per AGENTAS, i la necessitat
d’establir beques-salari durant el període de formació.

Aquesta és la segona col·laboració del Rotary Club amb l’EENS de Meritxell.


L’anterior col·laboració havia consistit en una aportació de 10.000 € per finançar
l’ampliació i reforma dels tallers.
L’atenció és important i es pot treballar
La capacitat de prestar atenció no només és important per als estudiants i els controladors aeris. La recerca demostra
que l’atenció és un element crucial d’un ampli ventall e competències necessàries per a la vida diària: l’habilitat per
valorar evidències conflictives, per connectar més íntimament amb les persones, fins i tot per desenvolupar una
consciència.
Malgrat això, l’atenció continua sent una de les facultats humanes més mal compreses. No és exactament un tema ni
una habilitat i sovint es percep com una facultat innata que no es pot ensenyar. Els nens amb problemes d’atenció reben
medicació, els adults apressats s’esforcen a “parar atenció”. En un cert sentit, la visió actual de l’atenció no s’ha allunyat
gaire de la de William James, el pare de la recerca psicològica americana, que fa cent anys afirmava que l’atenció no es
podia entrenar mitjançant cap quantitat d’exercici o disciplina.
Però ara els psicòlegs estan canviant aquesta noció. Després de dècades de recerca possibilitada pels avenços en
neuroimatgeria i genètica, molts científics estan ajudant a dibuixar una imatge molt més clara de l’atenció, que
presenten com un gran òrgan, similar a la circulació o digestió, que té la seva pròpia anatomia, els seus circuits específics
i la seva química particular. A partir de les noves investigacions, els investigadors estan descobrint que la capacitat
d’atendre es pot millorar amb la pràctica, tant en nens com en adults, incloent els que tenen trastorns específics
d’atenció. En un estudi recent, només cinc dies d’entrenament assistit per ordinador varen fer que els cervells de nens
de 6 anys van començar a actuar com els dels adults en una mesura crucial d’atenció. Un altre estudi suggereix que
millorar la memòria a curt termini millora també la capacitat dels nens per romandre en tasca.
Encara no sabem si aquestes millores es mantindran amb el temps, ni quins acabaran establint-se com a millors mètodes
per desenvolupar l’atenció. Però la demanda és clara: dotzenes d’escoles arreu dels Estats Units ja incorporen algun
tipus d’entrenament de l’atenció en el seu currículum. A la vegada, mentre aquest nou camp de recerca comença a
tombar assumpcions llargament establertes sobre la modificabilitat d’aquesta facultat humana essencial, es configuren
noves i fascinants possibilitats per a un món sobrecarregat d’informació.

Voleu contactar amb nosaltres?


Telèfons eMails

EENS Meritxell: 721 731 EENS Meritxell: eensm@andorra.ad


IMPULS: 721 730 IMPULS: eensm-im@andorra.ad
PROGRÉS: 721 732 PROGRÉS: eensm-pr@andorra.ad
XERIDELL: 721 734 XERIDELL: eensm-xe@andorra.ad
L’ALBÓ: 721 735 AGENTAS: eensm-ag@andorra.ad
FAX: 722 540 L’ALBÓ: eensm-al@andorra.ad
AMPA 637 718 AMPA apameritxell@gmail.com

Voleu fer-vos socis de l’EENS Meritxell? Retalleu i envieu aquesta butlleta a:


EENS Meritxell, carrer dels Barrers, núm. 10, AD500 – Santa Coloma.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom: ....................................................................................... Cognoms: .................................................................................
Adreça:........................................................................................................... Població: ............................................................
Autoritzo al banc: .................................................................................... a fer efectiva a l’EENS Meritxell la quantitat anual de:
20€ 40€ 60€ Altre quantitat: ......................... i a carregar-la al meu compte:..........................................................
Aquesta autorització serà vigent fins i tant no rebin ordres escrites de revocar-la.

Signatura del titular del compte: ................................................................................................................................................