You are on page 1of 4

Full Informatiu – Juny 2008

Índex Benvolgut socis, pares, familiars i amics de l’Escola Especialitzada Ntra. Sra. de Meritxell,
Arribem al full informatiu núm. 6, corresponent al mes de juny. En aquest número arribem al
Editorial darrer dels programes bàsics de l’escola Meritxell, el programa de residència i habitatge L’Albó.
Durant els darrers mesos hem vist els programes d’intervenció precoç, escolarització amb
Programes suport, educació especial, treball amb suport i tallers ocupacionals. Esperem que ara tingueu una
idea millor i més acurada de com organitzem l’atenció que donem a les persones amb
Info EENSM discapacitat.

Noticiari El Full Informatiu es pren ara un descans per tornar al mes de setembre.
Esperem seguir gaudint del vostre interès i suport.
Butlleta
d’inscripció Cordialment, bon estiu.
Carolina Serra
Directora general de l'EENS Meritxell
L’EENS Meritxell organitza les seves activitats a través d’un ventall de programes amb els que s’intenta abastar
tota la vida de les persones amb discapacitat en totes les àrees del seu funcionament. Els programes inclouen la
intervenció precoç, l’escolaritat amb suport, l’educació especial, el treball amb suport, els tallers protegits i
ocupacionals i la residència i habitatge. A més, oferim serveis especialitzats de psicologia, logopèdia, fisioteràpia,
educació física, psicomotricitat... En cada butlletí us descriurem un programa o servei. Esperem que això us
permeti conèixer millor el que fem i com ho fem.
Aquest mes parlarem del...

Programa de Residència i Habitatge – L’Albó


L’Albó és el programa de residència i habitatge de l'Escola Especialitzada de Nostra Sra. de Meritxell.
La missió de L’Albó és acollir a les persones amb discapacitat intel·lectual o psíquica que ho necessitin, oferint
una estructura acollidora, unes regles de vida, un entorn social i una vida afectiva, tot aportant a l’individu
benestar, confort i un quadre de vida estructurant.
L’Albó es composa de dos serveis: la llar-residència i el pis amb suport.
La llar-residència és el servei principal de L’Albó i proporciona habitatge als residents permanents o en
estades de respir en habitacions situades a l’edifici de la residència.
El pis amb suport té com a missió proporcionar una llar en un pis situat en la comunitat i en un entorn
normalitzat, una atenció individual i personalitzada a les característiques i necessitats, i suports en
aquells aspectes o àrees de la vida de la persona en els que no pot funcionar amb independència.
Els objectius de L’Albó inclouen: Dades bàsiques:
Donar una dimensió afectiva i familiar a la vida de L’Albó atén actualment 31 residents:
l’usuari tot afavorint el seu desenvolupament
general a traves del temps educatiu que és la vida Personal:
quotidiana.
Proporcionar un programa psico-educatiu adaptat a El personal de L’Albó inclou:
les capacitats de cada individu, que contempli, entre
1 director
d’altres aspectes, les habilitats socials i les activitats
3 educadores
de vida diària, dirigit a incrementar i/o millorar el
12 auxiliars de dia + 2 auxiliars de nit
nivell d’autonomia de cada un dels residents.
Els serveis d’un metge i d’una infermera
Estimular al màxim el desenvolupament i impulsar
Altre personal de suport
les relacions humanes tot promovent situacions
d’interacció amb l’entorn físic i social.
Oferir serveis mèdics coordinats amb el servei
educatiu a fi de prevenir, intervenir i millorar la
salut integral dels usuaris.
Promoure la participació en activitats de la
comunitat siguin actes culturals, festes populars,
recreatives, esportives etc., per aconseguir la
integració dins l’entorn social i una més adequada
normalització..
Aprofitar el lleure i l’esport com una via més per la
integració social, pel creixement i autonomia
personal, fent d’aquestes situacions llocs de relació,
de divertiment i de socialització.
Assegurar la coordinació entre l’Albó i els diferents
programes de dia de l’EENS Meritxell que donen
suport als usuaris, a fi de poder tenir una continuïtat
i una coherència en la intervenció.
Implicar les famílies en la dinàmica de l’Albó
mitjançant contactes formals o informals
continuats.
Acaba el curs a la Universitat d’Andorra

Aquest any l’EENS Meritxell ha estat responsable d’impartir l’assignatura de Bases Psicopedagògiques de l’Educació
Especial dels estudis de Ciències de l’Educació impartits per la Universitat d’Andorra, en substitució de la seva professora
habitual de baixa per maternitat. Un total de 27 alumnes han seguit l’assignatura, que esperem que els prepari per
atendre millor els alumnes amb discapacitat en el futur. El contingut de l’assignatura incloïa el model de discapacitat
de l’Organització Mundial de la Salut, les principals condicions discapacitants, com discapacitat intel·lectual, autisme,
paràlisi cerebral, sordesa i ceguesa, etc. i les grans aproximacions metodològiques per organitzar el suport a
aquestes persones en l’àmbit escolar. Esperem haver contribuït a la formació d’una generació de futurs professionals
titulats per la nostre Universitat.

