You are on page 1of 4

Full Informatiu – Maig 2008

Índex Benvolgut socis, pares, familiars i amics de l’Escola Especialitzada Ntra. Sra. de Meritxell,
Arribem al núm. 5 del Full Informatiu, que aquesta vegada s’ha quedat una mica curt per
Editorial incloure tota la informació que volíem. Hem hagut de suprimir la secció del noticiari per deixar
espai i descriure algunes activitats destacades del nostre programa de tallers ocupacionals,
Programes Xeridell. Aquestes s’han pogut dur a terme gràcies a la col·laboració de Dimensió Social de BPA.
Esperem reprendre aquesta secció en el proper full.
Info EENSM
Fixeu-vos en particular en el concurs de nadales (postals de Nadal) que hem organitzat amb la
Butlleta finalitat d’augmentar el catàleg de postals de Xeridell, millorant-lo i diversificant la seva oferta.
d’inscripció Esperem seguir gaudint del vostre interès i suport.
Cordialment,
Carolina Serra
Directora general de l'EENS Meritxell
L’EENS Meritxell organitza les seves activitats a través d’un ventall de programes amb els que s’intenta abastar
tota la vida de les persones amb discapacitat en totes les àrees del seu funcionament. Els programes inclouen la
intervenció precoç, l’escolaritat amb suport, l’educació especial, el treball amb suport, els tallers protegits i
ocupacionals i la residència i habitatge. A més, oferim serveis especialitzats de psicologia, logopèdia, fisioteràpia,
educació física, psicomotricitat... En cada butlletí us descriurem un programa o servei. Esperem que això us
permeti conèixer millor el que fem i com ho fem.
Aquest mes parlarem del...

Programa de Tallers Ocupacionals


XERIDELL és el taller ocupacional de l'Escola Especialitzada de Nostra Sra. de Meritxell.
La missió de XERIDELL és oferir ocupació laboral als adults amb discapacitat en un entorn de suport alt i
continuat, i alhora proporcionar els serveis terapèutics, d’habilitació i rehabilitació adequats per maximitzar la
seva autonomia, salut i benestar personals.
Els usuaris de Xeridell s’organitzen en tres grans grups de treball laboral, ocupacional i terapèutic:
El grup laboral està format per usuaris tenen bones capacitats laborals, però amb problemes de
conducta i per usuaris que s’incorporen al món del treball per primera vegada.
El grup ocupacional està format per usuaris de baix rendiment i en procés d’envelliment i/o
deteriorament.
El grup de treball terapèutic el formen usuaris amb poca discapacitat intel·lectual, però amb greus
problemes motors o de salut que els dificulten realitzar un treball productiu.
Els objectius de Xeridell inclouen: Dades bàsiques:
Oferir un repertori de tasques laborals reals i Xeridell atén actualment 38 usuaris:
significatives, que permetin ocupar gran part de la
jornada i oferir un incentiu econòmic d’acord amb el Personal:
nivell de productivitat del taller i de cada treballador.
El personal de Xeridell inclou:
Proporcionar un ventall de serveis i especialitats
1 director
terapèutiques, incloent la logopèdia i la fisioteràpia,
2 educadors
d’acord amb les necessitats individuals.
2 monitors
Vetllar per minimitzar els efectes de l’envelliment i 2 auxiliars
organitzar activitats apropiades per afavorir el
Activitats principals:
manteniment de les competències cognitives,
comunicatives i motrius dels treballadors. Entorn de taller:
Serigrafia
Manipulacions
Ensobrat
Laminat
Serveis dins l’EENS Meritxell:
Recepció telefònica
Ajudant de cuina
Missatgeria
Serveis externs
Repartiments
Horticulutura i ramaderia
Concurs de nadales
L’EENS de Meritxell convoca un concurs de nadala per Xeridell. Us convidem a participar-hi!

Xeridell forma alumnes de l’escola andorrana en serigrafia

Els alumnes de 2n cicle de l’Escola Andorrana d’Andorra la Vella i els alumnes del
batxillerat artístic del Ministeri d’Educació, Formació Professional, Joventut i
Esports, van fer una sèrie de formacions en la tècnica de serigrafia als tallers de
Xeridell durant els mesos d’abril i maig i al mateix temps van compartir
experiències personals i professionals amb els treballadors de Xeridell. Aquesta
experiència ha estat molt satisfactòria tant per als alumnes dels centres educatius
com per als usuaris de Xeridell.