Un grup de malabaristes de l’Escola Espanyola d’Encamp visita l’EENS Meritxell


Els Srs. Manuel Rincón i Antoni Bafaluy, juntament amb grup de 20 malabaristes de l’Escola Espanyola Primària
d’Encamp van visitar l’escola Meritxell el passat dia 11 de juny. L’ocasió es va
convertir en una festa de convivència i diversió.

Els usuaris de l’escola Meritxell van poder disfrutar de les actuacions dels
alumnes i van tenir ocasió d’assajar jocs malabars... així com de comprovar
com són de difícils d’executar.

Gimnastrada 2008

El passat dia 7 de juny va tenir lloc la Gimnastrada Nacional al pavelló del


M.I. Govern d’Andorra la Vella. Es tracta d’una trobada anual de la Federació
Andorra de Gimnàstica i els clubs, que es realitza al voltant d’un motiu
temàtic. Aquest any el motiu tractava dels oficis. Special Olympics hi va
participar amb un grup unificat de cinc atletes de Special Olympics i una
gimnasta. L’acte va resultar un gran èxit esportiu i de públic. Com cada any,
es fa fer una rifa, els beneficis de la qual van anar aquesta vegada a l’EENS
Meritxell.

Donacions

Handicap en liberté.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EENS Meritxell
C. dels Barrers, núm. 10
AD500 – Santa Coloma
Prepareu-vos per als fàrmacs que milloraran la memòria, la concentració i l’aprenentatge
Durant milers d’anys, les persones han buscat substàncies que millorin el seu poder resistència mental. En l’esforç
d’expandir la ment, la gent ha mastegat fulles, arrels i fruits, o els ha utilitzat per a infusions o els ha fumat. Aquesta
recerca continua avui en dia, però ara la fan científics en gran laboratoris farmacèutics. Si demanem als investigadors
perquè ho fan, ens diran segurament que per tractar els efectes de malalties com l’Alzheimer, el trastorn per dèficit
d’atenció, les seqüeles de les embòlies, o les demències associades amb el Parkinson o l’esquizofrènia... Això és veritat,
però en crear productes per tractar els malalts, també s’estan creant productes que poden millorar també el
funcionament intel·lectual de les persones sanes.
Aquest fàrmacs es coneixen com a potenciadors de la cognició. Actuen sobre els processos neuronals subjacents a
activitats mentals com l’atenció, la percepció, la memòria, el llenguatge, la planificació i la presa de decisions,
normalment modificant l’equilibri dels neurotransmissors implicats en aquests processos. Un informe recent de
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques estima que actualment es poden estar investigant més de 600 possibles potenciadors
de la cognició. Probablement, la majoria d’aquests productes no superaran els processos previs d’investigació i no
arribaran mai a ser aprovats, però d’entre tants, alguns sí que ho faran. I encara que els laboratoris farmacèutics no es
plantegin el seu ús generalitzat per part de la població normal, això és gairebé segur el que acabarà passant.
Això ja està passant ara amb medicaments com el metilfenidat (Ritalin, Concerta) o el modafinil (Provigil). La coneguda
revista Nature va fer una enquesta informativa entre els seus lectors (majorment científics informats) i va trobar que un
de cada cinc de 1400 persones que varen respondre havien pres Ritalin, Provigil o beta-bloquejants (medicaments contra
l’ansietat). En base a aquests resultats, els autors creuen que l’ús de potenciadors de la cognició s’incrementarà
significativament en un futur proper.
La millora cognitiva pot esdevenir aviat un gran negoci. Encara que els medicaments s’hagin desenvolupat per tractar els
malalts, serà difícil impedir que els facin servir les persones sanes. Si no hi ha efectes secundaris o contraindicacions,
potser això no té perquè ser negatiu. El futur segurament ens ho dirà.

Voleu contactar amb nosaltres?


Telèfons eMails

EENS Meritxell: 721 731 EENS Meritxell: eensm@andorra.ad


IMPULS: 721 730 IMPULS: eensm-im@andorra.ad
PROGRÉS: 721 732 PROGRÉS: eensm-pr@andorra.ad
XERIDELL: 721 734 XERIDELL: eensm-xe@andorra.ad
L’ALBÓ: 721 735 AGENTAS: eensm-ag@andorra.ad
FAX: 722 540 L’ALBÓ: eensm-al@andorra.ad
AMPA 637 718 AMPA apameritxell@gmail.com

Voleu fer-vos socis de l’EENS Meritxell? Retalleu i envieu aquesta butlleta a:


EENS Meritxell, carrer dels Barrers, núm. 10, AD500 – Santa Coloma.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom: ........................................................................................... Cognoms: ....................................................................................
Adreça: ............................................................................................................... Població: ..............................................................
Autoritzo al banc: ....................................................................................... a fer efectiva a l’EENS Meritxell la quantitat anual de:
20€ 40€ 60€ Altre quantitat: ......................... i a carregar-la al meu compte: ............................................................
Aquesta autorització serà vigent fins i tant no rebin ordres escrites de revocar-la.

Signatura del titular del compte: ......................................................................................................................................................