Els treballadors de Xeridell comencen activitats socio-lúdiques

Aquestes activitats s’han iniciat per ajudar els usuaris de Xeridell a adquirir
habilitats i tècniques, com pintura, costura, patchwork sobre paper, etc., que els
permetin ocupar el seu temps de manera constructiva i creativa, relacionant-se
amb els companys i triant aquelles que més s’adeqüen a les seves preferències i
habilitats. Aquestes activitats s’han fet amb el suport de diversos professionals
del país, fruit de la col·laboració entre Xeridell i Dimensió Social de BPA.

La selecció d’activitats i aprenentatge d’habilitats s’emmarca en un procés a mig


i llarg termini que té com a finalitat millorar la qualitat de vida d’aquestes persones quan siguin grans i col·laborar a
mantenir les seves capacitats socials i cognitives.
El Comú de Canillo visita l’escola Meritxell
El passat dia 13 de maig, el cònsols major, Sr. Enric Casadevall, i la cònsol menor, Sra.
Mònica Bonell, de Canillo van visitar l’escola Meritxell per conèixer personalment les
seves activitats i la seva situació actual. Ambdues autoritats van simpatitzar amb els nens
i adults i van tenir oportunitat de conèixer de primera mà les necessitats més urgents.
Seminari
El dissabte dia 24 de maig, l’Associació d’Afectats d’Autisme d’Andorra, AUTEA, amb la col·laboració de diverses entitats
entre les quals s’inclou la mateixa EENS Meritxell va organitzar un taller sobre autisme i trastorns de l’espectre autista
amb una sessió sobre “definició de l’espectre autista, prevalença i etiologia” a càrrec de la Dra. Amaia Hervàs, una sobre
“senyals d’alarma, instruments diagnòstics i valoracions cognitives”, a càrrec de la Sra. Marta Maristany, i una altra sobre
“principis bàsics d’intervenció en els trastorns de l’espectre autista”, a càrrec de la Sra. Noemí Balmanya. El taller va tenir
una gran assistència de públic, ja que hi van assistir al voltant de 170 persones i va aconseguir un excel·lent nivell tècnic
que va engrescar als assistents. Per la tarda hi va haver un altre taller adreçat específicament als pares perquè aquests
poguessin fer consultes específiques sobre casos més particulars.
Activitats de formació durant el mes de maig
Els dies 24 i 25 d’abril, tres membres del personal van assistir al curs de “Neurologopèdia en les demències:
estimulació congitiva, organitzat per l'Escola de Patologia del Llenguatge" de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona.
Els dies 9 i 10 de maig, dos membres del personal van assistir al curs sobre "Alteració de l'alimentació i deglució en
neonats i nens amb trastorns oromotors", també organitzat per l'Escola de Patologia del Llenguatge" de l'Hospital de
Sant Pau de Barcelona.
Durant el mes de maig, un membre del personal ha realitzat el “Curs Bàsic sobre el Model Dir®/Floortime™” i el
“Taller sobre Trastorns dels Processos de Regulació Sensorial”, organitzat per l’Institut Interdisciplinari de Trastorns
del Desenvolupament i de l’Aprenentatge (Interdisciplinary Council on Developmental and Learning Disorders, ICDL).
El dia 14 de maig, l’equip de directors i coordinadors de l’EENS Meritxell va realitzar el seminari “El secret del èxit:
formar un equip de alt rendiment”.

Voleu contactar amb nosaltres?


Telèfons eMails

EENS Meritxell: 721 731 EENS Meritxell: eensm@andorra.ad


IMPULS: 721 730 IMPULS: eensm-im@andorra.ad
PROGRÉS: 721 732 PROGRÉS: eensm-pr@andorra.ad
XERIDELL: 721 734 XERIDELL: eensm-xe@andorra.ad
L’ALBÓ: 721 735 AGENTAS: eensm-ag@andorra.ad
FAX: 722 540 L’ALBÓ: eensm-al@andorra.ad

AMPA 637 718 AMPA apameritxell@gmail.com

Voleu fer-vos socis de l’EENS Meritxell? Copieu i envieu aquesta butlleta a:


EENS Meritxell, carrer dels Barrers, núm. 10, AD500 – Santa Coloma.
Nom: ....................................................................................... Cognoms: .................................................................................
Adreça:........................................................................................................... Població: ............................................................
Autoritzo al banc: .................................................................................... a fer efectiva a l’EENS Meritxell la quantitat anual de:
20€ 40€ 60€ Altre quantitat: ......................... i a carregar-la al meu compte:..........................................................
Aquesta autorització serà vigent fins i tant no rebin ordres escrites de revocar-la.

Signatura del titular del compte: ................................................................................................................................................